Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng 3 năm 2019

Trên trang này

william hill casino Criss Cross Poker đầy đủ bảng giá trị dự kiến

Giới thiệu

Bảng này trình bày bảng giá trị dự kiến ??đầy đủ của tôi cho Criss Cross Poker. Tôi đã chuyển nó sang một trang riêng vì nó rất lớn và có khả năng chỉ quan tâm đến các nhà toán học khác.

Trong trường hợp người chơi thờ ơ giữa một khoản tăng lớn và nhỏ, trong chương trình của tôi, anh ấy đã tạo ra một chương trình lớn. Tương tự như vậy, nếu anh ta thờ ơ giữa một khoản tăng nhỏ và gấp lại, anh ta đã tăng lương nhỏ, bởi vì rõ ràng anh ta là một người mắc bệnh rủi ro bằng chứng là anh ta đang trong một trò đánh bạc sòng bạc. Cột trở lại là sản phẩm của xác suất, chiến thắng và 0,5. Lý do phân chia lợi nhuận cho hai là hai đơn vị bắt buộc cược ban đầu.

Criss Cross Poker - Bảng giá trị dự kiếnMở rộng

Băng qua
Cá cược
Xuống
Cá cược
Ở giữa
Cá cược
Băng qua
Tay
Xuống
Tay
Tổng cộng
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
1 1 1 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -5 28.603.835.088 0,339373 -0.848433
1 1 1 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -2 1,514,127,852 0,017965 -0.017965
1 1 1 Kẻ thua cuộc Cặp cao 1 1.273.871.160 0,015114 0,007557
1 1 1 Kẻ thua cuộc Hai cặp 3 230.996.664 0,002741 0,004111
1 1 1 Kẻ thua cuộc Ba loại 5 165.381.300 0,001962 0,004905
1 1 1 Kẻ thua cuộc Dài 9 84.785.076 0,001006 0.004527
1 1 1 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 15 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 23 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Kẻ thua cuộc Bốn loại 79 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 199 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Kẻ thua cuộc Royal Flush 999 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -2 1,513,541,520 0.017958 -0.017958
1 1 1 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 1,761,663,816 0.020901 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Cặp cao 3 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Hai cặp 5 151,665,264 0.001799 0.004499
1 1 1 Cặp trung bình Ba loại 7 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Dài 11 8,376,984 0.000099 0.000547
1 1 1 Cặp trung bình Tuôn ra 17 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 25 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Bốn loại 81 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 201 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp trung bình Royal Flush 1,001 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Kẻ thua cuộc 1 1,279,827,828 0.015185 0.007592
1 1 1 Cặp cao Cặp trung bình 3 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Cặp cao 5 1,543,133,064 0.018309 0.045772
1 1 1 Cặp cao Hai cặp 7 125,365,536 0.001487 0.005206
1 1 1 Cặp cao Ba loại 9 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Dài 13 3,031,632 0,000036 0.000234
1 1 1 Cặp cao Tuôn ra 19 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 27 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Bốn loại 83 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Thẳng tuôn ra 203 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Cặp cao Royal Flush 1,003 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Hai cặp Kẻ thua cuộc 3 237,234,528 0.002815 0.004222
1 1 1 Hai cặp Cặp trung bình 5 154,137,600 0.001829 0.004572
1 1 1 Hai cặp Cặp cao 7 124,733,952 0.001480 0.005180
1 1 1 Hai cặp Hai cặp 8 32,958,144 0.000391 0.001564
1 1 1 Hai cặp Ba loại 10 4,458,240 0.000053 0.000264
1 1 1 Hai cặp Dài 14 592,704 0.000007 0.000049
1 1 1 Hai cặp Tuôn ra 20 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 28 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Hai cặp Bốn loại 84 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Hai cặp Thẳng tuôn ra 204 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Hai cặp Royal Flush 1,004 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Kẻ thua cuộc 5 168,105,816 0.001995 0.004986
1 1 1 Ba loại Cặp trung bình 7 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Cặp cao 9 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Hai cặp 10 4,458,240 0.000053 0.000264
1 1 1 Ba loại Ba loại 11 7,083,648 0.000084 0.000462
1 1 1 Ba loại Dài 15 128,448 0,000002 0.000011
1 1 1 Ba loại Tuôn ra 21 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 29 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Bốn loại 85 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Thẳng tuôn ra 205 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ba loại Royal Flush 1,005 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Dài Kẻ thua cuộc 9 85,661,568 0.001016 0.004574
1 1 1 Dài Cặp trung bình 11 8,449,344 0.000100 0.000551
1 1 1 Dài Cặp cao 13 3,079,152 0.000037 0.000237
1 1 1 Dài Hai cặp 14 592,704 0.000007 0.000049
1 1 1 Dài Ba loại 15 128,448 0,000002 0.000011
1 1 1 Dài Dài 17 2,564,448 0.000030 0.000259
1 1 1 Dài Tuôn ra 23 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 31 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Dài Bốn loại 87 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Dài Thẳng tuôn ra 207 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Dài Royal Flush 1,007 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 15 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Cặp trung bình 17 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Cặp cao 19 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Hai cặp 20 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Ba loại 21 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Dài 23 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Tuôn ra 26 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 34 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Bốn loại 90 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 210 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Tuôn ra Royal Flush 1,010 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 23 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 25 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 27 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 28 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 29 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 31 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 34 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 38 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 94 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 214 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 1,014 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Kẻ thua cuộc 79 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Cặp trung bình 81 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Cặp cao 83 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Hai cặp 84 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Ba loại 85 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Dài 87 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Tuôn ra 90 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 94 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Bốn loại 122 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Thẳng tuôn ra 242 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Bốn loại Royal Flush 1,042 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 199 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 201 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Cặp cao 203 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Hai cặp 204 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Ba loại 205 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Dài 207 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 210 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 214 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Bốn loại 242 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 302 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Thẳng tuôn ra Royal Flush 1,102 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Kẻ thua cuộc 999 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Cặp trung bình 1,001 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Cặp cao 1,003 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Hai cặp 1,004 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Ba loại 1,005 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Dài 1,007 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Tuôn ra 1,010 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 1,014 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Bốn loại 1,042 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Thẳng tuôn ra 1,102 0 0,000000 0,000000
1 1 1 Royal Flush Royal Flush 1,502 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -7 1,735,039,956 0.020586 -0.072050
1 1 3 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -2 4,877,522,100 0.057870 -0.057870
1 1 3 Kẻ thua cuộc Cặp cao 3 3,806,452,368 0.045162 0.067743
1 1 3 Kẻ thua cuộc Hai cặp 7 1,176,022,548 0.013953 0.048836
1 1 3 Kẻ thua cuộc Ba loại 11 339,136,800 0.004024 0.022130
1 1 3 Kẻ thua cuộc Dài 19 102,487,524 0.001216 0.011552
1 1 3 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 31 106,097,040 0.001259 0.019511
1 1 3 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 47 14,527,512 0.000172 0.004051
1 1 3 Kẻ thua cuộc Bốn loại 159 1,614,168 0.000019 0.001523
1 1 3 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 399 740,544 0.000009 0.001753
1 1 3 Kẻ thua cuộc Royal Flush 1,999 38,568 0,000000 0.000457
1 1 3 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -2 4,913,330,136 0.058295 -0.058295
1 1 3 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 1,462,773,888 0.017355 0,000000
1 1 3 Cặp trung bình Cặp cao 5 879,973,416 0.010441 0.026101
1 1 3 Cặp trung bình Hai cặp 9 502,917,372 0.005967 0.026851
1 1 3 Cặp trung bình Ba loại 13 273,570,852 0.003246 0.021098
1 1 3 Cặp trung bình Dài 21 46,666,200 0.000554 0.005814
1 1 3 Cặp trung bình Tuôn ra 33 22,529,304 0.000267 0.004410
1 1 3 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 49 22,654,080 0.000269 0.006585
1 1 3 Cặp trung bình Bốn loại 161 2,517,120 0.000030 0.002404
1 1 3 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 401 210,288 0,000002 0.000500
1 1 3 Cặp trung bình Royal Flush 2,001 7,584 0,000000 0.000090
1 1 3 Cặp cao Kẻ thua cuộc 3 3,920,135,760 0.046511 0.069766
1 1 3 Cặp cao Cặp trung bình 5 890,992,728 0.010571 0.026428
1 1 3 Cặp cao Cặp cao 7 955,729,080 0.011339 0.039688
1 1 3 Cặp cao Hai cặp 11 384,548,544 0.004563 0.025094
1 1 3 Cặp cao Ba loại 15 212,651,712 0.002523 0.018923
1 1 3 Cặp cao Dài 23 23,581,080 0.000280 0.003217
1 1 3 Cặp cao Tuôn ra 35 18,061,560 0.000214 0.003750
1 1 3 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 51 17,460,144 0.000207 0.005283
1 1 3 Cặp cao Bốn loại 163 1,940,016 0.000023 0.001876
1 1 3 Cặp cao Thẳng tuôn ra 403 72,240 0.000001 0.000173
1 1 3 Cặp cao Royal Flush 2,003 27,048 0,000000 0.000321
1 1 3 Hai cặp Kẻ thua cuộc 7 1,196,823,456 0.014200 0.049699
1 1 3 Hai cặp Cặp trung bình 9 504,849,600 0.005990 0.026954
1 1 3 Hai cặp Cặp cao 11 393,337,728 0.004667 0.025667
1 1 3 Hai cặp Hai cặp 12 213,376,824 0.002532 0.015190
1 1 3 Hai cặp Ba loại 16 120,850,416 0.001434 0.011471
1 1 3 Hai cặp Dài 24 6,612,732 0.000078 0.000941
1 1 3 Hai cặp Tuôn ra 36 4,084,992 0.000048 0.000872
1 1 3 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 52 8,768,232 0.000104 0.002705
1 1 3 Hai cặp Bốn loại 164 1,386,792 0.000016 0.001349
1 1 3 Hai cặp Thẳng tuôn ra 404 28,512 0,000000 0.000068
1 1 3 Hai cặp Royal Flush 2,004 2,916 0,000000 0.000035
1 1 3 Ba loại Kẻ thua cuộc 11 344,780,688 0.004091 0.022499
1 1 3 Ba loại Cặp trung bình 13 275,336,832 0.003267 0.021234
1 1 3 Ba loại Cặp cao 15 217,840,800 0.002585 0.019384
1 1 3 Ba loại Hai cặp 16 121,288,392 0.001439 0.011512
1 1 3 Ba loại Ba loại 17 22,299,024 0.000265 0.002249
1 1 3 Ba loại Dài 25 2,267,016 0.000027 0.000336
1 1 3 Ba loại Tuôn ra 37 1,335,384 0.000016 0.000293
1 1 3 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 53 3,712,896 0.000044 0.001167
1 1 3 Ba loại Bốn loại 165 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Ba loại Thẳng tuôn ra 405 9,432 0,000000 0.000023
1 1 3 Ba loại Royal Flush 2,005 864 0,000000 0,000010
1 1 3 Dài Kẻ thua cuộc 19 103,964,856 0.001234 0.011718
1 1 3 Dài Cặp trung bình 21 46,741,464 0.000555 0.005823
1 1 3 Dài Cặp cao 23 23,193,576 0.000275 0.003165
1 1 3 Dài Hai cặp 24 6,566,076 0.000078 0.000935
1 1 3 Dài Ba loại 25 2,257,812 0.000027 0.000335
1 1 3 Dài Dài 27 2,713,488 0.000032 0.000435
1 1 3 Dài Tuôn ra 39 680,904 0.000008 0.000158
1 1 3 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 55 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Dài Bốn loại 167 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Dài Thẳng tuôn ra 407 21,288 0,000000 0.000051
1 1 3 Dài Royal Flush 2,007 1,212 0,000000 0.000014
1 1 3 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 31 110,958,120 0.001316 0.020405
1 1 3 Tuôn ra Cặp trung bình 33 23,044,248 0.000273 0.004511
1 1 3 Tuôn ra Cặp cao 35 17,860,968 0.000212 0.003708
1 1 3 Tuôn ra Hai cặp 36 4,050,000 0.000048 0.000865
1 1 3 Tuôn ra Ba loại 37 1,350,000 0.000016 0.000296
1 1 3 Tuôn ra Dài 39 686,664 0.000008 0.000159
1 1 3 Tuôn ra Tuôn ra 42 4,168,456 0.000049 0.001039
1 1 3 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 58 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Tuôn ra Bốn loại 170 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 410 28,960 0,000000 0.000070
1 1 3 Tuôn ra Royal Flush 2,010 2,584 0,000000 0.000031
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 47 14,826,240 0.000176 0.004134
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 49 22,809,600 0.000271 0.006630
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 51 18,057,600 0.000214 0.005463
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 52 8,818,128 0.000105 0.002720
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 53 3,712,896 0.000044 0.001167
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 55 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 58 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 62 168,768 0,000002 0,000062
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 174 21,096 0,000000 0.000022
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 414 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 2,014 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Bốn loại Kẻ thua cuộc 159 1,647,360 0.000020 0.001554
1 1 3 Bốn loại Cặp trung bình 161 2,534,400 0.000030 0.002421
1 1 3 Bốn loại Cặp cao 163 2,006,400 0.000024 0.001940
1 1 3 Bốn loại Hai cặp 164 1,392,336 0.000017 0.001355
1 1 3 Bốn loại Ba loại 165 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Bốn loại Dài 167 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Bốn loại Tuôn ra 170 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 174 21,096 0,000000 0.000022
1 1 3 Bốn loại Bốn loại 202 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Bốn loại Thẳng tuôn ra 442 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Bốn loại Royal Flush 2,042 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 399 766,320 0.000009 0.001814
1 1 3 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 401 212,808 0.000003 0.000506
1 1 3 Thẳng tuôn ra Cặp cao 403 73,176 0.000001 0.000175
1 1 3 Thẳng tuôn ra Hai cặp 404 28,512 0,000000 0.000068
1 1 3 Thẳng tuôn ra Ba loại 405 9,504 0,000000 0.000023
1 1 3 Thẳng tuôn ra Dài 407 21,648 0,000000 0.000052
1 1 3 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 410 29,392 0,000000 0.000071
1 1 3 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 414 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Thẳng tuôn ra Bốn loại 442 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 502 168 0,000000 0.000001
