Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Last Updated: August 22, 2016

Trên trang này

luật chơi poker Baccarat - The Number of Combinations of Each Possible Hand

Introduction

The following table shows the number of combinations of each possible combination of the banker's and player's total score. This table assumes an 8-deck shoe.

Kết hợp trong baccaratMở rộng

Nhân viên ngân hàng
toàn bộ
Tổng số người chơi
0 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Tổng cộng
0 28979901420544 24639193538560 24214066700288 23748210556928 24642962657280 25228523110400 57372381863936 58350707818496 88188576587776 88370543349760 443735067603968
1 24291119898624 20499217668352 20114458411008 19634953029632 game đổi thưởng uy tín20535822327808 21127406358528 48967402696704 49945260759040 60551359631360 60628881760256 346295882541312
2 24211866148864 20469715722240 20006606104576 19563259723776 20465430315008 21055697346560 48870027180032 49787546013696 60325437726720 60401880698880 345157466980352
3 26957461020672 23203622991872 22766694555648 22250510129408 20521555795968 21104461946880 48999874119680 49957422518272 64689446563840 63310197227520 363761246869760
4 46033607532544 40593010774016 38585331400704 38147840425984 36294133463040 34322188435456 51520246087680 49835600281600 64455840866304 67209934278656 466997733545984
5 46171612971008 40755264745472 42895386193920 45111417946112 4178224705945tải zowin 20196 39684046743808 56928963244032 55257433686016 67329651249152 67443153604608 503359177443584
6 48639204401152 40608057946112 42768049588224 44979215931392 45802040381440 46435736207360 96170001308416 94910008393728 72372438790144 72499777142784 605184530090752
7 54083703291904 46026293614592 45544433684480 45155412082688 45975559438336 46610049437696 100883873370112 101717538899968 77910445719552 78043684069376 641950993608704
số 8 85076577230848 57774350200832 57197896224768 56875337277440 57616152412160 58332350017536 77985646493696 79056148815872 54879416675072 55165968408576 639959843756800
9 85351454494720 57948328357888 57372732461056 57051058384896 57790127128576 58535141937152 78221719912448 79299874web casino000896 55279842324480 55146054060032 641996333062144
Tổng cộng 469796508410880 372517055559936 371465655324672 372517215488256 371426030979072 372435601541376 665920136276736 668117541187584 665982456134400 668220074600448 4998398275503360

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất của mỗi kết hợp cuối cùng dựa trên một trò chơi tám tầng.

Kết hợp trong baccaratMở rộng

Nhân viên ngân hàng
toàn bộ
Tổng số người chơi
0 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Tổng cộng
0 0.005798 0.004929 0.004844 0.004751 0.004930 0.005047 0,011478 0,011674 0,017643 0,017680 0,088775
1 0.004860 0.004101 0.004024 0.003928 0.004108 0.004227 0,009797 0,009992 0,012114 0,01213 0,069281
2 0.004844 0.004095 0.004003 0.003914 0.004094 0.004212 0,009777 0,009961 0,012069 0,012084 0,069054
3 0,005393 0,004642 0,004555 0,004452 0.004106 0.004222 0,009803 0,009995 0,012942 0,012666 0,072776
4 0,009210 0,008121 0,007720 0,007632 0,007261 0,006867 0,010307 0,009970 0,012895 0,013446 0,093429
5 0,009237 0,008154 0,008582 0,009025 0,008359 0,007939 0,011389 0,011055 0,013470 0,013493 0.100704
6 0,009731 0,008124 0,008556 0,008999 0,009163 0,009290 0,019240 0,018988 0,014479 0,014505 0.121076
7 0,010820 0,009208 0,009112 0,009034 0,009198 0,009325 0.020183 0,020350 0,015587 0,015614 0.128431
số 8 0,017021 0,011559 0,011443 0,011379 0,011527 0,01167 0,015602 0,015816 0,010979 0,011037 0.128033
9 0,017076 0,011593 0,011478 0,011414 0,011562 0,011711 0,015649 0,015865 0,011060 0,011033 0.128440
Tổng cộng 0,093989 0,074527 0,074317 0,074527 0,074309 0,074511 0.133227 0.133666 0.133239 0.133687 1

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất của mỗi tổng số sau hai thẻ.

Kết hợp 2 thẻ trong baccarat

Tổng cộng 6 tầng 8 tầng
0 0.147168 0.147359
1 0,094979 0,094903
2 0,094484 0,094532
3 0,094979 0,094903
4 0,094484 0,094532
5 0,094979 0,094903
6 0,094484 0,094532
7 0,094979 0,094903
số 8 0,094484 0,094532
9 0,094979 0,094903
Tổng cộng 1 1

Bảng tiếp theo hiển thị số điểm người chơi theo số lượng thẻ người chơi trong sáu sàn.

Tổng số điểm người chơi theo số lượng thẻ - sáu sàn

Tổng cộng
Điểm
2 thẻ 3 thẻ Tổng cộng
0 0,027914 0,065929 0,093843
1 0,018003 0,056574 0,074577
2 0,017909 0,056386 0,074295
3 0,018003 0,056574 0,074577
4 0,01791 0,056375 0,074285
5 0,018003 0,056552 0,074555
6 0,094484 0,038679 0.133163
7 0,094979 0,03877 0.133749
số 8 0,094484 0,038695 0.13318
9 0,094979 0,038798 0.133777
Tổng cộng 0,496668 0,503332 1

Bảng tiếp theo cho thấy số lượng điểm ngân hàng theo số lượng thẻ ngân hàng trong sáu sàn.

Tổng số điểm ngân hàng theo số lượng thẻ - sáu sàn

Tổng cộng
Điểm
2 thẻ 3 thẻ Tổng cộng
0 0,027914 0,060717 0,088632
1 0,018003 0,051319 0,069322
2 0,017909 0,051109 0,069018
3 0,022552 0,050269 0,072821
4 0,049534 0,043863 0,093398
5 0,058871 0,041906 0.100778
6 0,085496 0,035526 0.121022
7 0,094979 0,033531 0.12851
số 8 0,094484 0,033494 0.127978
9 0,094979 0,033543 0.128522
Tổng cộng 0,564722 0,435278 1

Bảng tiếp theo cho thấy sự phân phối của tổng số thẻ giữa nhân viên ngân hàng và người chơi trong một trò chơi sáu tầng.

Tổng số thẻ - sáu sàn

Tổng cộng
thẻ
Xác suất
4 0,378925
5 0,30354
6 0,317535
Tổng số thẻ 1

Trong sáu tầng, số lượng thẻ người chơi trung bình là 2.503332474, thẻ ngân hàng là 2.435277628 và tổng số thẻ là 4.938610102.

Bảng tiếp theo hiển thị số điểm người chơi theo số lượng thẻ người chơi cho Tám sàn.

Tổng số điểm người chơi theo số lượng thẻ - 8 bộ bài

Tổng cộng
Điểm
2 thẻ 3 thẻ Tổng cộng
0 0,027939 0,066051 0,093989
1 0,017984 0,056544 0,074527
2 0,017913 0,056404 0,074317
3 0,017984 0,056544 0,074527
4 0,017914 0,056395 0,074309
5 0,017984 0,056527 0,074511
6 0,094532 0,038695 0.133227
7 0,094903 0,038764 0.133666
số 8 0,094532 0,038707 0.133239
9 0,094903 0,038784 0.133687
Tổng cộng 0,496586 0,503414 1

Bảng tiếp theo hiển thị số lượng điểm ngân hàng theo số lượng thẻ ngân hàng cho Tám sàn.

Tổng số điểm ngân hàng theo số lượng thẻ - 8 bộ bài

Tổng cộng
Điểm
2 thẻ 3 thẻ Tổng cộng
0 0,027939 0,060837 0,088775
1 0,017984 0,051298 0,069281
2 0,017913 0,05114 0,069054
3 0,022527 0,050249 0,072776
4 0,049551 0,043879 0,093429
5 0,058816 0,041888 0.100704
6 0,085529 0,035547 0.121076
7 0,094903 0,033529 0.128431
số 8 0,094532 0,033501 0.128033
9 0,094903 0,033538 0.12844
Tổng cộng 0,564595 0,435405 1

Bảng tiếp theo hiển thị phân phối tổng số thẻ giữa nhân viên ngân hàng và người chơi trong một Tám-trò chơi.

