Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

tiến lên miền nam zingplay Ngã tư Keno

Giới thiệu

Crossroads Keno là một trò chơi được tìm thấy trên các máy nhiều trò chơi được sản xuất bởi U1 Gaming. Tôi đã thấy những cỗ máy như vậy tại Câu lạc bộ Las Vegas, Rampart và Dotty's Sòng bạc ở Las Vegas. Lực đẩy của Crossroads Keno là trò chơi chọn ngẫu nhiên một điểm "Crossroads" của người chơi. Người chơi có thể giành được những quả bóng bổ sung nếu số lượng ngã tư được rút ra. Người chơi cũng có thể giành chiến thắng theo số lượng được rút ra trên hàng và cột Bóng Crossroads đang được bật.

Quy tắc

 

Hàng chiến thắng

Chụp lấy Thanh toán
10 3.000
9 300
số 8 30
7 10
6 3
5 1
4 -
3 -
2 -
1 -
0 -
 

Cột Rally

Chụp lấy Thanh toán
số 8 1.000
7 50
6 7
5 2
4 -
3 -
2 -
1 -
0 -
 1. Người chơi chọn 2 đến 10 số từ phạm vi từ 1 đến 80.
 2. Trò chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một vị trí "Crossroads" từ các số còn lại, chưa được khám phá.
 3. Trò chơi sẽ chọn 20 số từ cùng một phạm vi 1 đến 80.
 4. Nếu vị trí Crossroads được đánh vào quả bóng đầu tiên hoặc thứ 20 được rút ra, thì người chơi sẽ giành được mười quả bóng bổ sung.
 5. Nếu vị trí Crossroads được đánh vào quả bóng thứ hai đến 19, thì cầu thủ này sẽ giành được ba quả bóng bổ sung.
 6. Người chơi được trả tiền theo số lần chọn của anh ta bị bắt và bảng trả tiền. Dưới đây là một ví dụ, được lấy từ việc đặt cược $ 2 tại Sòng bạc Rampart.
   

  Crossroads Keno - Bàn trả tiền

  Chụp lấy Nhặt
  2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
  10         15000
  9        10000 2150
  số 8       4000 1055 240
  7      1270 368 142 40
  6     534 82 40 15 7
  5    222 45 số 8 6 3 2
  4   61,5 15 5 3 2 1 1
  3  28.475 3 2 1 1 0 0 0
  2 9,25 1 1 0 0 0 0 0 0
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7. Người chơi cũng sẽ được trả tiền theo số lượng quả bóng được rút ra trên cùng hàng với điểm ngã tư, được gọi là "Hàng chiến thắng" và bảng thanh toán sau đây.
 8. 
 9. 
 10. 
 11. Người chơi cũng sẽ được trả tiền theo số lượng bóng được rút ra trên cùng một cột với điểm ngã tư, được gọi là "cột Rally" và bảng thanh toán sau.
 12. 
 13. 
 14. 
 

Cuối cùng, có một trò chơi tiền thưởng bí ẩn, tăng thêm 0,5% cho sự trở lại của trò chơi. Trang này không giải quyết phần thưởng bí ẩn này, vì tôi cho rằng nó nằm ngoài phạm vi của trò chơi.

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy xác suất của từng số lần chọn và bắt sau khi xem xét khả năng của các quả bóng bổ sung.

Crossroads Keno - Xác suất

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
10         0,000001
9        0,000002 0,000018
số 8       0,000010 0,000073 0,000283
7      0,000047 0,000290 0,001013 0,002622
6     0,000208 0,001127 0,003491 0,008109 0,015685
5    0,000911 0,004217 0,011380 0,023365 0,040408 0,061994
4   0,003909 0,014993 0,034435 0,061380 0,093554 0.127988 0.161652
3  0,016349 0,049759 0,094413 0.142912 0.188716 0,227103 0,255329 0,272383
2 0,066415 0.150199 0,225759 0,281853 0,315595 0,328603 0,324586 0,307899 0,282730
1 0,390587 0,435682 0.430404 0,397078 0,350256 0,299097 0,249087 0,203248 0.163002
0 0,542997 0,397770 0,290169 0.210753 0.152377 0.109649 0,078513 0,055930 0,039630
Tổng cộng 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

Bảng sau đây cho thấy sự trở lại từ mỗi số lần chọn và bắt, sau khi xem xét khả năng của các quả bóng bổ sung.

Crossroads Keno - trở lại

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
10         0,008171
9        0,023724 0,039294
số 8       0,041969 0,077098 0,067956
7      0,059379 0.106758 0.143867 0.104885
6     0.110913 0,092384 0.139646 0.121641 0.109794
5    0,202147 0.189775 0,091043 0.140192 0.121224 0.123988
4   0,240408 0,224889 0.172173 0.184140 0.187107 0.127988 0.161652
3  0,465532 0.149277 0.188825 0.142912 0.188716 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,614340 0.150199 0,225759 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Tổng cộng 0,614340 0,615731 0,615444 0,615861 0,615773 0,615662 0,615672 0,615542 0,615740

Bảng sau đây cho thấy xác suất và lợi nhuận cho từng kết quả có thể có của hàng chiến thắng, sau khi xem xét khả năng của các quả bóng bổ sung.

Hàng chiến thắng

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
10 3.000 0,000002 0,005281
9 300 0,000047 0,013982
số 8 30 0,000557 0,016707
7 10 0,004001 0,040010
6 3 0,019286 0,057858
5 1 0,065311 0,065311
4 - 0.156539 0,000000
3 - 0,258875 0,000000
2 - 0,277839 0,000000
1 - 0.171754 0,000000
0 - 0,045791 0,000000
Tổng cộng  1.000000 0.199148

Bảng sau đây cho thấy xác suất và lợi nhuận cho từng kết quả có thể có của cột Rally, sau khi xem xét khả năng của các quả bóng bổ sung.

Cột Rally

Chụp lấy Thanh toán Xác suất Trở về
số 8 1.000 0,000027 0,026698
7 50 0,000555 0,027750
6 7 0,005109 0,035760
5 2 0,027492 0,054983
4 - 0,095227 0,000000
3 - 0,216736 0,000000
2 - 0,312051 0,000000
1 - 0,254539 0,000000
0 - 0,088266 0,000000
Tổng cộng  1.000000 0.145192

Crossroads Keno - Tóm tắt

Nhặt Keno Chiến thắng
Hàng ngang
Tập hợp
Cột
Tổng cộng
2 0,614340 0.199148 0.145192 0,958680
3 0,615731 0.199148 0.145192 0,960072
4 0,615444 0.199148 0.145192 0,959785
5 0,615861 0.199148 0.145192 0,960202
6 0,615773 0.199148 0.145192 0,960113
7 0,615662 0.199148 0.145192 0,960003
số 8 0,615672 0.199148 0.145192 0,960013
9 0,615542 0.199148 0.145192 0,959883
10 0,615740 0.199148 0.145192 0,960081

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này