Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 3 năm 2006

Trên trang này

tải go88 cho ios Double Down Stud

Giới thiệu

Double Down Stud là duy nhất ở chỗ nó được chơi gần như như một trò chơi trên bàn và một trò chơi điện tử. Điều đó tạo ra một vấn đề trong việc giải quyết các bảng thanh toán trên cơ sở "đến một" (trò chơi bảng) hoặc "cho một" (điện tử) trong phần này. Vì vậy, tôi đã quyết định làm điều đó cả hai cách. Như mọi khi, chiến thắng hoặc thua lỗ liên quan đến cược ban đầu.

Các quy tắc

Trả lại bảng

?

Double Down Stud - Jacks hoặc tốt hơn

Tay Kép Trả tiền (đến một) Trả tiền (cho một) Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush Không 3999 4000 0 0 0
Thẳng tuôn ra Không 199 200 0 0 0
Bốn loại Không 49 50 0 0 0
Ngôi nhà hạnh phúc Không 11 12 0 0 0
Tuôn ra Không số 8 9 0 0 0
Dài Không 5 6 31248 0,002405 0,012023
Ba loại Không 3 4 50688 0,003901 0,011702
Hai cặp Không 2 3 152064 0,011702 0,023404
Cặp: J-A Không 1 2 657720 0,050614 0,050614
Cặp: 6-10 Không 0 1 816480 0,062831 0
Kẻ thua cuộc Không -1 0 8035992 0.618401 -0.618401
Royal Flush Đúng 7998 7999 20 0,000002 0,01231
Thẳng tuôn ra Đúng 398 399 180 0,000014 0,005513
Bốn loại Đúng 98 99 3120 0,00024 0,023529
Ngôi nhà hạnh phúc Đúng 22 23 18720 0,001441 0,031693
Tuôn ra Đúng 16 17 25540 0,001965 0,031446
Dài Đúng 10 11 19752 0,00152 0,0152
Ba loại Đúng 6 7 223872 0,017228 0.103367
Hai cặp Đúng 4 5 465696 0,035837 0.143348
Cặp: J-A Đúng 2 3 1031880 0,079407 0.158814
Cặp: 6-10 Đúng 0 1 1295520 0,099695 0
Kẻ thua cuộc Đúng -2 -1 166308 0,012798 -0.025596
Tổng cộng ? ? ? 12994800 1 -0.021033

?

?

Double Down Stud - Jacks hoặc tốt hơn

Tay Kép Trả tiền (đến một) Trả tiền (cho một) Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush Không 999 1000 0 0 0
Thẳng tuôn ra Không 199 200 0 0 0
Bốn loại Không 49 50 0 0 0
Ngôi nhà hạnh phúc Không 11 12 0 0 0
Tuôn ra Không số 8 9 0 0 0
Dài Không 5 6 31248 0,002405 0,012023
Ba loại Không 3 4 50688 0,003901 0,011702
Hai cặp Không 2 3 152064 0,011702 0,023404
Cặp: J-A Không 1 2 657720 0,050614 0,050614
Cặp: 6-10 Không 0 1 816480 0,062831 0
Kẻ thua cuộc Không -1 0 8035992 0.618401 -0.618401
Royal Flush Đúng 1998 1999 20 0,000002 0,003075
Thẳng tuôn ra Đúng 398 399 180 0,000014 0,005513
Bốn loại Đúng 98 99 3120 0,00024 0,023529
Ngôi nhà hạnh phúc Đúng 22 23 18720 0,001441 0,031693
Tuôn ra Đúng 16 17 25540 0,001965 0,031446
Dài Đúng 10 11 19752 0,00152 0,0152
Ba loại Đúng 6 7 223872 0,017228 0.103367
Hai cặp Đúng 4 5 465696 0,035837 0.143348
Cặp: J-A Đúng 2 3 1031880 0,079407 0.158814
Cặp: 6-10 Đúng 0 1 1295520 0,099695 0
Kẻ thua cuộc Đúng -2 -1 166308 0,012798 -0.025596
Tổng cộng ? ? ? 12994800 1 -0.030267

?

?