Tổng số thẻ - 8 bộ bài

Tổng cộng
thẻ
Xác suất
4 0,378868
5 0,303444
6 0,317687
Tổng cộng 1

Trong 8 tầng, số lượng thẻ người chơi trung bình là 2.50341377, thẻ ngân hàng là 2.43540508 và tổng thẻ là 4.93881885.

Bảng tiếp theo cho thấy tất cả các kết quả cuối cùng có thể có trong Baccarat, bởi số lượng người chơi và thẻ ngân hàng, và tổng số người chơi và nhân viên ngân hàng.

Kết quả có thể xảy ra trong Baccarat 8 tầng

Người chơi
thẻ
Nhân viên ngân hàng
thẻ
Người chơi
Tổng cộng
Nhân viên ngân hàng
Tổng cộng
Kết hợp Xác suất Người chiến thắng
2 2 0 số 8 69.686.799.163.392 0,013942 Nhân viên ngân hàng
2 2 0 9 69.961.111.584.768 0,013997 Nhân viên ngân hàng
2 2 1 số 8 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 1 9 45,033,013,641,216 0.009009 Nhân viên ngân hàng
2 2 2 số 8 44.681.366.618.112 0,008939 Nhân viên ngân hàng
2 2 2 9 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 3 số 8 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 3 9 45,033,013,641,216 0.009009 Nhân viên ngân hàng
2 2 4 số 8 44.683.447.369.728 0,008940 Nhân viên ngân hàng
2 2 4 9 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 5 số 8 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 5 9 45,033,013,641,216 0.009009 Nhân viên ngân hàng
2 2 6 6 44,487,098,110,464 0,008900 Buộc
2 2 6 7 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 6 số 8 44.683.447.369.728 0,008940 Nhân viên ngân hàng
2 2 6 9 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 7 6 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 7 7 44,838,810,157,056 0.008971 Buộc
2 2 7 số 8 44.856.843.337.728 0.008974 Nhân viên ngân hàng
2 2 7 9 45,033,013,641,216 0.009009 Nhân viên ngân hàng
2 2 số 8 0 69.686.799.163.392 0,013942 Người chơi
2 2 số 8 1 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 số 8 2 44.681.366.618.112 0,008939 Người chơi
2 2 số 8 3 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 số 8 4 44.683.447.369.728 0,008940 Người chơi
2 2 số 8 5 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 số 8 6 44.683.447.369.728 0,008940 Người chơi
2 2 số 8 7 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 số 8 số 8 44,487,098,110,464 0,008900 Buộc
2 2 số 8 9 44,858,924,089,344 0.008975 Nhân viên ngân hàng
2 2 9 0 69.961.111.584.768 0,013997 Người chơi
2 2 9 1 45,033,013,641,216 0.009009 Người chơi
2 2 9 2 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 9 3 45,033,013,641,216 0.009009 Người chơi
2 2 9 4 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 9 5 45,033,013,641,216 0.009009 Người chơi
2 2 9 6 44.856.843.337.728 0.008974 Người chơi
2 2 9 7 45,033,013,641,216 0.009009 Người chơi
2 2 9 số 8 44,858,924,089,344 0.008975 Người chơi
2 2 9 9 44,838,810,157,056 0.008971 Buộc
2 3 6 0 38,525,195,292,672 0.007708 Người chơi
2 3 6 1 32,964,477,505,536 0.006595 Người chơi
2 3 6 2 32,924,126,748,672 0.006587 Người chơi
2 3 6 3 33,006,509,193,216 0.006603 Người chơi
2 3 6 4 32,923,813,625,856 0.006587 Người chơi
2 3 6 5 33,005,365,284,864 0.006603 Người chơi
2 3 6 6 22,532,336,357,376 0.004508 Buộc
2 3 6 7 22,593,907,077,120 0.004520 Nhân viên ngân hàng