1 1 3 Thẳng tuôn ra Royal Flush 2,102 8 0,000000 0,000000
1 1 3 Royal Flush Kẻ thua cuộc 1,999 68,088 0.000001 0.000807
1 1 3 Royal Flush Cặp trung bình 2,001 10,464 0,000000 0.000124
1 1 3 Royal Flush Cặp cao 2,003 29,712 0,000000 0.000353
1 1 3 Royal Flush Hai cặp 2,004 2,916 0,000000 0.000035
1 1 3 Royal Flush Ba loại 2,005 972 0,000000 0,000012
1 1 3 Royal Flush Dài 2,007 1,572 0,000000 0.000019
1 1 3 Royal Flush Tuôn ra 2,010 3,016 0,000000 0,000036
1 1 3 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 2,014 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Royal Flush Bốn loại 2,042 0 0,000000 0,000000
1 1 3 Royal Flush Thẳng tuôn ra 2,102 8 0,000000 0,000000
1 1 3 Royal Flush Royal Flush 2,502 0 0,000000 0,000000
1 1 nếp gấp   -4 3,766,528,944 0.044688 -0.089377
1 3 1 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -7 274,433,856 0.003256 -0.011396
1 3 1 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -2 18,881,208 0.000224 -0.000224
1 3 1 Kẻ thua cuộc Cặp cao 3 6,994,800 0.000083 0.000124
1 3 1 Kẻ thua cuộc Hai cặp 7 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Kẻ thua cuộc Ba loại 11 436,896 0,000005 0.000029
1 3 1 Kẻ thua cuộc Dài 19 561,024 0.000007 0.000063
1 3 1 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 31 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 47 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Kẻ thua cuộc Bốn loại 159 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 399 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Kẻ thua cuộc Royal Flush 1,999 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -4 17,373,960 0.000206 -0.000412
1 3 1 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 1,978,320 0.000023 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Cặp cao 5 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Hai cặp 9 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Ba loại 13 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Dài 21 99,360 0.000001 0,000012
1 3 1 Cặp trung bình Tuôn ra 33 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 49 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Bốn loại 161 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 401 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp trung bình Royal Flush 2,001 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Kẻ thua cuộc -1 4,341,168 0.000052 -0.000026
1 3 1 Cặp cao Cặp trung bình 3 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Cặp cao 7 46,006,272 0.000546 0.001910
1 3 1 Cặp cao Hai cặp 11 1,346,112 0.000016 0.000088
1 3 1 Cặp cao Ba loại 15 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Dài 23 92,880 0.000001 0.000013
1 3 1 Cặp cao Tuôn ra 35 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 51 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Bốn loại 163 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Thẳng tuôn ra 403 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Cặp cao Royal Flush 2,003 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Kẻ thua cuộc 1 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Cặp trung bình 5 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Cặp cao 9 1,995,840 0.000024 0.000107
1 3 1 Hai cặp Hai cặp 12 54,720 0.000001 0,000004
1 3 1 Hai cặp Ba loại 16 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Dài 24 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Tuôn ra 36 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 52 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Bốn loại 164 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Thẳng tuôn ra 404 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Hai cặp Royal Flush 2,004 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Kẻ thua cuộc 3 646,560 0.000008 0,000012
1 3 1 Ba loại Cặp trung bình 7 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Cặp cao 11 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Hai cặp 14 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Ba loại 17 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Dài 25 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Tuôn ra 37 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 53 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Bốn loại 165 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Thẳng tuôn ra 405 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ba loại Royal Flush 2,005 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Kẻ thua cuộc 7 224,640 0.000003 0.000009
1 3 1 Dài Cặp trung bình 11 45,360 0.000001 0.000003
1 3 1 Dài Cặp cao 15 45,360 0.000001 0,000004
1 3 1 Dài Hai cặp 18 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Ba loại 21 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Dài 27 9,216 0,000000 0.000001
1 3 1 Dài Tuôn ra 39 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 55 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Bốn loại 167 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Thẳng tuôn ra 407 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Dài Royal Flush 2,007 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 13 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Cặp trung bình 17 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Cặp cao 21 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Hai cặp 24 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Ba loại 27 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Dài 33 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Tuôn ra 42 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 58 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Bốn loại 170 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 410 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Tuôn ra Royal Flush 2,010 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 21 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 25 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 29 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 32 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 35 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 41 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 50 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 62 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 174 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 414 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 2,014 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Kẻ thua cuộc 77 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Cặp trung bình 81 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Cặp cao 85 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Hai cặp 88 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Ba loại 91 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Dài 97 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Tuôn ra 106 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 118 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Bốn loại 202 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Thẳng tuôn ra 442 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Bốn loại Royal Flush 2,042 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 197 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 201 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Cặp cao 205 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Hai cặp 208 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Ba loại 211 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Dài 217 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 226 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 238 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Bốn loại 322 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 502 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Thẳng tuôn ra Royal Flush 2,102 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Kẻ thua cuộc 997 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Cặp trung bình 1,001 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Cặp cao 1,005 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Hai cặp 1,008 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Ba loại 1,011 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Dài 1,017 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Tuôn ra 1,026 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 1,038 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Bốn loại 1,122 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Thẳng tuôn ra 1,302 0 0,000000 0,000000
