Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn báo thể thao điện tử phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

tải game rio666 Golden Frog Baccarat bên cược

Giới thiệu

Ếch vàng là một bộ bốn Baccarat bên cược. Lần đầu tiên tôi nhận thấy nó tại The Palm ở Las Vegas vào ngày 8 tháng 8 năm 2019.

Quy tắc

 1. Ếch vàng là một tập hợp các cược phụ khi nào việt nam đá cho baccarat.
 2. Có bốn cược phụ, không có tên, như sau:
  • Bất kỳ 8 nhịp nào 6 - trả 25 đến 1.
  • 2 thẻ 9 nhịp 2 thẻ 7-trả 50 đến 1.
  • 3 thẻ 9 nhịp 3 thẻ 1-trả 150 đến 1.
  • 3 thẻ 9 nhịp 3 thẻ 7-trả 200 đến 1.
  • Rồng 7*.
  • Panda 8*.

Ghi chú:
* Đây là những cược cũng được tìm thấy trong EZ Baccarat. Con ếch vàng cho chúng những cái tên khác nhau, mà tôi không nhớ.

Bất kỳ 8 nhịp nào cũng có 6 phân tích

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi lịch truyền hình trực tiếp bóng đá về 8 nhịp bất kỳ 6 đặt cược nào. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 21,79%

Bất kỳ 8 nhịp nào bất kỳ 6

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
8 nhịp 6 25 150.358.085.283.840 0,030081 0,752031
Tất cả khác -1 4,848,040,190,219,520 0,969919 -0.969919
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.217887

Phân tích 2 lá 9 thẻ

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về số cược 2 thẻ 2 thẻ 2 thẻ. Tế bào bên phải dưới trực tiếp bóng đá bình luận việt cho thấy cạnh nhà là 8,10%

2 thẻ 9 nhịp 2 thẻ 7

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
2 thẻ 9 nhịp 2 thẻ 7 50 90,066,027,282,432 0,018019 0,900949
Tất cả khác -1 4.908.332.248.220.930 0,981981 -0.981981
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.081032

Phân tích 3 thẻ 9 thẻ 3 thẻ 1

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về số 3 thẻ 3 thẻ 3 cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 13,87%

3 thẻ 9 nhịp 3 thẻ 1

Biến cố Thanh mod skin dota 2 toán Kết hợp Xác suất Trở về
3 thẻ 9 nhịp 3 thẻ 1 150 28,511,182,835,712 0,005704 0,855610
Tất cả khác -1 4.969.887.092.667.650 0,994296 -0.994296
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.138686

Phân tích 3 lá 9 thẻ

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về số cược 3 thẻ 3 thẻ 3 thẻ. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 11,89%

3 thẻ 9 nhịp 3 thẻ 7

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
3 thẻ 9 nhịp 3 thẻ 7 200 21.911.654.1trang chủ fifa online 425.568 0,004384 0,876747
Tất cả khác -1 4.976.486.621.377.790 0,995616 -0.995616
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.118869

Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này