Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 12 năm 2009

Trên trang này

khi nào mobi khuyến mãi Máy khóa và cuộn

Giới thiệu

Lock and Roll là một máy đánh bạc dựa trên kỹ năng được tìm thấy trong một số khu vực pháp lý, như Bắc Carolina. Trò chơi trông giống như một máy đánh bạc nhưng chơi nhiều hơn như poker video. Dưới đây là các quy tắc cụ thể.

 1. Sau khi đặt cược, máy quay ba cuộn.
 2. Người chơi có thể giữ tại chỗ bất kỳ cuộn nào anh ta mong muốn, bao gồm tất cả chúng, và quay lại bất kỳ điều gì còn lại.
 3. Xác suất của mỗi biểu tượng trên một cuộn nhất định là giống nhau trong spin ban đầu và quay lại. Vì vậy, người chơi có thể nhận được cùng một biểu tượng mà anh ta đã loại bỏ trên vòng quay lại.
 4. Người chơi sẽ được trả tiền theo sự kết hợp của các biểu tượng sau khi quay lại. Nếu người chơi chọn không quay lại bất kỳ cuộn nào, thì anh ta được trả tiền dựa trên vòng quay ban đầu.

Sau đây là bảng thanh toán. Một ký hiệu 5X duy nhất sẽ nhân bất kỳ chiến thắng nào với 5. Hai biểu tượng 5X sẽ gây xáo trộn bất kỳ chiến thắng nào với 25. Một ngoại lệ là chiến thắng chỉ cho hai hoặc ba ký hiệu 5X không phải chịu số nhân; Nói cách khác, các ký hiệu 5x chỉ nhân lên không chỉ bao gồm các ký hiệu 5X.

Bàn thanh toán khóa và cuộn

Thắng lợi Thanh toán
Ba 5x 5000*
Ba Red Sevens 60
Ba thanh 7 40
Bất kỳ ba bảy 30
Bất kỳ hai 5x 25
Ba thanh ba 20
Ba thanh đôi 10
Ba quả anh đào 10
Ba thanh đơn 5
Bất kỳ hai quả anh đào 5
Bất kỳ ba thanh 2

* Chiến thắng cho ba biểu tượng 5X là tiến bộ, bắt đầu từ 5000 xu.

Trọng lượng khóa và cuộn biểu tượng

Biểu tượng Cuộn 1 Cuộn 2 Cuộn 3
Trống 81 83 83
quả anh đào 4 6 số 8
Thanh đơn 19 5 11
Thanh đôi 14 17 5
Thanh ba 7 số 8 11
7 bar 1 5 6
Bảy màu đỏ 1 3 3
Trả lương 5 lần 1 1 1
Tổng số điểm dừng 128 128 128

Thỏa thuận trở lại

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất và trả lại của thỏa thuận (spin đầu tiên). Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 22,29% sau lần quay đầu tiên.

Trả lại thỏa thuận

Thắng lợi Kết hợp Xác suất Trở về
5000 1 0,000000 0,002384
1500 7 0,000003 0,005007
1000 12 0,000006 0,005722
500 26 0,000012 0,006199
300 15 0,000007 0,002146
250 54 0,000026 0,006437
200 41 0,000020 0,003910
150 50 0,000024 0,003576
125 35 0,000017 0,002086
100 221 0,000105 0,010538
60 9 0,000004 0,000257
50 497 0,000237 0,011849
40 30 0,000014 0,000572
30 105 0,00005 0,001502
25 4970 0,00237 0,059247
20 616 0,000294 0,005875
10 4311 0,002056 0,020556
5 13677 0,006522 0,032609
2 44474 0,021207 0,042414
0 2028001 0,967026 0
Tổng cộng 2097152 1.000000 0,222887

Vẽ trở lại

Bảng tiếp theo phản ánh xác suất và trả về bản vẽ (spin thứ hai). Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 90,06% sau vòng quay thứ hai.