1 3 1 Royal Flush Royal Flush 2,502 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -9 34,451,952 0.000409 -0.001839
1 3 3 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -2 13,961,304 0.000166 -0.000166
1 3 3 Kẻ thua cuộc Cặp cao 5 108,231,120 0.001284 0.003210
1 3 3 Kẻ thua cuộc Hai cặp 11 11,813,904 0.000140 0.000771
1 3 3 Kẻ thua cuộc Ba loại 17 3,501,072 0.000042 0.000353
1 3 3 Kẻ thua cuộc Dài 29 2,070,072 0.000025 0.000356
1 3 3 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 47 4,738,608 0.000056 0.001321
1 3 3 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 71 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Kẻ thua cuộc Bốn loại 239 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 599 14,328 0,000000 0.000051
1 3 3 Kẻ thua cuộc Royal Flush 2,999 29,520 0,000000 0.000525
1 3 3 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -4 13,633,248 0.000162 -0.000324
1 3 3 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 2,022,720 0.000024 0,000000
1 3 3 Cặp trung bình Cặp cao 7 11,274,552 0.000134 0.000468
1 3 3 Cặp trung bình Hai cặp 13 1,037,016 0,000012 0.000080
1 3 3 Cặp trung bình Ba loại 19 345,672 0,000004 0.000039
1 3 3 Cặp trung bình Dài 31 168,288 0,000002 0.000031
1 3 3 Cặp trung bình Tuôn ra 49 551,016 0.000007 0.000160
1 3 3 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 73 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Cặp trung bình Bốn loại 241 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 601 2,304 0,000000 0.000008
1 3 3 Cặp trung bình Royal Flush 3,001 2,880 0,000000 0.000051
1 3 3 Cặp cao Kẻ thua cuộc 1 2,174,112 0.000026 0.000013
1 3 3 Cặp cao Cặp trung bình 5 385,272 0,000005 0.000011
1 3 3 Cặp cao Cặp cao 9 10,087,824 0.000120 0.000539
1 3 3 Cặp cao Hai cặp 15 11,214,936 0.000133 0.000998
1 3 3 Cặp cao Ba loại 21 5,647,464 0.000067 0.000704
1 3 3 Cặp cao Dài 33 69,984 0.000001 0.000014
1 3 3 Cặp cao Tuôn ra 51 131,184 0,000002 0.000040
1 3 3 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 75 597,456 0.000007 0.000266
1 3 3 Cặp cao Bốn loại 243 66,384 0.000001 0.000096
1 3 3 Cặp cao Thẳng tuôn ra 603 936 0,000000 0.000003
1 3 3 Cặp cao Royal Flush 3,003 2,664 0,000000 0.000047
1 3 3 Hai cặp Kẻ thua cuộc 5 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Hai cặp Cặp trung bình 9 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Hai cặp Cặp cao 13 2,439,360 0.000029 0.000188
1 3 3 Hai cặp Hai cặp 16 982,008 0,000012 0.000093
1 3 3 Hai cặp Ba loại 22 465,696 0,000006 0.000061
1 3 3 Hai cặp Dài 34 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Hai cặp Tuôn ra 52 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 76 49,896 0.000001 0.000022
1 3 3 Hai cặp Bốn loại 244 5,544 0,000000 0.000008
1 3 3 Hai cặp Thẳng tuôn ra 604 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Hai cặp Royal Flush 3,004 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ba loại Kẻ thua cuộc 9 728,184 0.000009 0.000039
1 3 3 Ba loại Cặp trung bình 13 82,368 0.000001 0,000006
1 3 3 Ba loại Cặp cao 17 468,960 0,000006 0.000047
1 3 3 Ba loại Hai cặp 20 27,720 0,000000 0.000003
1 3 3 Ba loại Ba loại 23 11,088 0,000000 0,000002
1 3 3 Ba loại Dài 35 6,348 0,000000 0.000001
1 3 3 Ba loại Tuôn ra 53 26,280 0,000000 0.000008
1 3 3 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 77 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ba loại Bốn loại 245 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ba loại Thẳng tuôn ra 605 72 0,000000 0,000000
1 3 3 Ba loại Royal Flush 3,005 108 0,000000 0,000002
1 3 3 Dài Kẻ thua cuộc 17 890,208 0.000011 0.000090
1 3 3 Dài Cặp trung bình 21 94,608 0.000001 0,000012
1 3 3 Dài Cặp cao 25 457,488 0,000005 0.000068
1 3 3 Dài Hai cặp 28 46,656 0.000001 0.000008
1 3 3 Dài Ba loại 31 15,552 0,000000 0.000003
1 3 3 Dài Dài 37 19,440 0,000000 0,000004
1 3 3 Dài Tuôn ra 55 18,720 0,000000 0,000006
1 3 3 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 79 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Dài Bốn loại 247 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Dài Thẳng tuôn ra 607 360 0,000000 0.000001
1 3 3 Dài Royal Flush 3,007 360 0,000000 0,000006
1 3 3 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 29 859,248 0,000010 0.000148
1 3 3 Tuôn ra Cặp trung bình 33 103,680 0.000001 0.000020
1 3 3 Tuôn ra Cặp cao 37 342,144 0,000004 0.000075
1 3 3 Tuôn ra Hai cặp 40 34,992 0,000000 0.000008
1 3 3 Tuôn ra Ba loại 43 11,664 0,000000 0.000003
1 3 3 Tuôn ra Dài 49 12,960 0,000000 0,000004
1 3 3 Tuôn ra Tuôn ra 58 35,424 0,000000 0,000012
1 3 3 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 82 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Tuôn ra Bốn loại 250 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 610 432 0,000000 0,000002
1 3 3 Tuôn ra Royal Flush 3,010 432 0,000000 0.000008
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 45 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 49 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 53 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 56 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 59 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 65 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 74 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 86 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 254 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 614 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 3,014 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Kẻ thua cuộc 157 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Cặp trung bình 161 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Cặp cao 165 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Hai cặp 168 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Ba loại 171 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Dài 177 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Tuôn ra 186 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 198 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Bốn loại 282 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Thẳng tuôn ra 642 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Bốn loại Royal Flush 3,042 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 397 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 401 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Cặp cao 405 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Hai cặp 408 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Ba loại 411 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Dài 417 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 426 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 438 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Bốn loại 522 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 702 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Thẳng tuôn ra Royal Flush 3,102 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Kẻ thua cuộc 1,997 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Cặp trung bình 2,001 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Cặp cao 2,005 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Hai cặp 2,008 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Ba loại 2,011 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Dài 2,017 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Tuôn ra 2,026 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 2,038 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Bốn loại 2,122 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Thẳng tuôn ra 2,302 0 0,000000 0,000000
