Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 10 năm 2019

Trên trang này

poker game Vẽ thêm Keno

Giới thiệu

Vẽ thêm Keno chơi như Keno thông thường, ngoại trừ sau khi bóng, người chơi có thể mua nhiều quả bóng hơn với giá cược ban đầu của anh ta. Trang này đề cập đến phiên bản phổ biến nhất được tìm thấy trên các nhà sản xuất trò chơi IGT, với ba quả bóng bổ sung. Ngoài ra còn có một phiên bản tôi thấy ở Amsterdam cung cấp Hai quả bóng bổ sung. Tùy chọn không được cung cấp nếu đó là một đặt cược cực kỳ kém. Người chơi chiến thắng theo trận hòa bóng cuối cùng, cho dù anh ta có chọn thêm những quả bóng hay không.

Sau đây là ba bảng thanh toán mà tôi biết. Lợi nhuận nằm ở hàng thứ hai đến dưới cùng. Lợi nhuận được đo bằng tỷ lệ của tổng chi phí chiến thắng ít hơn cho chi phí rút thăm của trận hòa ban đầu. Hàng dưới cùng cho thấy số lượng đánh bắt trong 20 quả bóng đầu tiên trong đó tỷ lệ cược ủng hộ trả tiền cho trận hòa thêm. Ví dụ: "36789" có nghĩa là mua thêm với 3, 6, 7, 8 hoặc 9 lần bắt trong 20 quả bóng đầu tiên.

Bảng Pay 1 có lợi nhuận tối đa là 87,66% cho Pick 6. Trên Pick 6 Chiến lược chính xác là mua thêm trận hòa với 4 hoặc 5 chiến thắng sau 20 quả bóng đầu tiên.

Vẽ thêm Keno - Bảng Pay 1

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
2 3 1 1 - - - - -
3 29 12 4 4 2 1 1 -
4 ? 31 13 7 6 4 3 3
5 ? ? 100 25 15 11 5 5
6 ? ? ? 200 34 20 10 số 8
7 ? ? ? ? 400 75 31 14
số 8 ? ? ? ? ? 800 240 40
9 ? ? ? ? ? ? 2.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? 2.500
Trở về 86,03% 85,07% 87,11% 87,66% 87,43% 86,97% 87,64% 84,72%
Chiến lược 2 2 34 45 456 4567 5678 36789

?

Bảng Pay 2 có lợi nhuận tối đa là 89,94% cho Pick 6. Trên Pick 6 Chiến lược chính xác là mua thêm trận hòa với 4 hoặc 5 chiến thắng sau 20 quả bóng đầu tiên.

Vẽ thêm Keno - Bảng trả tiền 2

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
2 3 1 1 - - - - -
3 30 12 4 4 2 1 1 -
4 ? 36 14 7 7 5 3 3
5 ? ? 100 29 13 10 5 5
6 ? ? ? 200 28 15 12 9
7 ? ? ? ? 400 55 30 15
số 8 ? ? ? ? ? 800 240 50
9 ? ? ? ? ? ? 2.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? 2.500
Trở về 88,11% 87,65% 89,07% 89,94% 88,23% 87,28% 89,62% 86,69%
Chiến lược 2 23 34 45 356 3467 5678 356789

?

Bảng 3 có lợi nhuận tối đa là 91,95% cho Pick 6. Trên Pick 6 Chiến lược chính xác là mua thêm trận hòa với 4 hoặc 5 chiến thắng sau 20 quả bóng đầu tiên.

Vẽ thêm Keno - Bảng 3

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
2 3 1 1 - - - - -
3 31 12 4 4 2 1 1 -
4 ? 40 14 số 8 7 5 3 3
5 ? ? 100 28 14 10 5 5
6 ? ? ? 200 32 17 13 10
7 ? ? ? ? 400 85 35 16
số 8 ? ? ? ? ? 800 240 55
9 ? ? ? ? ? ? 2.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? 2.500
Trở về 90,19% 89,88% 89,07% 91,95% 90,40% 89,74% 91,53% 89,43%
Chiến lược 2 23 34 45 3456 34567 5678 356789

?

Bảng Pay 4 có lợi nhuận tối đa là 93,93% cho Pick 6. Trên Pick 6 Chiến lược chính xác là mua thêm trận hòa với 4 hoặc 5 chiến thắng sau 20 quả bóng đầu tiên.

Vẽ thêm Keno - Bảng Pay 4

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
2 3 1 1 - - - - -
3 32 12 4 4 2 1 1 -
4 ? 44 16 7 7 5 3 3
5 ? ? 100 36 15 10 5 5
6 ? ? ? 200 36 20 14 10
7 ? ? ? ? 400 100 41 20
số 8 ? ? ? ? ? 800 250 75
9 ? ? ? ? ? ? 2.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? 2.500
Trở về 92,27% 92,12% 92,99% 93,93% 92,81% 92,13% 93,71% 92,09%
Chiến lược 2 23 34 45 3456 34567 5678 356789

?

Bảng Pay 6 có lợi nhuận tối đa 95,07% cho Pick 6. Trên Pick 6 Chiến lược chính xác là mua thêm trận hòa với 4 hoặc 5 chiến thắng sau 20 quả bóng đầu tiên.

Vẽ thêm Keno - Bảng trả tiền 5

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - -
1 - - - - - - - -
2 3 1 1 - - - - -
3 33 12 4 4 2 1 1 -
4 ? 47 15 7 7 5 3 3
5 ? ? 125 38 15 10 5 5
6 ? ? ? 200 43 20 14 10
7 ? ? ? ? 400 130 44 20
số 8 ? ? ? ? ? 800 300 100
9 ? ? ? ? ? ? 2.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? 2.500
Trở về 94,35% 93,79% 94,51% 95,07% 94,07% 93,58% 94,81% 93,28%
Chiến lược 2 23 34 45 3456 34567 5678 356789

?

Thêm máy tính vẽ

?

Để tính toán lợi nhuận của bất kỳ bảng thanh toán Keno nào, vui lòng sử dụng Vẽ thêm Máy tính Keno.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này