Trả lại thỏa thuận

Thắng lợi Kết hợp Xác suất Trở về
5000 10632633 0,000002 0,012088
1500 79776911 0,000018 0,027209
1000 132875948 0,000030 0,030212
500 282484810 0,000064 0,032115
300 178902999 0,000041 0,012203
250 566900230 0,000129 0,032225
200 465426849 0,000106 0,021165
150 581956770 0,000132 0,019848
125 203809611 0,000046 0,005793
100 2438729525 0,000555 0,05545
60 110811393 0,000025 0,001512
50 5246227497 0,001193 0,059643
40 345233070 0,000078 0,003140
30 1248475233 0,000284 0,008516
25 30789733274 0,007001 0.175019
20 6899392808 0,001569 0,031375
10 35859573471 0,008154 0,081535
5 92521181125 0,021037 0.105184
2 409868718570 0,093193 0.186387
0 3810215668377 0,866343 0,000000
Tổng cộng 4398046511104 1.000000 0,900619

Chiến lược

Bảng tiếp theo xác định các cuộn dây sẽ giữ (n = spin, y = giữ) cho tất cả các kết quả có thể có của spin đầu tiên, giả sử giải độc đắc chính xác là 5000.

Chiến lược

tứ sắc online chơi liêng online vòng loại world cup có mấy bảng lịch vòng loại world cup 2022 khu vực châu âu
Cuộn 1 ký hiệu Biểu tượng cuộn 2 Cuộn 3 ký hiệu Cuộn 1 giữ Cuộn 2 giữ Cuộn 3 giữ
Trống Trống Trống N N N
Trống Trống 1 thanh N N Y
Trống Trống 2 thanh N N Y
Trống Trống 3-Bar N N Y
Trống Trống 7 bar N N Y
Trống Trống Đỏ 7 N N Y
Trống Trống quả anh đào N N Y
Trống Trống 5X N N Y
Trống 1 thanh Trống N Y N
Trống 1 thanh 1 thanh N Y Y
Trống 1 thanh 2 thanh N Y Y
Trống 1 thanh 3-Bar N Y Y
Trống 1 thanh 7 bar N Y Y
Trống 1 thanh Đỏ 7 N Y N
Trống 1 thanh quả anh đào N N Y
Trống 1 thanh 5X N Y Y
Trống 2 thanh Trống N Y N
Trống 2 thanh 1 thanh N Y Y
Trống 2 thanh 2 thanh N Y Y
Trống 2 thanh 3-Bar N Y Y
Trống 2 thanh 7 bar N Y Y
Trống 2 thanh Đỏ 7 N Y N
Trống 2 thanh quả anh đào N N Y
Trống 2 thanh 5X N Y Y
Trống 3-Bar Trống N Y N
Trống 3-Bar 1 thanh N Y Y
Trống 3-Bar 2 thanh N Y Y
Trống 3-Bar 3-Bar N Y Y
Trống 3-Bar 7 bar N Y Y
Trống 3-Bar Đỏ 7 N Y N
Trống 3-Bar quả anh đào N N Y
Trống 3-Bar 5X N Y Y
Trống 7 bar Trống N Y N
Trống 7 bar 1 thanh N Y Y
Trống 7 bar 2 thanh N Y Y
Trống 7 bar 3-Bar N Y Y
Trống 7 bar 7 bar N Y Y
Trống 7 bar Đỏ 7 N Y Y
Trống 7 bar quả anh đào N N Y
Trống 7 bar 5X N Y Y
Trống Đỏ 7 Trống N Y N
Trống Đỏ 7 1 thanh N Y N
Trống Đỏ 7 2 thanh N N Y
Trống Đỏ 7 3-Bar N N Y
Trống Đỏ 7 7 bar N Y Y
Trống Đỏ 7 Đỏ 7 N Y Y
Trống Đỏ 7 quả anh đào N N Y
Trống Đỏ 7 5X N Y Y
Trống quả anh đào Trống N Y N
Trống quả anh đào 1 thanh N Y N
Trống quả anh đào 2 thanh N Y N
Trống quả anh đào 3-Bar N Y N
Trống quả anh đào 7 bar N Y N
Trống quả anh đào Đỏ 7 N Y N
Trống quả anh đào quả anh đào N Y Y
Trống quả anh đào 5X N Y Y
Trống 5X Trống N Y N
Trống 5X 1 thanh N Y Y
Trống 5X 2 thanh N Y Y
Trống 5X 3-Bar N Y Y
Trống 5X 7 bar N Y Y
Trống 5X Đỏ 7 N Y Y
Trống 5X quả anh đào N Y Y
Trống 5X 5X N Y Y
1 thanh Trống Trống Y N N
1 thanh Trống 1 thanh Y N Y
1 thanh Trống 2 thanh Y N Y
1 thanh Trống 3-Bar Y N Y
1 thanh Trống 7 bar Y N Y
1 thanh Trống Đỏ 7 N N Y
1 thanh Trống quả anh đào N N Y
1 thanh Trống 5X N N Y
1 thanh 1 thanh Trống Y Y N
1 thanh 1 thanh 1 thanh Y Y Y
1 thanh 1 thanh 2 thanh Y Y Y
1 thanh 1 thanh 3-Bar Y Y Y
1 thanh 1 thanh 7 bar Y Y Y
1 thanh 1 thanh Đỏ 7 Y Y N
1 thanh 1 thanh quả anh đào Y Y N
1 thanh 1 thanh 5X Y Y Y
1 thanh 2 thanh Trống Y Y N
1 thanh 2 thanh 1 thanh Y Y Y
1 thanh 2 thanh 2 thanh Y Y Y
1 thanh 2 thanh 3-Bar Y Y Y
1 thanh 2 thanh 7 bar Y Y Y
1 thanh 2 thanh Đỏ 7 Y Y N
1 thanh 2 thanh quả anh đào N N Y
1 thanh 2 thanh 5X N Y Y
1 thanh 3-Bar Trống Y Y N
1 thanh 3-Bar 1 thanh Y Y Y
1 thanh 3-Bar 2 thanh Y Y Y
1 thanh 3-Bar 3-Bar N Y Y
1 thanh 3-Bar 7 bar YY Y
1 thanh 3-Bar Đỏ 7 Y Y N
1 thanh 3-Bar quả anh đào N N Y
1 thanh 3-Bar 5X N Y Y
1 thanh 7 bar Trống Y Y N
1 thanh 7 bar 1 thanh Y Y Y
1 thanh 7 bar 2 thanh Y Y Y
1 thanh 7 bar 3-Bar Y Y Y
1 thanh 7 bar 7 bar N Y Y
1 thanh 7 bar Đỏ 7 N Y Y
1 thanh 7 bar quả anh đào N N Y
1 thanh 7 bar 5X N Y Y
1 thanh Đỏ 7 Trống N Y N
1 thanh Đỏ 7 1 thanh Y N Y
1 thanh Đỏ 7 2 thanh Y N Y
1 thanh Đỏ 7 3-Bar Y N Y
1 thanh Đỏ 7 7 barN Y Y
1 thanh Đỏ 7 Đỏ 7 N Y Y
1 thanh Đỏ 7 quả anh đào N N Y
1 thanh Đỏ 7 5X N Y Y
1 thanh quả anh đào Trống N Y N
1 thanh quả anh đào 1 thanh N Y N
1 thanh quả anh đào 2 thanh N Y N
1 thanh quả anh đào 3-Bar N Y N
1 thanh quả anh đào 7 bar N Y N
1 thanh quả anh đào Đỏ 7 N Y N
1 thanh quả anh đào quả anh đào N Y Y
1 bắn cá tiên thanh quả anh đào 5X N Y Y
1 thanh 5X Trống N Y N
1 thanh 5X 1 thanh Y Y Y
1 thanh 5X 2 thanh N Y Y
1 thanh 5X 3-Bar N Y Y
1 thanh 5X 7 bar N Y Y
1 thanh 5X Đỏ 7 N Y Y
1 thanh 5X quả anh đào N Y Y
1 thanh 5X 5X N Y Y
2 thanh Trống Trống Y N N
2 thanh Trống 1 thanh Y N Y
2 thanh Trống 2 ứng dụng quay video màn hình thanh Y N Y
2 thanh Trống 3-Bar Y N Y
2 thanh Trống 7 bar Y N Y
2 thanh Trống Đỏ 7 Y N N
2 thanh Trống quả anh đào N N Y
2 thanh Trống 5X Y N Y
2 thanh 1 thanh Trống Y Y N
2 thanh 1 thanh 1 thanh Y Y Y
2 thanh 1 thanh 2 thanh Y Y Y
2 thanh 1 thanh 3-Bar Y Y Y
2 thanh 1 thanh 7 bar Y Y Y
2 thanh 1 thanh Đỏ 7 Y Y N
2 thanh 1 thanh quả anh đào N N Y
2 thanh 1 thanh 5X Y N Y
2 thanh 2 thanh Trống Y Y N
2 thanh 2 thanh 1 thanh Y Y Y
2 thanh 2 thanh 2 thanh Y Y Y
2 thanh 2 thanh 3-Bar Y Y Y
2 thanh 2 thanh 7 bar Y Y Y
2 thanh 2 thanh Đỏ 7 Y Y N
2 thanh 2 thanh quả anh đào Y Y N
2 thanh 2 mobifone khuyến mãi thanh 5X Y Y Y
2 thanh 3-Bar Trống Y Y N
2 thanh 3-Bar 1 thanh Y Y Y
2 thanh 3-Bar 2 thanh Y Y Y
2 thanh 3-Bar 3-Bar N Y Y
2 thanh 3-Bar 7 bar Y Y Y
2 thanh 3-Bar Đỏ 7 Y Y N
2 thanh 3-Bar quả anh đào N N Y
2 thanh 3-Bar 5X N Y Y
2 thanh 7 chơi bài uno bar Trống Y Y N
2 thanh 7 bar 1 thanh Y Y Y
2 thanh 7 bar 2 thanh Y Y Y
2 thanh 7 bar 3-Bar Y Y Y
2 thanh 7 bar 7 bar N Y Y
2 thanh 7 bar Đỏ 7 N Y Y
2 thanh 7 bar quả anh đào N N Y
2 thanh 7 bar 5X N Y Y
2 thanh Đỏ 7 Trống Y N N
2 thanh Đỏ 7 1 thanh Y N Y
2 thanh Đỏ 7 2 thanh Y N Y
2 thanh Đỏ 7 3-Bar Y N Y
2 thanh Đỏ 7 7 bar N Y Y
2 thanh Đỏ 7 Đỏ 7 N Y Y
2 thanh Đỏ 7 quả anh đào N N Y
2 thanh Đỏ 7 5X N Y Y
2 thanh quả anh tải w365 win ios đào Trống N Y N
2 thanh quả anh đào 1 thanh N Y N
2 thanh quả anh đào 2 thanh Y N Y
2 thanh quả anh đào 3-Bar N Y N
2 thanh quả anh đào 7 bar N Y N
2 thanh quả anh đào Đỏ 7 N Y N
2 thanh quả anh đào quả anh đào N Y Y
2 thanh quả anh đào 5X N Y Y
2 thanh 5X Trống Y Y N
2 thanh 5X 1 thanh Y Y Y
2 thanh 5X 2 thanh Y Y Y
2 thanh 5X 3-Bar N Y Y
2 thanh 5X 7 bar N Y Y
2 thanh 5X Đỏ 7 N Y Y
2 thanh 5X quả anh đào N Y Y
2 thanh 5X 5X Y Y Y
3-Bar Trống Trống Y N N
3-Bar Trống 1 thanh Y N Y
3-Bar Trống 2 thanh Y N Y
3-Bar Trống 3-Bar Y N Y
3-Bar Trống 7 bar Y N Y
3-Bar Trống Đỏ 7 Y N N
3-Bar Trống quả anh đào N N Y
3-Bar Trống 5X Y N Y
3-Bar 1 thanh Trống Y Y N
3-Bar 1 thanh 1 thanh Y Y Y
3-Bar 1 thanh 2 thanh Y Y Y
3-Bar 1 thanh 3-Bar Y N Y
3-Bar 1 thanh 7 bar Y Y Y
3-Bar 1 thanh Đỏ 7 Y Y N
3-Bar 1 thanh quả anh đào N N Y
3-Bar 1 thanh 5X Y N Y
3-Bar 2 thanh Trống Y Y N
3-Bar 2 thanh 1 thanh Y Y Y
3-Bar 2 thanh 2 thanh Y Y Y
3-Bar 2 thanh 3-Bar Y N Y
3-Bar 2 thanh 7 bar Y Y Y
3-Bar 2 thanh Đỏ 7 Y Y N
3-Bar 2 thanh quả anh đào N N Y
3-Bar 2 thanh 5X Y N Y
3-Bar 3-Bar Trống Y Y N
3-Bar 3-Bar 1 thanh Y Y N
3-Bar 3-Bar đá banh hôm nay trực tiếp2 thanh Y Y N
3-Bar 3-Bar 3-Bar Y Y Y
3-Bar 3-Bar 7 bar Y Y N
3-Bar 3-Bar Đỏ 7 Y Y N
3-Bar 3-Bar quả anh đào Y Y N
3-Bar 3-Bar 5X Y Y Y
3-Bar 7 bar Trống Y Y N
3-Bar 7 bar 1 thanh Y Y Y
3-Bar 7 bar 2 thanh Y Y Y
3-Bar 7 bar 3-Bar Y N Y
3-Bar 7 bar 7 bar N Y Y
3-Bar 7 bar Đỏ 7 N Y Y
3-Bar 7 bar quả anh đào N N Y
3-Bar 7 bar 5X N Y Y
3-Bar Đỏ 7 Trống Y N N
3-Bar Đỏ 7 1 thanh Y N Y
3-Bar Đỏ 7 2 thanh Y N Y
3-Bar Đỏ fifad 7 3-Bar Y N Y
3-Bar Đỏ 7 7 bar N Y Y
3-Bar Đỏ 7 Đỏ 7 N Y Y
3-Bar Đỏ 7 quả anh đào N N Y
3-Bar Đỏ 7 5X N Y Y
3-Bar quả anh đào Trống N Y N
3-Bar quả anh đào 1 thanh N Y N
3-Bar quả anh đào 2 thanh N Y N
3-Bar quả anh đào 3-Bar Y N Y
3-Bar quả anh đào 7 bar N Y N
3-Bar quả anh đào Đỏ 7 N Y N
3-Bar quả anh đào quả dream league soccer appvn anh đào N Y Y
3-Bar quả anh đào 5X N Y Y
3-Bar 5X Trống Y Y N
3-Bar 5X 1 thanh Y Y N
3-Bar 5X 2 thanh Y Y N
3-Bar 5X 3-Bar Y Y Y
3-Bar 5X 7 bar Y Y N
3-Bar 5X Đỏ 7 N Y Y
3-Bar 5X quả anh đào N Y Y
3-Bar 5X 5X Y Y Y
7 bar Trống Trống Y N N
7 bar Trống 1 thanh Y N Y
7 bar Trống 2 thanh Y N Y
7 bar Trống 3-Bar Y N Y
7 bar Trống 7 bar Y N Y
7 bar Trống Đỏ 7 Y N Y
7 bar Trống quả anh đào N N Y
7 bar Trống 5X Y N Y
7 bar 1 thanh Trống Y N N
7 bar 1 thanh 1 thanh Y Y Y
7 bar 1 thanh 2 thanh Y Y Y
7 bar 1 thanh 3-Bar Y Y Y
7 bar 1 thanh 7 bar Y N Y
7 bar 1 thanh Đỏ 7 Y N Y
7 bar 1 thanh quả anh đào N N Y
7 bar 1 thanh 5X Y N Y
7 bar 2 thanh Trống Y N N
7 bar 2 thanh 1 thanh Y Y Y
7 bar 2 thanh 2 thanh Y Y Y
7 bar 2 thanh 3-Bar Y Y Y
7 bar 2 thanh 7 bar Y N Y
7 bar 2 thanh Đỏ 7 Y N Y
7 bar 2 thanh quả anh đào N N Y
7 bar 2 thanh 5X Y N Y
7doc bao the thao moi bar 3-Bar Trống Y N N
7 bar 3-Bar 1 thanh Y Y Y
7 bar 3-Bar 2 thanh Y Y Y
7 bar 3-Bar 3-Bar N Y Y
7 bar 3-Bar 7 bar Y N Y
7 bar 3-Bar Đỏ 7 Y N Y
7 bar 3-Bar quả anh đào N N Y
7 bar 3-Bar 5X Y N Y
7 bar 7 bar Trống Y Y N
7 bar 7 bar 1 dota 2 live stream thanh Y Y N
7 bar 7 bar 2 thanh Y Y N
7 bar 7 bar 3-Bar Y Y N
7 bar 7 bar 7 bar Y Y Y
7 bar 7 bar Đỏ 7 Y Y Y
7 bar 7 bar quả anh đào Y Y N
7 bar 7 bar 5X Y Y Y
7 bar Đỏ 7 Trống Y Y N
7 bar Đỏ 7 1 thanh Y Y N
7 bar Đỏ 7 2 thanh Y Y N
7 bar Đỏ 7 3-Bar Y Y N
7 bar Đỏ 7 7 bar Y Y Y
7 bar Đỏ 7 Đỏ 7 Y Y Y
7 bar Đỏ 7 quả anh đào Y Y N
7 bar Đỏ 7 5X Y Y Y
7 bar quả anh đào Trống N Y N
7 bar quả anh đào 1 thanh N đt vnY N
7 bar quả anh đào 2 thanh N Y N
7 bar quả anh đào 3-Bar N Y N
7 bar quả anh đào 7 bar Y N Y
7 bar quả anh đào Đỏ 7 Y N Y
7 bar quả anh đào quả anh đào N Y Y
7 bar quả anh đào 5X N Y Y
7 bar 5X Trống Y Y N
7 bar 5X 1 thanh Y Y N
7 bar 5X 2 thanh Y Y N
7 bar 5X 3-Bar Y Y N
7 bar 5X 7 bar Y Y Y
7 bar 5X Đỏ 7 Y Y Y
7 bar 5X quả anh đào N Y Y
7 bar 5X 5X Y Y Y
Đỏ 7 Trống Trống Y N N
Đỏ 7 Trống 1 thanhY N N
Đỏ 7 Trống 2 thanh Y N N
Đỏ 7 Trống 3-Bar Y N N
Đỏ 7 Trống 7 bar Y N Y
Đỏ 7 Trống Đỏ 7 Y N Y
Đỏ 7 Trống quả anh đào N N Y
Đỏ 7 Trống 5X Y N Y
Đỏ 7 1 thanh Trống Y N N
Đỏ 7 1 thanh 1 thanh N Y Y
Đỏ 7 1 thanh 2 thanh N Y Y
Đỏ 7 1 thanh 3-Bar N Y Y
Đỏ 7 1 thanh 7 bar Y N Y
Đỏ 7 1 thanh Đỏ 7 Y N Y
Đỏ 7 1 thanh quả anh đào N N Y
Đỏ 7 1 thanh 5X Y N Y
Đỏ 7 2 thanh Trống Y N N
Đỏ 7 2 thanh 1 thanh N Y Y
Đỏ 7 2 thanh 2 thanh N Y Y
Đỏ 7 2 thanh 3-Bar N Y Y
Đỏ 7 2 thanh 7 bar Y N Y
Đỏ 7 2 thanh Đỏ 7 Y N Y
Đỏ 7 2 thanh quả anh đào N N Y
Đỏ 7 2 thanh 5X Y N Y
Đỏ 7 3-Bar Trống Y N N
Đỏ 7 3-Bar 1 thanh N Y Y
Đỏ 7 3-Bar 2 thanh N Y Y
Đỏ 7 3-Bar 3-Bar N Y Y
Đỏ 7 3-Bar 7 bar Y N Y
Đỏ 7 3-Bar Đỏ 7 Y N Y
Đỏ 7 3-Bar quả anh đào N N Y
Đỏ 7 3-Bar 5X Y N Y
Đỏ 7 7 bar Trống Y Y N
Đỏ 7 7 bar 1 thanh Y Y N
Đỏ 7 7 bar 2 thanh Y Y N
Đỏ 7 7 bar 3-Bar Y Y N
Đỏ 7 7 bar 7 bar Y Y Y
Đỏ 7 7 bar Đỏ 7 Y Y Y
Đỏ 7 7 bar quả anh đào Y Y N
Đỏ 7 7 bar 5X Y Y Y
Đỏ 7 Đỏ 7 Trống Y Y N
Đỏ 7 Đỏ 7 1 thanh Y Y N
Đỏ 7 Đỏ 7 2 thanh Y Y N
Đỏ 7 Đỏ 7 3-Bar Y Y N
Đỏ 7 Đỏ 7 7 bar Y Y Y
Đỏ 7 Đỏ 7 Đỏ 7 Y Y Y
Đỏ 7 Đỏ 7 quả anh đào Y Y N
Đỏ 7 Đỏ 7 5X Y Y Y
Đỏ 7 quả anh đào Trống N Y N
Đỏ 7 quả anh đào 1 thanh N Y N
Đỏ 7 quả anh đào 2 thanh N Y N
Đỏ 7 quả anh đào 3-Bar N Y N
Đỏ 7 quả anh đào 7 bar Y N Y
Đỏ 7 quả anh đào Đỏ 7 Y N Y
Đỏ 7 quả anh đào quả anh đào N Y Y
Đỏ 7 quả anh đào 5X N Y Y
Đỏ 7 5X Trống Y Y N
Đỏ 7 5X 1 thanh Y Y N
Đỏ 7 5X 2 thanh Y Y N
Đỏ 7 5X 3-Bar Y Y N
Đỏ 7 5X 7 bar Y Y Y
Đỏ 7 5X Đỏ 7 Y Y Y
Đỏ 7 5X quả anh đào N Y Y
Đỏ 7 5X 5X Y Y Y
quả anh đào Trống Trống Y N N
quả anh đào Trống 1 thanh Y N N
quả anh đào Trống 2 thanh Y N N
quả anh đào Trống 3-Bar Y N N
quả anh đào Trống 7 bar Y N N
quả anh đào Trống Đỏ 7 Y N N
quả anh đào Trống quả anh đào Y N Y
quả anh đào Trống 5X Y N Y
quả anh đào 1 thanh Trống Y N N
quả anh đào 1 thanh 1 thanh N Y Y
quả anh đào 1 thanh 2 thanh Y N N
quả anh đào 1 thanh 3-Bar Y N N
quả anh đào 1 thanh 7 bar Y N N
quả anh đào 1 thanh Đỏ 7 Y N N
quả anh đào 1 thanh quả anh đào Y N Y
quả anh đào 1 thanh 5X Y N Y
quả anh đào 2 thanh Trống Y N N
quả anh đào 2 thanh 1 thanh Y N N
quả anh đào 2 thanh 2 thanh N Y Y
quả anh đào 2 thanh 3-Bar Y N N
quả anh đào 2 thanh 7 bar Y N N
quả anh đào 2 thanh Đỏ 7 Y N N
quả anh đào 2 thanh quả anh đào Y N Y
quả anh đào 2 thanh 5X Y N Y
quả anh đào 3-Bar Trống Y N N
quả anh đào 3-Bar 1 thanh Y N N
quả anh đào 3-Bar 2 thanh Y N N
quả anh đào 3-Bar 3-Bar N Y Y
quả anh đào 3-Bar 7 bar Y N N
quả anh đào 3-Bar Đỏ 7 Y N N
quả anh đào 3-Bar quả anh đào Y N Y
quả anh đào 3-Bar 5X Y N Y
quả anh đào 7 bar Trống Y N N
quả anh đào 7 bar 1 thanh Y N N
quả anh đào 7 bar 2 thanh Y N N
quả anh đào 7 bar 3-Bar Y N N
quả anh đào 7 bar 7 bar N Y Y
quả anh đào 7 bar Đỏ 7 N Y Y
quả anh đào 7 bar quả anh đào Y N Y
quả anh đào 7 bar 5X Y N Y
quả anh đào Đỏ 7 Trống Y N N
quả anh đào Đỏ 7 1 thanh Y N N
quả anh đào Đỏ 7 2 thanh Y N N
quả anh đào Đỏ 7 3-Bar Y N N
quả anh đào Đỏ 7 7 bar N Y Y
quả anh đào Đỏ 7 Đỏ 7 N Y Y
quả anh đào Đỏ 7 quả anh đào Y N Y
quả anh đào Đỏ 7 5X Y N Y
quả anh đào quả anh đào Trống Y Y N
quả anh đào quả anh đào 1 thanh Y Y N
quả anh đào quả anh đào 2 thanh Y Y N
quả anh đào quả anh đào 3-Bar Y Y N
quả anh đào quả anh đào 7 bar Y Y N
quả anh đào quả anh đào Đỏ 7 Y Y N
quả anh đào quả anh đào quả anh đào Y Y Y
quả anh đào quả anh đào 5X Y Y Y
quả anh đào 5X Trống Y Y N
quả anh đào 5X 1 thanh Y Y N
quả anh đào 5X 2 thanh Y Y N
quả anh đào 5X 3-Bar Y Y N
quả anh đào 5X 7 bar Y Y N
quả anh đào 5X Đỏ 7 Y Y N
quả anh đào 5X quả anh đào Y Y Y
quả anh đào 5X 5X Y Y Y
5X Trống Trống Y N N
5X Trống 1 thanh Y N N
5X Trống 2 thanh Y N Y
5X Trống 3-Bar Y N Y
5X Trống 7 bar Y N Y
5X Trống Đỏ 7 Y N Y
5X Trống quả anh đào Y N Y
5X Trống 5X Y N Y
5X 1 thanh Trống Y N N
5X 1 thanh 1 thanh Y Y Y
5X 1 thanh 2 thanh Y N Y
5X 1 thanh 3-Bar Y N Y
5X 1 thanh 7 bar Y N Y
5X 1 thanh Đỏ 7 Y N Y
5X 1 thanh quả anh đào Y N Y
5X 1 thanh 5X Y N Y
5X 2 thanh Trống Y N N
5X 2 thanh 1 thanh Y Y Y
5X 2 thanh 2 thanh Y Y Y
5X 2 thanh 3-Bar Y N Y
5X 2 thanh 7 bar Y N Y
5X 2 thanh Đỏ 7 Y N Y
5X 2 thanh quả anh đào Y N Y
5X 2 thanh 5X Y Y Y
5X 3-Bar Trống Y Y N
5X 3-Bar 1 thanh Y Y N
5X 3-Bar 2 thanh Y Y N
5X 3-Bar 3-Bar Y Y Y
5X 3-Bar 7 bar Y N Y
5X 3-Bar Đỏ 7 Y N Y
5X 3-Bar quả anh đào Y N Y
5X 3-Bar 5X Y Y Y
5X 7 bar Trống Y Y N
5X 7 bar 1 thanh Y Y N
5X 7 bar 2 thanh Y Y N
5X 7 bar 3-Bar Y Y N
5X 7 bar 7 bar Y Y Y
5X 7 bar Đỏ 7 Y Y Y
5X 7 bar quả anh đào Y N Y
5X 7 bar 5X Y Y Y
5X Đỏ 7 Trống Y Y N
5X Đỏ 7 1 thanh Y Y N
5X Đỏ 7 2 thanh Y Y N
5X Đỏ 7 3-Bar Y Y N
5X Đỏ 7 7 bar Y Y Y
5X Đỏ 7 Đỏ 7 Y Y Y
5X Đỏ 7 quả anh đào Y N Y
5X Đỏ 7 5X Y Y Y
5X quả anh đào Trống Y Y N
5X quả anh đào 1 thanh Y Y N
5X quả anh đào 2 thanh Y Y N
5X quả anh đào 3-Bar Y Y N
5X quả anh đào 7 bar Y Y N
5X quả anh đào Đỏ 7 Y Y N
5X quả anh đào quả anh đào Y Y Y
5X quả anh đào 5X Y Y Y
5X 5X Trống Y Y N
5X 5X 1 thanh Y Y N
5X 5X 2 thanh Y Y Y
5X 5X 3-Bar Y Y Y
5X 5X 7 bar Y Y Y
5X 5X Đỏ 7 Y Y Y
5X 5X quả anh đào Y Y Y
5X 5X 5X Y Y Y

Có ba vở kịch có thể được chơi hai cách khác nhau, cả hai đều có cùng giá trị mong đợi. Họ đang:

 reel1 reel2 reel3 ----- ----- ----- 2 thanh 2 thanh 2 thanh 2 bar 2-bar 2-bar 

Trong cả ba trường hợp, giữ cả 3 ký hiệu có cùng giá trị dự kiến ??chính xác như chỉ giữ hai thanh đôi.

Như với tất cả các trò chơi poker video tiến bộ trong chiến lược tối ưu, các thay đổi nên được thực hiện khi giải độc đắc cao hơn. Giả sử không có thay đổi trong chiến lược, lợi nhuận sẽ tăng 0,2418% cho mỗi 1.000 trong mét trên 5.000. Để đạt được lợi nhuận 100%, đồng hồ sẽ cần là 46.107,57.

Nhìn nhận

Câu hỏi về trò chơi này đã được đăng tại trang web đồng hành của tôi Phù thủy của Vegas. Vì những đóng góp của họ đối với việc tìm kiếm lợi nhuận tối ưu, tôi xin cảm ơn Craigga, DK, JB và Miplet.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này