Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: 28 tháng 8 năm 2022

Trên trang này

ku casino tktu Cleopatra Keno

Giới thiệu

Cleopatra Keno là một biến thể video Keno, trong đó người chơi thắng 12 trận miễn phí nếu quả bóng cuối cùng được rút ra đóng góp cho chiến thắng của người chơi. Tất cả các chiến thắng trong các trò chơi miễn phí được nhân đôi. Trò chơi miễn phí không kiếm thêm các trò chơi miễn phí.

Bảng thanh toán

?

Sau đây là một số bảng thanh toán phổ biến cho Cleopatra Keno. Sự trở lại nằm ở hàng dưới cùng.

Trả bảng 1

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 - - - - - - -
1 0 - - - - - - -
2 3 1 - - - - - -
3 19 5 3 2 1 - - -
4 0 45 24 5 3 3 2 1
5 0 ? 240 42 7 10 5 3
6 0 ? ? 410 118 65 12 5
7 0 ? ? ? 500 250 108 35
số 8 0 ? ? ? ? 1.000 200 206
9 0 ? ? ? ? ? 1.000 1.000
10 0 ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 94,03% 95,25% 95,05% 95,03% 95,07% 95,09% 95,04% 95,02%
?

Trả bảng 2

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 - - - - - - -
1 0 - - - - - - -
2 3 1 - - - - - -
3 19 5 3 2 1 - - -
4 0 43 24 5 3 3 2 1
5 0 ? 230 40 7 10 5 3
6 0 ? ? 410 111 65 12 5
7 0 ? ? ? 500 210 100 35
số 8 0 ? ? ? ? 1.000 200 175
9 0 ? ? ? ? ? 1.000 1.000
10 0 ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 94,03% 94,22% 94,17% 94,03% 94,08% 94,12% 94,19% 94,13%
?

Trả bảng 3

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 - - - - - - -
1 0 - - - - - - -
2 3 1 - - - - - -
3 18 5 3 2 1 - - -
4 0 39 23 5 3 3 2 1
5 0 ? 225 37 7 10 5 3
6 0 ? ? 390 97 60 10 5
7 0 ? ? ? 500 200 100 30
số 8 0 ? ? ? ? 1.000 200 160
9 0 ? ? ? ? ? 1.000 1.000
10 0 ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 92,11% 92,16% 92,08% 92,10% 92,09% 92,08% 92,14% 92,00%
?

Trả bảng 4

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 - - - - - - -
1 0 - - - - - - -
2 3 1 - - - - - -
3 17 5 3 2 1 - - -
4 0 35 22 5 3 3 2 1
5 0 ? 220 34 6 10 5 3
6 0 ? ? 375 95 56 10 5
7 0 ? ? ? 500 180 80 25
số 8 0 ? ? ? ? 1.000 200 150
9 0 ? ? ? ? ? 1.000 1.000
10 0 ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 90,19% 90,10% 89,99% 90,28% 90,14% 90,15% 90,02% 90,01%
?

Trả bảng 5

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 - - - - - - -
1 0 - - - - - - -
2 3 1 - - - - - -
3 16 5 3 2 1 - - -
4 0 31 21 5 3 3 2 1
5 0 ? 220 30 6 10 5 3
6 0 ? ? 375 80 50 10 5
7 0 ? ? ? 500 180 65 25
số 8 0 ? ? ? ? 1.000 200 100
9 0 ? ? ? ? ? 1.000 1.000
10 0 ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 88,27% 88,04% 88,34% 88,27% 88,01% 87,99% 88,44% 88,58%
?

Phân tích

?

Phần này sẽ phân tích Bảng 4 ở trên.

Bảng tiếp theo cho thấy số lượng kết hợp cho từng số lần chọn và bắt.

?

Cleopatra Keno - Kết hợpMở rộng

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 34220 487635 5461512 50063860 386206920 2558620845 14783142660 75394027566
1 35400 684400 9752700 109230240 1001277200 7724138400 51172416900 295662853200
2 11400 336300 6501800 92650650 1037687280 9512133400 73379314800 486137960550
3 1140 68400 2017800 39010800 555903900 6226123680 57072800400 440275888800
4 0 4845 290700 8575650 165795900 2362591575 26461025640 242559401700
5 0 0 15504 930240 27442080 530546880 7560293040 84675282048
6 0 0 0 38760 2325600 68605200 1326367200 18900732600
7 0 0 0 0 77520 4651200 137210400 2652734400
số 8 0 0 0 0 0 125970 7558200 222966900
9 0 0 0 0 0 0 167960 10077600
10 0 0 0 0 0 0 0 184756
Tổng cộng 82160 1581580 24040016 300500200 3176716400 28987537150 231900297200 1646492110120

?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất cho từng số lần chọn và bắt, trước khi xem xét tiền thưởng.

