Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 24 tháng 5 năm 2018

Trên trang này

vua bài đổi thưởng Thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận Blackjack

Giới thiệu

Thỏa thuận hoặc không có thỏa thuận blackjack là một trò chơi blackjack của Red Tiger Gaming nơi người chơi có thể đầu hàng với bất kỳ hai thẻ ban đầu. Tuy nhiên, giá trị đầu hàng hoặc "cung cấp ngân hàng" thay đổi đáng kể, theo hai thẻ của người chơi và thẻ UP của đại lý.

Quy tắc

Sau đây là các quy tắc Blackjack theo sau là trò chơi, trước khi xem xét tính năng "Ưu đãi ngân hàng". Người ta cho rằng người đọc đã quen thuộc với các quy tắc blackjack cơ bản.

 

 1. Năm sàn được sử dụng.
 2. Đại lý đứng trên mềm 17.
 3. Blackjack trả 3 đến 2.
 4. Đại lý nhìn trộm cho Blackjack, với cả Ten và Ace, trước khi người chơi chơi tay.
 5. Nhân đôi sau khi chia cho phép.
 6. Người chơi có thể tách lại bất kỳ cặp nào lên đến ba lần, ngoại trừ ACE, chỉ có thể được chia một lần.
 7. Không rút để chia aces.

Ngoài ra, trò chơi sẽ cung cấp cho người chơi một tùy chọn đầu hàng với mỗi thẻ hai người chơi ban đầu và thẻ đại lý. Lời đề nghị được thực hiện trước khi các đại lý nhìn trộm cho Blackjack.

Chiến lược

Sau đây là chiến lược cơ bản thích hợp cho các quy tắc ở trên. Nếu bảng yêu cầu tăng gấp đôi, và bạn có ba thẻ trở lên, sau đó đánh, ngoại trừ với giá trị mềm 18, đứng.

Liên quan đến các ngân hàng cung cấp, luôn luôn từ chối chúng.

Phân tích

Theo tôi Máy tính cạnh nhà Blackjack, cạnh nhà theo các quy tắc trên là 0,38%.

Để phân tích các ưu đãi của nhân viên ngân hàng, tôi đã ghi lại 31 £ 10 tay và ghi lại lời đề nghị được thực hiện và giá trị thực của bàn tay, sử dụng Máy tính tay đen. Bảng sau đây cho thấy cả hai tỷ lệ của nhân viên ngân hàng cung cấp với giá trị thực tế của bàn tay.

Ngân hàng cung cấp

Người chơi Người buôn bán Nhân viên ngân hàng
Lời đề nghị
Công bằng
Giá trị
Tỉ lệ
2,8 3 £ 13,90 £ 14,23 97,66%
5,5 3 £ 13,90 £ 14,23 97,66%
6,8 3 £ 7,20 £ 7,54 95,52%
6,10 10 £ 4,00 £ 4,30 93,01%
3,6 10 £ 7,50 £ 7,83 95,78%
7,10 10 £ 5,00 £ 5,37 93,19%
4,6 Một £ 7,10 £ 7,45 95,34%
Q, 9 Một £ 8,60 £ 8,89 96,74%
A, 6 Một £ 5,30 £ 5,50 96,29%
6,7 5 £ 8.10 £ 8,40 96,39%
2,2 5 £ 11,40 £ 11,79 96,67%
J, 3 2 £ 6,70 £ 7,04 95,22%
8,10 10 £ 7,30 £ 7,62 95,81%
A, 3 10 £ 7,60 £ 8,00 95,05%
J, 7 10 £ 5,00 £ 5,37 93,19%
9,9 7 £ 13,60 £ 14,00 97,17%
4, q 7 £ 6,40 £ 6,75 94,85%
2, k 7 £ 7,50 £ 7,87 95,25%
A, 5 6 £ 11,50 £ 11,87 96,90%
9,5 3 £ 7,10 £ 7,50 94,72%
Q, 2 3 £ 7,30 £ 7,69 94,91%
7, J. 3 £ 8,50 £ 8,82 96,32%
5,8 6 £ 8.10 £ 8,48 95,51%
5,5 6 £ 15,70 £ 16,04 97,91%
Q, q 2 £ 16,00 £ 16,37 97,71%
8, a 2 £ 13,50 £ 13,89 97,19%
10,2 2 £ 7,10 £ 7,48 94,86%
8, J. 9 £ 7,80 £ 8,14 95,78%
7,6 9 £ 5,70 £ 6,07 93,92%
9,10 9 £ 12,50 £ 12,85 97,26%
10, a 10 £ 23,50 £ 23,89 98,36%

Trên đây cho thấy ưu đãi của nhân viên ngân hàng luôn có giá trị thấp hơn giá trị thực của bàn tay. Tỷ lệ cung cấp ngân hàng so với giá trị thực tế dao động từ 93,01%đến 98,36%, với trung bình 95,88%. Do đó, cạnh nhà của nhân viên ngân hàng cung cấp trung bình 4,12%. Hãy nhớ rằng, cạnh nhà của trò chơi cơ bản là 0,38%, vì vậy tôi khuyên bạn nên từ chối nhân viên ngân hàng cung cấp mỗi lần.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này