Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 6 năm 2017

Trên trang này

royal ace casino 777 Xúc xắc

Giới thiệu

777 Dice là một trò chơi sòng bạc độc đáo, theo như tôi biết, đối với Art of Games, cung cấp phần mềm cho sòng bạc internet. Đó là một trò chơi may mắn đơn giản dựa trên cuộn hai con xúc xắc. Phần thú vị là mỗi tổng cộng bảy bắt đầu một vòng thưởng. Nếu người chơi có thể lăn thêm hai bảy lần nữa, anh ta sẽ giành được phần thưởng là 30 lần đặt cược của mình.

Quy tắc

 
 1. Trò chơi dựa trên cuộn của hai con xúc xắc sáu mặt thông thường.
 2. Tất cả các brazil world cup cược, ngoại trừ 777, thường dựa trên một cuộn xúc xắc.
 3. Tổng cộng bảy sẽ bắt đầu một vòng thưởng. Trong vòng thưởng, người chơi sẽ lăn xúc xắc một lần nữa. Nếu anh ta lăn bất cứ thứ gì ngoài bảy, phần thưởng đã kết thúc và người chơi không giành được gì từ vòng thưởng. Nếu anh ta lăn bảy lần thứ hai liên tiếp, người chơi sẽ lăn lần thứ ba. Nếu cuộn thứ ba này là bảy, người chơi sẽ giành được tiền thưởng là 30 lần đặt cược của mình. Nếu anh ta lăn bất cứ thứ gì khác ngoài bảy, phần thưởng đã kết thúc và người chơi không giành được gì từ vòng thưởng. Không có sự đặt cược bổ sung cho phép vào cuộn thưởng.
 4. Các cược sau đây có sẵn:
  • 3 trở xuống - trả 10 cho 1 cho tổng số 2 và 3.
  • 4 trở xuống - trả 5 cho 1 cho tổng số từ 2 đến 4.
  • 5 trở xuống - trả 3 cho 1 cho tổng số từ 2 đến 5.
  • 6 trở xuống - trả 2 cho 1 cho tổng số từ 2 đến 6.
  • 7 - Trả 5 cho 1 cho tổng số 7.
  • 8 trở lên - trả 2 cho 1 cho tổng số 8 đến 12.
  • 9 trở lên - trả 3 cho 1 cho tổng số từ 9 đến 12.
  • 10 trở lên - trả 5 cho 1 cho tổng số từ 10 đến 12.
  • 11 trở lên - trả 10 cho 1 cho tổng số 11 và 12.
  • 777 - trả 180, cộng với phần thưởng 30, cho việc lăn ba bảy liên tiếp.
 

Phân tích

 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về cả 11 trở lên cũng như 3 và dưới các cược, có cùng một tỷ lệ cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy trung bình 97,22% tiền đặt cược tiền được trả lại cho người chơi.

3 và dưới & 11 trở lên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thưởng 30 216 0,004630 0.138889
Thắng lợi 10 3,888 0,083333 0,833333
Sự mất mát 0 42,552 0,912037 0,000000
Tổng cộng  46.656 1.000000 0,972222
 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về cả 10 trở lên cũng như 4 và dưới các cược, có cùng một tỷ lệ cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy trung bình 97,22% tiền đặt cược tiền được trả lại cho người chơi.

4 và dưới & 10 trở lên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thưởng 30 216 0,004630 0.138889
Thắng lợi 5 7.776 0.166667 0,833333
Sự mất mát 0 38.664 0,828704 0,000000
Tổng cộng  46.656 1.000000 0,972222
 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về cả 11 trở lên cũng như 3 và dưới các cược, có cùng một tỷ lệ cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy trung bình 97,22% tiền đặt cược tiền được trả lại cho người chơi.

5 và dưới & 9 trở lên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thưởng 30 216 0,004630 0.138889
Thắng lợi 3 12.960 0,277778 0,833333
Sự mất mát 0 33.480 0,717593 0,000000
Tổng cộng  46.656 1.000000 0,972222
 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về cả 11 trở lên cũng như 3 và dưới các cược, có cùng một tỷ lệ cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy trung bình 97,22% tiền đặt cược tiền được trả lại cho người chơi.

6 và dưới & 8 trở lên

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thưởng 30 216 0,004630 0.138889
Thắng lợi 2 19.440 0,416667 0,833333
Sự mất mát 0 27.000 0,578704 0,000000
Tổng cộng  46.656 1.000000 0,972222
 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về cuộn trên tổng số bảy chính xác. Tế bào bên phải dưới cho thấy trung bình 97,22% tiền đặt cược tiền được trả lại cho người chơi.

Bảy

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Giành chiến thắng cộng với tiền thưởng 35 216 0,004630 0.162037
Giành chiến thắng mà không có tiền thưởng 5 7.560 0.162037 0.810185
Sự mất mát 0 38.880 0,833333 0,000000
Tổng cộng  46.656 1.000000 0,972222
 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược 7-7-7. Việc đặt cược này trả 180 cộng với 30 cho tiền thưởng, với tổng số 210.

7-7-7

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 210 216 0,004630 0,972222
Sự mất mát 0 46.440 0,995370 0,000000
Tổng cộng  46.656 1.000000 0,972222

 
Được viết bởi: