Chia sẻ cái này

w88 slots Hỏi thuật sĩ

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 6 năm 2016

Chào mừng đến với kho lưu trữ gần 300 của tôi, hãy hỏi các cột Wizard, có từ đầu năm 2000. Nếu bạn có một câu hỏi đánh bạc, vui lòng không hỏi tôi trực tiếp nhưng đăng nó trong diễn đàn của tôi tại Phù thủy của Vegas.

Hầu hết các câu hỏi xuất hiện trong cột này đều được loại bỏ khỏi diễn đàn của tôi:

Câu hỏi và trả lời

Theo ngày