Double Down Stud - Jacks hoặc tốt hơn

Tay Kép Trả tiền (đến một) Trả tiền (cho một) Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush Không 999 1000 0 0 0
Thẳng tuôn ra Không 399 400 0 0 0
Bốn loại Không 99 100 0 0 0
Ngôi nhà hạnh phúc Không 14 15 0 0 0
Tuôn ra Không 9 10 0 0 0
Dài Không 5 6 31248 0,002405 0,012023
Ba loại Không 3 4 63360 0,004876 0,014627
Hai cặp Không 2 3 190080 0,014627 0,029255
Cặp: J-A Không 1 2 657720 0,050614 0,050614
Cặp: 7-10 Không 0 1 653184 0,050265 0
Kẻ thua cuộc Không -1 0 8452728 0,65047 -0.65047
Royal Flush Đúng 1998 1999 20 0,000002 0,003075
Thẳng tuôn ra Đúng 798 799 180 0,000014 0,011054
Bốn loại Đúng 198 199 3120 0,00024 0,047539
Ngôi nhà hạnh phúc Đúng 28 29 18720 0,001441 0,040336
Tuôn ra Đúng 18 19 25540 0,001965 0,035377
Dài Đúng 10 11 19752 0,00152 0,0152
Ba loại Đúng 6 7 211200 0,016253 0,097516
Hai cặp Đúng 4 5 427680 0,032912 0.131647
Cặp: J-A Đúng 2 3 1031880 0,079407 0.158814
Cặp: 7-10 Đúng 0 1 1036416 0,079756 0
Kẻ thua cuộc Đúng -2 -1 171972 0,013234 -0.026468
Tổng cộng ? ? ? 12994800 1 -0.029861

?

?

Double Down Stud - Tiền thưởng

lịch bóng đá vong loai world cup 2022
Tay Kép Trả tiền (đến một) Trả tiền (cho một) Kết hợp Xác suất Trở về
Tự nhiên tuôn ra Không 999 1000 0 0 0
Bốn deuces cộng với ace Không 799 800 0 0 0
Bốn deuces Không 399 400 0 0 0
Hoàng gia hoang dã Không 79 80 0 0 0
Năm con át chủ bài Không 199 200 0 0 0
Năm 3-5 Không 79 80 0 0 0
Năm 6-K Không 39 40 0 0 0
Thẳng tuôn ra Không 11 12 0 0 0
Bốn loại Không 5 6 0 0 0
Ngôi nhà keo ca cuoc bd hom nay hạnh phúc Không 4 5 0 0 0
Tuôn ra Không 3 4 0 0 0
Dài Không 2 3 74592 0,00574 0,01148
Ba loại Không 1 2 547200 0,042109 0,042109
Hai cặp Không 0 1 316800 0,024379 0
Kings hoặc tốt hơn Không 0 1 681288 0,052428 0
Không Không -1 0 7823640 0,602059 -0.602059
Tự nhiên tuôn ra Đúng 1998 1999 20 0,000002 0,003075
Bốn deuces cộng với ace Đúng 1598 1599 20 0,000002 0,002459
Bốn deuces Đúng 798 799 220 0,000017 0,01351
Hoàng gia hoang dã Đúng 158 159 2400 0,000185 0,029181
Năm con át chủ bài Đúng 398 399 260 0,00002 0,007963
Năm 3-5 Đúng 158 159 780 0,00006 0,009484
Năm 6-K Đúng 78 79 2080 0,00016 0,012485
Thẳng tuôn ra Đúng 22 23 10340 0,000796 0,017505
Bốn loại Đúng 10 11 157760 0,01214 0.121402
Ngôi nhà hạnh phúc Đúng số 8 9 63360 0,004876 0,039006
Tuôn ra Đúng 6 7 72360 0,005568 0,03341
Dài Đúng 4 5 236568 0,018205 0,072819
Ba loại Đúng 2 3 1228200 0,094515 0.189029
Hai cặp Đúng 0 1 158400 0,012189 0
Kings hoặc tốt fifa render hơn Đúng 0 1 1343352 0.103376 0
Không Đúng -2 -1 275160 0,021175 -0.042349
Tổng cộng ? ? ? 12994800 1 -0.039488

?

Chiến lược

Dưới đây là bàn tay mà người chơi nên nâng cao dưới sự tự do nhất với lợi thế nhà 2,10%.

?

Michael Shackleford, ASA

?

 1. Người chơi thực hiện một cược ban c54 casino đầu.
 2. Các đại lý cung cấp cho mỗi người chơi một thẻ úp mặt và xử lý bốn thẻ cộng đồng, ba và một xuống. Mỗi bàn tay được xử lý từ một boong vòng loại world cup 2022 châu á lấy máy đội đơn mới xáo trộn.
 3. Mỗi người chơi có tùy chọn gấp đôi cược của họ hay không.
 4. Các đại lý lật thẻ xuống.
 5. Chiến thắng trả tiền theo bảng thanh toán.
  • Bất kỳ bàn tay vỗ của một cặp từ 6 trở lên
  • Bốn đến một tuôn ra, tuôn ra casino near me thẳng hoặc tuôn ra hoàng gia
  • Bốn đến bất kỳ bên ngoài thẳng
  • JQKA không phù hợp (Zero House Edge)

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  3chơi casino online00% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

top online casinos