Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: 24 tháng 12 năm 2016

Trên trang này

typhu 88 download Khối pro blackjack

Giới thiệu

Block Pro Blackjack là một cược bên Blackjack dựa trên hai thẻ đầu tiên của người chơi và thẻ UP của đại lý. Nó có thể được tìm thấy trong một số sòng bạc ở Nam Phi trong các trò chơi 5, 6 và 8 tầng. Sau đây là một lời giải thích về những bàn tay chiến thắng. Xin lưu ý rằng tất cả các tay chiến thắng phải là ba thẻ của cùng một bộ đồ.

 • Triple Aces: Người chơi ban đầu hai thẻ và thẻ đại lý lên đều phù hợp với ACE. Trả 100% giải độc đắc tiến bộ.
 • Triple Royal: Người chơi ban đầu hai thẻ và thẻ đại lý lên đều giống nhau và phù hợp. Trả 20% số giải độc đắc tiến bộ.
 • Triple: Người chơi ban đầu hai thẻ và thẻ đại lý lên đều giống nhau từ 2 đến 10 và phù hợp. Trả 10% số giải độc đắc tiến bộ.
 • Cặp phù hợp: Hai thẻ đầu tiên của người chơi tạo thành một cặp phù hợp và thẻ UP của đại lý là cùng một bộ đồ. Trả tiền 50 đến 1.
 • Flush: Người chơi ban đầu hai thẻ và thẻ đại lý phù hợp. Trả 5 đến 1.

Văn học trò chơi Bởi TCS John Huxley vui lòng giải thích rằng giải độc đắc là 2.000 đô la và tỷ lệ đóng góp có thể là 65% hoặc 70%. Đặt cược tối thiểu để đủ điều kiện nhận giải thưởng tiến bộ là $ 1. Chiến thắng cố định được khấu trừ từ đồng hồ đo giải độc đắc. Trái với những gì các tài liệu nói, tôi tin rằng các khoản thanh toán đang trên cơ sở "cho một".

Các bảng hoàn trả sau đây là cho 5, 6 và 8 sàn và tỷ lệ đóng góp là 65% và 70%. Chiến thắng tiến bộ được hiển thị là giải thưởng trung bình.

5 sàn - đóng góp 65%

Biến cố Thanh toán Trung bình
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
Triple Aces 100% giải độc đắc $ 6,231,53 40 0,000014 0,086082
Triple Royal 20% giải độc đắc $ 1,246,31 120 0,000041 0,051649
Gấp ba 10% giải độc đắc $ 623,15 360 0,000124 0,077474
Đôi 50 $ 50,00 10.400 0,003592 0.179582
Tuôn ra 5 $ 5,00 163.800 0,056568 0,282841
Kẻ thua cuộc 0 $- 2.720.900 0,939661 0,000000
Tổng cộng   2.895.620 1.000000 0,677628
 

Thống kê bổ sung cho năm sàn với tỷ lệ đóng góp 65%:

 • Đã sửa lỗi hoàn trả: 46,24%
 • Chi phí Reseed: 2,76%
 • Lợi nhuận bổ sung trên $ 1000 tính bằng mét: 3,45%
 • Số tiền đồng hồ tương đương với 1% so với: $ 289,56
 • Hòa vốn: $ 15,566.20

5 bộ bài - Đóng góp 70%

Biến cố Thanh toán Trung bình
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
Triple Aces 100% giải độc đắc $ 7,679,34 40 0,000014 0.106082
Triple Royal 20% giải độc đắc $ 1,535,87 120 0,000041 0,063649
Gấp ba 10% giải độc đắc $ 767,93 360 0,000124 0,095474
Đôi 50 $ 50,00 10.400 0,003592 0.179582
Tuôn ra 5 $ 5,00 163.800 0,056568 0,282841
Kẻ thua cuộc 0 $- 2.720.900 0,939661 0,000000
Tổng cộng   2.895.620 1.000000 0,727628
 

Thống kê bổ sung cho năm sàn với tỷ lệ đóng góp 70%:

 • Đã sửa lỗi hoàn trả: 46,24%
 • Chi phí Reseed: 2,76%
 • Lợi nhuận bổ sung trên $ 1000 tính bằng mét: 3,45%
 • Số tiền đồng hồ tương đương với 1% so với: $ 289,56
 • Hòa vốn: $ 15,566.20

6 sàn - đóng góp 65%

Biến cố Thanh toán Trung bình
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
Triple Aces 100% giải độc đắc $ 5.299,69 80 0,000016 0,084570
Triple Royal 20% giải độc đắc $ 1,059,94 240 0,000048 0,050742
Gấp ba 10% giải độc đắc $ 529,97 720 0,000144 0,076113
Đôi 50 $ 50,00 18.720 0,003734 0.186703
Tuôn ra 5 $ 5,00 284,544 0,056758 0,283788
Kẻ thua cuộc 0 $- 4.709.016 0,939301 0,000000
Tổng cộng   5.013.320 1.000000 0,681915
 

Thống kê bổ sung cho sáu sàn với tỷ lệ đóng góp 65%:

 • Đã sửa lỗi hoàn trả: 47,05%
 • Chi phí Reseed: 3,19%
 • Lợi nhuận bổ sung trên $ 1000 tính bằng mét: 3,99%
 • Số tiền đồng hồ tương đương với 1% so với: $ 250,67
 • Hòa vốn: $ 13,273.00

6 sàn - đóng góp 70%

Biến cố Thanh toán Trung bình
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
Triple Aces 100% giải độc đắc $ 6.553,02 80 0,000016 0.104570
Triple Royal 20% giải độc đắc $ 1,310,60 240 0,000048 0,062742
Gấp ba 10% giải độc đắc $ 655.30 720 0,000144 0,094113
Đôi 50 $ 50,00 18.720 0,003734 0.186703
Tuôn ra 5 $ 5,00 284,544 0,056758 0,283788
Kẻ thua cuộc 0 $- 4.709.016 0,939301 0,000000
Tổng cộng   5.013.320 1.000000 0,731915
 

Thống kê bổ sung cho sáu sàn với tỷ lệ đóng góp 70%:

 • Đã sửa lỗi hoàn trả: 47,05%
 • Chi phí Reseed: 3,19%
 • Lợi nhuận bổ sung trên $ 1000 tính bằng mét: 3,99%
 • Số tiền đồng hồ tương đương với 1% so với: $ 250,67
 • Hòa vốn: $ 13,273.00

8 sàn - đóng góp 65%

Biến cố Thanh toán Trung bình
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
Triple Aces 100% giải độc đắc $ 4,404,90 224 0,000019 0,082831
Triple Royal 20% giải độc đắc $ 880,98 672 0,000056 0,049699
Gấp ba 10% giải độc đắc $ 440,49 2.016 0,000169 0,074548
Đôi 50 $ 50,00 46.592 0,003911 0.195565
Tuôn ra 5 $ 5,00 678.912 0,056993 0,284966
Kẻ thua cuộc 0 $- 11.183.744 0,938851 0,000000
Tổng cộng   11.912.160 1.000000 0,687609
 

Thống kê bổ sung cho tám sàn với tỷ lệ đóng góp 65%:

 • Đã sửa lỗi hoàn trả: 48,05%
 • Chi phí Reseed: 3,76%
 • Lợi nhuận bổ sung trên $ 1000 tính bằng mét: 4,70%
 • Số tiền đồng hồ tương đương với 1% so với: $ 212,72
 • Hòa vốn: $ 11,050,00

8 bộ bài - Đóng góp 70%

Biến cố Thanh toán Trung bình
Thắng lợi
Kết hợp Xác suất Trở về
Triple Aces 100% giải độc đắc $ 5,468,49 224 0,000019 0.102831
Triple Royal 20% giải độc đắc $ 1,093,70 672 0,000056 0,061699
Gấp ba 10% giải độc đắc $ 546,85 2.016 0,000169 0,092548
Đôi 50 $ 50,00 46.592 0,003911 0.195565
Tuôn ra 5 $ 5,00 678.912 0,056993 0,284966
Kẻ thua cuộc 0 $- 11.183.744 0,938851 0,000000
Tổng cộng   11.912.160 1.000000 0,737609
 

Thống kê bổ sung cho tám sàn với tỷ lệ đóng góp 70%:

 • Đã sửa lỗi hoàn trả: 48,05%
 • Chi phí Reseed: 3,76%
 • Lợi nhuận bổ sung trên $ 1000 tính bằng mét: 4,70%
 • Số tiền đồng hồ tương đương với 1% so với: $ 212,72
 • Hòa vốn: $ 11,050,00

Liện kết ngoại

 
Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

200% lên đến 100 $

1000xb / Tiền mặt

Chơi
3

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
4

10 $

300xb

Chơi
5

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi