Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề kubet casino là gì xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 30 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

tải go88 cho iphone Gấp đôi tiền thưởng

Giới thiệu

Trang này cho thấy chiến lược b29win 2021 của tôi cho 10/6 Poker gấp đôi poker. Với chiến lược tối ưu, lợi nhuận dự kiến ??là 10/6 tiền thưởng gấp đôi là 100,07%. Tiền thưởng gấp đôi 10/6 rất khó tìm, nhưng không tồn tại ở một số sòng bạc Vegas. Chiến lược này cũng sẽ hoạt động tốt cho phần thưởng gấp đôi 9/6 (với lợi nhuận 98,98%). Bảng sau đây cho thấy xác suất và trả lại cho mỗi bàn tay.

?

?

"10/6" Tiền thưởng gấp đôi - 100,07%

Tay Tiền thưởng Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 800 488778744 0,000025 0,019617
Thẳng tuôn ra 50 2184595380 0,000110 0,005480
4 aces + 2-4 400 1227703884 0,000062 0,024636
4 2-4 + A-4 160 2854373148 0,000143 0,022911
4 aces + 5-k 160 3460044144 0,000174 0,02fifaad7773
4 2-4 + 5-K 80 7662444216 0,000384 0,030752
4 5-K 50 32505224436 0,001631 0,081535
Ngôi nhà hạnh phúc 10 216538304868 0,010863 0.108632
Tuôn ra 6 225383782236 0,011307 0,067842
Dài 4 254016213636 0,012743 0,050973
3 của một loại 3 1500911478996 0,075297 0,225891
Hai cặp 1 2454252380532 0.123124 0.123124
Jack hoặc tốt hơn 1 4215941787060 0.211503 0.211503
Không 0 11015803405920 0,552635 0,000000
Tổng cộng 19933230517200 1.000000 1.000670

?

lịch thi đấu bóng đá hôm nay việt nam

Xung đột tay

Danh sách sau đây cho thấy tất cả các bàn tay khó khăn và cách chơi chính xác chúng.

?

Định nghĩa:
 • Thẻ cao = jack, nữ hoàng, vua hoặc ace
 • Draw Flush Draw (loại 1) = Draw Flush Open đã kết thúc, trong đó số lượng thẻ cao bằng hoặc vượt quá kq bong da toi qua số lượng khoảng cách.
 • Draw Flush Draw (loại 2) = Draw Flush Open đã kết thúc, với một khoảng trống hoặc hai khoảng trống với một thẻ cao, bất kỳ ACE thấp hoặc 234 phù hợp.
 • Draw Flush Draw (loại 3) = Draw Flush Draw với hai khoảng trống và không có thẻ cao.

?

?

 1. K Q. J T 9 Thẳng hoặc 4 đến một hoàng gia tuôn ra: giữ cho thẳng tuôn ra
 2. Một Một Một 5 5 Ba con át hoặc nhà đầy đủ: Giữ ba con át chủ bài
 3. 7 7 7 9 9 Ngôi nhà đầy đủ hoặc ba loại
 4. 2 3 9 4 6 Flush hoặc 4 đến một lần xả thẳng: Giữ cho Flush
 5. 5 6 7 số 8 9 Thẳng đội tuyển việt nam đá mấy giờ hoặc 4 đến một dòng chảy thẳng: Giữ thẳng
 6. Một Một 7 7 T Cặp aces hoặc hai cặp: Giữ cặp aces
 7. Một Một K Q. J Cặp Aces hoặc 3 thành Royal Flush: Giữ cặp aces
 8. J J Q. K K Hai cặp hoặc 3 thành Royal Flush: Giữ hai cặp
 9. J J Q. K 9 Cặp cao (j/q/k) hoặc 3 thành một hoàng gia (phù hợp KQJ): Giữ KQJ phù hợp
 10. J J T Q. Một Cặp cao (J/q/k) hoặc 3 thành Royal Flush (trừ KQJ): Giữ cặp cao
 11. Một K Q. 5 7 3 đến Royal Flush (trừ TJA/TQA/TKA) hoặc 4 để xả nước: Giữ 3 cho Royal Flush
 12. Một K T 5 7 3 đến Royal Flush (phù hợp với TJA/TQA/TKA) hoặc 4 để xả nước: Giữ 4 để xả
 13. K Q. J T số 8 3 đến Royal Flush hoặc 4 đến bên ngoài thẳng với 1+ thẻ cao: Giữ cho 3 đến Royal Flush
 14. K Q. J T T 4 đến bên ngoài thẳng với 1+ thẻ cao hoặc cặp thấp: đi thẳng
 15. 4 5 6 7 7 Cặp thấp hoặc 4 đến bên ngoài thẳng với 0 thẻ cao: Giữ cặp thấp
 16. 3 4 5 6 số 8 4 đến bên ngoài thẳng với 0 thẻ cao hoặc 3 đến một lần xả thẳng (bất kỳ loại nào): đi thẳng
 17. 4 5 6 J Q. 3 đến một lần xả thẳng (loại 1) hoặc 2 thẻ cao phù hợp
 18. 9 J Q. K 3 2 thẻ cao phù hợp hoặc 4 đến bên trong thẳng với 3 thẻ cao: Giữ 2 thẻ cao phù hợp
 19. J Một 2 3 4 2 Thẻ cao phù hợp hoặc 3 đến một lần xả thẳng (loại 1 hoặc 2): Giữ cho 2 thẻ cao phù hợp
 20. số 8 9 J Q. K 4 đến bên trong thẳng với 3 thẻ cao hoặc 3 đến một lần xả thẳng (loại 2): Giữ 4 vào bên trong với 3 thẻ cao
 21. số 8 J Q. K 2 3 đến một lần xả thẳng (loại 2) hoặc KQJ không phù hợp: đi cho sự tuôn ra thẳng
 22. 2 4 5 Một 6 3 đến một lần xả thẳng (loại 2) hoặc ACE: Đi cho sự tuôn ra thẳng
 23. 2 3 4 J Q. 3 đến một lần xả thẳng (loại 2) hoặc QJ không phù hợp: đi cho sự tuôn ra thẳng
 24. 5 6 số 8 T J 3 đến một lần xả thẳng (loại 2) hoặc JT phù hợp: đi cho sự tuôn ra thẳng
 25. Q. J Một 9 7 QJ không phù hợp hoặc Ace: Giữ QJ không phù hợp
 26. Một T J 6 3 Ace hoặc JT phù hợp: Giữ át chủ bài
 27. Một K Q. 7 4 ACE hoặc KQ/KJ không phù hợp: Giữ Ace
 28. T K Một 9 số 8 ACE hoặc KT/QT phù hợp: Giữ Ace
 29. Một J 5 7 số 8 ACE hoặc AK/AQ/AJ không phù hợp: Giữ Ace
 30. Một 6 9 T 4 ACE hoặc 3 đến một lần xả thẳng (loại 3): Giữ Ace
 31. K J T số 8 5 JT phù hợp hoặc KJ không phù hợp: Giữ cho JT phù hợp
 32. J T 2 4 6 JT phù hợp hoặc 3 đến một lần xả thẳng (loại 1): Giữ cho JT phù hợp
 33. K Q. T số 8 5 KQ/KJ không phù hợp hoặc KT/QT phù hợp: Giữ KQ/KJ không phù hợp
 34. K J 3 5 7 KQ/KJ không phù hợp hoặc 3 đến một lần xả thẳng (loại 1): Giữ KQ/KJ không phù hợp
 35. Q. T số 8 4 2 KT/QT phù hợp hoặc King/Queen/Jack chỉ: Giữ KT/QT phù hợp
 36. Q. T 4 5 số 8 KT/QT phù hợp hoặc 3 đến một lần xả thẳng (loại 1): Giữ KT/QT phù hợp
 37. J 4 6 số 8 2 Jack/Queen/King hoặc 3 đến một Flush thẳng (Loại 3): Giữ Jack, Queen hoặc King
 38. J 3 4 5 7 Jack/Queen/King hoặc 4 đến bên trong thẳng với 0 thẻ cao: Giữ Jack, Queen hoặc King
 39. 2 3 4 6 7 3 đến một lần xả thẳng (loại 3) hoặc 4 vào bên trong thẳng với 0 thẻ cao: Giữ cho 3 đến một lần xả thẳng (loại 3)