2 3 6 số 8 22,554,580,703,232 0.004512 Nhân viên ngân hàng
2 3 6 9 22,593,912,127,488 0.004520 Nhân viên ngân hàng
2 3 7 0 38,676,532,936,704 0.007738 Người chơi
2 3 7 1 33,094,381,387,776 0.006621 Người chơi
2 3 7 2 33,011,870,158,848 0.006604 Người chơi
2 3 7 3 33,135,282,634,752 0.006629 Người chơi
2 3 7 4 33,053,237,723,136 0.006613 Người chơi
2 3 7 5 33,135,122,706,432 0.006629 Người chơi
2 3 7 6 22,683,042,705,408 0.004538 Người chơi
2 3 7 7 22,661,358,108,672 0.004534 Buộc
2 3 7 số 8 22,642,153,242,624 0.004530 Nhân viên ngân hàng
2 3 7 9 22,682,938,331,136 0.004538 Nhân viên ngân hàng
3 2 0 3 3,456,714,276,864 0.000692 Nhân viên ngân hàng
3 2 0 4 28,249,492,660,224 0.005652 Nhân viên ngân hàng
3 2 0 5 28,361,385,246,720 0.005674 Nhân viên ngân hàng
3 2 0 6 31,665,746,755,584 0.006335 Nhân viên ngân hàng
3 2 0 7 38,676,532,936,704 0.007738 Nhân viên ngân hàng
3 2 1 3 3,455,256,403,968 0.000691 Nhân viên ngân hàng
3 2 1 4 26,104,503,730,176 0.005223 Nhân viên ngân hàng
3 2 1 5 26,207,637,295,104 0.005243 Nhân viên ngân hàng
3 2 1 6 26,105,087,889,408 0.005223 Nhân viên ngân hàng
3 2 1 7 33,094,381,387,776 0.006621 Nhân viên ngân hàng
3 2 2 3 3,456,714,276,864 0.000692 Nhân viên ngân hàng
3 2 2 4 24,074,105,966,592 0.004816 Nhân viên ngân hàng
3 2 2 5 29,582,414,401,536 0.005918 Nhân viên ngân hàng
3 2 2 6 29,467,414,155,264 0.005895 Nhân viên ngân hàng
3 2 2 7 33,011,870,158,848 0.006604 Nhân viên ngân hàng
3 2 3 3 3,470,505,148,416 0.000694 Buộc
3 2 3 4 24,155,341,135,872 0.004833 Nhân viên ngân hàng
3 2 3 5 33,120,035,573,760 0.006626 Nhân viên ngân hàng
3 2 3 6 33,006,509,193,216 0.006603 Nhân viên ngân hàng
3 2 3 7 33,135,282,634,752 0.006629 Nhân viên ngân hàng
3 2 4 4 20,627,229,806,592 0.004127 Buộc
3 2 4 5 27,638,627,082,240 0.005529 Nhân viên ngân hàng
3 2 4 6 32,923,813,625,856 0.006587 Nhân viên ngân hàng
3 2 4 7 33,053,237,723,136 0.006613 Nhân viên ngân hàng
3 2 5 4 17,254,903,812,096 0.003452 Người chơi
3 2 5 5 24,206,575,435,776 0.004843 Buộc
3 2 5 6 33,005,365,284,864 0.006603 Nhân viên ngân hàng
3 2 5 7 33,135,122,706,432 0.006629 Nhân viên ngân hàng
3 2 6 4 3,456,875,888,640 0.000692 Người chơi
3 2 6 5 10,341,852,352,512 0.002069 Người chơi
3 2 6 6 17,217,820,643,328 0.003445 Buộc
3 2 6 7 22,683,042,705,408 0.004538 Nhân viên ngân hàng
3 2 7 5 6,911,968,997,376 0.001383 Người chơi
3 2 7 6 13,800,450,416,640 0.002761 Người chơi
3 2 7 7 22,661,358,108,672 0.004534 Buộc
3 2 số 8 3 5,398,882,111,488 0.001080 Người chơi
3 2 số 8 4 5,377,630,162,944 0.001076 Người chơi
3 2 số 8 5 8,854,301,810,688 0.001771 Người chơi
3 2 số 8 6 15,694,721,402,880 0.003140 Người chơi
3 2 số 8 7 22,642,153,242,624 0.004530 Người chơi
3 2 9 3 3,470,505,148,416 0.000694 Người chơi
3 2 9 4 8,834,344,439,808 0.001767 Người chơi
3 2 9 5 8,869,388,943,360 0.001774 Người chơi
3 2 9 6 15,734,623,518,720 0.003148 Người chơi
3 2 9 7 22,682,938,331,136 0.004538 Người chơi
3 3 0 0 28,979,901,420,544 0.005798 Buộc
3 3 0 1 24,291,119,898,624 0.004860 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 2 24,211,866,148,864 0.004844 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 3 23,500,746,743,808 0.004702 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 4 17,784,114,872,320 0.003558 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 5 17,810,227,724,288 0.003563 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 6 16,973,457,645,568 0.003396 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 7 15,407,170,355,200 0.003082 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 số 8 15,389,778,067,456 0.003079 Nhân viên ngân hàng
3 3 0 9 15,390,342,909,952 0.003079 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 0 24,639,193,538,560 0.004929 Người chơi
3 3 1 1 20,499,217,668,352 0.004101 Buộc
3 3 1 2 20,469,715,722,240 0.004095 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 3 19,748,366,587,904 0.003951 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 4 14,488,507,043,840 0.002899 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 5 14,547,627,450,368 0.002910 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 6 14,502,970,056,704 0.002902 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 7 12,931,912,226,816 0.002587 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 số 8 12,917,506,863,104 0.002584 Nhân viên ngân hàng
3 3 1 9 12,915,314,716,672 0.002584 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 0 24,214,066,700,288 0.004844 Người chơi
3 3 2 1 20,114,458,411,008 0.004024 Người chơi
3 3 2 2 20,006,606,104,576 0.004003 Buộc
3 3 2 3 19,309,980,278,784 0.003863 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 4 14,511,225,434,112 0.002903 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 5 13,312,971,792,384 0.002663 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 6 13,300,635,432,960 0.002661 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 7 12,532,563,525,632 0.002507 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 số 8 12,516,529,606,656 0.002504 Nhân viên ngân hàng
3 3 2 9 12,515,889,123,328 0.002504 Nhân viên ngân hàng
3 3 3 0 23,748,210,556,928 0.004751 Người chơi
3 3 3 1 19,634,953,029,632 0.003928 Người chơi
3 3 3 2 19,563,259,723,776 0.003914 Người chơi
3 3 3 3 18,780,004,980,992 0.003757 Buộc
3 3 3 4 13,992,499,290,112 0.002799 Nhân viên ngân hàng
3 3 3 5 11,991,382,372,352 0.002399 Nhân viên ngân hàng
3 3 3 6 11,972,706,738,176 0.002395 Nhân viên ngân hàng
3 3 3 7 12,020,129,447,936 0.002405 Nhân viên ngân hàng
3 3 3 số 8 12,018,493,939,712 0.002404 Nhân viên ngân hàng
3 3 3 9 12,018,044,743,680 0.002404 Nhân viên ngân hàng
3 3 4 0 24,642,962,657,280 0.004930 Người chơi
3 3 4 1 20,535,822,327,808 0.004108 Người chơi
3 3 4 2 20,465,430,315,008 0.004094 Người chơi
3 3 4 3 20,521,555,795,968 0.004106 Người chơi
3 3 4 4 15,666,903,656,448 0.003134 Buộc
3 3 4 5 14,143,619,977,216 0.002830 Nhân viên ngân hàng
3 3 4 6 12,878,226,755,584 0.002576 Nhân viên ngân hàng
3 3 4 7 12,922,321,715,200 0.002585 Nhân viên ngân hàng
3 3 4 số 8 12,932,705,042,432 0.002587 Nhân viên ngân hàng
3 3 4 9 12,933,283,790,848 0.002587 Nhân viên ngân hàng
3 3 5 0 25,228,523,110,400 0.005047 Người chơi
3 3 5 1 21,127,406,358,528 0.004227 Người chơi
