Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 2 tháng 5 năm 2019

Trên trang này

mini roulette online Super 4

Giới thiệu

Super 4 là đặt cược bên Blackjack tiến bộ dựa trên bốn thẻ bao gồm hai thẻ ban đầu của người chơi và đại lý. Có ít nhất bốn phiên bản đã biết. Trong cả hai, người chơi chiến thắng một 789 game đổi thưởng đại lý blackjack. Số tiền của chiến thắng phụ thuộc vào giá trị poker của cả bốn thẻ. Các cược có giá 5 đô la để thực hiện.

Quy tắc

 1. Đặt cược bên có thể dựa trên bất kỳ trò chơi blackjack thông bet 888 casino thường nào sử dụng sàn 52 thẻ.
 2. Có ba phiên bản. Trong tất cả trong số họ, tất cả các chiến thắng đều đòi hỏi ít nhất một thẻ đại lý đối mặt với một ace. Trong phiên bản 1, đại lý phải có một con đen. Trong phiên bản 2 và 3, tất cả các chiến thắng ngoại trừ một đại lý ace Up yêu cầu một đại lý blackjack.
 3. Số tiền đặt cược là $ 5.
 4. Các bảng thanh toán như sau. Tất cả các chiến thắng đều nằm trên cơ sở "cho một", có nghĩa là đặt cược của người chơi không được trả lại, ngay cả khi giành chiến thắng.
   

  Bàn thanh toán Super 4

  Biến cố Phiên bản 1 Phiên bản 2 Phiên bản 3 Phiên bản 4
  Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 100% giải độc đắc Jackpot màu vàng Giải độc đắc sao
  Royal Flush 10% giải độc đắc 10% giải độc đắc Jackpot đỏ Jackpot Spade
  Ba loại $ 750 $ 750 Giải độc đắc màu xanh Giải độc đắc trái tim
  Dài $ 500 $ 400 Jackpot xanh Giải độc đắc câu lạc bộ
  Tuôn ra $ 400 $ 300 $ 250 $ 300
  Hai cặp $ 300 $ 200 $ 200 $ 200
  Tất cả cùng một màu $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
  Đôi $ 75 $ 50 $ 50 $ 50
  Đại lý blackjack $ 25 $ 25 $ 25 $ 25
  Đại lý ace lên $- $ 10 $ 10 $ 10
  Giải độc đắc ngẫu nhiên n/a n/a n/a Jackpot Diamond
 

Phiên bản1 Phân tích

Ba bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bảng 1 cho 5, 6 và 8 sàn. Một số thống kê về tiến trình theo từng bảng.

Phiên bản Bảng 1 - 5 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 7.500 0,000001680 x
Royal Flush 10% giải độc đắc 22.500 0,000005039 y
Ba loại $ 750 2.188.800 0,000490208 0,073531
Dài $ 500 1.890.000 0,000423288 0,042329
Tuôn ra $ 400 3.075.600 0,000688817 0,055105
Hai cặp $ 300 2.284.800 0,000511708 0,030702
Tất cả cùng một màu $ 100 22.230.000 0,004978672 0,099573
Đôi $ 75 58.960.000 0,013204791 0.198072
Đại lý blackjack $ 25 121.520.000 0,027215845 0.136079
Kẻ thua cuộc $- 4.252.866.840 0,952479952 0,000000
Tổng cộng  4,465,046,040 1.000000000 0,635392+x+y
 • Lợi nhuận cố định: 63,54%
 • Trả lại trên 10.000 đô la trong mét: 2,18%
 • Breakeveven mét: $ 834,866,69
 

Phiên bản Bảng 1 - 6 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 15,552 0,000001673 x
Royal Flush 10% giải độc đắc 46.656 0,000005020 y
Ba loại $ 750 4.663.296 0,000501716 0,075257
Dài $ 500 3.919.104 0,000421650 0,042165
Tuôn ra $ 400 6.458.112 0,000694817 0,055585
Hai cặp $ 300 4,817,664 0,000518324 0,031099
Tất cả cùng một màu $ 100 46.324.224 0,004983942 0,099679
Đôi $ 75 123.171.840 0,013251843 0.198778
Đại lý blackjack $ 25 251.983.872 0,027110504 0.135553
Kẻ thua cuộc $- 8.853.294.960 0,952510512 0,000000
Tổng cộng  9.294.695.280 1.000000000 0.638116+x+y
 • Lợi nhuận cố định: 63,81%
 • Trả lại trên 10.000 đô la trong mét: 2,18%
 • Breakeveven mét: $ 831,849,54
 

Phiên bản Bảng 1 - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 49.152 0,000001665 x
Royal Flush 10% giải độc đắc 147.456 0,000004995 y
Ba loại $ 750 15.237.120 0,000516192 0,077429
Dài $ 500 12.386.304 0,000419614 0,041961
Tuôn ra $ 400 20.729.856 0,000702271 0,056182
Hai cặp $ 300 15,544,320 0,000526599 0,031596
Tất cả cùng một màu $ 100 147.308.544 0,004990409 0,099808
Đôi $ 75 392.888.320 0,013309977 0.199650
Đại lý blackjack $ 25 796.393.472 0,026979623 0.134898
Kẻ thua cuộc $- 28.117.647.936 0,952548656 0,000000
Tổng cộng  29,518,332,480 1.000000000 0,641524+x+y
 • Lợi nhuận cố định: 64,15%
 • Trả lại trên 10.000 đô la trong mét: 2,16%
 • Breakeveven mét: $ 828,014.15
 

Phiên bản 2 Phân tích

 

Ba bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về phiên bản 2 cho 5, 6 và 8 sàn. Một số thống kê về tiến trình theo từng bảng.

Phiên bản 2 - 5 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 7.500 0,000001680 x
Royal Flush 10% giải độc đắc 22.500 0,000005039 y
Ba loại $ 750 2.188.800 0,000490208 0,073531
Dài $ 400 1.890.000 0,000423288 0,033863
Tuôn ra $ 300 3.075.600 0,000688817 0,041329
Hai cặp $ 200 2.284.800 0,000511708 0,020468
Tất cả cùng một màu $ 100 22.230.000 0,004978672 0,099573
Đôi $ 50 58.960.000 0,013204791 0.132048
Đại lý blackjack $ 25 121.520.000 0,027215845 0.136079
Đại lý ace lên $ 10 237.375.480 0,053163053 0.106326
Kẻ thua cuộc $- 4.015.491.360 0,899316899 0,000000
Tổng cộng  4,465,046,040 1.000000000 0,643218+x+y
 • Lợi nhuận cố định: 64,32%
 • Trả lại trên 10.000 đô la trong mét: 2,18%
 • Breakeveven mét: $ 816,947,22
 

Phiên bản 2 - 6 sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 15,552 0,000001673 x
Royal Flush 10% giải độc đắc 46.656 0,000005020 y
Ba loại $ 750 4.663.296 0,000501716 0,075257
Dài $ 400 3.919.104 0,000421650 0,033732
Tuôn ra $ 300 6.458.112 0,000694817 0,041689
Hai cặp $ 200 4,817,664 0,000518324 0,020733
Tất cả cùng một màu $ 100 46.324.224 0,004983942 0,099679
Đôi $ 50 123.171.840 0,013251843 0.132518
Đại lý blackjack $ 25 251.983.872 0,027110504 0.135553
Đại lý ace lên $ 10 494.276.400 0,053178333 0.106357
Kẻ thua cuộc $- 8.359.018.560 0,899332179 0,000000
Tổng cộng  9.294.695.280 1.000000000 0,645518+x+y
 • Lợi nhuận cố định: 64,55%
 • Trả lại trên 10.000 đô la trong mét: 2,18%
 • Breakeveven mét: $ 814,835,65
 

Phiên bản 2 - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương 100% giải độc đắc 49.152 0,000001665 x
Royal Flush 10% giải độc đắc 147.456 0,000004995 y
Ba loại $ 750 15.237.120 0,000516192 0,077429
Dài $ 400 12.386.304 0,000419614 0,033569
Tuôn ra $ 300 20.729.856 0,000702271 0,042136
Hai cặp $ 200 15,544,320 0,000526599 0,021064
Tất cả cùng một màu $ 100 147.308.544 0,004990409 0,099808
Đôi $ 50 392.888.320 0,013309977 0.133100
Đại lý blackjack $ 25 796.393.472 0,026979623 0.134898
Đại lý ace lên $ 10 1.570.298.688 0,053197405 0.106395
Kẻ thua cuộc $- 26,547,349,248 0,899351251 0,000000
Tổng cộng  29,518,332,480 1.000000000 0,648399+x+y
 • Lợi nhuận cố định: 64,84%
 • Trả lại trên 10.000 đô la trong mét: 2,16%
 • Breakeveven mét: $ 812,133,57
 

Phiên bản 3 Phân tích

 

Ba bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về Bảng 3 cho 5, 6 và 8 sàn. Một số thống kê về tiến trình theo từng bảng.

Trả bảng 3 - 5 sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương Jackpot màu vàng 7.500 0,0000017 w
Royal Flush Jackpot đỏ 22.500 0,0000050 x
Ba loại Giải độc đắc màu xanh 2.188.800 0,0004902 y
Dài Jackpot xanh 1.890.000 0,0004233 z
Tuôn ra $ 250 3.075.600 0,0006888 0,034441
Hai cặp $ 200 2.284.800 0,0005117 0,020468
Tất cả cùng một màu $ 100 22.230.000 0,0049787 0,099573
Đôi $ 50 58.960.000 0,0132048 0.132048
Đại lý blackjack $ 25 121.520.000 0,0272158 0.136079
Đại lý ace lên $ 10 237.375.480 0,0531631 0.106326
Kẻ thua cuộc $- 4.015.491.360 0,8993169 0,000000
Tổng cộng  4.015.491.360 1.0000000 0.528936+W+x+y+z
 

Lợi nhuận là 52,89% cộng với 0,34% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu vàng, cộng với 1,01% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ đo màu đỏ, cộng với 9,80% cho mỗi 1.000 đô la trong mét màu xanh, cộng với 8,47% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh lá cây.

Trả bảng 3 - 6 sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương Jackpot màu vàng 15,552 0,000001673 w
Royal Flush Jackpot đỏ 46.656 0,000005020 x
Ba loại Giải độc đắc màu xanh 4.663.296 0,000501716 y
Dài Jackpot xanh 3.919.104 0,000421650 z
Tuôn ra $ 250 6.458.112 0,000694817 0,034741
Hai cặp $ 200 4,817,664 0,000518324 0,020733
Tất cả cùng một màu $ 100 46.324.224 0,004983942 0,099679
Đôi $ 50 123.171.840 0,013251843 0.132518
Đại lý blackjack $ 25 251.983.872 0,027110504 0.135553
Đại lý ace lên $ 10 494.276.400 0,053178333 0.106357
Kẻ thua cuộc $- 8.359.018.560 0,899332179 0,000000
Tổng cộng  8.359.018.560 1.000000000 0,52958+W+x+y+z
 

Lợi nhuận là 52,96% cộng với 0,33% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu vàng, cộng với 1,00% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ đo màu đỏ, cộng với 10,03% cho mỗi 1.000 đô la trong mét màu xanh, cộng với 8,43% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh lá cây.

Phiên bản 3 - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương Jackpot màu vàng 49.152 0,000001665 w
Royal Flush Jackpot đỏ 147.456 0,000004995 x
Ba loại Giải độc đắc màu xanh 15.237.120 0,000516192 y
Dài Jackpot xanh 12.386.304 0,000419614 z
Tuôn ra $ 250 20.729.856 0,000702271 0,035114
Hai cặp $ 200 15,544,320 0,000526599 0,021064
Tất cả cùng một màu $ 100 147.308.544 0,004990409 0,099808
Đôi $ 50 392.888.320 0,013309977 0.133100
Đại lý blackjack $ 25 796.393.472 0,026979623 0.134898
Đại lý ace lên $ 10 1.570.298.688 0,053197405 0.106395
Kẻ thua cuộc $- 26,547,349,248 0,899351251 0,000000
Tổng cộng  26,547,349,248 1.000000000 0,530378+W+x+y+z
 

Lợi nhuận là 53,04% cộng với 0,33% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu vàng, cộng với 1,00% cho mỗi 10.000 đô la trong mét đỏ, cộng với 10,32% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ đo màu xanh, cộng với 8,39% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh lá cây.

Phiên bản 4 Phân tích

 

Phiên bản 4 có một tiến bộ "bí ẩn" thứ năm bị tắt ngẫu nhiên. Tôi không biết bất kỳ chi tiết nào về cách thức hoạt động của nó, ngoại trừ giải độc đắc ở mức 265 đô la vào ngày 26 tháng 4 tại Sòng bạc trực tiếp Maryland. Ba bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về phiên bản 4 cho 5, 6 và 8 sàn. Một số thống kê về tiến trình theo từng bảng.

Sau đây là phân tích của tôi về phiên bản 4 với 5 sàn.

Phiên bản 4 - 5 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương Giải độc đắc sao 7.500 0,0000017 ?
Royal Flush Jackpot Spade 22.500 0,0000050 ?
Ba loại Giải độc đắc trái tim 2.188.800 0,0004902 ?
Dài Jackpot Diamond 1.890.000 0,0004233 ?
Tuôn ra Giải độc đắc câu lạc bộ 3.075.600 0,0006888 0,041329
Hai cặp $ 200 2.284.800 0,0005117 0,020468
Tất cả cùng một màu $ 100 22.230.000 0,0049787 0,099573
Đôi $ 50 58.960.000 0,0132048 0.132048
Đại lý blackjack $ 25 121.520.000 0,0272158 0.136079
Đại lý ace lên $ 10 237.375.480 0,0531631 0.106326
Kẻ thua cuộc $- 4.015.491.360 0,8993169 0,000000
Tổng cộng  4.015.491.360 1.0000000 0,535824
 

Lợi nhuận là 53,58% cộng với 0,34% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu vàng, cộng 1,01% cho mỗi 10.000 đô la trong mét đỏ, cộng với 9,80% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh Một lượng không xác định cho đồng hồ kim cương.

Sau đây là phân tích của tôi về phiên bản 4 với sáu sàn.

Trả bảng 4 - 6 sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương Giải độc đắc sao 15,552 0,0000017 
Royal Flush Jackpot Spade 46.656 0,0000050 
Ba loại Giải độc đắc trái tim 4.663.296 0,0005017 
Dài Jackpot Diamond 3.919.104 0,0004216 
Tuôn ra Giải độc đắc câu lạc bộ 6.458.112 0,0006948 0,041689
Hai cặp $ 200 4,817,664 0,0005183 0,020733
Tất cả cùng một màu $ 100 46.324.224 0,0049839 0,099679
Đôi $ 50 123.171.840 0,0132518 0.132518
Đại lý blackjack $ 25 251.983.872 0,0271105 0.135553
Đại lý ace lên $ 10 494.276.400 0,0531783 0.106357
Kẻ thua cuộc $- 8.359.018.560 0,8993322 0,000000
Tổng cộng  8.359.018.560 1.0000000 0,536528
 

Lợi nhuận là 52,96% cộng với 0,33% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu vàng, cộng với 1,00% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu đỏ, cộng với 10,03% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh, cộng với 8,43% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh lá cây, cộng với cộng với Một giá trị không xác định cho đồng hồ kim cương.

Sau đây là phân tích của tôi về phiên bản 4 với tám sàn.

Phiên bản 4 - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush trong kim cương Giải độc đắc sao 49.152 0,0000017 ?
Royal Flush Jackpot Spade 147.456 0,0000050 ?
Ba loại Giải độc đắc trái tim 15.237.120 0,0005162 ?
Dài Jackpot Diamond 12.386.304 0,0004196 ?
Tuôn ra Giải độc đắc câu lạc bộ 20.729.856 0,0007023 0,042136
Hai cặp $ 200 15,544,320 0,0005266 0,021064
Tất cả cùng một màu $ 100 147.308.544 0,0049904 0,099808
Đôi $ 50 392.888.320 0,0133100 0.133100
Đại lý blackjack $ 25 796.393.472 0,0269796 0.134898
Đại lý ace lên $ 10 1.570.298.688 0,0531974 0.106395
Kẻ thua cuộc $- 26,547,349,248 0,8993513 0,000000
Tổng cộng  26,547,349,248 1.0000000 0,537401
 

Lợi nhuận là 53,04% cộng với 0,33% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu vàng, cộng với 1,00% cho mỗi 10.000 đô la trong đồng hồ màu đỏ, cộng với 10,32% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh, cộng với 8,39% cho mỗi 1.000 đô la trong đồng hồ màu xanh lá cây, cộng với cộng với Một lượng không xác định cho đồng hồ kim cương.

Liện kết ngoại

 
Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi