Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  phom 100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 11 năm 2019

Trên trang này

ku casino 77 Tổ chức thịnh vượng 3 hình ảnh

Giới thiệu

Lần đầu tiên tôi nghe nói về những bức ảnh thịnh vượng 3 vào tháng 11 năm 2019 khi nó được thử nghiệm tại hiện trường tại Venice ở Las Vegas. Sau một số nghiên cứu, tôi đã học được chất 79 một trò chơi cùng tên có thể được tìm thấy tại Sands Vịnh Marina ở Singapore, nhưng được xử lý khác nhau. Trò chơi dựa trên Baccarat, nhưng cả hai bên đều nhận được ba thẻ và số lượng thẻ ảnh cũng có liên quan để xác định ai thắng.

Quy tắc Las Vegas

 1. Trò chơi được chơi với một bộ bài 52 thẻ duy nhất.
 2. Chơi bắt đầu với người chơi thực hiện những gì tôi sẽ gọi là đặt cược chính. Tại thời điểm này, người chơi có thể thực hiện bất quay màn hình máy tính win 11 kỳ cược phụ tùy chọn nào mà tôi sẽ mô tả sau.
 3. Người chơi và đại lý sẽ nhận được ba thẻ.
 4. Bên có nhiều thẻ mặt giành được đặt cược chính.
 5. Trong trường hợp người chơi và đại lý có số lượng thẻ mặt bằng nhau, thì chiến thắng sẽ đi sang một bên với nhiều điểm hơn.
 6. Số lượng điểm được ghi là trong Baccarat, trong đó mỗi thẻ có các giá trị sau:
  • 10 và khuôn mặt = 0
  • Ace = 1
  • 2-9 = giá trị pip
 7. Bộ đồ không quan trọng, cho bất kỳ đặt cược nào trong trò chơi.
 8. Sau khi lấy tổng số điểm của mỗi bên, vị trí hàng chục bị loại bỏ, do đó số điểm tối đa là 9. Ví dụ Q, 9,7 sẽ có giá trị 6 điểm.
 9. Nếu số lượng thẻ mặt và số điểm bằng nhau, thì tay buộc và kết quả là một cú hích.
 10. Nếu người chơi chiến thắng, thì ante trả thậm chí tiền, ngoại trừ với tổng số sáu điểm, trả 1 đến 2.
 11. Nếu đại lý có bàn tay cao hơn, thì đặt cược chính là một cú hích.
 12. Việc đặt cược chiến thắng nếu đặt cược ante là một chiếc cà vạt. Chiến thắng phải trả 10 đến 1, ngoại trừ một "cà vạt hoàn hảo" trả 400 đến 1. Một trận đấu hoàn hảo xảy ra nếu hàng ngũ của người chơi và tay đại lý phù hợp với cấp bậc. Ví dụ, cả hai đều có K-6-3.
 13. Người chơi Bet Pictures Bet chỉ trả tiền dựa trên bàn tay của người chơi, như sau:
  • Ba thẻ hình có cùng thứ hạng - trả 250 đến 1. Ví dụ: QQQ.
  • Ba thẻ hình ảnh của bất kỳ sự kết hợp của hàng ngũ hỗn hợp - trả 25 đến 1. Ví dụ: QQJ.
  • Hai thẻ hình có cùng một thứ hạng - trả 15 đến 1. Ví dụ: QQ5.
 14. Các bức ảnh thịnh vượng của đại lý đặt cược là điều tương tự như người chơi Thần thịnh đặt cược, ngoại trừ dựa trên tay của đại lý.
 15. Bet Perfect Bet so sánh tay người chơi và đại lý. Đặt cược thắng theo số lượng thẻ hình ảnh phù hợp giữa các tay, như sau:
  • 3 trận đấu - Trả 500 đến 1. Ví dụ, cả hai tay đều có QQJ.
  • 2 trận đấu - Trả tiền 100 đến 1. Ví dụ, người chơi có KQ5 và đại lý có KQ4.
  • 1 Trận đấu - Trả tiền từ 5 đến 1. Ví dụ, người chơi có KQ5 và đại lý có Q8A.

Quy tắc Singapore

Các quy tắc của Singapore giống như các quy tắc của Las Vegas, ngoại trừ số điểm được sử dụng đầu tiên để xác định người chiến thắng. Nếu điều đó dẫn đến một sự ràng buộc, thì số lượng thẻ mặt được sử dụng để phá vỡ cà vạt. Như trong phiên bản Las Vegas, nếu số lượng điểm và thẻ mặt bằng nhau giữa hai tay, thì kết quả là một sự ràng buộc.

Trò chơi cơ bản dưới Singapore tương tự như Ba thẻ baccarat.

Phân tích trò chơi cơ bản

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận cho tất cả các sự kiện có thể theo Quy tắc Las Vegas. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 2,60%.

Bảng trở lại trò chơi cơ bản - Quy tắc Las Vegas

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi giành chiến thắng đầy đủ 1 174.717.880 0,429103 0,429103
Người chơi một nửa thắng 0,5 21.180.360 0,052018 0,026009
Buộc 0 15.373.920 0,037758 0,000000
Ngân hàng giành chiến thắng -1 195.898.240 0,481121 -0.481121
Tổng cộng ? 407.170.400 1.000000 -0.026009

Bảng sau đây cho thấy xác suất và đóng góp cho lợi nhuận cho tất cả các sự kiện có thể theo Quy tắc Singapore. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 3,11%.

Bảng trở lại trò chơi cơ bản - Quy tắc Singapore

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi giành chiến thắng đầy đủ 1 170.612.616 0,419020 0,419020
Người chơi một nửa thắng 0,5 25.285.624 0,062101 0,031050
Buộc 0 15.373.920 0,037758 0,000000
Ngân hàng giành chiến thắng -1 195.898.240 0,481121 -0.481121
Tổng cộng ? 407.170.400 1.000000 -0.031050

Phân tích cà vạt

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược cà vạt. Toán học là giống nhau theo các quy tắc của Las Vegas và Singapore. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 10,54%.

Phân tích cà vạt

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Cà vạt hoàn hảo 400 505,440 0,001241 0,496539
Buộc 10 14.868.480 0,036517 0,365166
Tất cả khác -1 391.796.480 0,962242 -0.962242
Tổng cộng ? 407.170.400 1.000000 -0.100537

Hình ảnh phân tích hoàn hảo

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bức tranh đặt cược hoàn hảo. Toán học là giống nhau theo các quy tắc của Las Vegas và Singapore. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 11,83%.

Hình ảnh phân tích hoàn hảo

Diêm Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
3 500 2.160 0,000005 0,002652
2 100 929.232 0,002282 0,228217
1 5 44.008.560 0.108084 0,540419
0 -1 362.230.448 0,889629 -0.889629
Tổng cộng ? 407.170.400 1.000000 -0.118340

Phân tích tiền thưởng thịnh vượng của người chơi/đại lý

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về cả người chơi và phần thưởng thịnh vượng của người chơi. Toán học là giống nhau theo các quy tắc của Las Vegas và Singapore. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 9,77%.

Hình ảnh phân tích hoàn hảo

Diêm Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Ba thẻ hình ảnh có cùng một thứ hạng 250 12 0,000543 0.135747
Ba thẻ hình ảnh của bất kỳ sự kết hợp của hàng ngũ hỗn hợp 25 208 0,009412 0,235294
Hai thẻ hình ảnh có cùng một thứ hạng 15 720 0,032579 0,488688
Tất cả khác -1 21.160 0,957466 -0.957466
Tổng cộng ? 22.100 1.000000 -0.097738

Liện kết ngoại


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này