3 3 5 2 21,055,697,346,560 0.004212 Người chơi
3 3 5 3 21,104,461,946,880 0.004222 Người chơi
3 3 5 4 17,067,284,623,360 0.003415 Người chơi
3 3 5 5 15,477,471,308,032 0.003096 Buộc
3 3 5 6 13,430,370,922,496 0.002687 Nhân viên ngân hàng
3 3 5 7 13,474,926,731,264 0.002696 Nhân viên ngân hàng
3 3 5 số 8 13,475,506,679,808 0.002696 Nhân viên ngân hàng
3 3 5 9 13,502,128,295,936 0.002701 Nhân viên ngân hàng
3 3 6 0 18,847,186,571,264 0.003771 Người chơi
3 3 6 1 16,002,925,191,168 0.003202 Người chơi
3 3 6 2 15,945,900,431,360 0.003190 Người chơi
3 3 6 3 15,993,364,926,464 0.003200 Người chơi
3 3 6 4 15,139,556,573,184 0.003029 Người chơi
3 3 6 5 13,581,745,606,656 0.002717 Người chơi
3 3 6 6 11,932,746,197,248 0.002387 Buộc
3 3 6 7 10,750,080,249,856 0.002151 Nhân viên ngân hàng
3 3 6 số 8 10,747,618,420,736 0.002150 Nhân viên ngân hàng
3 3 6 9 10,770,964,447,232 0.002155 Nhân viên ngân hàng
3 3 7 0 19,674,174,881,792 0.003936 Người chơi
3 3 7 1 16,850,879,371,264 0.003371 Người chơi
3 3 7 2 16,775,675,854,848 0.003356 Người chơi
3 3 7 3 16,822,139,883,520 0.003366 Người chơi
3 3 7 4 16,782,362,558,464 0.003358 Người chơi
3 3 7 5 15,210,341,982,208 0.003043 Người chơi
3 3 7 6 13,569,671,933,952 0.002715 Người chơi
3 3 7 7 11,556,012,525,568 0.002312 Buộc
3 3 7 số 8 11,557,152,235,520 0.002312 Nhân viên ngân hàng
3 3 7 9 11,583,922,028,544 0.002318 Nhân viên ngân hàng
3 3 số 8 0 18,501,777,424,384 0.003702 Người chơi
3 3 số 8 1 15,694,516,293,632 0.003140 Người chơi
3 3 số 8 2 15,644,071,108,608 0.003130 Người chơi
3 3 số 8 3 14,433,721,114,624 0.002888 Người chơi
3 3 số 8 4 14,394,763,333,632 0.002880 Người chơi
3 3 số 8 5 13,618,506,100,736 0,002725 Người chơi
3 3 số 8 6 11.994.270.017.536 0,002400 Người chơi
3 3 số 8 7 10,411,449,139,200 0,002083 Người chơi
3 3 số 8 số 8 10.392.318.564.608 0,002079 Buộc
3 3 số 8 9 10,420,918,235,136 0,002085 Nhân viên ngân hàng
3 3 9 0 18,409,431,764,992 0,003683 Người chơi
3 3 9 1 15,595,868,119,040 0,003120 Người chơi
3 3 9 2 15,545,037,361,152 0,003110 Người chơi
3 3 9 3 14.806.678.437.888 0,002962 Người chơi
3 3 9 4 13,518,746,501,120 0,002705 Người chơi
3 3 9 5 13,540,751,020,032 0,002709 Người chơi
3 3 9 6 11,908,310,286,336 0,002382 Người chơi
3 3 9 7 10.327.732.097.024 0,002066 Người chơi
3 3 9 số 8 10.307.044.319.232 0,002062 Người chơi
3 3 9 9 10.307.243.902.976 0,002062 Buộc

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi, kết quả phổ biến nhất là sự gắn kết giữa chiến thắng cầu thủ 9-0 và chiến thắng ngân hàng 9-0, cả hai đều có hai thẻ trong mỗi tay. Kết quả ít phổ biến nhất là tổng cộng 1 thẻ người chơi là 1 so với tổng số nhân viên ngân hàng 2 thẻ là 3.


Quay trở lại baccarat
Đi đến Baccarat Phụ lục 2
Đi đến Phụ lục Baccarat 3
Đi đến Phụ lục Baccarat 4
Đi đến Phụ lục Baccarat 5
Đi đến Baccarat Phụ lục 6
Đi đến Phụ lục Baccarat 7


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng Baccarat tốt nhất Thêm thông tin

1

10 $

300xb

Chơi
2

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
3

68 $

400xb / Tiền mặt

Chơi
4

250% lên đến 2000 $

250xb / Tiền mặt

Chơi
5

225% lên đến 1125 $

240xb / Tiền mặt

Chơi