?

Bảng chiến lược truyền thống

Danh sách sau đây cho thấy giá trị của từng loại bàn tay trong thỏa thuận, theo thứ tự từ tốt nhất đến tồi tệ nhất. Để chơi một bàn tay khó khăn, hãy tìm kiếm tất cả các cách khả thi để chơi nó trong danh sách và chơi cao nhất. Các vở kịch không xuất hiện trong danh sách, chẳng hạn như bốn đến bên trong với một thẻ cao, không bao giờ được thực hiện. Trong ví dụ đó, bạn sẽ chỉ chơi thẻ cao.

?

?

 1. Thẳng tuôn ra, Royal Flush
 2. Bốn loại (giữ kicker nếu thích hợp)
 3. 4 đến một hoàng gia tuôn ra
 4. Ba con át chủ bài
 5. Straight, Flush, Full House
 6. Ba loại (ngoại trừ aces)
 7. 4 đến một tuôn ra thẳng
 8. Cặp cao (aces)
 9. Hai cặp
 10. 3 đến Royal Flush - KQJ
 11. Cặp cao (J, Q, K)
 12. 3 đến Royal Flush - AKQ, AKJ, AQJ, KQT, KJT, QJT
 13. 4 đến một nước hoa
 14. 3 đến Royal Flush - Akt, AQT, AJT
 15. 4 ra ngoài thẳng với 1 hoặc nhiều thẻ cao hơn
 16. Cặp thấp
 17. Akqj không phù hợp
 18. 4 đến bên ngoài thẳng với 0 thẻ cao
 19. 3 đến một lần xả thẳng (loại 1)
 20. 2 thẻ cao phù hợp
 21. 4 đến bên trong thẳng với 3 thẻ cao
 22. 3 đến một lần xả thẳng (loại 2)
 23. KQJ không phù hợp
 24. 4 đến bên trong thẳng với 2 thẻ cao
 25. QJ không phù hợp
 26. Át chủ
 27. JT phù hợp
 28. KQ, KJ không phù hợp
 29. KT, QT phù hợp
 30. Jack, nữ hoàng hoặc vua
 31. 3 đến một lần xả thẳng (loại 3)
 32. 4 đến bên trong thẳng với 0 thẻ cao
 33. Loại bỏ mọi thứ

?

?

Các dịch vụ poker video của tôi

Thông tin về poker video cơ bản

 • Chính của tôi Video Poker trang
 • Bàn trả về:
 • Xác suất hủy hoại cho poker video một lần phát
 • Mô phỏng ngẫu nhiên của poker video nhiều phát
 • Các độ lệch chuẩn của poker video n-play

Thực hành / phát video poker miễn phí

Video máy tính poker

 • Phân tích lợi nhuận cho hầu hết mọi video poker paytable

Những thứ khác

Chiến lược

Giắc cắm đủ trả tiền hoặc tốt hơn:

Trả tiền đầy đủ hoang dã:

Quads nhanh:

Các chiến lược khác:


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này