Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

nohu tải game nổ hũ club Keno chính xác

Giới thiệu

Keno chính xác là một trò chơi Keno mà tôi nhận thấy tại Orleans vào ngày 20 tháng 4 năm 2012. Nó trả tiền nếu hai trò chơi Keno liên tiếp có cùng số lần bắt và đang thực hiện một loạt các sản phẩm bắt được chỉ định. Ví dụ: nếu người chơi mua hai trò chơi tám điểm liên tiếp và bắt được năm số trên cả hai trò chơi, thì việc đặt cược 25 chính xác sẽ là $ 490.

Quy tắc

 1. Để đặt cược chính xác, người chơi trước tiên phải đặt cược hai trò chơi với giá 1 đô la mỗi trò chơi. Hai trò chơi này sẽ thanh toán theo bảng thanh toán tiêu chuẩn của Orleans.
 2. Tại thời điểm mua hàng, người chơi có thể đặt cược thêm 25 ¢ để đủ điều kiện để có thêm chiến thắng cho một chính xác.
 3. Nếu cả hai trò chơi có cùng một số lần bắt, trên một số nhất định, thì đặt cược chính xác sẽ thắng.

Sau đây là bảng thanh toán trò chơi cơ bản.

Bảng trả tiền cơ sở

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ? 12 1 1 0 0 0 0 0 0
3 ? ? 45 2 1 1 0 0 0 0
4 ? ? ? 160 15 4 1 0 0 0
5 ? ? ? ? 750 80 15 5 6 1
6 ? ? ? ? ? 2000 400 75 30 25
7 ? ? ? ? ? ? 10000 1500 300 125
số 8 ? ? ? ? ? ? ? 50000 5000 1000
9 ? ? ? ? ? ? ? ? 50000 10000
10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100000

Sau đây là bảng thanh toán chính xác.

Bảng thanh toán chính xác

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ? 66 3 1 0 0 0 0 0 0
3 ? ? 910 56 số 8 3 2 0 0 0
4 ? ? ? 9680 1170 117 18 5 3 2
5 ? ? ? ? 48500 9840 1470 490 113 25
6 ? ? ? ? ? 246000 49200 7350 1940 500
7 ? ? ? ? ? ? 480000 97000 49400 25000
số 8 ? ? ? ? ? ? ? 900000 490000 250000
9 ? ? ? ? ? ? ? ? 900000 1000000
10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1000000

Tỷ lệ cược trò chơi cơ bản

Sau đây là xác suất chiến thắng cho trò chơi cơ bản.

Xác suất trả tiền cơ sởMở rộng

cuộc thi đấu Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,750000000 0,560126582 0,416504382 0,308321425 0,227184208 0.166601753 0.121574252 0,088266238 0,063747838 0,045790701
1 0.250000000 0,379746835 0.430866602 0,432731825 0,405686086 0,363494733 0,315192505 0.266464114 0.220665594 0.179571376
2 0,000000000 0,060126582 0.138753651 0,212635466 0,270457391 0,308321425 0,326654051 0,328145622 0,316426135 0,295256781
3 0,000000000 0,000000000 0,013875365 0,043247891 0,083935052 0.129819548 0.174993241 0,214786225 0.246109216 0,267402368
4 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,003063392 0,012092338 0,028537918 0,052190967 0,081503701 0.114105182 0.147318897
5 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000644925 0,003095639 0,008638505 0,018302586 0,032601481 0,051427688
6 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000128985 0,000732077 0,002366714 0,005719558 0,011479395
7 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000024403 0,000160455 0,000591678 0,001611143
số 8 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000004346 0,000032592 0,000135419
9 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000724 0,000006121
10 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000112
Tổng cộng 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000

Bảng tiếp theo cho thấy sự trở lại cho mỗi chiến thắng. Hàng dưới cùng hiển thị tổng lợi nhuận theo số lượng chọn.

Trả lại trả tiền cơ sởMở rộng

bongdaso kèo nhà cái
cuộc thi đấu Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,750000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,000000 0,721519 0.138754 0,2126350,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3 0,000000 0,000000 0,624391 0,086496 0,083935 0.129820 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4 0,000000 0,000000 0,000000 0,490143 0.181385 0.114152 0,052191 0,000000 0,000000 0,000000
5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,483694 0,247651 0.129578 0,091513 0.195609 0,051428
6 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,257970 0,292831 0.177504 0.171587 0,286985
7 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,244026 0,240683 0.177504 0.201393
số 8 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,217283 0.162962 0.135419
9 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0cách đăng nhập fifa online 4,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,036214 0,061206
10 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,011221
Trở về 0,750000 0,721519 0,763145 0,789274 0,749014 0,749592 0,718625 0,726982 0,743875 0,747652

Tỷ lệ cược chính xác

Hai bảng sau đây là xác suất cho trò chơi chính xác, chỉ đơn giản là hình vuông của tỷ lệ cược trong trò chơi cơ bản.

Xác suất chính xác - Chọn 1 đến 6

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6
0 0,562500 top 100 đội bóng mạnh nhất thế giới0,313742 0.173476 0,09506210 0,051612664 0,0277561440
1 0,062500 0.144208 0.185646 0.18725683 0.164581200 0.1321284210
2 0,000000 0,003615 0,019253 0,04521384 0,073147200 0,0950621014
3 0,000000 0,000000 0,000193 0,00187038 0,007045093 0,0168531149
4 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000938 0,000146225 0,0008144128
5 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000000 0,000000416 0,0000095830
6 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000000 0,000000000 0,0000000166
Tổng cộng 0,625000 0,461565 0,378567 0,32941254 0,296532799 0,2726237937

Xác suất chính xác - Chọn 7 đến 10

dota items xâm lốc
Chụp lấy Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,014780298738 0,0077909287212 0,004063786894725 0,0020967882787503
1 0,099346315250 0,0710031239815 0,048693304507802 0,0322458789504079
2 0.106702868842 0.1076795490491 0.100125499051997 0,0871765667889125
3 0,030622634553 0,0461331225017 0,060569746340097 0,0715040263017637
4 0,002723897010 0,0066428533577 0,013019992581041 0,0217028574343981
5 0,000074623766 0,0003349846396 0,001062856537228 0,0026448070626831
6 0,000000535936 0,0000056013335 0,000032713343713 0,0001317764998547
7 0,000000000595 0,0000000257459 0,000000350083345 0,0000025957820839
số 8 0,0000000000000,0000000000189 0,000000001062268 0,0000000183384018
9 0,000000000000 0,0000000000000 0,0000000000005mấy giờ đá25 0,0000000000374623
10 0,000000000000 0,0000000000000 0,000000000000000 0,0000000000000126
Tổng cộng 0,254251174690 0.2395901893490 0,227568250402741 0.2175053154747310

Hai bảng sau đây là lợi nhuận cho trò tai xiu 789 chơi chính xác.

Returna trả về - Chọn 1 đến 6

kết quả vòng loại world cup 2022 châu âu
cuộc thi đấu Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,250000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,000000 0,238604 0,057758 0,045214 0,000000 0,000000
3 0,000000 0,000000 0.175198 0.104741 0,056361 0,050559
4 0,0000000,000000 0,000000 0,090841 0.171083 0,095286
5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,020173 0,094297
6 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,004093
Trở về 1.000000 0,954414 0,931825 0,963183 0,990464 0,976939

Returna chơi sunwin Returns - Chọn 7 đến 10

lịch thi đấu vòng loại world cup thứ 3
Chụp lấy Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000
1 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000
2 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000
3 0,0612452691 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000
4 0,0490301462 0,0332142668 0,0390599777 0,0434057149
5 0.1096969359 0.16414247340.1201027887 0,0661201766
6 0,0263680644 0,0411698014 0,0634638868 0,0658882499
7 0,0002858327 0,0024973484 0,0172941173 0,0648945521
số 8 0,0000000000 0,0000169963 0,0005205114 0,0045846004
9 0,0000000000 0,0000000000 0,0000004721 0,0000374623
10 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000126
Trở về 0,9865049927 0,9641635450 0,9617670160 0,9797230754

Xác suất đánh vào giải độc đắc 1.000.000 đô la trên Pick 9 chính xác là 1 trong 1.906.298.378.741. Quy định của Ban kiểm soát trò chơi Nevada 2.070 gấu trích dẫn tại thời điểm này. "Tỷ lệ cược tran dau viet nam Jackpot 2.070. Nếu tỷ lệ đánh bất kỳ giải độc đắc được quảng cáo nào được cung cấp bởi một thiết bị chơi game vượt quá 100 triệu so với một, tỷ lệ cược của giải độc đắc được quảng cáo phải được hiển thị nổi bật trên kính giải thưởng hoặc màn hình video."

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng quy định này được áp dụng, bởi vì điều này không dựa trên một trò chơi điện tử.

Tỷ lệ cược kết hợp

Bảng sau đây cho thấy sự trở lại dự kiến ??của trò chơi cơ bản và chính xác theo số lượng lượt chọn. Lợi nhuận có trọng số là trung bình có trọng số của 8 phần trò chơi cơ sở và 1 phần chính xác.

Tóm tắt chính xác

Con số Trò chơi cơ bản
Trở về
Chính xác
Trở về
Có trọng lượng
Trở về
1 75,00% 100,00% 77,78%
2 72,15% 95,44% 74,74%
3 76,31% 93,18% 78,19%
4 78,93% 96,32% 80,86%
5 74,90% 99,05% 77,58%
6 74,96% 97,69% 77,49%
7 71,86% 98,65% 74,84%
số 8 72,70% 96,42% 75,33%
9 74,39% 96,18% 76,81%
10 74,77% 97,97% 77,34%

Chiến lược

Nếu người chơi sẽ chơi một trò chơi chọn 1 đến 10 với tỷ lệ 1 đô la tại Orleans, anh ta cũng nên đặt cược chính xác, trả lại từ 93% đến 100% số cược chính xác, tốt cho Keno Live. Xem xét cả hai cược kết hợp, đặt cược tốt nhất là vào Pick 4, với lợi nhuận có trọng số 80,86%.

Liên kết nội bộ


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi

Trên trang này