Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

king fun đổi thưởng Pai Gow Gạch nhà cách Taj Mahal

Giới thiệu

Sau đây là cách Taj Mahal House cho Gạch Gow Pai. Nếu có nhiều quy tắc áp dụng, hãy sử dụng một quy tắc được liệt kê trước.

Cặp quy tắc

A. Không bao giờ phân chia các cặp sau (4, 5, 6, 10, 11).

? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

B. Chia Gee Joon với 6-4, 6-5 hoặc 6-6.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

C. Chia 2 và 12 giây để làm 6/8 hoặc tốt hơn, và khi hai gạch còn lại là 9 và 11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

D. Chia 9s với bất kỳ sự kết hợp nào của 2, 10 và 12 gạch.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

E. Chia 8's với bất kỳ sự kết hợp nào gồm 2, 10, 11 hoặc 12 gạch. Cũng chia tay với 9 và 11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
dota 2 trade reddit

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

F. Tách 7 7 với bất kỳ sự kết hợp nào của 2, 10, 11 hoặc 12 gạch, bao gồm ít nhất một 2 hoặc 12.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

Wong, cồng chiêng lịch bóng đá đội tuyển việt nam và chín quy tắc cao

Chơi chín cao (gạch cao 2 hoặc 12), chiêng hoặc wong bất cứ khi nào có thể.

Nếu được lựa chọn của 2 hoặc 12 gạch, hãy sử dụng 12.

Đưa ra sự lựa chọn, chơi chín cao đầu tiên, sau đó là Gong, sau đó là Wong. Tuy nhiên, nếu làm như vậy dẫn đến 3 thấp (trong đó gạch cao nhỏ hơn cao 6) hoặc ít hơn, thì tối đa hóa bàn tay cao. Có một ngoại lệ cho ngoại lệ này, như sau.

Với 2 hoặc 12, 9, 8 và thấp 4, chơi 3/chiêng.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
trong fifa? ?
?
?
? ?

Hai quy tắc gạch nhỏ

Chơi hai viên gạch nhỏ với nhau nếu họ cộng lên tới 7, 8 hoặc 9 điểm. Nếu có nhiều cách là có thể, hãy chơi bàn tay cao thấp nhất trong phạm vi đó, ngoại trừ với cả 2 và 12, chơi 12 trong tay cao. Sau đây là các trường hợp ngoại lệ.

A. Chơi 2 và 12 cùng với 4+10, 4+11, 5+10, 5+11, 6+10 và 6+11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?khi nào có world cup
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

B. Chơi 6/6 với 2 hoặc 12, 4, 5 và 11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

C. Chơi 12 ở bàn tay thấp với 2, 12 và 4+5, 4+6 hoặc 10+11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

Cân bằng quy tắc

Cân bằng hai tay càng nhiều càng tốt. Sau đây là các trường hợp ngoại lệ.

A. Chơi cao 7/9 với cao 4, thấp 4, 5, gee.

?
?
? ?

B. Chơi cao 3/9 với cao 4, thấp 4, 5, 9.

?
?
? ?

C. Chơi cao 9 với cao 4, thấp 4, 5 và bất kỳ 6, 7 hoặc thấp 8.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

D. chơi cao 9 xem đá bóng việt nam và với cao 6, thấp 6, GEE và bất kỳ 4 hoặc 5.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

E. Tối đa hóa bàn tay cao với cao 6, thấp 6, 11 và bất kỳ 4, 5 hoặc gee.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

F. Chơi bàn tay cao 8 điểm tì lê cá cuoc với cao 6, thấp 6, 2 hoặc 12 và 4 hoặc 5.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

G. Chơi 8 cao trong bàn tay cao với 8, thấp 8, cao 4 và 6 hoặc 7.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

H. Chơi 4/Cao 5 với cao 8, thấp 8, cao 6, bất kỳ 7.

?
?
? ?
?
?
? ?

I. Tối đa hóa bàn tay cao với 10, thấp blackjack lyric 10, 11 và bất kỳ 6/7/8/9.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

J. Chơi 10 cao trong tay cao với 10, thấp 10, cao 6 và 7/thấp 8/9.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

K. Chơi 10 cao trong tay cao với 10, thấp 10, thấp 8, 9.

?
?
? ?

L. Chơi bàn tay cao 9 điểm với GEE, thấp 6, 7 và 4 hoặc 5.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

M. Chơi cao 8 và 11 trong tay cao với cao 8, 11, cao 10 và bất kỳ 6/7/thấp 8.

bắn cá đổi thưởng uy tín
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

N. Chơi cao 8 và 11 trong tay cao với 8, 11, thấp 10 và bất kỳ 7 hoặc thấp 8.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

Quy tắc bất thành văn

Cuối cùng, có một quy tắc bất thành văn (cho đến bây giờ) rằng ngôi nhà sẽ không bao giờ chơi một tay trong đó một sự thay thế có lợi cho cả cao và thấp. Ví dụ, hãy xem xét bàn tay sau.

? ?game nổ hũ uy tín 2020 ? ?

Quy tắc 1C sẽ đề xuất rằng cặp nên được chia để tạo 6/8. Tuy nhiên, cả cao và thấp đều được cải thiện bằng cách chơi 7/Teen Pair. Do đó, Quy tắc 4 không viết sẽ ghi đè quy tắc 1c.Quay lại Trang chính của Pai Gow.
Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này