Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 23 tháng 2 năm 2019

Trên trang này

tải game binh88 Giữ 'em 88

Giới thiệu

Giữ 'em 88 là trò chơi giống như Ultimate Texas Hold 'Em Với một đặt cược bên mới, 88 phần thưởng. Trò chơi bắt đầu một thử nghiệm thực địa tại Hồ Tahoe Hard Rock vào ngày 8 tháng 2 năm 2019.

Quy tắc

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, sự khác biệt duy nhất giữa Hold 'em 88 và Ultimate Texas Hold' em là trước đây thêm một bên đặt cược được gọi là phần thưởng 88. Nó cũng thay đổi tên của các chuyến đi đặt cược vào phần thưởng bảy thẻ và việc chơi đặt cược vào đặt cược "đặt cược". Nếu không, phần còn lại là như nhau. Các quy tắc sau đây chủ yếu là một bản sao và dán từ trang Texas Hold 'Ultimate của tôi.

 1. Trò chơi được chơi với một bộ bài 52 thẻ thông thường.
 2. Người chơi phải đặt cược bằng nhau vào cả ante và mù, và cũng có thể thực hiện phần thưởng bảy thẻ tùy chọn và đặt cược bên phần thưởng 88 tại thời điểm này.
 3. Hai thẻ được xử lý đối với người chơi và đại lý. Người chơi có thể nhìn vào thẻ của riêng mình.
 4. Người chơi có thể kiểm tra hoặc đặt cược cược bằng ba hoặc bốn lần ante.
 5. Các đại lý chuyển qua ba thẻ cộng đồng.
 6. Nếu người chơi trước đó đã kiểm tra, thì anh ta có thể đặt cược cược bằng hai lần ante của anh ta. Nếu người chơi đã đặt cược chơi, thì anh ta có thể không đặt cược thêm.
 7. Hai thẻ cộng đồng cuối cùng được lật lại.
 8. Nếu người chơi trước đó đã kiểm tra hai lần, thì anh ta phải đặt cược cược bằng chính xác ante, hoặc nếp gấp, mất cả cá cược và cá cược mù. Nếu người chơi đã tăng lên, anh ta có thể không đặt cược thêm.
 9. Cả người chơi và đại lý đều sẽ tạo ra bàn tay tốt nhất có thể bằng cách sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của hai thẻ của riêng họ và năm thẻ cộng đồng.
 10. Các đại lý sẽ cần ít nhất một cặp để mở.
 11. Bảng dưới đây cho thấy cách đánh cược mù, ante và đặt cược được ghi điểm, theo ai là người chiến thắng, và liệu các đại lý mở ra.

   

  Quy tắc ghi điểm

  Người chiến thắng Đại lý mở ra Ante Cá cược
  Người chơi Đúng Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi
  Người chơi Không Thắng lợi Đẩy Thắng lợi
  Người buôn bán Đúng Mất Mất Mất
  Người buôn bán Không Mất Đẩy Mất
  Buộc Có hay không Đẩy Đẩy Đẩy

   

 12. Giành được ante và chơi cược trả tiền từ 1 đến 1. Giành được cược mù thanh toán theo bảng thanh toán sau đây.

   

  Bàn trả tiền đặt cược mù

  Tay người chơi Thanh toán
  Royal Flush 500 đến 1
  Thẳng tuôn ra 50 đến 1
  Bốn loại 10 đến 1
  Ngôi nhà hạnh phúc 3 đến 1
  Tuôn ra 3 đến 2
  Dài 1 đến 1
  Tất cả khác Đẩy

   

 13. Phần thưởng bảy thẻ và đặt cược bên phần thưởng 88 sẽ trả theo giá trị poker của bàn tay của người chơi bất kể giá trị của bàn tay của đại lý, theo một trong những bảng thanh toán bên dưới.

