Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền sau vòng loại thứ 3 world cup 2022 thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2013

Trên trang này

sa gaming casino Lựa chọn của keo bd tt người chơi 21

Giới thiệu

Người chơi Lựa chọn 21 là một biến thể đen mà tôi nhận thấy tại Palazzo vào ngày 17 tháng 8 năm 2013. Lực đẩy của trò chơi là người chơi bắt đầu với ba thẻ và sử dụng chúng để tạo thành hai tay bắt đầu trong Blackjack. Một thẻ, về sự lựa chọn của người chơi, sẽ phổ biến cho cả hai tay. Để trả tiền cho tính năng này, trò chơi bắt buộc đặt cược bên tiêu cực.

Quy tắc

 1. Sáu hoặc r dota tám sàn 52 thẻ thông thường được sử dụng.
 2. Tất cả các thẻ ghi điểm như trong Blackjack thông thường.
 3. Chơi bắt đầu với người chơi thực hiện ba cược - hai cược blackjack và một lần đặt cược tiền thưởng 3 thẻ.
 4. Hai cược blackjack phải có cùng số tiền và đặt cược 3 thẻ phải ít nhất là một trong những cược blackjack.
 5. Người chơi sẽ được trao ba thẻ úp mặt và đại lý hai thẻ, một thẻ úp mặt và kq bong da truc tuyen nhanh nhat một xuống.
 6. Việc đặt cược 3 thẻ sẽ được xét xử ngay lập tức tại thời điểm này theo ba thẻ của người chơi và bảng thanh toán bên dưới.
 7. Người chơi sẽ sắp xếp các thẻ của mình để tạo thành hai bàn tay đen ban đầu. Một thẻ mà người chơi phải khai báo, là phổ biến cho cả hai tay. Ví dụ: nếu ba thẻ của người chơi là 3, 8 và 10 thì trò chơi hay nhất sẽ là biến tám thẻ phổ biến, tạo thành 11 và 18.
 8. Các bxh vl wc châu á đại lý sẽ kiểm tra Blackjack.
 9. Sau thời điểm này, các quy tắc Blackjack tiêu chuẩn được tuân thủ. Chúng bao gồm cho phép tăng gấp đôi sau khi phân tách và chia lại ACE nhưng không đầu hàng.
 10. Số lượng sàn (sáu hoặc tám) và liệu các đại lý đánh hoặc đứng trên mềm 17 là các quy tắc có thể định cấu hình.
 

3 bảng tiền thưởng thẻ

Tay Thanh toán
Hoàng gia nhỏ 75
Phù hợp ba loại 60
Thẳng tuôn ra 20
Ba loại 10
Dài 2
Flush và cặp 1.5
Tuôn ra 1.5
Đôi 1
Tất cả khác Sự mất mát

Chiến lược

Bảng sau đây cho thấy thẻ nào để phát làm thẻ chung, theo ba thẻ của người chơi và thẻ UP của đại lý. Bảng này là dành cho trò chơi "Hit 17" nhưng cũng sẽ hoạt động tốt cho trò chơi Soft 17.

