Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 12 năm 2016

Trên trang này

poke game online Tỷ lệ ccarat trong 1 đến 12 sàn

Giới thiệu

?

Tôi đã được hỏi rất nhiều về tỷ lệ cược ở Baccarat với số lượng sàn bất thường. Để hy vọng bao gồm tất cả các căn cứ của tôi, trang này sẽ hiển thị số lượng kết hợp, xác suất chiến thắng và lợi nhuận dự kiến, cho mỗi số sàn từ 1 đến 12.

Kết hợp

?

Bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp cho cả ba kết quả có thể có bằng số lượng sàn. Các kết hợp trong trang này trở nên khá lớn. Thật không may, Excel chỉ hiển thị 15 chữ số quan trọng, vì vậy xin đừng viết thư cho tôi rằng tôi đã sai sau 15 chữ số. Thay vào đó, xin vui lòng đổ lỗi cho Microsoft.

Kết hợp

Sàn Người chơi Nhân viên ngân hàng Buộc Tổng cộng
1 6.548.674.432 6.737.232.640 1.372.227.328 14.658.134.400
2 487,816,735,232 501,543,728,128 103.154.274.240 1.092,514.737.600
3 5,837,305,562,496 6.000.349.195.008 1,238,768,922,816 13.076.423.680.320
4 33.608.344.225.792 34,543,624,867,840 7.145.601.996.928 75.297.571.090.560
5 130.087.780.016.000 133.700.037.548.800 27.690.387.926.400 291,478,205,491,200
6 392,220,492,728,832 403.095.751.234.560 83,552,962,932,288 878.869.206.895.680
7 995,884,732,700,032 1,023,469,376,328,440 212.268.385.833.280 2,231,622,494,861,750
số 8 2,230,518,282,592,250 2.292.252,566,437,880 475,627,426,473,216 4.998.398.275.503.350
9 4,540,095,442,933,630 4.665.676.262.757.120 968,435,421,769,728 10.174.207.127.460.500
10 8,570,454,841,408,000 8.807.402.586.035.200 1,828,629,499,384,000 19.206.486.926.827.200
11 15.222.978.065.896.800 15.643.682.376.129.200 3,248,754,169,011,640 34,115,414,611,037,600
12 25,714,619,121,272,800 26.425.038.379.143.100 5,488,795,281,294,720 57,628,452,781,710,600
?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất của từng kết quả theo số lượng sàn.

Xác suất

Sàn Người chơi Nhân viên ngân hàng Buộc
1 0.446760430304146 0,45962415172162 0,093615414523693
2 0.446508150822404 0,459072734551641 0,094419114625955
3 0,446399237681564 0,458867756329930 0,094733005988506
4 0,446340349881558 0,458761476200800 0,094898173917642
5 0.446303626018198 0,458696516686345 0,094999857295457
6 0,446278569838877 0,458652718825324 0,095068711335799
7 0.446260393499810 0,458621195423935 0,095118411076256
số 8 0,446246609343597 0,458597422632763 0,095155968023641
9 0,446235798628453 0,458578855758138 0,095185345613408
10 0,446227093692859 0,458563953917737 0,095208952389404
11 0,446219934286584 0,458551729606354 0,095228336107061
12 0,446213942593194 0,458541520787272 0,095244536619534
?

Bảng tiếp theo cho thấy lợi nhuận dự kiến ??của từng kết quả theo số sàn. Lưu ý làm thế nào khi số lượng sàn tăng, giá trị dự kiến ??của người chơi và đặt cược TIE tăng và đặt cược ngân hàng giảm.

Lợi nhuận dự kiến

Sàn Người chơi Nhân viên ngân hàng Buộc
1 -0.012863724868016 -0.010117482890592 -0.157461269286765
2 -0.012564583729237 -0.010389052998346 -0.150227968366401
3 -0.012468518648366 -0.010474869168131 -0.147402946103443
4 -0.012421126319243 -0.010516947490797 -0.145916434741219
5 -0.012392890668147 -0.010541935166171 -0.145001284340884
6 -0.012374148986447 -0.010558486954819 -0.144381597977809
7 -0.012360801924125 -0.010570257847072 -0.143934300313697
số 8 -0.012350813289166 -0.010579057842472 -0.143596287787236
9 -0.012343057129685 -0.010585885658222 -0.143331889479325
10 -0.012336860224877 -0.010591337471010 -0.143119428495365
11 -0.012331795319770 -0.010595791160548 -0.142944975036449
12 -0.012327578194079 -0.010599497845285 -0.142799170424194
?

Cá cược cặp

Bộ bảng tiếp theo là dành cho cặp người chơi và đặt cược cặp ngân hàng. Bảng giá trị dự kiến ??dựa trên chiến thắng thông thường từ 11 đến 1. Bảng tiếp theo này cho thấy số lượng kết hợp của chiến thắng và thua bởi số lượng sàn.

Kết hợp cược cặp

Sàn Thắng lợi Sự mất mát Tổng cộng
1 78 1.248 1.326
2 364 4.992 5.356
3 858 11.232 12.090
4 1.560 19.968 21,528
5 2.470 31.200 33.670
6 3.588 44.928 48,516
7 4.914 61.152 66.066
số 8 6.448 79.872 86.320
9 8.190 101.088 109.278
10 10.140 124.800 134.940
11 12.298 151.008 163.306
12 14.664 179.712 194.376
?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất chiến thắng và thua bởi số sàn.

Cặp xác suất đặt cược

Sàn Prob. Thắng lợi Prob. Sự mất mát
1 0,058823529411765 0,941176470588235
2 0,067961165048544 0,932038834951456
3 0,070967741935484 0,929032258064516
4 0,072463768115942 0,927536231884058
5 0,073359073359073 0,926640926640927
6 0,073954983922830 0,926045016077170
7 0,074380165289256 0,925619834710744
số 8 0,074698795180723 0,925301204819277
9 0,074946466809422 0,925053533190578
10 0,075144508670520 0,924855491329480
11 0,075306479859895 0,924693520140105
12 0,075441412520064 0,924558587479936
?

Bảng tiếp theo cho thấy lợi nhuận dự kiến ??theo số lượng sàn. Như bạn có thể thấy, khi số lượng sàn tăng, giá trị mong đợi cũng vậy. Điều này là rõ ràng, bởi vì khi số lượng sàn tăng lên, ảnh hưởng của việc loại bỏ trở nên ít quan trọng hơn.

Cặp đặt cược lợi nhuận dự kiến

Sàn Trở lại dự kiến
1 -0.294117647058823
2 -0.184466019417476
3 -0.148387096774194
4 -0.130434782608696
5 -0.119691119691120
6 -0.112540192926045
7 -0.107438016528926
số 8 -0.103614457831325
9 -0.100642398286938
10 -0.098265895953757
11 -0.096322241681261
12 -0.094703049759230


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng Baccarat tốt nhất Thêm thông tin

1

10 $

300xb

Chơi
2

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
3

68 $

400xb / Tiền mặt

Chơi
4

250% lên đến 2000 $

250xb / Tiền mặt

Chơi
5

225% lên đến 1125 $

240xb / Tiền mặt

Chơi