1 3 3 Royal Flush Royal Flush 3,502 0 0,000000 0,000000
1 3 nếp gấp   -6 0 0,000000 0,000000
1 nếp gấp    -3 436,481,856 0.005179 -0.007768
3 1 1 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -7 4,805,520 0.000057 -0.000200
3 1 1 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -4 299,340 0,000004 -0.000007
3 1 1 Kẻ thua cuộc Cặp cao -1 99,288 0.000001 -0.000001
3 1 1 Kẻ thua cuộc Hai cặp 1 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Ba loại 3 7,776 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Dài 7 8,064 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 13 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 21 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Bốn loại 77 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 197 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Kẻ thua cuộc Royal Flush 997 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -2 340,920 0,000004 -0.000004
3 1 1 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 36,768 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Cặp cao 3 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Hai cặp 5 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Ba loại 7 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Dài 11 10,260 0,000000 0.000001
3 1 1 Cặp trung bình Tuôn ra 17 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 25 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Bốn loại 81 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 201 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp trung bình Royal Flush 1,001 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Kẻ thua cuộc 3 233,784 0.000003 0,000004
3 1 1 Cặp cao Cặp trung bình 5 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Cặp cao 7 890,328 0.000011 0.000037
3 1 1 Cặp cao Hai cặp 9 24,192 0,000000 0.000001
3 1 1 Cặp cao Ba loại 11 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Dài 15 3,780 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Tuôn ra 21 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 29 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Bốn loại 85 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Thẳng tuôn ra 205 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Cặp cao Royal Flush 1,005 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Kẻ thua cuộc 7 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Cặp trung bình 9 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Cặp cao 11 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Hai cặp 12 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Ba loại 14 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Dài 18 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Tuôn ra 24 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 32 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Bốn loại 88 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Thẳng tuôn ra 208 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Hai cặp Royal Flush 1,008 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Kẻ thua cuộc 11 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Cặp trung bình 13 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Cặp cao 15 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Hai cặp 16 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Ba loại 17 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Dài 21 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Tuôn ra 27 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 35 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Bốn loại 91 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Thẳng tuôn ra 211 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ba loại Royal Flush 1,011 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Kẻ thua cuộc 19 42,912 0.000001 0,000005
3 1 1 Dài Cặp trung bình 21 13,500 0,000000 0,000002
3 1 1 Dài Cặp cao 23 7,560 0,000000 0.000001
3 1 1 Dài Hai cặp 24 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Ba loại 25 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Dài 27 2,592 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Tuôn ra 33 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 41 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Bốn loại 97 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Thẳng tuôn ra 217 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Dài Royal Flush 1,017 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 31 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Cặp trung bình 33 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Cặp cao 35 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Hai cặp 36 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Ba loại 37 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Dài 39 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Tuôn ra 42 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 50 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Bốn loại 106 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 226 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Tuôn ra Royal Flush 1,026 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 47 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 49 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 51 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 52 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 53 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 55 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 58 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 62 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 118 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 238 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 1,038 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Kẻ thua cuộc 159 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Cặp trung bình 161 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Cặp cao 163 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Hai cặp 164 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Ba loại 165 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Dài 167 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Tuôn ra 170 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 174 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Bốn loại 202 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Thẳng tuôn ra 322 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Bốn loại Royal Flush 1,122 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 399 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 401 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Cặp cao 403 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Hai cặp 404 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Ba loại 405 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Dài 407 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 410 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 414 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Bốn loại 442 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 502 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Thẳng tuôn ra Royal Flush 1,302 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Kẻ thua cuộc 1,999 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Cặp trung bình 2,001 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Cặp cao 2,003 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Hai cặp 2,004 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Ba loại 2,005 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Dài 2,007 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Tuôn ra 2,010 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 2,014 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Bốn loại 2,042 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Thẳng tuôn ra 2,102 0 0,000000 0,000000
