Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2014

Trên trang này

quay màn hình máy tính win 7 có âm thanh Sudoku

Giới thiệu

Sudoku là một trò chơi cơ hội được cung cấp bởi các sòng bạc internet bằng phần mềm đối thủ. Trò chơi chọn chín con số, với sự thay thế, từ một đến chín, trong một ma trận ba bằng ba. Không giống như loại sudoku nơi bạn điền vào chỗ trống, trong trò chơi này, các con số có thể lặp lại. Trên thực tế, người chơi nên muốn họ lặp lại vì anh ta được trả tiền cho ba loại trở lên.

Không, không có một yếu tố kỹ năng cho trò chơi này. Nó chỉ là một trò chơi may mắn, giống như hầu hết các máy đánh bạc. Điểm mấu chốt là lợi nhuận chỉ là 85%, vì vậy bạn thực sự tốt hơn khi chơi một máy đánh bạc.

Quy tắc

 1. Trò chơi dựa trên sự rút của chín số được chọn ngẫu nhiên, với sự thay thế, từ 1 đến 9.
 2. Người chơi được trả tiền cho ba hoặc nhiều loại, theo bảng thanh toán sau. Người chơi được trả tiền cho mỗi lần xuất hiện.

  Biểu tượng phù hợp bảng thanh toán

  Phù hợp
  Biểu tượng
  Thanh toán
  9 2000
  số 8 500
  7 100
  6 20
  5 10
  4 2
  3 1

 3. Ngoài ra, người chơi sẽ giành được giải độc đắc để có được tất cả chín số chính xác một lần, theo bảng thanh toán sau. Những khoản thanh toán này là trên mỗi đồng tiền, dựa trên đặt cược năm đồng tối đa. Tôi tin rằng "theo thứ tự" có nghĩa là chỉ đi một chiều, từ một đến chín, theo thứ tự tăng dần.

  Bảng trả giải jackpot

  Biến cố Thanh toán
  1 đến 9 theo thứ tự 10.000
  1 đến 9 100


Phân tích

Bảng sau đây cho thấy các kết hợp, xác suất và trả lại cho mỗi chiến thắng có thể. Các kết hợp và xác suất phản ánh con số dự kiến ??có thể cho mỗi trò chơi. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 84,95% cho loại chiến thắng này.

BẢNG TRỞ LẠI - Biểu tượng phù hợp

Phù hợp
Biểu tượng
Thanh toán Kết hợp Kỳ vọng Trở về
9 2.000 9 0,000000023 0,000046461
số 8 500 648 0,000001673 0,000836301
7 100 20.736 0,000053523 0,005352324
6 20 387.072 0,000999100 0,019982010
5 10 4.644.864 0,011989206 0.119892059
4 2 37.158.912 0,095913647 0.191827294
3 1 198.180.864 0,511539450 0,511539450
Tổng cộng 240.393.105 0.620496623 0,849475899

Bảng tiếp theo cho thấy các kết hợp, xác suất và trả lại cho giải độc đắc thắng. Ô bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 9,37% cho loại chiến thắng này.

Bàn trở lại - Giải độc đắc thắng

Phù hợp
Biểu tượng
Thanh toán Kết hợp Kỳ vọng Trở về
Tất cả chín chữ số theo thứ tự 10.000 1 0,000000003 0,000025812
Tất cả chín chữ số theo bất kỳ thứ tự nào 100 362.879 0,000936654 0,093665413
Tổng cộng 362.880 0,000936657 0,093691224

Lấy tổng số của cả hai loại chiến thắng, lợi nhuận tổng thể của trò chơi là 84,95%.

Đối với những người đọc nâng cao, những người có thể thích phân tích trò chơi này cho chính họ, bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp, trong số 9 có thể9 cho mỗi loại kết hợp chiến thắng. Ví dụ, sự kết hợp "4-3-2" có nghĩa là bốn loại, ba loại và hai loại, chẳng hạn như 5-5-5-5-8-8-8-3 -3.

Bảng kết hợp chi tiết

Sự mô tả Công thức Kết hợp
9 9 9
8-1 9 × 8 × C (9,8) 648
7-2 9 × 8 × C (9,7) 2.592
7-1-1 9 × C (8,2) × C (9,7) × 2 18.144
6-3 9 × 8 × C (9,6) 6.048
6-2-1 9 × 8 × 7 × C (9,6) × C (3,2) 127.008
6-1-1-1 9 × C (8,3) × C (9,6) × F (3) 254.016
5-4 9 × 8 × C (9,5) 9.072
5-3-1 9 × 8 × 7 × C (9,5) × C (4,3) 254.016
5-2-2 9 × C (8,2) × C (9,5) × C (4,2) 190,512
5-2-1-1 9 × 8 × C (7,2) × C (9,5) × C (4,2) × F (2) 2.286.144
5-1-1-1-1 9 × C (8,4) × C (9,5) × F (4) 1.905.120
4-4-1 C (9,2) × 7 × C (9,4) × C (5,4) 158.760
4-3-2 9 × 8 × 7 × C (9,4) × C (5,3) 635.040
4-3-1-1 9 × 8 × C (7,2) × C (9,4) × C (5,3) × F (2) 3,810,240
4-2-2-1 9 × C (8,2) × 6 × C (9,4) × C (5,2) × C (3,2) 5,715,360
4-2-1-1-1 9 × C (8,1) × C (7,3) × C (9,4) × C (5,2) × F (3) 19.051.200
4-1-1-1-1-1 9 × C (8,5) × C (9,4) × F (5) 7,620,480
3-3-3 C (9,3) × C (9,3) × C (6,3) 141.120
3-3-2-1 C (9,2) × 7 × 6 × C (9,3) × C (6,3) × C (3,2) 7,620,480
3-3-1-1-1 C (9,2) × C (7,3) × C (9,3) × C (6,3) × F (3) 12.700.800
3-2-2-2 9 × C (8,3) × C (9,3) × C (6,2) × C (4,2) 3,810,240
3-2-2-1-1 9 × C (8,2) × C (6,2) × C (9,3) × C (6,2) × C (4,2) × F (2) 57.153.600
3-2-1-1-1-1 9 × C (8,1) × C (7,4) × C (9,3) × C (6,2) × F (4) 76.204.800
3-1-1-1-1-1-1 9 × C (8,6) × C (9,3) × F (6) 15.240.960

Chìa khóa cho các chức năng:
C (x, y) = x!/[Y! × (x-y)!]
F (x) = x!


Được viết bởi:genting casino

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi

Trên trang này

rich casino