Chiến lược thẻ chung 8 sàn - Đại lý đánh mềm 17

Người chơi
Tay
Thẻ đại lý lên
2 3 4 5 6 7 số 8 9 X Một
2-2-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-2-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-2-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-2-6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6
2-2-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2-2-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
2-2-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2-3-3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
2-3-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2-3-5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3
2-3-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2-3-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2-3-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
2-3-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-4-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2-4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2-4-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2-4-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2-4-8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-4-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2-5-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2-5-7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-5-8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-5-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-6-6 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2
2-6-7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-6-8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-6-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-7-7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-7-8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-7-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-8-8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-8-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2-9-9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-3-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-3-4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
3-3-5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5
3-3-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3-3-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3-3-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
3-3-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-4-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3-4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3-4-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3-4-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3-4-8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-4-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3-5-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3-5-7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-5-8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-5-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-6-6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-6-7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-6-8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-6-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-7-7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-7-8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-7-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-8-8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3-8-9 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 3 3 3 3
3-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4-4-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-4-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4-4-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4-4-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4-4-8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-4-9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4-5-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4-5-7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-5-8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-5-9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-6-6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-6-7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-6-8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-6-9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-7-7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-7-8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-7-9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4-8-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 4 4 4
4-8-9 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 4 4 số 8 4
4-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5-5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-5-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5-5-7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-5-8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-5-9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-6-6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-6-7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-6-8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-6-9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-7-7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5
5-7-8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-7-9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5-8-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 5 5 5
5-8-9 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 5 số 8 số 8 5
5-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6-6-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6-6-7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6-6-8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6-6-9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6-7-7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
6-7-8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6-7-9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6-8-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 6 6
6-8-9 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 6
6-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7-7-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7-7-8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7-7-9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7-8-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 7
7-8-9 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
7-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8-8-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
8-8-9 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 9 9
8-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9-9-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
A-2-2 Một Một Một 2 2 Một Một Một Một Một
A-2-3 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-2-4 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-2-5 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-2-6 Một Một Một Một Một 2 2 Một Một Một
A-2-7 7 7 7 7 7 7 7 2 Một 2
A-2-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
A-2-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
A-3-3 Một Một Một 3 3 Một Một Một Một Một
A-3-4 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-3-5 Một Một Một Một Một 3 3 Một Một Một
A-3-6 3 6 6 6 6 3 3 3 3 3
A-3-7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3
A-3-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
A-3-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-4-4 Một Một Một Một Một 4 Một Một Một Một
A-4-5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A-4-6 4 6 6 6 6 6 4 4 4 4
A-4-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A-4-8 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-4-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A-5-6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5
A-5-7 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-5-8 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-5-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-6-6 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-6-7 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-6-8 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-6-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-7-7 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-7-8 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-7-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-8-8 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-8-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-9-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-2 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-3 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-4 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-5 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-6 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-7 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
A-A-8 Một Một Một Một Một Một số 8 Một Một Một
A-A-9 9 Một Một Một Một 9 9 9 9 9
A-a-a Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-2-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X-2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X-2-4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X-2-5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X-2-6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
X-2-7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2
X-2-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
X-2-9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
X-3-3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
X-3-4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
X-3-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
X-3-6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
X-3-7 7 7 7 7 7 7 3 3 7 3
X-3-8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
X-3-9 9 9 X X X 9 9 9 9 9
X-4-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
X-4-5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
X-4-6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
X-4-7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 4
X-4-8 số 8 số 8 X X X số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
X-4-9 X X X X X 9 9 9 9 9
X-5-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
X-5-6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
X-5-7 7 7 X X X 7 7 7 7 5
X-5-8 X X X X X số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
X-5-9 X X X X X 9 9 9 9 9
X-6-6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
X-6-7 X X X X X 7 7 7 7 7
X-6-8 X X X X X số 8 số 8 số 8 số 8 số 8
X-6-9 X X X X X 9 9 9 9 9
X-7-7 7 7 7 7 7 7 7 X X 7
X-7-8 X X X X X X X X X số 8
X-7-9 X X X X X X X X X X
X-8-8 X số 8 số 8 số 8 số 8 X X X X X
X-8-9 X X X X X X X X X X
X-9-9 X X X X 9 X X X X X
X-A-2 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-3 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-4 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-5 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-6 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-7 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-8 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-9 Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-A-A X X X X X X X X X X
X-X-2 X X X X X X X X X X
X-X-3 X X X X X X X X X X
X-X-4 X X X X X X X X X X
X-X-5 X X X X X X X X X X
X-X-6 X X X X X X X X X X
X-X-7 X X X X X X X X X X
X-X-8 X X X X X X X X X X
X-X-9 X X X X X X X X X X
X-X-A Một Một Một Một Một Một Một Một Một Một
X-X-X X X X X X X X X X X

Dưới đây là phiên bản nén của bảng ở trên, hợp nhất tất cả các tay không phụ thuộc vào thẻ đại lý ở bên phải.

Sau thời điểm này, người chơi nên sử dụng Blackjack tiêu chuẩn Chiến lược cơ bản.

