Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 10 năm 2019

Trên trang này

shop 88vin Lucky Ball Roulette

Giới thiệu

Lucky Ball là một bộ bốn cược bên trong roulette. Nó đã được nhìn thấy tại Sòng bạc Thành phố Stratford ở London. Tôi đã thấy nó được hiển thị tại Triển lãm trò chơi toàn cầu 2019.

Quy tắc

 1. Ngoài tất cả các cược roulette tiêu chuẩn, còn có bốn cược bóng may mắn, màu đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh dương.
 2. Sau khi đặt cược được đóng lại, trò chơi sẽ chọn kết quả roulette độc ??đáo cho mỗi màu và hiển thị chúng trên một dấu hiệu.
 3. Ngoài ra, trò chơi sẽ hiển thị chiến thắng cho mỗi trong số bốn cược bóng may mắn. Các chiến thắng có thể được hiển thị dưới đây.
 4. Với cả bốn cược Lucky Ball, xác suất của chiến thắng nhỏ là 75% và chiến thắng lớn là 25%.
 5. Nếu Roulette Ball hạ cánh trong số liên quan đến bất kỳ đặt cược bóng may mắn nào, thì người chơi sẽ giành được số tiền được đăng cho màu đó.

Lucky Ball thắng

Màu sắc Chiến thắng lớn Chiến thắng nhỏ
Màu đỏ 120 6
Màu xanh da trời 75 20
màu xanh lá 100 12
Màu vàng 75 20

Phân tích đơn

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bet Red. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 4,05%.

Đặt cược đỏ

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 120 1 0,006757 0.810811
Chiến thắng nhỏ 6 3 0,020270 0.121622
Sự mất mát -1 144 0,972973 -0.972973
Tổng cộng  148 1.000000 -0.040541

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược xanh. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 5,41%.

Đặt cược màu xanh lá cây

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 100 1 0,006757 0,675676
Chiến thắng nhỏ 12 3 0,020270 0,243243
Sự mất mát -1 144 0,972973 -0.972973
Tổng cộng  148 1.000000 -0.054054

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bet Blue. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 6,08%.

Cược màu xanh

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 75 1 0,006757 0,506757
Chiến thắng nhỏ 20 3 0,020270 0,405405
Sự mất mát -1 144 0,972973 -0.972973
Tổng cộng  148 1.000000 -0.060811

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược màu vàng. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 6,08%.

Cược màu vàng

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 75 1 0,006757 0,506757
Chiến thắng nhỏ 20 3 0,020270 0,405405
Sự mất mát -1 144 0,972973 -0.972973
Tổng cộng  148 1.000000 -0.060811

Phân tích đôi bằng không

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bet Red. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 6,58%.

Đặt cược đỏ

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 120 1 0,006579 0,789474
Chiến thắng nhỏ 6 3 0,019737 0.118421
Sự mất mát -1 148 0,973684 -0.973684
Tổng cộng  152 1.000000 -0.065789

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược xanh. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 7,89%.

Đặt cược màu xanh lá cây

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 100 1 0,006579 0,657895
Chiến thắng nhỏ 12 3 0,019737 0,236842
Sự mất mát -1 148 0,973684 -0.973684
Tổng cộng  152 1.000000 -0.078947

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bet Blue. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 8,55%.

Cược màu xanh

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 75 1 0,006579 0,493421
Chiến thắng nhỏ 20 3 0,019737 0,394737
Sự mất mát -1 148 0,973684 -0.973684
Tổng cộng  152 1.000000 -0.085526

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược màu vàng. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 8,55%.

Cược màu vàng

Biến cố Thanh toán Trọng lượng Xác suất Trở về
Chiến thắng lớn 75 1 0,006579 0,493421
Chiến thắng nhỏ 20 3 0,019737 0,394737
Sự mất mát -1 148 0,973684 -0.973684
Tổng cộng  152 1.000000 -0.085526

Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này