Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11chisoan000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 5 năm 2018

Trên trang này

vua bài 2021 apk Người chơi Blackjack trên hai thẻ đầu tiên

Bất kỳ người chơi blackjack

Trong nhiều năm, Cal Neva ở Reno đã đặt cược bên cạnh 17 đến 1 cho một người chơi blackjack. Tôi tin rằng đó là một trong những cược đầu tiên trong Blackjack.

Bảng dưới đây cho thấy bảng trả lại cho tỷ lệ cal Neva ở mức 17 đến 1, giả sử sáu sàn. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 14,52%

Blackjack trả 17 đến 1 - sáu sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 17 2.304 0,047489 0,807321
Mất -1 46.212 0,952511 -0.952511
Tổng cộng  48,516 1.000000 -0.145189
 

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà để trả từ 15 đến 19 (đến một) theo số sàn (1, 2 hoặc 6).

Người chơi Blackjack House Edge

Thanh toán Một bộ bài Hai sàn Sáu sàn
15 22,78% 23,53% 24,02%
16 17,95% 18,75% 19,27%
17 13,12% 13,97% 14,52%
18 8h30% 9,19% 9,77%
19 3,47% 4,41% 5,02%
 

Người chơi màu đen

Tại Casino Liechtenstein, có một đội bóng blackjack được gọi là "Jack Admiral Jack" trả 19 đến 1 cho một người chơi màu đen. Đây là một trong những cược tồi tệ nhất tôi từng thấy. Bảng dưới đây cho thấy với sáu sàn ở 19 đến 1, cạnh nhà là 52,51%.

Blackjack màu trả 19 đến 1 - sáu bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 19 1.152 0,023745 0,451150
Mất -1 47.364 0,976255 -0.976255
Tổng cộng  48,516 1.000000 -0.525105
 

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà để trả từ 30 đến 40 (đến một) theo số sàn (1, 2 hoặc 6).

Người chơi màu blackjack nhà cạnh

Thanh toán Một bộ bài Hai sàn Sáu sàn
30 25,19% 25,91% 26,39%
31 22,78% 23,53% 24,02%
32 20,36% 21,14% 21,64%
33 17,95% 18,75% 19,27%
34 15,54% 16,36% 16,89%
35 13,12% 13,97% 14,52%
36 10,71% 11,58% 12,14%
37 8h30% 9,19% 9,77%
38 5,88% 6,80% 7,40%
39 3,47% 4,41% 5,02%
40 1,06% 2,02% 2,65%
 

Người chơi phù hợp Blackjack

Casino liechtenstein có một mặt khác đặt cược vào một chiếc blackjack phù hợp, trả 77 đến 1. Bảng sau đây cho thấy với sáu sàn và trả 77 đến 1, cạnh nhà là 7,40%. Tại sao họ trả tỷ lệ cược hợp lý trên một chiếc blackjack phù hợp nhưng cướp người chơi trên một chiếc blackjack màu, tôi không biết.

Phù hợp với Blackjack trả 77 đến 1 - sáu bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 77 576 0,011872 0,914173
Mất -1 47.940 0,988128 -0.988128
Tổng cộng  48,516 1.000000 -0.073955
 

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà để trả từ 60 đến 80 (đến một) theo số sàn (1, 2 hoặc 6).

Người chơi phù hợp với Blackjack House Edge

Thanh toán Một bộ bài Hai sàn Sáu sàn
60 26,40% 27,11% 27,58%
61 25,19% 25,91% 26,39%
62 23,98% 24,72% 25,20%
63 22,78% 23,53% 24,02%
64 21,57% 22,33% 22,83%
65 20,36% 21,14% 21,64%
66 19,16% 19,94% 20,46%
67 17,95% 18,75% 19,27%
68 16,74% 17,55% 18,08%
69 15,54% 16,36% 16,89%
70 14,33% 15,16% 15,71%
71 13,12% 13,97% 14,52%
72 11,92% 12,77% 13,33%
73 10,71% 11,58% 12,14%
74 9,50% 10,38% 10,96%
75 8h30% 9,19% 9,77%
76 7,09% 7,99% 8,58%
77 5,88% 6,80% 7,40%
78 4,68% 5,60% 6,21%
79 3,47% 4,41% 5,02%
80 2,26% 3,21% 3,83%

 
Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi