Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 25 tháng 11 năm 2017

Trên trang này

quay màn hình máy tính có âm thanh Trận đấu hoàng gia

Giới thiệu

Trận đấu Hoàng gia là một đặt cược đơn giản trả tiền thưởng nếu hai thẻ đầu tiên phù hợp (một trận đấu dễ dàng) và phần thưởng hàng đầu cho một vị vua và nữ hoàng phù hợp (một trận đấu hoàng gia). Dưới đây là các bảng xác suất cho các phiên bản khác nhau mà tôi đã thấy trong những năm qua.

 

Trận đấu Hoàng gia - Phiên bản 1 - Sáu bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Trận đấu hoàng gia 25 144 0,002968 0,074202
Phù hợp dễ dàng 2.5 11.868 0,244620 0.611551
Không có trận đấu -1 36.504 0,752412 -0.752412
Tổng cộng  48,516 1.000000 -0.066658

 

 

Hoàng gia trận đấu - Phiên bản 2 - Một bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Trận đấu hoàng gia 10 4 0,003017 0,030166
Phù hợp dễ dàng 3 308 0,232278 0,696833
Không có trận đấu -1 1.014 0,764706 -0.764706
Tổng cộng  1.326 1.000000 -0.037707

 

Bảng sau đây hiển thị cạnh nhà cho mỗi phiên bản với số lượng sàn được sử dụng.

Hoàng gia trận đấu Edge

Số sàn Phiên bản 1 Phiên bản 2
1 0.108597 0,037707
2 0,083271 0,008215
4 0,070792 -0.006317
6 0,066658 -0.011130
số 8 0,064597 -0.013531

Xác suất cho trận đấu Hoàng gia rất dễ lấy. Sử dụng N cho số lượng sàn thẻ. Số lượng kết hợp thẻ là tổ hợp (52 × N, 2). Số cách để tạo ra một trận đấu hoàng gia là 4*n2. Điều này là do có 4 bộ đồ và n cách để chọn Nữ hoàng và N cách để chọn nhà vua. Số lượng cách để tạo ra một trận đấu dễ dàng là 4 × (tổ hợp (13 × n, 2) -n2). 4 là số lượng bộ đồ và tổ hợp (13 × N, 2) là số cách để sắp xếp 2card từ một bộ đồ nhất định. Bạn cũng phải trừ đi số cách để thực hiện một trận đấu hoàng gia.

Xác suất của một trận đấu dễ dàng là 4 × (tổ hợp (13 × n, 2) -n2)/tổ hợp (52 × N, 2).

Xác suất của một trận đấu hoàng gia là 4 × N2/tổ hợp (52 × N, 2).

Hoàng gia trận đấu - Phiên bản 3

Trong phiên bản thứ ba, có một khoản thanh toán riêng cho Blackjack phù hợp như sau.

 

 • Trận đấu Hoàng gia trả 25 đến 1
 • Phù hợp với Blackjack trả 5 đến 1
 • Phù hợp dễ dàng trả 5 đến 2

 

Bảng sau đây cho thấy giá trị dự kiến ??cho trò chơi 6 tầng là -3,70%.

Phiên bản kết hợp Royal 3- Sáu bộ bài

Tay Kết hợp Xác suất Thanh toán Trở về
Trận đấu hoàng gia 144 0,002968 25 0,074202
Phù hợp với blackjack 576 0,011872 5 0,059362
Tất cả các trận đấu khác 11292 0,232748 2.5 0,58187
Sự mất mát 36504 0,752412 -1 -0.752412
Tổng cộng 48516 1  -0.036977

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà cho số lượng sàn khác nhau cho phiên bản 3.

Phiên bản của Royal Match 3- 1 đến 8 bộ bài

Sàn House Edge
1 7,84%
2 5,34%
3 4,52%
4 4.11%
5 3,86%
6 3,70%
7 3,58%
số 8 3,49%

Trận đấu Hoàng gia - Phiên bản 4

 

Các Shufflemaster TMS 300 là một trò chơi đen điện tử, được chơi đối mặt với màn hình video khổng lồ của một đại lý. Nó có sự đặt cược bên Royal Match, thêm một khoản trả cho người chơi và đại lý đều có một trận đấu Hoàng gia. Sau đây là bảng trả lại cho sáu sàn.

 

Trận đấu Hoàng gia - Phiên bản 4 - Sáu bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi và đại lý trận đấu Hoàng gia 1000 19152 0,000008 0,008242
Người chơi trận đấu Hoàng gia 25 6877728 0,00296 0,073996
Phù hợp 2.5 568417860 0,24462 0.611551
Kẻ thua cuộc -1 1748359080 0,752412 -0.752412
Tổng cộng  2323673820 1 -0.058622

 

Bảng tiếp theo cho thấy cạnh nhà theo số sàn.

