Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

game tien len 21 đặt cược

Giới thiệu

21 đặt cược là một biến thể với một sàn sửa đổi và quy choi phom ta la mien phi tắc vẽ cố định giữa người chơi. Tôi đọc nó còn được gọi là Blackjack và Ochko của Nga. Lần đầu tiên tôi nghe về trò chơi tại Tvbet, Nhà cung cấp các trò chơi đại lý trực tiếp đến sòng bạc internet. Dưới đây là cách trò chơi được chơi tại TVBET.

Quy tắc

 1. Một bộ bài 36 thẻ được sử dụng, chỉ chứa sáu đến ACE, bốn bộ đồ mỗi cấp.
 2. Thẻ được định giá như sau:
  • 6 đến 10 - giá trị pip
  • tipclup
  • Ace - 1 điểm
  • Jack - 2 điểm
  • Nữ hoàng - 3 điểm
  • Vua - 4 điểm
 3. Bàn tay cao nhất có thể là một "điểm vàng", bao gồm hai con át chủ bài.
 4. Mặt khác, như trong Blackjack, bàn tay có nhiều điểm hơn, mà không vượt quá 21, thắng.
 5. Như trong Blackjack, một bàn tay bị đánh mất.
 6. Có hai tay, cả hai đều có quy tắc vẽ cố định.
 7. Các đại lý sẽ cung cấp cho mỗi tay hai thẻ ban đầu.
 8. Nếu một trong hai tay có một điểm vàng, bàn tay đó sẽ tự động giành chiến thắng. Trong trường hợp không chắc là cả hai đều có điểm vàng, trò chơi sẽ dẫn đến một cú hích. Nếu không, nếu không có bàn tay nào có điểm vàng, hãy đi vào Quy tắc 9.
 9. Nếu Tay 1 có ít hơn 17 điểm, đại lý sẽ đưa cho tay đó một thẻ. Nếu thẻ đó khiến tay 1 bị phá vỡ, thì tay 2 sẽ thắng. Nếu không, đi vào Quy tắc 10.
 10. Nếu Hand 2 có ít hơn 17 điểm, đại lý sẽ đưa cho tay đó một thẻ. Nếu thẻ đó khiến tay 2 bị phá vỡ, thì tay 1 sẽ thắng. Nếu không, đi vào Quy tắc 11.
 11. Nếu ít nhất một tay có dưới 17 điểm và bốn hoặc ít thẻ, thì hãy quay lại Quy tắc 9.

Trong phiên bản của 21 Bet by TVBet, người chơi đã đặt cược ở mỗi giai đoạn của trò chơi về người sẽ thắng hoặc rút thăm, số lượng thẻ trong tay thắng, số điểm trong tay chiến thắng, hoặc liệu người chơi sẽ phá vỡ .

21 đặt cược img 7

Sau đây là các tỷ lệ cược ban đầu được cung cấp bởi TVBET, trước khi bất kỳ thẻ nào được xử lý. Tất cả các khoản thanh toán đều trên cơ sở "cho một":

Người chơi chiến thắng:

 • Người chơi 1 - 2.184
 • Người chơi 2 - 2.043
 • Tie - 9,5

Số lượng thẻ trong tay chiến thắng (tất cả các cược đều mất trên cà vạt):

 • 2 - 4.332
 • 3 - 2.215
 • 4 - 4.563
 • 5 - 18

Tổng số điểm trong bàn tay chiến thắng (tất cả các cược mất trên cà vạt):

 • 17 - 11
 • 18 - 7.469
 • 19 - 6.012
 • 20 - 6.048
 • 21 - 6.885
 • Điểm vàng - 50

Có cả người chơi phá sản:

 • Có - 2.069
 • Không - 1.756

21 đặt cược img 7

Phân tích

Mặc dù trò chơi cho phép cá cược giữa trạng thái, tôi sẽ chỉ phân tích trạng thái bắt đầu, trước khi bất kỳ thẻ nào được xử lý. Xác suất của tôi là một mô phỏng ngẫu nhiên hơn hai tỷ trò chơi.

Bảng sau đây là trên cược người chơi chiến thắng. Cột bên phải cho thấy đặt cược tốt nhất là vào Người chơi 1 với mức trả lại 95,68%.

Người chơi chiến thắng

Người chơi chiến thắng Thanh toán Xác suất Trở về
Người chơi 1 2.184 0,438078 0,956762
Người chơi 2 2.043 0,461975 0,943814
Buộc 9,5 0,099948 0,949504

21 đặt cược img 7

Bảng sau đây là về số lượng thẻ trong tay chiến thắng. Trong trường hợp cà vạt, tất cả các cược trong danh mục này đều mất. Cột bên phải cho thấy đặt cược tốt nhất là trên 3 thẻ với mức trả lại 96,69%.

Số lượng thẻ trong tay chiến thắng

Người chơi chiến thắng Thanh toán Xác suất Trở về
2 4.332 0,219651 0,951527
3 2.215 0,428244 0,948560
4 4.563 0.200880 0,916615
5 18 0,051278 0,922999

21 đặt cược img 7

Bảng sau đây là về số điểm trong tay chiến thắng. Trong trường hợp cà vạt, tất cả các cược trong danh mục này đều mất. Cột bên phải cho thấy đặt cược tốt nhất là trên một điểm vàng ở mức trở lại 95,07%.

Số lượng thẻ trong tay chiến thắng

Người chơi chiến thắng Thanh toán Xác suất Trở về
17 11 0,080973 0,890700
18 7.469 0.126796 0,947043
19 6.012 0.157434 0,946493
20 6.048 0.156853 0,948650
21 6.885 0.137480 0,946549
Điểm vàng 50 0,019014 0,950683

21 đặt cược img 7

Bảng sau đây có phải là người chơi sẽ phá vỡ hay không. Cột bên phải cho thấy đặt cược tốt nhất là không có doanh thu ở mức trở lại 95,07%.

Số lượng thẻ trong tay chiến thắng

Người chơi chiến thắng Thanh toán Xác suất Trở về
Đúng 2.069 0,458604 0,948851
Không 1.756 0,541396 0,950692

21 đặt cược img 7

Liện kết ngoại

 

 • Xem 21 đặt cược ở chế độ demo tại Tvbet.
 • Thảo luận Khoảng 21 đặt cược vào diễn đàn của tôi tại Wizard of Vegas.

 

Liên kết nội bộ

Tvbet có một trò chơi tương tự, dựa trên bộ bài 52 thẻ, tôi gọi Tvbet blackjack.


Được viết bởi: