Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 6 năm 2022

Trên trang này

strategy of roulette Pan N9ne

Giới thiệu

Pan N9ne có thể được mô tả một cách lỏng lẻo như một phiên bản đơn giản của Baccarat. Trò chơi đơn giản, nhanh chóng và dễ học. Lần đầu tiên tôi nghe về trò chơi khi nó xuất hiện tại Trạm Palace ở Las Vegas vào tháng 6 năm 2022.

Quy tắc

 1. Trò chơi có thể được chơi với bất kỳ số lượng thẻ 52 thẻ nào, nhưng tôi sẽ đoán sáu hoặc tám cho phân tích này.
 2. Giá trị điểm của mỗi thẻ giống như Baccarat, như sau:
  • Ace = 1 điểm.
  • 2-9 = giá trị pip.
  • 10 giây và mặt = 0 điểm.
 3. Điểm số của thẻ mutliple được tính là tổng của các điểm của tất cả các thẻ trong bàn tay đó. Sau đó, nếu tổng số đó là 10 hoặc nhiều hơn, hãy thả số chữ số hàng chục. Ví dụ, một bàn tay 5-6-7 sẽ có giá trị 8 điểm, bởi vì tổng số điểm là 18, nhưng chữ số hàng chục bị giảm.
 4. Chơi bắt đầu với người chơi thực hiện một cuộc đánh cược ante. Người chơi cũng có thể thực hiện các cược bên cạnh và rồng tùy chọn tại thời điểm này.
 5. Các đại lý sẽ cung cấp cho người chơi và chính mình hai thẻ. Thẻ người chơi được xử lý úp mặt và thẻ đại lý úp xuống.
 6. Người chơi có thể rút thẻ thứ ba hoặc đứng.
 7. Các đại lý sẽ phơi bày thẻ của mình.
 8. Nếu đại lý có điểm 5 hoặc ít hơn với hai thẻ, anh ta sẽ rút thẻ thứ ba.
 9. Người chiến thắng là bên có nhiều điểm hơn.
 10. Việc đặt cược Ante sẽ thắng và trả tiền thậm chí tiền, nếu người chơi có nhiều điểm soi keo truc tiep hơn. Ngoại trừ, nếu người chơi chiến thắng với tổng số 6 thẻ là 6, thì đặt cược ante sẽ đẩy.
 11. Nếu đại lý có nhiều điểm hơn, thì đặt cược ante sẽ thua.
 12. Nếu người chơi và giao dịch buộc, thì đặt cược ante sẽ đẩy.
 13. The Tie Bet thắng nếu người chơi và nhân viên ngân hàng. Nếu không, nó mất đi.
 14. Phần thưởng rồng sẽ thắng nếu người chơi thắng bằng một tỷ lệ chiến thắng điểm bóng đá việt nam ít nhất 5 điểm. Chiến thắng phụ thuộc vào biên độ chiến thắng đó và bảng thanh toán dưới đây.

Bàn trả tiền rồng

Lề của
Chiến thắng người chơi
Thanh toán
9 15
số 8 số 8
7 6
7 4
5 2
Tất cả khác -1

Người chơi Baccarat nên lưu ý rằng không có quy tắc "tự nhiên" với 8 hoặc 9 điểm. Cả hai bên luôn có cơ hội rút thẻ thứ lich da world cup ba.

Chiến lược

Để giảm thiểu cạnh nhà trên đặt cược ante, người chơi nên tuân theo chiến lược tương tự như đại lý, đạt được năm hoặc ít hơn và đứng với sáu hoặc nhiều hơn.

Tổng cộng năm là một trò chơi biên giới, nhưng tỷ lệ cược được ưu ái một chút. Nếu người chơi luôn đứng trên năm, cạnh nhà tăng 0,02%.

Phân tích Ante

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận của BET ante với sáu sàn thẻ. Các tế bào bên phải thấp hơn cho thấy cạnh nhà 2,05%.

Bàn trả lại ante - sáu sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi (ngoại trừ với ba thẻ 6) 1 372.282.196.157.568 0,423592 0,423592
Người chơi có ba thẻ 6 0 18.039.211.873.920 0,020525 0,000000
Buộc 0 98.226.390.832.704 0.111765 0,000000
Người buôn bán -1 390.321,408,031,488 0,444118 -0.444118
Tổng cộng  878.869.206.895.680 1.000000 -0.020525

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận của BET ante với tám sàn thẻ. Các tế bào bên phải thấp hơn cho thấy cạnh nhà 2,05%. Nếu người chơi luôn đứng trong năm, cạnh nhà sẽ là 2,07%.

Bảng trở lại Ante - Tám sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi (ngoại trừ với ba thẻ 6) 1 2.117.008.374.859.770 0,423537 0,423537
Người chơi có ba thẻ 6 0 102.634.053,576,704 0,020533 0,000000
Buộc 0 559,113,418,630,400 0.111859 0,000000
Người buôn bán -1 2,219,642,428,436,480 0,444071 -0.444071
Tổng cộng  4.998.398.275.503.350 1.000000 -0.020533

Phân tích cà vạt

Bảng dưới đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận cho việc đặt cược cà vạt với sáu sàn thẻ. Các tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 10,59%.

Tie Return Bàn - Sáu sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 7 98.226.390.832.704 0.111765 0,782352
Sự mất mát -1 780.642.816.062.976 0,888235 -0.888235
Tổng cộng  878.869.206.895.680 1.000000 -0.105884

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận cho việc đặt cược cà vạt với tám sàn thẻ. Các tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 10,51%.

Tie Return Bàn - Tám sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 7 559,113,418,630,400 0.111859 0,783010
Sự mất mát -1 4,439,284,856,872,950 0,888141 -0.888141
Tổng cộng  4.998.398.275.503.350 1.000000 -0.105132

Phân tích rồng

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận của cược rồng với sáu sàn thẻ. Các tế bào bên phải thấp hơn cho thấy cạnh nhà 5,59%.

Bàn trở lại rồng - Sáu bộ bài

Biên độ chiến thắng Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
9 15 10.221.186.746.880 0,011630 0.174449
số 8 số 8 18.944.921.011.968 0,021556 0.172448
7 6 27.691.235.467.776 0,031508 0.189047
7 4 36,420,252,322,176 0,041440 0.165760
5 2 39,909,690,291,456 0,045410 0,090821
Tất cả khác -1 745.681,921,055,424 0,848456 -0.848456
Tổng cộng  878.869.206.895.680 1.000000 -0.055932

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận của cược rồng với tám sàn thẻ. Các tế chơi game sunwin bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 5,57%.

Bàn trở lại rồng - tám sàn

Biên độ chiến thắng Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
9 15 58.184.781.799.424 0,011641 0.174610
số 8 số 8 107.793.005.719.552 0,021566 0.172524
7 6 157,499,290,492,928 0,031510 0.189060
7 4 207.129.583.343.616 0,041439 0.165757
5 2 226.956.638.048.256 0,045406 0,090812
Tất cả khác -1 4.240.834.976.099.580 0,848439 -0.848439
Tổng cộng  4.998.398.275.503.350 1.000000 -0.055676

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này