Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 30 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

online poker game Ultimate Texas Hold, EM Phụ lục 1

Giới thiệu

Bảng sau đây cho thấy xác suất tăng lương lớn, trung bình hoặc nhỏ hoặc gấp cho mỗi bàn tay 2 thẻ ban đầu, cũng như giá trị dự kiến.

Ultimate Texas Hold'em Return

Ban đầu
Tay
Xác suất
Lớn
Nuôi
Xác suất
Vừa phải
Nuôi
Xác suất
Nhỏ bé
Nuôi
Xác suất
Nếp gấp
Kỳ vọng
Giá trị
2/3 không phù hợp 0 0,304286 0,243606 0,452109 -0.925837
2/4 không phù hợp 0 0.310306 0,241466 0,448228 -0.87256
2/5 không phù hợp 0 0,314337 0,242178 0,443485 -0.823324
2/6 không phù hợp 0 0,312194 0,233915 0,453891 -0.861363
2/7 không phù hợp 0 0,305357 0,231536 0,463107 -0.882806
2/8 không phù hợp 0 0,308878 0,237584 0,453539 -0.820061
2/9 không phù hợp 0 0.310612 0,28569 0,403698 -0.758211
2/10 không phù trực tiếp tỷ số hợp 0 0,316633 0,38609 0,297277 -0.659454
2/j không phù hợp 0 0,322143 0,479439 0.198419 -0.567216
2/q không phù hợp 0 0,333418 0,515782 0.1508 -0.452218
2/k không phù hợp 0 0,362551 0,525849 0.1116 -0.311296
2/A không phù hợp 1 0 0 0 0,04173
3/4 không phù hợp 0 0,323163 0,243305 0,433532 -0.760051
3/5 không phù hợp 0 0,322857 0,24694 0.430202 -0.708336
3/6 không phù hợp 0 0,319745 0,23938 0,440875 -0.745154
3/7 không phù hợp 0 0,31949 0,231853 0,448657 -0.767026
3/8 không phù hợp 0 0,313163 0,233988 0,452848 -0.784905
3/9 bảng xếp hạng vòng loại 3 world cup 2022 không phù hợp 0 0,314745 0,28581 0,399445 -0.708666
3/10 không phù hợp 0 0,319082 0,386977 0,293941 -0.610015
3/j không phù hợp 0 0,323929 0.490041 0.186031 -0.516712
3/q không phù hợp 0 0,335612 0,530447 0.133941 -0.400884
3/k không phù hợp 0 0,371224 0,528731 0.100045 -0.258317
3/A không phù hợp 1 0 0 0 0.147447
4/5 không phù hợp 0 0.330102 0,253447 0,416451 -0.597704
4/6 không phù hợp 0 0,326939 0,24502 0,428041 -0.631146
4/7 không phù hợp 0 0,324184 0,239921 0,435895 -0.652204
4/8 không phù hợp 0 0,322398 0,238953 0,438649 -0.67việt nam đá với uae ngày nào0508
4/9 không phù hợp 0 0,316939 0,28459 0,398471 -0.674678
4/10 không phù hợp 0 0,322449 0,388382 0,289169 -0.561652
4/j không phù hợp 0 0,328112 0,497765 0.174123 -0.467023
4/q không phù hợp 0 0,340714 0,543068 0.116217 -0.350343
4/k không phù hợp 0 0,380714 0,531607 0,087679 -0.206014
4/A không phù hợp 1 0 0 0 0,249395
5/6 không phù hợp 0 0,332041 0,25253 0,415429 -0.520572
5/7 không phù hợp 0 0,329694 0,246692 0,423614 -0.538616
5/8 không phù hợp 0 0,327347 0,246239 0,426414 -0.556168
5/9 không phù hợp 0 0,325153 0,28947vietnam wc5 0,385372 -0.560523
5/10 không phù hợp 0 0,326224 0,385557 0,288218 -0.527259
5/j không phù hợp 0 0,333418 0,501255 0.165327 -0.415855
5/Q không phù hợp 0 0,348673 0,557868 0,093458 -0.297525
5/k không phù hợp 1 0 0 0 -0.117582
5/A không phù hợp 1 0 0 0 0,358541
6/7 không phù hợp 0 0,335408 0,249535 0,415057 -0.430923
6/8 không phù hợp 0 0,33398 0,248153 0,417867 -0.446264
6/9 không phù hợp 0 0,33199 0,290571 0,377439 -0.450033
6/10 không phù hợp 0 0,333418 0,388159 0,278423 -0.416729
6/j không phù hợp 0 0,335918 0,49504lich su world cup 20186 0.169035 -0.382895
6/Q không phù hợp 0 0,35352 0,558225 0,088255 -0.24873
6/k không phù hợp 1 0 0 0 -0.020774
6/A không phù hợp 1 0 0 0 0,339763
7/8 không phù hợp 0 0,338469 0,252622 0,408909 -0.340197
7/9 không phù hợp 0 0,33699 0,293185 0,369826 -0.341955
7/10 không phù hợp 0 0,340714 0,388049 0,271237 -0.305845
7/j không phù hợp 0 0,344745 0,493503 0.161752 -0.269829
7/q không phù hợp 0 0,363418 0,554881 0,0817 -0.209388
7/k không phù hợp 1 0 0 0 0,081354
7/A không phù hợp 1 0 0 0 0,465996
8/9 không phù hợp 0 0,344286 0,289869 0,365845 -0.236111
8/10 không phù hợp 0 0,37148 0,366061 0,26246 -0.193462
8/j không phù hợp 0 0,370816 0,474244 0.154939 -0.154944
8/Q không phù hợp 1 0 0 0 -0.069429
8/k không phù hợp 1 0 0 0 0.166259
8/A không phù hợp 1 0 0 0 0,575314
9/10 không phù hợp 0 0,405153 0,334936 0,259911 -0.07946
9/j không phù hợp 0 0,42 0,427722 0.152278 -0.038548
9/Q không phù hợp 1 0 0 0 0.132505
9/k không phù hợp 1 0 0 0 0,371024
9/A không phù hợp 1 0 0 0 0,667695
10/j không phù hợp 1 0 0 0 0.174024
10/q không phù hợp 1 0 0 0 0,369495
10/k không phù hợp 1 0 0 0 0,607484
10/A không phù hợp 1 0 0 0 0,906071
J/Q không phù hợp 1 0 0 0 0,455681
J/k không phù hợp 1 0 0 0 0,691991
J/a không phù hợp 1 0 0 0 0,991767
Q/k không phù hợp 1 0 0 0 0,782942
Q/A không phù hợp 1 0 0 0 1.080609
K/a không phù hợp 1 0 0 0 1.171914
2/3 phù hợp 0 0,306071 0,271131 0,422798 -0.649268
2/4 phù hợp 0 0,313265 0,268168 0,418567 -0.599061
2/5 phù hợp 0 0,317857 0,268349 0,413794 -0.552398
2/6 phù hợp 0 0,315867 0,260915 0,423218 -0.609673
2/7 phù hợp 0 0,3125 0,25629 0,43121 -0.650352
2/8 phù hợp 0 0,31801 0,260772 0,421218 -0.588712
2/9 phù hợp 0 0,33301 0,294364 0,372625 -0.527903
2/10 phù hợp 0 0,363316 0,365854 0,27083 -0.429841
2/j phù hợp 0 0,395306 0,42622 0.178474 -0.33622
2/q phù hợp 0 0,422194 0,444596 0.133211 -0.22044
2/k phù hợp 1 0 0 0 -0.074507
2/A phù hợp 1 0 0 0 0,399855
3/4 phù hợp 0 0,326582 0,269192 0,404226 -0.472659
3/5 phù hợp 0 0,327041 0,272155 0,400804 -0.423657
3/6 phù hợp 0 0,324745 0,264753 0.410502 -0.479822
3/7 phù hợp 0 0,325969 0,256953 0,417078 -0.52088
3/8 phù hợp 0 0,321837 0,257764 0,420399 -0.557778
3/9 phù hợp 0 0,343112 0,290837 0,366051 -0.482501
3/10 phù hợp 0 0,374031 0,361153 0,264816 -0.38425
3/j phù hợp 0 0,401582 0,43196 0.166458 -0.289096
3/Q phù hợp 0 0,427092 0,454265 0.118643 -0.172115
3/k phù hợp 1 0 0 0 0,022
3/A phù hợp 1 0 0 0 0,496714
4/5 phù hợp 0 0,337908 0,275477 0,386615 -0.298984
4/6 phù hợp 0 0,33699 0,266402 0,396608 -0.351849
4/7 phù hợp 0 0,334388 0,2618 0,403812 -0.392104
4/8 phù hợp 0 0,332398 0,261349 0,406253 -0.429525
4/9 phù hợp 0 0,35398 0,283815 0,362206 -0.452472
4/10 phù hợp 0 0,392857 0,351632 0,255511 -0.339384
4/j phù hợp 0 0,413673 0,432751 0.153576 -0.242526
4/q phù hợp 0 0,436429 0,460315 0.103256 -0.124449
4/k phù hợp 1 0 0 0 0.117016
4/A phù hợp 1 0 0 0 0,590105
5/6 phù hợp 0 0,348316 0,268747 0,382936 -0.226888
5/7 phù hợp 0 0,34449 0,264516 0,390994 -0.264165
5/8 phù hợp 0 0,344949 0,262638 0,392413 -0.30074
5/9 phù hợp 0 0,381378 0,275176 0,343446 -0.323487
5/10 phù hợp 0 0,409388 0,339889 0,250723 -0.308004
5/j phù hợp 0 0,423316 0,431525 0.145159 -0.194062
5/Q phù hợp 0 0,442245 0,471463 0,086292 -0.07447
5/k phù hợp 1 0 0 0 0,219148
5/A phù hợp 1 0 0 0 0,690217
6/7 phù hợp 0 0,35551 0,262945 0,381544 -0.140962
6/8 phù hợp 0 0,360102 0,257902 0,381996 -0.174977
6/9 phù hợp 0 0,390561 0,273507 0,335932 -0.196585
6/10 phù hợp 0 0,419184 0,339803 0,241014 -0.18096
6/j phù hợp 0 0,429286 0,424012 0.146703 -0.163644
6/q phù hợp 1 0 0 0 -0.006074
6/k phù hợp 1 0 0 0 0,309149
6/a phù hợp 1 0 0 0 0,649275
7/8 phù hợp 0 0,374796 0,254913 0,370291 -0.052754
7/9 phù hợp 0 0,398367 0,273578 0,328054 -0.071685
7/10 phù hợp 0 0,424694 0.340031 0,235275 -0.053435
7/j phù hợp 0 0,432806 0,425739 0.141455 -0.034445
7/q phù hợp 1 0 0 0 0,062776
7/k phù hợp 1 0 0 0 0,403899
7/A phù hợp 1 0 0 0 0,767431
8/9 phù hợp 0 0,414286 0,26514 0.320574 0,051069
8/10 phù hợp 0 0,445663 0,324835 0,229502 0,075411
8/j phù hợp 1 0 0 0 0.10choang club games7386
8/Q phù hợp 1 0 0 0 0,278932
8/k phù hợp 1 0 0 0 0,481611
8/A phù hợp 1 0 0 0 0,86889
9/10 phù hợp 0 0,477194 0,296558 0,226249 0,205485
9/j phù hợp 1 0 0 0 0,317837
9/q phù hợp 1 0 0 0 0,489199
9/k phù hợp 1 0 0 0 0,694571
9/A phù hợp 1 0 0 0 0,953564
10/j phù hợp 1 0 0 0 0,778841
10/q phù hợp 1 0 0 0 0,943595
10/k phù hợp 1 0 0 0 1.148469
10/A phù hợp 1 0 0 0 1.409312
J/q phù hợp 1 0 0 0 1.024156
J/k phù hợp 1 0 0 0 1.2275
J/a phù hợp 1 0 0game choáng club 0 1.489507
Q/k phù hợp 1 0 0 0 1.31262
Q/A phù hợp 1 0 0 0 1.572705
K/a phù hợp 1 0 0 0 1.658326
Cặp 2/2 0 0.144388 0,792662 0,06295 -0.179478
3/3 cặp 1 0 0 0 0,088456
4/4 cặp 1 0 0 0 0,46157
5/5 cặp 1 0 0 0 0,831643
6/6 cặp 1 0 0 0 1.159873
7/7 cặp 1 0 0 0 1.486948
Cặp 8/8 1 0 0 0 1.811461
9/9 cặp 1 0 0 0 2.132513
Cặp 10/10 1 0 0 0 2.480803
Cặp j/j 1 0 0 0 2.749739
Q/q cặp 1 0 0 0 3.018649
Cặp k/k 1 0 0 0 3.289359
A/A cặp 1 0 win2470 0 3.601073

Quay trở lại Texas Hold của tôi Trang chính.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn tải game rikvip club phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này