Phân tích

Để phân tích trò chơi cơ bản, tôi sẽ giới thiệu bạn với Ultimate Texas Hold 'Em trang. Điểm mấu chốt là cạnh nhà, như là thước đo theo tỷ lệ của tổn thất dự kiến ??so với đặt cược Ante, là 2,185%. Yếu tố rủi ro, được đo bằng tỷ lệ tổn thất dự kiến ??so với tổng số tiền đặt cược, là 0,526%, khiến nó trở thành một trong những cược tốt nhất bạn có thể thực hiện trong sòng bạc.

Bảy phần thưởng thẻ

Theo báo cáo toán học của ACES UP Gaming, có hai bảng thanh toán có sẵn cho phần thưởng bảy thẻ. Hai bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về từng.

 

Bảy phần thưởng thẻ Pay Bảng 1

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 50 4.324 0,000032 0,001616
Thẳng tuôn ra 40 37.260 0,000279 0,011140
Bốn loại 30 224.848 0,001681 0,050420
Ngôi nhà hạnh phúc số 8 3,473,184 0,025961 0,207688
Tuôn ra 7 4.047.644 0,030255 0.211785
Dài 4 6.180.020 0,046194 0.184775
Ba loại 3 6.461.620 0,048299 0.144896
Tất cả khác -1 113.355.660 0,847300 -0.847300
Tổng cộng  133.784.560 1.000000 -0.034979

 

 

Bảy phần thưởng thẻ BẢNG BẢNG 2

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 50 4.324 0,000032 0,001616
Thẳng tuôn ra 40 37.260 0,000279 0,011140
Bốn loại 20 224.848 0,001681 0,033613
Ngôi nhà hạnh phúc 7 3,473,184 0,025961 0.181727
Tuôn ra 6 4.047.644 0,030255 0.181530
Dài 5 6.180.020 0,046194 0.230969
Ba loại 3 6.461.620 0,048299 0.144896
Tất cả khác -1 113.355.660 0,847300 -0.847300
Tổng cộng  133.784.560 1.000000 -0.061808

 

Dưới đây là một bản tóm tắt về cạnh nhà của mỗi bảng trả tiền:

 • 50-40-30-8-7-4-3-3,50%
 • 50-40-20-7-6-5-3-6,18%

88 Phần thưởng

Theo báo cáo toán học của ACES UP Gaming, có hai bảng thanh toán có sẵn cho phần thưởng bảy thẻ. Hai bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về từng.

 

88 Phần thưởng Bảng 1

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Bốn 8 với túi 8 200 103.776 0,000037 0,007388
Bất kỳ bốn 8 khác 100 259.440 0,000092 0,009234
Pocket 8's 30 12.608.784 0,004488 0.134638
Ba 8 20 14.009.760 0,004987 0,099732
Hai 8 4 205.476.480 0,073137 0,292548
Một 8 trong lỗ 2 294,516,288 0.104830 0,209659
Tất cả khác -1 2.282.501.232 0,812430 -0.812430
Tổng cộng  2.809.475.760 1.000000 -0.059230

 

 

88 Phần thưởng Bảng 2

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Bốn 8 với túi 8 200 103.776 0,000037 0,007388
Bất kỳ bốn 8 khác 100 259.440 0,000092 0,009234
Pocket 8's 30 12.608.784 0,004488 0.134638
Ba 8 20 14.009.760 0,004987 0,099732
Hai 8 5 205.476.480 0,073137 0,365685
Một 8 trong lỗ 1 294,516,288 0.104830 0.104830
Tất cả khác -1 2.282.501.232 0,812430 -0.812430
Tổng cộng  2.809.475.760 1.000000 -0.090923

 

Dưới đây là một bản tóm tắt về cạnh nhà của mỗi bảng trả tiền:

 • 200-100-30-20-4-2-5,92%
 • 200-100-30-20-5-1-9,09%

Liện kết ngoại

Thảo luận Về Hold 'Em 88 trong diễn đàn của tôi tại Wizard of Vegas.

 


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

how to play blackjack