Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 8 tháng bắn cá online 2020 10 năm 2012

Trên trang này

slot Baccarat quyền lực 98

Giới thiệu

Baccarat 98 là một biến thể Baccarat được cung cấp tại Sands Vịnh Marina Sòng bạc ở Singapore. Nó chơi giống như baccarat thông thường, ngoại trừ thẻ pokemon tcg một khuôn được sử dụng để tăng ngẫu nhiên một số chiến thắng.

Quy tắc

Trừ khi có ghi chú khác, các quy tắc trong trang này đề cập đến "phiên bản 3.2" của trò chơi. Ba phiên bản trước đã được biết là tồn tại. Điều đó nói rằng, tất cả các quy tắc đều giống như baccarat, ngoại trừ như đã lưu ý. Để tránh nhầm lẫn, tôi tận dụng tên của các cược, bao gồm cả người ku casino app chơi, khi đề cập đến đặt cược và sử dụng chữ thường khi đề cập đến người chơi trò chơi.

 1. Tám sàn thẻ được sử dụng.
 2. Đặt cược có sẵn là:
  • Người chơi
  • Nhân viên ngân hàng
  • Buộc
  • Cặp người chơi
  • Cặp ngân hàng
  • Người chơi tự nhiên 8
  • Người chơi tự nhiên 9
  • Ngân hàng tự nhiên 8
  • Ngân hàng tự nhiên 9.
 3. Sau khi cược đã bob casino được thực hiện, một cái chết sẽ được cuộn. Nếu cái chết hạ cánh trên ba, thì bàn tay hiện tại sẽ được gọi là "bàn tay sức mạnh", với những chiến thắng lớn hơn trong một số tình huống.
 4. Bảng sau đây cho thấy bảng thanh toán theo liệu đó là bàn tay sức mạnh hay bàn tay bình thường.
   

  Power Baccarat 98 Bàn thanh toán

  trò chơi đánh bài tiến lên
  Cá cược Tay thường xuyên Bàn tay quyền lực
  Người chơi 1 1.05*
  Nhân viên ngân hàng 0,95 1*
  Buộc số 8 10
  Cặp ngân hàng 11 15
  Cặp người chơi 11 15
  Người chơi chiến thắng tự nhiên 8 số 8 9
  Người chơi chiến thắng tự nhiên 9 số 8 9
  Nhân viên ngân hàng chiến thắng tự nhiên 8 số 8 9
  Nhân viên ngân hàng chiến thắng tự nhiên 9 số 8 9

  LƯU Ý: Điện lực giành chiến thắng cho người chơi và cược ngân hàng chỉ đủ điều kiện trong 8 và 9 chiến thắng tự nhiên. Các chiến thắng khác được trả ở mức "bàn tay thường xuyên".

 5. Đặt cược vào bất kỳ người chiến thắng tự nhiên nào có thể bị giới hạn ở số lượng người chơi hoặc nhân viên ngân hàng đặt cược.
 6. Tôi không biết chính xác nơi đặt thẻ cắt, nhưng tôi hiểu nó không sâu như baccarat thông thường, để bảo vệ 8 và 9 cược tự nhiên từ quầy thẻ.

Tỷ lệ cược

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của người chơi đặt cược trước khi khuôn bị rung chuyển. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 1,10%.

Đặt cược người chơi

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Quyền lực giành chiến thắng trên tự nhiên 8 hoặc 9 1.05 812,685,054,124,032 0,027098 0,028453
Bất kỳ chiến thắng khác 1 12,570,424,641,429.500 0,419148 0,419148
Buộc 0 2.853.764.558.839.300 0,095156 0,000000
Sự mất mát -1 13,753,515,398,627,300 0,458597 -0.458597
Tổng cộng  29.990.389.653.020.100 1.000000 -0.010996

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của nhân viên ngân hàng trước khi khuôn bị rung chuyển. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 0,92%.

Ngân hàng đặt cược

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Quyền lực giành chiến thắng trên tự nhiên 8 hoặc 9 1 812,685,054,124,032 0,027098 0,027098
Bất kỳ chiến thắng khác 0,95 12.940.830.344.503.200 0,431499 0,409924
Buộc 0 2.853.764.558.839.300 0,095156 0,000000
Sự mất mát -1 13.383.109.695.553.500 0,446247 -0.446247
Tổng cộng  29.990.389.653.020.100 1.000000 -0.009224

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của người chơi đặt cược trước khi khuôn bị rung chuyển. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 1,10%.

Đặt cược người chơi

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Quyền lực giành chiến thắng trên tự nhiên 8 hoặc 9 1.05 812,685,054,124,032 0,027098 0,028453
Bất kỳ chiến thắng khác 1 12,570,424,641,429.500 0,419148 0,419148
Buộc 0 2.853.764.558.839.300 0,095156 0,000000
Sự mất mát -1 13,753,515,398,627,300 0,458597 -0.458597
Tổng cộng  29.990.389.653.020.100 1.000000 -0.010996

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của việc đặt cược cà vạt trước khi khuôn bị rung chuyển. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 13,63%.

Cá cược

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Quyền lực giành chiến thắng trên 8 hoặc 9 cà vạt 10 110,025,470,735,104 0,003669 0,036687
Bất kỳ cà vạt nào khác số 8 2.743.739.088.104.190 0,091487 0,731898
Sự mất mát -1 27.136.625.094.180.800 0,904844 -0.904844
Tổng cộng  29.990.389.653.020.100 1.000000 -0.136259

Bảng sau đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của một trong hai cặp đặt cược trước khi khuôn bị rung. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 9,60%.

Cá cược cặp

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng sức mạnh trên cặp 8 hoặc 9s 15 992 0,001915 0,028730
Cặp khác 11 37.696 0,072783 0,800618
Sự mất mát -1 479.232 0,925301 -0.925301
Tổng cộng  517.920 1.000000 -0.095953

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của việc giành được 8 lần đặt cược tự nhiên trước khi chết. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 29,73%.

8 cược tự nhiên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng sức mạnh trên Natural 8 9 383,162,433,871,872 0,012776 0.114986
Bất kỳ chiến thắng nào khác trên Natural 8 số 8 1,915,812,169,359,360 0,063881 0,511047
Sự mất mát -1 27.691.415.049.788.900 0,923343 -0.923343
Tổng cộng 0 29.990.389.653.020.200 1.000000 -0.297310

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của 9 lần đặt cược tự nhiên trước khi chết. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 21,23%.

9 cược tự nhiên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng quyền lực trên tự nhiên 9 9 429,522,620,252,160 0,014322 0.128898
Bất kỳ chiến thắng nào khác trên tự nhiên 9 số 8 2.147.613.101.260.800 0,071610 0,572880
Sự mất mát -1 27,413,253,931,507,200 0,914068 -0.914068
Tổng cộng  29.990.389.653.020.200 1.000000 -0.212290

Bản tóm tắt

Sau đây là một bản tóm tắt về cạnh nhà của mỗi loại đặt cược được cung cấp. Thấp nhất là trên nhân viên ngân hàng ở mức 0,92%.

Bản tóm tắt

Cá cược House Edge
Người chơi 1,10%
Nhân viên ngân hàng 0,92%
Buộc 13,63%
Cặp 9,60%
8s tự nhiên 29,73%
9s tự nhiên 21,23%

Phiên bản 3.1 Quy tắc

Từ khoảng tháng 6 đến tháng 9 năm 2012, các quy tắc đã khác nhau trên các cược 8 và 9 tự nhiên. Tôi đề cập đến giai đoạn này là quy tắc phiên bản 3.1. Sự khác biệt duy nhất giữa các quy tắc 3.1 và 3.2 là dưới 3.1 Cược 8 và 9 tự nhiên không phải giành chiến thắng, và dưới 3.2. Bảng thanh toán vẫn giữ nguyên. Dưới đây là các bảng trả lại cho các cược tự nhiên theo phiên bản 3.1.

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của 8 lần đặt cược tự nhiên trước khi chết. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 13,35%.

8 cược tự nhiên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng sức mạnh trên Natural 8 9 8160 0,015755 0.141798
Bất kỳ chiến thắng nào khác trên Natural 8 số 8 40800 0,078777 0.630213
Sự mất mát -1 468960 0,905468 -0.905468
Tổng cộng  517920 1.000000 -0.133457

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của 9 lần đặt cược tự nhiên trước khi chết. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 13,01%.

9 cược tự nhiên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng quyền lực trên tự nhiên 9 9 8192 0,015817 0.142354
Bất kỳ chiến thắng nào khác trên tự nhiên 9 số 8 40960 0,079086 0,632685
Sự mất mát -1 468768 0,905097 -0.905097
Tổng cộng  517920 1.000000 -0.130059

Quy tắc phiên bản 2

Trước ngày 4 tháng 6, các quy tắc là như nhau, ngoại trừ các cược 8 và 9 tự nhiên. Theo các quy tắc "phiên bản 2" của trò chơi, tất cả bốn cược tự nhiên phải giành chiến thắng, nhưng đã trả nhiều tiền hơn. Dưới đây là các quy tắc cụ thể cho những cược đó.

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của việc giành được 8 lần đặt cược tự nhiên trước khi chết. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 7,37%.

Giành chiến thắng 8 cược tự nhiên - Phiên bản 2

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng sức mạnh trên Natural 8 11,5 2.262.788.096 0,012776 0.146926
Bất kỳ chiến thắng nào khác trên Natural 8 11 11.313.940.480 0,063881 0,702690
Sự mất mát -1 163,533,266,304 0,923343 -0.923343
Tổng cộng  177.109.994.880 1.000000 -0.073727

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của 9 lần đặt cược tự nhiên trước khi chết. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 4,76%.

Giành được 9 cược tự nhiên - phiên bản 2

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Chiến thắng quyền lực trên tự nhiên 9 10,5 2.536.570.880 0,014322 0.150381
Bất kỳ chiến thắng nào khác trên tự nhiên 9 10 12.682.854.400 0,071610 0,716100
Sự mất mát -1 161.890.569.600 0,914068 -0.914068
Tổng cộng  177.109.994.880 1.000000 -0.047586

Liên kết bên ngoài

Luật chơi tại bãi cát Vịnh Marina, từ Cơ quan quản lý sòng bạc Singapore.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng Baccarat tốt nhất Thêm thông tin

1

200% lên đến 100 $

1000xb / Tiền mặt

Chơi
2

10 $

300xb

Chơi
3

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
4

100% lên đến 100 €/$

600xb

Chơi
5

100% lên đến 500 €

500xb

Chơi