 

Hoàng gia trận đấu-Phiên bản 4-1-8

Con số
của sàn
Căn nhà
Bờ rìa
1 10,14%
2 7,59%
3 6,73%
4 6,3%
5 6.04%
6 5,86%
7 5,74%
số 8 5,64%

 

Trận đấu Hoàng gia - Phiên bản 5

 

Phiên bản 5 của Royal Match là giải độc đắc tiến bộ trên các đơn vị TableMax Shufflemaster. Đây là những trò chơi blackjack điện tử với màn hình lớn, thường hiển thị một đại lý đẹp và rất Buxom.

Trong phiên bản này, đặt cược bên luôn là $ 1. Nó trả một giải độc đắc tiến bộ cho một "kho báu vương miện", đó là cả đại lý và người chơi có một trận đấu hoàng gia. Các khoản thanh toán nhỏ hơn là 60 đô la cho một người chơi chỉ có trận đấu Hoàng gia và 10 đô la cho một người chơi thẳng, mà tôi cho rằng hai thẻ đầu tiên của người chơi là phù hợp và liên tiếp, bao gồm A-2.

Ngoài ra còn có một phần thưởng ghen tị $ 500, trả tiền nếu bạn đặt cược bên, và một người chơi khác nhận được một kho báu vương miện. Người chơi khác không phải đặt cược bên cho những người chơi khác để đủ điều kiện nhận tiền thưởng ghen tị.

Bảng dưới đây cho thấy một bảng trở lại giả thuyết, trong sáu sàn, giải độc đắc 10.000 đô la và không có người chơi nào khác.

 

Trận đấu hoàng gia tiến bộ sáu tầng-Giải độc đắc $ 10.000 và không có người chơi nào khác

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Kho báu vương miện $ 10.000 19.152.00 0,000008 0,082421
Trận đấu hoàng gia $ 60 6.877.728.00 0,002960 0.177591
Thẳng tuôn ra $ 10 82.762.560.00 0,035617 0,356171
Kẻ thua cuộc $ 0 2.234.014.380.00 0,961415 0,000000
Tổng cộng  2.323.673.820.00 1.000000 0,616183

 

Công thức chung cho lợi nhuận trong trò chơi sáu tầng là 0,533762 + 0,082421 × J + 0,004121 × P, trong đó J là giải độc đắc chia 10.000 đô la và P là số lượng của số lượng khác Người chơi (không tính chính mình).

Bảng tiếp theo cho thấy các điểm hòa vốn, trong đó lợi nhuận dự kiến ??chính xác là 100%, với số lượng người chơi khác, trong một trò chơi sáu tầng.

 

Điểm hòa vốn của Hoàng gia tiến bộ

Người chơi khác Điểm hòa vốn
6 $ 53,567,70
5 $ 54,067,70
4 $ 54,567,70
3 $ 55,067,70
2 $ 55,567,70
1 $ 56,067,70
0 $ 56,567,70

Phiên bản 6

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, tại Sòng bạc Rampart ở Las Vegas, tôi nhận thấy một phiên bản khác của Royal Match. Cái này có một bảng trả 2-50 đơn giản, nhưng đã ném vào một khoản tiền thưởng $ 1.000 nếu cả người chơi và đại lý có một trận đấu hoàng gia. Trước khi xem xét tiền thưởng đó, đây là bảng trả lại, chỉ dựa trên bàn tay của người chơi và sáu sàn.

Trận đấu Hoàng gia - Phiên bản 6 - Sáu bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở trận bóng hôm nay của việt nam về
Trận đấu hoàng gia 50 144 0,002968 0.148405
Hai thẻ phù hợp 2 11.868 0,244620 0,489241
Tất cả khác -1 36.504 0,752412 -0.752412
Tổng cộng  48,516 1.000000 -0.114766

Bảng trên cho thấy một cạnh nhà là 11,48%.

Có một phần thưởng $ 1.000 nếu cả người chơi và đại lý có một trận đấu hoàng gia. Trong một trò chơi sáu tầng, xác suất đó là 1 trong 121.328. Điều này làm cho giá trị của tiền thưởng $ 0,008242121, hoặc khoảng 82% một xu.

Bảng vn addict tiếp theo cho thấy lợi nhuận dự kiến ??với kho báu vương miện cho các số tiền đặt cược khác nhau. Hãy nhớ rằng, phần thưởng kho báu vương miện là $ 1.000 cố định, do đó, giá trị của đặt cược giảm khi kích thước đặt cược tăng lên.

Trở lại với kho báu vương miện

Cá cược Trở về
$ 25 -0.114437
$ 10 -0.113942
$ 5 -0.113118
$ 1 -0.106524

Bảng phiên bản 6 cuối cùng cho thấy lợi nhuận dự kiến ??theo số đội tuyển mạnh nhất thế giới sàn và giá trị cố định của phần thưởng Treasure (CT).

Phiên bản 6 Tóm tắt

Sàn Trở về Giá trị CT
1 -0.149321 0,007388
2 -0.128454 0,007539
6 -0.114766 0,008242
số 8 -0.113068 0,008360

Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang chỉ số ẩn cầu thủ này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi