Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 8 năm 2016

Trên trang này

lv88 online casino Baccarat bên cược

Ếch vàng

Con ếch vàng là một bộ sáu cược bên. Tôi đã nhìn thấy chúng ở lòng bàn tay và Đá đỏ. Đối với tất cả các chi tiết, vui lòng xem trang của tôi trên Ếch vàng.

DAI BACC

DAI BACC là một tập hợp ba cược bên trong baccarat không có hoa hồng-Tiger 7, Ox 6 và Kill. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang của tôi trên Ếch vàng.

Phần thưởng rồng

"Phần thưởng rồng" là một cặp cược phụ phổ biến trong Baccarat nhỏ. Hai bảng sau đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của cả cược tiền thưởng của nhân viên ngân hàng và người chơi, dựa trên tám sàn. Các tế bào bên phải thấp hơn cho thấy một cạnh nhà là 2,65% trên phần thưởng rồng của người chơi và 9,37% cho phần thưởng rồng ngân hàng.

Phần thưởng rồng - người chơi

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Giành chiến thắng trước 9 30 18,409,431,764,992 0,003683 0.110492
Giành chiến thắng trước 8 10 34.097.645.543.424 0,006822 0,068217
Giành chiến thắng trước 7 6 89,590,261,473,280 0,017924 0.107543
Giành chiến thắng trước 6 4 141.238.897.317.888 0,028257 0.113027
Giành chiến thắng 5 2 166.169.165.987.840 0,033244 0,066489
Giành chiến thắng trước 4 1 186.780.352.174.080 0,037368 0,037368
Chiến thắng tự nhiên 1 812,685,054,124,032 0.162589 0.162589
Cà vạt tự nhiên 0 89.325.908.267.520 0,017871 0
Sự mất mát -1 3,460,101,558,850,300 0,692242 -0.692242
Tổng số 4.998.398.275.503.350 1 -0.026517

 

Phần thưởng rồng - nhân viên ngân hàng

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Giành chiến thắng trước 9 30 15.390.342.909.952 0,003079 0,092372
Giành chiến thắng trước 8 10 28.305.092.784.128 0,005663 0,056628
Giành chiến thắng trước 7 6 79,517,099,278,336 0,015909 0,095451
Giành chiến thắng trước 6 4 119.200.072.366.080 0,023848 0,095391
Giành chiến thắng 5 2 157.275.882.332.160 0,031465 0,062931
Giành chiến thắng trước 4 1 201.147.167.287.296 0,040242 0,040242
Chiến thắng tự nhiên 1 812,685,054,124,032 0.162589 0.162589
Cà vạt tự nhiên 0 89.325.908.267.520 0,017871 0
Sự mất mát -1 3,495,551,656,153,850 0,699334 -0.699334
Tổng số 4.998.398.275.503.350 1 -0.093731

Bảng cuối cùng cho thấy cạnh nhà trên mỗi lần đặt cược theo số lượng sàn.

Rồng tiền thưởng cạnh

Con số
của sàn
Người chơi
House Edge
Nhân viên ngân hàng
House Edge
4 2,70% 9,42%
6 2,67% 9,39%
số 8 2,65% 9,37%

 

4-5-6

Đây là một đặt cược phụ được đồn đại sẽ được nhìn thấy tại Atlantic City Hilton. Có ba cược có sẵn trên tổng số người chơi cuối cùng và thẻ ngân hàng. 4 Thẻ trả 3 đến 2 và 5 và 6 trả 2 đến 1. Bảng sau đây cho thấy xác suất chiến thắng và giá trị dự kiến ??của mỗi lần đặt cược, dựa trên sáu và tám sàn.

Đặt cược 4-5-6 bên-6 bộ bài

Tổng cộng
thẻ
Xác suất Thanh toán Trở về
4 0,378925 1.5 -0.052688
5 0,303540 2 -0.089380
6 0,317535 2 -0.047395

 

Đặt cược 4-5-6 bên-8 bộ bài

Tổng cộng
thẻ
Xác suất Thanh toán Trở về
4 0,378868 1.5 -0.05283
5 0,303444 2 -0.089668
6 0,317687 2 -0.046939

Lớn và nhỏ

Các cược lớn và nhỏ được tìm thấy tại các sòng bạc internet bằng cách sử dụng Playtech phần mềm.

Đặt cược nhỏ giống như 4 đặt cược ở trên, trả 3 đến 2 nếu tổng số người chơi và thẻ ngân hàng bằng bốn. Dựa trên sáu sàn, xác suất chiến thắng là 37,8925% và cạnh nhà là 5,26875%.

Việc đặt cược lớn trả nếu tổng số người chơi và thẻ ngân hàng bằng năm hoặc sáu và trả 0,54 đến 1. Dựa trên sáu sàn, xác suất chiến thắng là 61.1075% và cạnh House là 4.35445%.

Hoặc là cặp

 

Đặt cược một trong hai có thể được tìm thấy tại các sòng bạc internet bằng cách sử dụng Playtech phần mềm. Nó trả tiền nếu hai thẻ đầu tiên của người chơi hoặc nhân viên ngân hàng tạo thành một cặp. Một chiến thắng trả 5 đến 1. Bảng sau đây cho thấy xác suất chiến thắng và lợi nhuận dự kiến ??trong sáu và tám sàn. Họ sử dụng sáu tại Playtech.

Hoặc là cặp

Sàn Xác suất Exp. Ret.
6 0.142439 -0.145365
số 8 0.143817 -0.137099

 

Cặp hoàn hảo

 

Đặt cược cặp hoàn hảo có thể được tìm thấy tại các sòng bạc internet bằng cách sử dụng Playtech phần mềm. Nó trả tiền nếu hai thẻ đầu tiên của người chơi hoặc nhân viên ngân hàng tạo thành một cặp phù hợp. Một chiến thắng trả 25 đến 1. Bảng sau đây cho thấy xác suất chiến thắng và lợi nhuận dự kiến ??trong sáu và tám sàn. Họ sử dụng sáu tại Playtech.

Cặp hoàn hảo

Sàn Xác suất Exp. Ret.
6 0,031896 -0.170716
số 8 0,033450 -0.130294

 

Lucky 99

Lucky 99 thắng nếu người chơi hoặc nhân viên ngân hàng có 9. Đối với tất cả các chi tiết, vui lòng xem trang của tôi trên Lucky 99.

Tiền thưởng may mắn

Tiền thưởng may mắn là một cược phụ được tìm thấy trong Baccarat không có hoa hồng Trò chơi tại Sòng bạc Pala ở California. Việc đặt cược trả 18 đến 1 nếu nhân viên ngân hàng giành được sáu chiến thắng. Bảng dưới đây cho thấy một người chơi Lợi thế 2,34%. Đó không phải là một sai lầm; Đặt cược có lợi thế của người chơi. Tuy nhiên, người chơi không thể đặt cược hơn 10% nhân viên ngân hàng của mình đặt cược vào phần thưởng may mắn. Cạnh House trên BET ngân hàng là 1,33%, đối với cạnh nhà kết hợp là 1,11%.

Phần thưởng may mắn - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Nhân viên ngân hàng giành chiến thắng trên 6 18 269232304455680 0,053864 0,969547
Tất cả khác -1 4729165971047680 0,946136 -0.946136
Tổng cộng  4998398275503360 1 0,023411

3 thẻ sáu

 

3 thẻ sáu là một cược bên được tìm thấy trong Baccarat không có hoa hồng Trò chơi tại Sòng bạc Pala ở California. Việc đặt cược trả 100 đến 1 nếu cả người chơi và nhân viên ngân hàng có được sáu thẻ sáu, 8 đến một nếu một trong số họ làm, và thua khác. Bảng dưới đây cho thấy một cạnh nhà là 13,37%.

3 thẻ sáu-8 sàn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hai Three Three 6 100 11932746197248 0,002387 0,238731
Một thẻ ba thẻ 6 số 8 347224932859904 0,069467 0,555738
Tất cả khác -1 4639240596446200 0,928145 -0.928145
Tổng cộng  4998398275503350 1 -0.133676


 

Siêu 6

 

Super 6 là một bên đặt cược vào một nhân viên ngân hàng chiến thắng tổng cộng 6 người đã chơi trên cái mà tôi gọi là Biến thể U.K. của baccarat không có hoa hồng. Đặt cược bên này có thể được tìm thấy tại một số sòng bạc internet với tính năng đại lý trực tiếp.

Super 6 trả 12 đến 1 cho tổng số sáu nhân viên ngân hàng chiến thắng. Bảng sau đây phá vỡ tỷ lệ cược. Bên phải dưới cho thấy một cạnh nhà là 29,98% (ouch!).

Siêu 6

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Giành Banker 6 12 269.232.304.455.680 0,053864 0,646365
Tất cả khác -1 4,729,165,971,047,680 0,946136 -0.946136
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.299772
 

Rồng 7

The Dragon Bet là một cược phụ được tìm thấy trong trò chơi EZ Baccarat. Việc đặt cược trả 40 đến 1 nếu nhân viên ngân hàng nhận được 3 ceds chiến thắng 7. Bảng dưới đây cho thấy cạnh nhà là 7,61%.

Rồng 7

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 40 112.633.011.329.024 0,022534 0,901353
Sự mất mát -1 4,885,765,264,174,340 0,977466 -0.977466
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.076113

Để biết thông tin về việc đếm cược rồng 7, hãy truy cập trang của tôi Thẻ đếm cá cược rồng trong ez baccarat bởi Eliot Jacobson.

Phượng Hoàng

Phoenix là điều tương tự như Dragon 7, chiến thắng khi nhân viên ngân hàng chiến thắng với tổng số ba thẻ. Tuy nhiên, nó làm giảm chiến thắng xuống còn 37 đến 1. Bảng sau đây cho thấy cạnh nhà là 14,37%.

Phượng Hoàng

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 37 112.633.011.329.024 0,022534 0,833751
Sự mất mát -1 4,885,765,264,174,340 0,977466 -0.977466
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.143715

Panda 8

Panda 8 là một cược bên được tìm thấy trong một số EZ Baccarat Trò chơi. Việc đặt cược trả 25 đến 1 nếu người chơi có được 3 ced 8. Bảng dưới đây cho thấy cạnh nhà là 10,19%.

Panda 8

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 25 172.660.763.262.976 0,034543 0,863580
Mất -1 4,825,737,512,240,380 0,965457 -0.965457
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.101876

Để biết thông tin về việc đếm cá cược Panda 8, hãy truy cập trang của tôi Thẻ đếm cá cược panda 8 trong EZ Baccarat.

Kirin

Kirin cũng giống như Panda 8, chiến thắng khi tay người chơi có tổng số ba thẻ là 8. Tuy nhiên, chiến thắng được hạ xuống từ 25 xuống còn 24 xuống còn. cạnh từ 10,19% đến 13,64%.

Kirin

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 24 172.660.763.262.976 0,034543 0,829037
Mất -1 4,825,737,512,240,380 0,965457 -0.965457
Tổng cộng  4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.136420

Trận đấu hoàng gia

Tôi có một báo cáo chưa được xác nhận rằng tại một số sòng bạc ở London có một bên đặt cược vào một người chơi hoặc bắn cá đổi thẻ nhân viên ngân hàng nhận được một vị vua và nữ hoàng trong hai lá bài đầu tiên, được gọi là "trận đấu hoàng gia". Nó không nên nhầm lẫn với Đặt cược bên cùng tên trong Blackjack. Việc đặt cược trả 75 cho 1 cho một vị vua/nữ hoàng phù hợp và 30 cho 1 cho một vị vua/nữ hoàng không phù hợp. Một đặt cược duy nhất trả tiền cho cả tay người chơi và nhân viên ngân hàng, vì vậy cột trả danh bai tien len mn lại trong bảng sau là sản phẩm của xác suất, thắng và 2 (cho hai tay). Tế bào bên phải thấp hơn cho thấy lợi nhuận 97,87%, đối với cạnh nhà là 2,13%.

Trận đấu Hoàng gia - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Phù hợp k/q 75 256 0,002966 0,444856
Không phù hợp k/q 30 768 0,008897 0,533828
Tất cả khác 0 85296 0,988137 0
Tổng cộng  86320 1 0,978684

Bellagio đặt go88 apk cược

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2010, tôi nhận thấy một trò chơi Baccarat điện tử tại Bellagio, trong đó nhiều người chơi chơi với một đại lý hoạt hình trên màn hình video. Các quy tắc có vẻ tiêu chuẩn, ngoại trừ có một cặp đặt cược cặp (người chơi và nhân viên ngân hàng) đã trả phí bảo hiểm cho ba loại. Như chơi tú lơ khơ online các bảng dưới đây cho thấy, xác suất của một người chơi ba thuộc loại là 0,3036% và 0,2835% cho nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, người chơi ba loại của một loại đã trả nhiều tiền hơn 75 đến 1 so với tien len nhân viên ngân hàng ba loại ở mức 68 đến 1. Hai bảng sau, dựa trên tám sàn, hiển thị các cạnh nhà tổng thể là 5,27% trên người chơi, và 8,57% trên nhân viên ngân hàng.

Cặp người chơi - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Ba loại 75 15173295632640 0,003036 0,227672
Đôi 9 358201033380864 0,071663 0,644968
Kẻ thua cuộc -1 4625023946489860 0,925301 -0.925301
Tổng cộng  4998398275503360 1 -0.05266

 

Cặp ngân hàng - 8 bộ bài

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Ba loại 68 14171102634240 0,002835 0.192789
Đôi 9 359203226379264 0,071864 0,646773
Kẻ thua cuộc -1 4625023946489860 0,925301 -0.925301
Tổng cộng  4998398275503360 1 -0.085739 

Màu sắc ở đa số
 

Đây là một bộ ba cược bên tôi nhận thấy tại một sòng bạc internet của đại lý trực tiếp. Tỷ lệ cược được điều chỉnh tại mỗi cơ hội cá cược, vì giày được xử lý. Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ cược ở đầu một chiếc giày tám tầng và được chuyển đổi thành cơ sở "thành một". Tại sao "Thẻ đen nhiều hơn" trả nhiều hơn "Thẻ đỏ nhiều hơn", tôi không biết. Tỷ lệ cược chính xác giống nhau trên cả hai.

Màu sắc ở đa số

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thêm thẻ đỏ 1.5 1,892,467,242,879,610 0,378615 -0.053463
Thêm thẻ đen 1,53 1,892,467,242,879,610 0,378615 -0.042104
Thẻ màu đỏ và đen bằng nhau 2,87 1,213,463,789,744,120 0,242771 -0.060476
 

Tất cả màu đỏ/đen

Đây là một bộ đặt cược hai bên mà tôi nhận thấy tại một sòng bạc internet của đại lý trực tiếp. Tỷ lệ cược được điều chỉnh tại mỗi cơ hội cá cược khi giày được xử lý. Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ cược ở đầu một chiếc giày tám tầng với tỷ lệ cược được chuyển đổi thành cơ sở "thành một". Không có đặt cược nào cho hỗn hợp thẻ đỏ và đen, nhưng tôi đưa nó vào bảng cho mục đích thông tin. Tại sao "tất cả màu đen" trả nhiều hơn "tất cả màu đỏ", tôi không có ý kiến ??gì. Xác suất chính xác là giống nhau cho cả hai.

Tất cả màu đỏ/đen

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Tất cả các thẻ đỏ 22 186.891.927.234.688 0,037390 -0.140030
Tất cả các thẻ đen 24 186.891.927.234.688 0,037390 -0.065250
Thẻ màu đỏ và đen hỗn hợp  4.624.614,421,033,980 0,925219  

Hai thẻ ngân hàng/người chơi đầu tiên giống nhau
 

Đây là một bộ đặt cược hai bên mà tôi nhận thấy tại một sòng bạc internet của đại lý trực tiếp. Nó trả tiền nếu hai người chơi đầu tiên hoặc thẻ ngân hàng là cùng một bộ đồ. Tỷ lệ cược được điều chỉnh tại mỗi cơ hội cá cược khi giày được xử lý. Bảng sau đây cho thấy bảng trả lại cho cả đặt cược giả định chiến thắng từ 2,87 đến một, đó là cài đặt ban đầu cho đặt cược của người chơi.

Hai thẻ người chơi đầu tiên giống nhau

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thắng lợi 2,87 21.424 0,248193 0,712313
Sự mất mát -1 64.896 0,751807 -0.751807
Tổng cộng  86.320 1.000000 -0.039494 

Vì một số lý do kỳ lạ, chiến thắng cho hai thẻ ngân hàng đầu tiên bắt đầu ở mức 2,86, trái ngược với 2,87 cho người chơi. Điều này làm tăng cạnh nhà từ 3,95% lên 4,20%.

Hoàng gia 9

Vui lòng xem trang của tôi trên Hoàng gia 9.

Tổng số điểm trên/dưới 9.5

Đây là một bộ đặt cược hai bên mà tôi nhận thấy tại một sòng bạc internet của đại lý trực tiếp. Nó trả tiền dựa trên tổng của người chơi cuối cùng và điểm ngân hàng (vì vậy tối đa là 18). Tỷ lệ cược được điều chỉnh tại mỗi cơ hội cá cược khi giày được xử lý. Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ cược khi ăn xin một chiếc giày tám tầng. Các khoản thanh toán đã được chuyển đổi thành một cơ sở "thành một".

Tổng số điểm trên/dưới 9.5

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Dưới 9,5 điểm 1.23 2.141.179.778.831.870 0,428373 -0.044728
Hơn 9,5 điểm 0,66 2,857,218,496,671,490 0,571627 -0.051099 

Tổng số điểm lẻ/chẵn
 

Đây là một bộ đặt cược hai bên mà tôi nhận thấy tại một sòng bạc internet của đại lý trực tiếp. Nó trả tiền dựa trên việc tổng số người chơi cuối cùng và điểm ngân hàng sẽ kỳ lạ hay thậm chí. Tỷ lệ cược được điều chỉnh tại mỗi cơ hội cá cược khi giày được xử lý. Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ cược khi ăn xin một chiếc giày tám tầng. Các khoản thanh toán đã được chuyển đổi thành một cơ sở "thành một".

Tổng số điểm lẻ/chẵn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Tổng số điểm lẻ 0,92 2.500.277.749.981.180 0,500216 -0.039586
Tổng số điểm thậm chí 0,91 2,498,120,525,522,180 0,499784 -0.045412 

Phù hợp với rồng
 

Thông tin về đặt cược này đã được chuyển đến trang của tôi trên Phù hợp với rồng.

Lucky 8
 

Để biết thông tin về việc đặt cược bên này, vui lòng xem trang của tôi trên Lucky 8.

Thỏ chơi
 

Để biết thông tin về việc đặt cược bên này, vui lòng xem trang của tôi trên Thỏ chơi cá cược.

QUIK
 

Để biết thông tin về việc đặt cược bên này, vui lòng xem trang của tôi trên Quik Baccarat cá cược.

Power 8's
 

Để biết thông tin về việc đặt cược bên này, vui lòng xem trang của tôi trên Power 8's cá cược.

Max may mắn
 

Để biết thông tin về mặt bên này, vui lòng xem trang của tôi trên Max may mắn Đặt cược.

Ngân hàng tự nhiên 8 và 9

Để biết thông tin về đặt cược bên cạnh rất có thể đếm được này, vui lòng xem trang của tôi trên Ngân hàng tự nhiên 8 và 9.

May mắn 6

May may mắn 6 chiến thắng nếu nhân viên ngân hàng có tổng cộng sáu và thắng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang của tôi trên May mắn 6.

3 cho 8

Việc đặt cược này sẽ thắng nếu tất cả các điều sau đây xảy ra: Người chơi có tổng cộng hai thẻ hoặc ít hơn, Banker có tổng số ba thẻ và người chơi rút ra 8. Đây là tình huống duy nhất mà nhân viên ngân hàng sẽ đứng trên tổng số Ba (không tính vào một người chơi tự nhiên).

Để phân tích của tôi, vui lòng xem trang của tôi trên 3 cho 8.

Hổ, cặp hổ, hổ nhỏ, con hổ lớn

Đây là tất cả các cược bên được giải thích trong trang của tôi trên Tiger không có baccarat.


Quay trở lại baccarat
Đi đến Baccarat Phụ lục 1
Đi đến Baccarat Phụ lục 2
Đi đến Phụ lục Baccarat 3
Đi đến Phụ lục Baccarat 4
Đi đến Baccarat Phụ lục 6
Đi đến Phụ lục Baccarat 7


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này