Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 6 năm 2019

Trên trang này

tro choi cau ca 2 nguoi Thành phố cá cược bên

Giới thiệu

Side Bet City là một trò chơi trên bàn của Evolution Gaming, nhà cung cấp các trò chơi đại lý trực tiếp cho các sòng bạc internet. Trò chơi khá đơn giản, các đại lý giải quyết ba thẻ, sau đó hai thẻ khác để tạo ra một bàn tay năm thẻ, và sau đó hai người nữa để tạo ra một bàn tay bảy lá. Người chơi có thể đặt cược vào giá trị poker của bất kỳ ai trong ba tay hoặc cả ba để thua. Ngoại trừ việc bổ sung cá cược không thắng, trò chơi giống như 3-5-7 poker với các bảng thanh toán khác nhau.

Quy tắc

 1. Trò chơi được chơi với một bộ bài 52 thẻ duy nhất.
 2. Tất cả các tay đều được ghi theo các quy tắc poker thông thường, mà tôi cho rằng người đọc quen thuộc.
 3. Có bốn cược có sẵn, như sau:
  • Tay 3 thẻ
  • 5 tay
  • 7 tay
  • Không có chiến thắng
 4. Kết quả đặt cược vào bàn tay 3 thẻ sẽ được xác định bằng giá trị poker của ba thẻ đầu tiên được xử lý và bảng thanh toán bên dưới.
 5. Kết quả đặt cược vào bàn tay 5 thẻ sẽ được xác định bằng giá trị poker của năm thẻ đầu tiên được xử lý và bảng thanh toán bên dưới.
 6. Kết quả đặt cược vào bàn tay 7 thẻ sẽ được xác định bằng giá trị poker của tất cả bảy thẻ được xử lý và bảng thanh toán bên dưới.
 7. Việc đặt cược "không thắng" sẽ giành chiến thắng và trả 0,7 đến một nếu cả ba tay thua.

Các bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả cho các cược tay 3, 5- và 7 thẻ. Chiến thắng là trên cơ sở "cho một".

3 bàn thanh toán thẻ

Tay Thanh toán
Royal Flush 100
Thẳng tuôn ra 40
Ba loại 35
Dài 5
Tuôn ra 4
Đôi 1

5 bàn thanh toán thẻ

Tay Thanh toán
Royal Flush 1000
Thẳng tuôn ra 250
Bốn loại 100
Ngôi nhà hạnh phúc 50
Tuôn ra 40
Dài 25
Ba loại 7
Hai cặp 4
Cặp (jack hoặc tốt hơn) 1

Bàn thanh toán bằng tay 7 thẻ

Tay Thanh toán
Royal Flush 500
Thẳng tuôn ra 100
Bốn loại 50
Ngôi nhà hạnh phúc 7
Tuôn ra 5
Dài 4
Ba loại 3

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược tay 3 thẻ. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 3,31%.

Tay 3 thẻ

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 100 4 0,000181 0,018100
Thẳng tuôn ra 40 44 0,001991 0,079638
Ba loại 35 52 0,002353 0,082353
Dài 5 720 0,032579 0.162896
Tuôn ra 4 1.096 0,049593 0.198371
Đôi 1 3.744 0.169412 0.169412
Tất cả khác -1 16.440 0,743891 -0.743891
Tổng cộng 22.100 1.000000 -0.033122

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược bàn tay 5 thẻ. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 4,79%.

5 tay

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 1000 4 0,000002 0,001539
Thẳng tuôn ra 250 36 0,000014 0,003463
Bốn loại 100 624 0,000240 0,024010
Ngôi nhà hạnh phúc 50 3.744 0,001441 0,072029
Tuôn ra 40 5,108 0,001965 0,078616
Dài 25 10.200 0,003925 0,098116
Ba loại 7 54.912 0,021128 0.147899
Hai cặp 123,552 0,047539 0.190156
Cặp (jack hoặc tốt hơn) 1 337.920 0.130021 0.130021
Tất cả khác -1 2.062.860 0,793725 -0.793725
Tổng cộng 0 2.598.960 1.000000 -0.047876

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược tay 7 thẻ. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 5,66%.

7 tay

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 4.324 0,000032 0,016160
Thẳng tuôn ra 100 37.260 0,000279 0,027851
Bốn loại 50 224.848 0,001681 0,084034
Ngôi nhà hạnh phúc 7 3,473,184 0,025961 0.181727
Tuôn ra 5 4.047.644 0,030255 0.151275
Dài 4 6.180.020 0,046194 0.184775
Ba loại 3 6.461.620 0,048299 0.144896
Tất cả khác -1 113.355.660 0,847300 -0.847300
Tổng cộng 133.784.560 1.000000 -0.056582

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược không thắng. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 3,71%.

Tất cả đều mất

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Không có chiến thắng 0,7 15,913,035,072 0,566406 0,396484
Ít nhất một chiến thắng -1 12.181.722.528 0,433594 -0.433594
Tổng cộng 28.094.757.600 1.000000 -0.037110

Phương pháp

Tìm một giải pháp toán học quá lộn xộn, tôi đã viết một chương trình lặp đơn giản. Đây là logic của nó:

 1. Vòng lặp qua tất cả 22.100 cách để chọn 3 thẻ trong số 52.
 2. Nếu bàn tay ba thẻ là người chiến thắng, hãy thêm Combin (49,2)*Combin (47,2) = 1,271,256 vào các kết hợp thua. Nếu một kẻ thua cuộc, sau đó chuyển sang bước 3.
 3. Vòng lặp qua tất cả 1.176 cách để chọn 2 thẻ trong số 49 thẻ còn lại trong bộ bài, để kết hợp với bàn tay ba thẻ để tạo ra một bàn tay năm thẻ.
 4. Nếu bàn tay năm thẻ là người chiến thắng, hãy thêm Combin (47,2) = 1081 vào các kết hợp thua. Nếu một kẻ thua cuộc, sau đó chuyển sang bước 5.
 5. Vòng lặp qua tất cả 1.081 cách để chọn 2 thẻ trong số 47 thẻ còn lại trong bộ bài, để kết hợp với bàn tay năm thẻ để tạo ra một bàn tay bảy thẻ.
 6. Nếu bàn tay bảy thẻ là người chiến thắng, hãy thêm một trong các kết hợp thua. Nếu một kẻ thua cuộc, sau đó thêm một vào các kết hợp chiến thắng.

Liện kết ngoại

 • Thảo luận Giới thiệu về thành phố cá cược trong diễn đàn của tôi tại Wizard of Vegas.

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này