Chiến lược duy nhất liên quan đến đặt cược 3 thẻ là thực hiện ba cược có kích thước bằng nhau. Mặc dù đặt cược nhiều hơn vào phần thưởng 3 thẻ được cho phép, người chơi nên không bao giờ gọi tùy chọn này.

3 phần thưởng thẻ

Hai bảng sau đây cho thấy xác suất và trả lại cho mỗi sự kiện của phần thưởng 3 thẻ cho sáu và tám sàn. Các tế bào bên phải thấp hơn cho thấy một cạnh nhà 25,0% cho sáu sàn và 24,3% cho tám sàn. Báo cáo toán học cho biết các bảng thanh toán khác có sẵn, nhưng đây là bản được nhìn thấy tại Palazzo.

3 phần thưởng thẻ - sáu sàn

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia nhỏ 75 864 0,000172 0,012926
Phù hợp ba loại 60 1.040 0,000207 0,012447
Thẳng tuôn ra 20 9,504 0,001896 0,037915
Ba loại 10 25.272 0,005041 0,050410
Dài 2 155,520 0,031021 0,062043
Flush và cặp 1.5 56.160 0,011202 0,016803
Tuôn ra 1.5 236.736 0,047221 0,070832
Đôi 1 977,184 0.194918 0.194918
Tất cả khác -1 3,551,040 0,708321 -0.708321
Tổng cộng  5.013.320 1.000000 -0.250028

3 phần thưởng thẻ - tám sàn

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia nhỏ 75 2.048 0,000172 0,012894
Phù hợp ba loại 60 2.912 0,000244 0,014667
Thẳng tuôn ra 20 22,528 0,001891 0,037824
Ba loại 10 61,568 0,005169 0,051685
Dài 2 368.640 0,030947 0,061893
Flush và cặp 1.5 139.776 0,011734 0,017601
Tuôn ra 1.5 561.152 0,047107 0,070661
Đôi 1 2.336.256 0.196124 0.196124
Tất cả khác -1 8.417.280 0,706612 -0.706612
Tổng cộng  11.912.160 1.000000 -0.243263

Phân tích

Bảng dưới đây cho thấy sự trở lại dự kiến ??của Blackjack, 3 phần thưởng thẻ và trò chơi tổng thể. Backjack Return cho thấy tỷ lệ của số lượng đơn vị dự kiến ??giành được giữa hai cược blackjack, dựa trên hai cược blackjack của một đơn vị mỗi đơn vị. Cột thưởng 3 thẻ cho thấy lợi nhuận dự kiến ??của một cược một đơn vị. Cột tổng trở lại hiển thị tổng lợi nhuận tiền thưởng Blackjack và 3 thẻ, chia cho 3. Nói cách khác, đây là tỷ lệ của người chơi có thể giành được với tổng số tiền đặt cược ban đầu. Ví dụ, trong một trò chơi tám tầng, trong đó đại lý đánh 17 lần mềm, nếu người chơi đặt cược 5 đô la cho mỗi ba lần đặt cược, anh ta có thể hy vọng sẽ thua -.006365 x $ 15 = 0,0955 đô la.

Lựa chọn của người chơi 21 - Bảng trở lại

Sàn Mềm 17 BJ trở lại 3 phần thưởng thẻ Bắt đầu lại từ đầu
6 Đứng 0.230456 -0.250028 -0.006524
6 Đánh 0,224078 -0.250028 -0.008650
số 8 Đứng 0.230456 -0.243263 -0.004269
số 8 Đánh 0,224169 -0.243263 -0.006365

Sự nhìn nhận

 • Greg Jaffa vì sự hợp tác của mình trong việc chuẩn bị trang này.
 • Charles Mousseau của Tổng số khoa học chơi game để chia sẻ báo cáo toán học của mình và bảng tính trong trò chơi này. Khác với việc đặt cược 3 thẻ, tất cả các toán học và chiến lược trên trang này là của Charles, người mà tôi tin tưởng là chính xác.
 • Beachbumbabs cho bảng chiến lược nén.

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này