?

Cleopatra Keno - Xác suất chiến thắngMở rộng

free casino
Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn tại chơi bài miễn phí 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,41650438 0,30832143 0,22718421 0.16660175 0.12157425 0,08826624 0,06374784 0,0457907
1 0.4308666 0,43273183 0,40568609 0,36349473 0,31519251 0.26646411 0.22066559 0.17957138
2 0.13875365 0,21263547 0,27045739 0,30832143 0,32665405 0,32814562 0,31642614 0,29525678
3 0,01387537 0,04324789 0,08393505 0.12981955 0.17499324 0,21478623 0.24610922 0,26740237
4 0 0,00306339 0,01209234 0,02853792 0,05219097 0,0815037 0.11410518 0.1473189
5 0 0 0,00064492 0,00309564 0,0086385 0,01830259 0,03260148 0,05142769
6 0 0 0 0,00012898 0,00073208 0,00236671 0,00571956 0,01147939
7 0 0 0 0 0,0000244 0,00016046 0,00059168 0,00161114
số 8 00 0 0 0 0,00000435 0,00003259 0,00013542
9 0 0 0 0 0 0 0,00000072 0,00000612
10 0 0 0 0 0 0 0 0,00000011
Tổng cộng 1 1 1 1 1 1 1 1

?

Bảng tiếp theo cho thấy sự đóng góp cho lợi nhuận cho từng số lần chọn và bắt, trước khi xem xét tiền thưởng.

?

Cleopatra Keno - Trước khi tiền thưởng trở lạiMở rộng

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,41626095 0,21263547 0 0 0 0 0 0
3 0,23588121 0,21623946 0vua bai 99,25180516 0,2596391 0.17499324 0 0 0
4 0 0.10721873 0,26603144 0.14268959 0.1565729 0,2445111 0,22821036 0.1473189
5 0 0 0.14188343 0.10525171 0,05183103 0.18302586 0.1630074 0.15428306
6 0 0 0 0,04836935 0,06954728 0.13253596 0,05719558 0,05739697
7 0 0 0 0 0,01220128 0,02888193 0,04733427 0,04027858
số 8 0 0 0 0 0 0,00434566 0,00651849 0,0203129
9 0 0 0 0 0 0 0,00072428 0,00612065
10 0 0 0 0 0 0 0 0,00022442
Tổng cộng 0,65214216 0,53609365 0,65972003 0,55594975 0,46514573 0,59330052 0,50299039 0,42593549

?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất giành được tiền thưởng cho từng số lần chọn và bắt, trước khi xem wellbet casino xét tiền thưởng.

?

Cleopatra Keno - Xác suất thưởngMở rộng

Chụp lấy Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0,01387537 0,02126355 0 0 0 0 0 0
3 0,0020813 0,00648718 0,01259026 0,01947293 0,02624899 0 0 0
4 0 0,00061268 0,00241847 0,00570758 0,01043819 0,01630074 0,02282104 0,02946378
5 0 0 0,00016123 0,00077391 0,00215963 0,00457565 0,00815037 0,01285692
6 0 0 0 0,0000387 0,00021962 0,00071001 0,00171587 0,00344382
7 0 0 0 0 0,00000854 0,00005616 0,00020709 0,0005639
số 8 0 0 0 0 0 0,00000174 0,00001304 0,00005417
9 0 0 0 0 0 0 0,00000033 0,00000275
10 0 0 0 0 0 0 0 0,00000006
Tổng bai tu sac cộng 0,01595667 0,02836341 0,01516996 0,02599312 0,03907497 0,0216443 0,03290772 0,0463854

?

Bảng tiếp theo cho thấy sự trở lại cho mỗi kết hợp của các lựa chọn và bắt, theo Bảng Pay 1 ở trên.

?

Cleopatra Keno - trở lại

Nhặt go88 thiên đường giải tríTrở lại trước khi thưởng Tiền thưởng trả lại Bắt đầu lại từ đầu
3 0,652142 0,249744 0,901887
4 0,536094 0,364931 0,901024
5 0,659720 0,240190 0,899910
6 0,555950 0,346821 0,902771
7 0,465146 0,436213 0,901359
số 8 0,593301 0,308198 0,901498
9 0,502990 0,397254 0,900245
10 0,425935 0,474172 0,900108

?

Vì vậy, điểm mấu chốt là bảng thanh toán cụ thể này trả lại 90% tiền cược.

Máy tính

?

Tính tỷ lệ cược cho bất kỳ bảng thanh toán slotv casino nào với Máy tính Cleopatra Keno.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi tai chat79 apk Chơi
 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này