3 1 1 Royal Flush Royal Flush 2,502 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -9 4,466,040 0.000053 -0.000238
3 1 3 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -4 674,604 0.000008 -0.000016
3 1 3 Kẻ thua cuộc Cặp cao 1 3,200,544 0.000038 0.000019
3 1 3 Kẻ thua cuộc Hai cặp 5 352,188 0,000004 0,000010
3 1 3 Kẻ thua cuộc Ba loại 9 109,620 0.000001 0,000006
3 1 3 Kẻ thua cuộc Dài 17 89,772 0.000001 0.000009
3 1 3 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 29 91,116 0.000001 0.000016
3 1 3 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 45 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Kẻ thua cuộc Bốn loại 157 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 397 468 0,000000 0.000001
3 1 3 Kẻ thua cuộc Royal Flush 1,997 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -2 723,192 0.000009 -0.000009
3 1 3 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 104,904 0.000001 0,000000
3 1 3 Cặp trung bình Cặp cao 5 389,808 0,000005 0,000012
3 1 3 Cặp trung bình Hai cặp 9 35,640 0,000000 0,000002
3 1 3 Cặp trung bình Ba loại 13 11,880 0,000000 0.000001
3 1 3 Cặp trung bình Dài 21 23,484 0,000000 0.000003
3 1 3 Cặp trung bình Tuôn ra 33 9,408 0,000000 0,000002
3 1 3 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 49 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Cặp trung bình Bốn loại 161 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 401 96 0,000000 0,000000
3 1 3 Cặp trung bình Royal Flush 2,001 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Cặp cao Kẻ thua cuộc 5 31,636,416 0.000375 0.000938
3 1 3 Cặp cao Cặp trung bình 7 3,446,640 0.000041 0.000143
3 1 3 Cặp cao Cặp cao 9 11,123,040 0.000132 0.000594
3 1 3 Cặp cao Hai cặp 13 1,353,816 0.000016 0.000104
3 1 3 Cặp cao Ba loại 17 512,136 0,000006 0.000052
3 1 3 Cặp cao Dài 25 543,588 0,000006 0.000081
3 1 3 Cặp cao Tuôn ra 37 453,480 0,000005 0.000100
3 1 3 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 53 21,600 0,000000 0.000007
3 1 3 Cặp cao Bốn loại 165 2,400 0,000000 0,000002
3 1 3 Cặp cao Thẳng tuôn ra 405 5,592 0,000000 0.000013
3 1 3 Cặp cao Royal Flush 2,005 2,736 0,000000 0.000033
3 1 3 Hai cặp Kẻ thua cuộc 11 3,571,704 0.000042 0.000233
3 1 3 Hai cặp Cặp trung bình 13 331,200 0,000004 0.000026
3 1 3 Hai cặp Cặp cao 15 3,853,440 0.000046 0.000343
3 1 3 Hai cặp Hai cặp 16 588,456 0.000007 0.000056
3 1 3 Hai cặp Ba loại 20 314,352 0,000004 0.000037
3 1 3 Hai cặp Dài 28 61,236 0.000001 0,000010
3 1 3 Hai cặp Tuôn ra 40 52,488 0.000001 0,000012
3 1 3 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 56 17,784 0,000000 0,000006
3 1 3 Hai cặp Bốn loại 168 3,384 0,000000 0.000003
3 1 3 Hai cặp Thẳng tuôn ra 408 648 0,000000 0,000002
3 1 3 Hai cặp Royal Flush 2,008 324 0,000000 0,000004
3 1 3 Ba loại Kẻ thua cuộc 17 86,011,056 0.001020 0.008674
3 1 3 Ba loại Cặp trung bình 19 89,376 0.000001 0,000010
3 1 3 Ba loại Cặp cao 21 1,997,376 0.000024 0.000249
3 1 3 Ba loại Hai cặp 22 19,886,616 0.000236 0.002595
3 1 3 Ba loại Ba loại 23 4,456,752 0.000053 0.000608
3 1 3 Ba loại Dài 31 15,912 0,000000 0.000003
3 1 3 Ba loại Tuôn ra 43 11,664 0,000000 0.000003
3 1 3 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 59 620,928 0.000007 0.000217
3 1 3 Ba loại Bốn loại 171 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Ba loại Thẳng tuôn ra 411 144 0,000000 0,000000
3 1 3 Ba loại Royal Flush 2,011 72 0,000000 0.000001
3 1 3 Dài Kẻ thua cuộc 29 397,320 0,000005 0.000068
3 1 3 Dài Cặp trung bình 31 48,780 0.000001 0.000009
3 1 3 Dài Cặp cao 33 184,608 0,000002 0,000036
3 1 3 Dài Hai cặp 34 18,468 0,000000 0,000004
3 1 3 Dài Ba loại 35 6,156 0,000000 0.000001
3 1 3 Dài Dài 37 12,324 0,000000 0.000003
3 1 3 Dài Tuôn ra 49 5,112 0,000000 0.000001
3 1 3 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 65 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Dài Bốn loại 177 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Dài Thẳng tuôn ra 417 72 0,000000 0,000000
3 1 3 Dài Royal Flush 2,017 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 47 660,384 0.000008 0.000184
3 1 3 Tuôn ra Cặp trung bình 49 74,232 0.000001 0.000022
3 1 3 Tuôn ra Cặp cao 51 245,448 0.000003 0.000074
3 1 3 Tuôn ra Hai cặp 52 26,244 0,000000 0.000008
3 1 3 Tuôn ra Ba loại 53 8,748 0,000000 0.000003
3 1 3 Tuôn ra Dài 55 8,460 0,000000 0.000003
3 1 3 Tuôn ra Tuôn ra 58 26,972 0,000000 0.000009
3 1 3 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 74 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Tuôn ra Bốn loại 186 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 426 236 0,000000 0.000001
3 1 3 Tuôn ra Royal Flush 2,026 8 0,000000 0,000000
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 71 6,082,560 0.000072 0.002562
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 73 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 75 190,080 0,000002 0.000085
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 76 1,094,544 0.000013 0.000493
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 77 316,800 0,000004 0.000145
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 79 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 82 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 86 21,312 0,000000 0.000011
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 198 72 0,000000 0,000000
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 438 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 2,038 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Bốn loại Kẻ thua cuộc 239 1.013.760 0,000012 0.001437
3 1 3 Bốn loại Cặp trung bình 241 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Bốn loại Cặp cao 243 21,120 0,000000 0.000030
3 1 3 Bốn loại Hai cặp 244 232,848 0.000003 0.000337
3 1 3 Bốn loại Ba loại 245 2,331,648 0.000028 0.003389
3 1 3 Bốn loại Dài 247 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Bốn loại Tuôn ra 250 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 254 162,504 0,000002 0.000245
3 1 3 Bốn loại Bốn loại 282 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Bốn loại Thẳng tuôn ra 522 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Bốn loại Royal Flush 2,122 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 599 14,916 0,000000 0.000053
3 1 3 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 601 2,760 0,000000 0,000010
3 1 3 Thẳng tuôn ra Cặp cao 603 6,168 0,000000 0.000022
3 1 3 Thẳng tuôn ra Hai cặp 604 648 0,000000 0,000002
3 1 3 Thẳng tuôn ra Ba loại 605 216 0,000000 0.000001
3 1 3 Thẳng tuôn ra Dài 607 564 0,000000 0,000002
3 1 3 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 610 668 0,000000 0,000002
3 1 3 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 614 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Thẳng tuôn ra Bốn loại 642 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 702 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Thẳng tuôn ra Royal Flush 2,302 4 0,000000 0,000000
3 1 3 Royal Flush Kẻ thua cuộc 2,999 7,476 0,000000 0.000133
3 1 3 Royal Flush Cặp trung bình 3,001 768 0,000000 0.000014
3 1 3 Royal Flush Cặp cao 3,003 3,696 0,000000 0.000066
3 1 3 Royal Flush Hai cặp 3,004 324 0,000000 0,000006
3 1 3 Royal Flush Ba loại 3,005 108 0,000000 0,000002
3 1 3 Royal Flush Dài 3,007 264 0,000000 0,000005
3 1 3 Royal Flush Tuôn ra 3,010 332 0,000000 0,000006
3 1 3 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 3,014 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Royal Flush Bốn loại 3,042 0 0,000000 0,000000
3 1 3 Royal Flush Thẳng tuôn ra 3,102 4 0,000000 0,000000
3 1 3 Royal Flush Royal Flush 3,502 0 0,000000 0,000000
3 1 nếp gấp   -6 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -9 880,265,616 0.010444 -0.046998
3 3 1 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -4 4,452,264 0.000053 -0.000106
3 3 1 Kẻ thua cuộc Cặp cao 1 1,631,268 0.000019 0,000010
3 3 1 Kẻ thua cuộc Hai cặp 5 127,733,760 0.001516 0.003789
3 3 1 Kẻ thua cuộc Ba loại 9 112,320 0.000001 0,000006
3 3 1 Kẻ thua cuộc Dài 17 243,456 0.000003 0.000025
3 3 1 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 29 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 45 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Kẻ thua cuộc Bốn loại 157 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 397 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Kẻ thua cuộc Royal Flush 1,997 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -4 4,410,684 0.000052 -0.000105
3 3 1 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 510,576 0,000006 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Cặp cao 5 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Hai cặp 9 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Ba loại 13 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Dài 21 57,240 0.000001 0.000007
3 3 1 Cặp trung bình Tuôn ra 33 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 49 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Bốn loại 161 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 401 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp trung bình Royal Flush 2,001 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Kẻ thua cuộc 1 1,496,772 0.000018 0.000009
3 3 1 Cặp cao Cặp trung bình 5 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Cặp cao 9 11,676,984 0.000139 0.000623
3 3 1 Cặp cao Hai cặp 13 347,328 0,000004 0.000027
3 3 1 Cặp cao Ba loại 17 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Dài 25 15,120 0,000000 0,000002
3 3 1 Cặp cao Tuôn ra 37 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 53 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Bốn loại 165 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Thẳng tuôn ra 405 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Cặp cao Royal Flush 2,005 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Kẻ thua cuộc 5 127,733,760 0.001516 0.003789
3 3 1 Hai cặp Cặp trung bình 9 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Cặp cao 13 371,520 0,000004 0.000029
3 3 1 Hai cặp Hai cặp 16 13,088,448 0.000155 0.001242
3 3 1 Hai cặp Ba loại 20 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Dài 28 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Tuôn ra 40 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 56 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Bốn loại 168 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Thẳng tuôn ra 408 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Hai cặp Royal Flush 2,008 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Kẻ thua cuộc 9 120,096 0.000001 0,000006
3 3 1 Ba loại Cặp trung bình 13 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Cặp cao 17 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Hai cặp 20 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Ba loại 23 49,116,672 0.000583 0.006702
3 3 1 Ba loại Dài 31 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Tuôn ra 43 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 59 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Bốn loại 171 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Thẳng tuôn ra 411 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ba loại Royal Flush 2,011 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Kẻ thua cuộc 17 208,608 0,000002 0.000021
3 3 1 Dài Cặp trung bình 21 54,000 0.000001 0.000007
3 3 1 Dài Cặp cao 25 11,340 0,000000 0,000002
3 3 1 Dài Hai cặp 28 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Ba loại 31 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Dài 37 7,488 0,000000 0,000002
3 3 1 Dài Tuôn ra 49 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 65 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Bốn loại 177 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Thẳng tuôn ra 417 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Dài Royal Flush 2,017 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 29 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Cặp trung bình 33 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Cặp cao 37 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Hai cặp 40 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Ba loại 43 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Dài 49 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Tuôn ra 58 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 74 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Bốn loại 186 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 426 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Tuôn ra Royal Flush 2,026 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 45 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 49 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 53 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 56 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 59 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 65 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 74 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 86 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 198 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 438 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 2,038 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Kẻ thua cuộc 157 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Cặp trung bình 161 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Cặp cao 165 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Hai cặp 168 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Ba loại 171 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Dài 177 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Tuôn ra 186 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 198 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Bốn loại 282 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Thẳng tuôn ra 522 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Bốn loại Royal Flush 2,122 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 397 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 401 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Cặp cao 405 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Hai cặp 408 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Ba loại 411 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Dài 417 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 426 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 438 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Bốn loại 522 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 702 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Thẳng tuôn ra Royal Flush 2,302 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Kẻ thua cuộc 1,997 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Cặp trung bình 2,001 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Cặp cao 2,005 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Hai cặp 2,008 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Ba loại 2,011 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Dài 2,017 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Tuôn ra 2,026 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 2,038 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Bốn loại 2,122 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Thẳng tuôn ra 2,302 0 0,000000 0,000000
3 3 1 Royal Flush Royal Flush 3,502 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Kẻ thua cuộc Kẻ thua cuộc -11 15,423,792 0.000183 -0.001006
3 3 3 Kẻ thua cuộc Cặp trung bình -4 4,418,568 0.000052 -0.000105
3 3 3 Kẻ thua cuộc Cặp cao 3 29,587,644 0.000351 0.000527
3 3 3 Kẻ thua cuộc Hai cặp 9 64,045,116 0.000760 0.003419
3 3 3 Kẻ thua cuộc Ba loại 15 86,116,692 0.001022 0.007663
3 3 3 Kẻ thua cuộc Dài 27 1,110,876 0.000013 0.000178
3 3 3 Kẻ thua cuộc Tuôn ra 45 1,214,676 0.000014 0.000324
3 3 3 Kẻ thua cuộc Ngôi nhà hạnh phúc 69 9.123.840 0,000108 0.003735
3 3 3 Kẻ thua cuộc Bốn loại 237 1.013.760 0,000012 0.001425
3 3 3 Kẻ thua cuộc Thẳng tuôn ra 597 14,448 0,000000 0.000051
3 3 3 Kẻ thua cuộc Royal Flush 2.997 7,476 0,000000 0.000133
3 3 3 Cặp trung bình Kẻ thua cuộc -4 4,369,980 0.000052 -0.000104
3 3 3 Cặp trung bình Cặp trung bình 0 1,015,669,992 0.012051 0,000000
3 3 3 Cặp trung bình Cặp cao 7 3,221,712 0.000038 0.000134
3 3 3 Cặp trung bình Hai cặp 13 235,994,760 0.002800 0.018200
3 3 3 Cặp trung bình Ba loại 19 106,543,320 0.001264 0.012009
3 3 3 Cặp trung bình Dài 31 131,280 0,000002 0.000024
3 3 3 Cặp trung bình Tuôn ra 49 138,264 0,000002 0.000040
3 3 3 Cặp trung bình Ngôi nhà hạnh phúc 73 11.404.800 0,000135 0,004939
3 3 3 Cặp trung bình Bốn loại 241 1.267.200 0,000015 0,001812
3 3 3 Cặp trung bình Thẳng tuôn ra 601 2,664 0,000000 0.000009
3 3 3 Cặp trung bình Royal Flush 3,001 768 0,000000 0.000014
3 3 3 Cặp cao Kẻ thua cuộc 3 1,151,772 0.000014 0.000020
3 3 3 Cặp cao Cặp trung bình 7 164,880 0,000002 0.000007
3 3 3 Cặp cao Cặp cao 11 816,513,552 0.009688 0.053282
3 3 3 Cặp cao Hai cặp 17 191,781,864 0.002275 0.019341
3 3 3 Cặp cao Ba loại 23 86,757,624 0.001029 0.011837
3 3 3 Cặp cao Dài 35 58,944 0.000001 0,000012
3 3 3 Cặp cao Tuôn ra 53 48,576 0.000001 0,000015
3 3 3 Cặp cao Ngôi nhà hạnh phúc 77 9,292,320 0.000110 0.004245
3 3 3 Cặp cao Bốn loại 245 1,032,480 0,000012 0.001501
3 3 3 Cặp cao Thẳng tuôn ra 605 576 0,000000 0,000002
3 3 3 Cặp cao Royal Flush 3,005 960 0,000000 0.000017
3 3 3 Hai cặp Kẻ thua cuộc 9 60,825,600 0.000722 0.003248
3 3 3 Hai cặp Cặp trung bình 13 235,699,200 0.002796 0.018177
3 3 3 Hai cặp Cặp cao 17 189,282,240 0.002246 0.019089
3 3 3 Hai cặp Hai cặp 20 107,012,808 0.001270 0.012697
3 3 3 Hai cặp Ba loại 26 63,373,536 0.000752 0.009775
3 3 3 Hai cặp Dài 38 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Hai cặp Tuôn ra 56 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Hai cặp Ngôi nhà hạnh phúc 80 4,707,288 0.000056 0.002234
3 3 3 Hai cặp Bốn loại 248 742,680 0.000009 0.001093
3 3 3 Hai cặp Thẳng tuôn ra 608 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Hai cặp Royal Flush 3,008 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Ba loại Kẻ thua cuộc 15 215,256 0.000003 0.000019
3 3 3 Ba loại Cặp trung bình 19 106,465,824 0.001263 0.012000
3 3 3 Ba loại Cặp cao 23 85,272,384 0.001012 0.011635
3 3 3 Ba loại Hai cặp 26 43,801,272 0.000520 0.006756
3 3 3 Ba loại Ba loại 29 120,323,376 0.001428 0.020700
3 3 3 Ba loại Dài 41 4,500 0,000000 0.000001
3 3 3 Ba loại Tuôn ra 59 5,832 0,000000 0,000002
3 3 3 Ba loại Ngôi nhà hạnh phúc 83 12,241,152 0.000145 0.006027
3 3 3 Ba loại Bốn loại 251 7,577,856 0.000090 0.011283
3 3 3 Ba loại Thẳng tuôn ra 611 72 0,000000 0,000000
3 3 3 Ba loại Royal Flush 3.011 36 0,000000 0.000001
3 3 3 Dài Kẻ thua cuộc 27 803,328 0,000010 0.000129
3 3 3 Dài Cặp trung bình 31 105,984 0.000001 0.000019
3 3 3 Dài Cặp cao 35 417,924 0,000005 0.000087
3 3 3 Dài Hai cặp 38 42,768 0.000001 0,000010
3 3 3 Dài Ba loại 41 14,256 0,000000 0.000003
3 3 3 Dài Dài 47 29,436 0,000000 0.000008
3 3 3 Dài Tuôn ra 65 16,416 0,000000 0,000006
3 3 3 Dài Ngôi nhà hạnh phúc 89 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Dài Bốn loại 257 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Dài Thẳng tuôn ra 617 492 0,000000 0,000002
3 3 3 Dài Royal Flush 3.017 264 0,000000 0,000005
3 3 3 Tuôn ra Kẻ thua cuộc 45 645,408 0.000008 0.000172
3 3 3 Tuôn ra Cặp trung bình 49 73,440 0.000001 0.000021
3 3 3 Tuôn ra Cặp cao 53 256,608 0.000003 0.000081
3 3 3 Tuôn ra Hai cặp 56 26,244 0,000000 0.000009
3 3 3 Tuôn ra Ba loại 59 8,748 0,000000 0.000003
3 3 3 Tuôn ra Dài 65 13,068 0,000000 0,000005
3 3 3 Tuôn ra Tuôn ra 74 26.460 0,000000 0,000012
3 3 3 Tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 98 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Tuôn ra Bốn loại 266 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Tuôn ra Thẳng tuôn ra 626 432 0,000000 0,000002
3 3 3 Tuôn ra Royal Flush 3.026 324 0,000000 0,000006
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Kẻ thua cuộc 69 3.041.280 0,000036 0,001245
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp trung bình 73 11.404.800 0,000135 0,004939
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Cặp cao 77 9.123.840 0,000108 0,004168
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Hai cặp 80 3,630,528 0,000043 0,001723
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ba loại 83 12,545,280 0,000149 0,006177
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Dài 89 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra 98 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Ngôi nhà hạnh phúc 110 821.664 0,000010 0,000536
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Bốn loại 278 527.904 0,000006 0,000871
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Thẳng tuôn ra 638 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Ngôi nhà hạnh phúc Royal Flush 3.038 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Bốn loại Kẻ thua cuộc 237 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Bốn loại Cặp trung bình 241 1.267.200 0,000015 0,001812
3 3 3 Bốn loại Cặp cao 245 1.013.760 0,000012 0,001473
3 3 3 Bốn loại Hai cặp 248 513.216 0,000006 0,000755
3 3 3 Bốn loại Ba loại 251 5.246.208 0,000062 0,007812
3 3 3 Bốn loại Dài 257 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Bốn loại Tuôn ra 266 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc 278 365.472 0,000004 0,000603
3 3 3 Bốn loại Bốn loại 362 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Bốn loại Thẳng tuôn ra 722 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Bốn loại Royal Flush 3.122 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Kẻ thua cuộc 597 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Cặp trung bình 601 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Cặp cao 605 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Hai cặp 608 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Ba loại 611 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Dài 617 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Tuôn ra 626 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Ngôi nhà hạnh phúc 638 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Bốn loại 722 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Thẳng tuôn ra 902 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Thẳng tuôn ra Royal Flush 3.302 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Kẻ thua cuộc 2.997 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Cặp trung bình 3,001 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Cặp cao 3,005 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Hai cặp 3,008 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Ba loại 3.011 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Dài 3.017 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Tuôn ra 3.026 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Ngôi nhà hạnh phúc 3.038 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Bốn loại 3.122 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Thẳng tuôn ra 3.302 0 0,000000 0,000000
3 3 3 Royal Flush Royal Flush 4.502 0 0,000000 0,000000
3 3 nếp gấp   -số 8 0 0,000000 0,000000
3 nếp gấp    -5 0 0,000000 0,000000
nếp gấp     -2 4.576.521.600 0,054299 -0.054299
      84.284.272.800 1.000000 -0.043285

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này