Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào vua bai online mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày game sâm lốc 2 tháng 3 năm 2019

Trên trang này

hb888 game Chiến lược phụ thuộc vào thành phần cho bộ bài đôi và đại lý đứng trên mềm 17

Giới thiệu

Trong Blackjack, mọi thẻ được chơi đều có tác động đến việc phân phối các thẻ còn lại. Các danh sách sau đây sẽ hiển thị chính xác cách phát thẻ của bạn ngay sau khi xáo trộn trong một kép Trò chơi boong nơi đại lý đứng trên một chiếc 17 mềm.

Để sử dụng hướng dẫn này trước tiên, hãy đi vào danh sách theo số lượng thẻ trong tay bạn. Sau đó lưu ý các thay đổi chiến lược cơ bản và cuối cùng là các ngoại lệ đối với các thay đổi. Ví dụ: nếu bạn có 16 cấu tạo từ 10, 4 và 2 so với 10 cái nhìn trong danh sách 3 thẻ. Bạn sẽ thấy rằng với ba thẻ, bạn nên đứng trên 16 so với 10. Đi xa hơn, bạn sẽ thấy có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ với 16 bao gồm 6, 6 và 4 mà bạn nên đánh. Tuy nhiên, 10+4+2 không được liệt kê là một ngoại lệ nên bạn nên đứng. Không nên giải thích rằng đây là hướng dẫn đếm thẻ. Mọi thứ đều dựa trên thẻ chính xác và không có số đại diện cho số lượng. Một số vở kịch này sẽ không đồng ý với ngay cả các chiến lược đếm thẻ tốt nhất. Các bảng này luôn luôn đúng trong khi đếm thẻ là ước tính chơi tốt nhất. Đếm thẻ không xem xét thành phần chính xác của bộ bài còn lại như phân tích này.

Hai thẻ

Thay đổi chiến lược cơ bản: Không có

Ngoại lệ:

 1. 11 (9+2) so với ace = hit
 2. 11 (8+3) so với ace = hit
 3. 12 (10+2) so với 4 = Hit

Ba thẻ

Thay đổi chiến lược cơ bản:
 1. 16 so với 10 = đứng
 2. Mềm 18 vs a = đứng
Ngoại lệ:
 1. 16 (6+6+4) so ??với 10 = Hit
 2. 16 (7+6+3) so với 10 = Hit
 3. 16 (8+6+2) so với 10 = Hit
 4. 16 (9+6+a) so với 10 = Hit
 5. 16 (10+3+3) so với 10 = Hit
 6. Mềm 18 (a+a+6) so với a = hit

Bốn thẻ

Thay đổi chiến lược cơ bản:
 1. 16 so với 10 = đứng
 2. Mềm 18 vs a = đứng
Ngoại lệ:
 1. 16 (6+6+2+2) so với 10 = Hit
 2. 16 (6+6+3+a) so với 10 = Hit
 3. 16 (7+6+2+a) so với 10 = Hit
 4. 16 (8+6+a+a) so với 10 = hit
 5. 16 (10+2+2+2) so với 10 = Hit
 6. 16 (10+3+2+a) so với 10 = Hit
 7. 16 (4+4+4+4) so ??với 9 = Đứng
 8. 16 (5+4+4+3) so với 9 = Đứng
 9. 16 (5+5+3+3) so với 9 = Đứng
 10. 16 (5+5+4+2) so với 9 = Đứng
 11. 16 (5+5+5+a) so với 9 = đứng

Năm thẻ

Thay đổi chiến lược cơ bản:
 1. 16 so với 10 = đứng
 2. Mềm 18 vs a = đứng
Ngoại lệ:
 1. 16 (6+3+3+2+2) so với 10 = Hit
 2. 16 (7+6+a+a+a) so với 10 = hit
 3. 16 (10+2+2+a+a) so với 10 = hit
 4. 16 (6+6+2+a+a) so với 10 = hit
 5. 16 (4+4+4+3+a) so với 9 = đứng
 6. 16 (4+4+4+2+2) so với 9 = Đứng
 7. 16 (4+4+3+3+2) so với 9 = Đứng
 8. 16 (4+3+3+3+3) so với 9 = Đứng
 9. 16 (5+5+3+2+a) so với 9 = đứng
 10. 16 (5+4+4+2+a) so với 9 = đứng
 11. 16 (5+4+3+3+a) so với 9 = đứng
 12. 16 (5+5+2+2+2) so với 9 = Đứng
 13. 16 (5+4+3+2+2) so với 9 = Đứng
 14. 16 (5+3+3+3+2) so với 9 = Đứng

Sáu thẻ

Thay đổi chiến lược cơ bản:
 1. 16 so với 10 = đứng
 2. Mềm 18 vs a = đứng
Ngoại lệ:
 1. 12 (4+4+a+a+a+a) so với 3 = đứng
 2. 16 (A+A+2+4+4+4) so ??với 7 = Đứng
 3. 16 (A+A+3+3+4+4) so ??với 7 = Đứng
 4. 16 (A+2+2+3+4+4) so ??với 7 = Đứng
 5. 16 (A+2+3+3+3+4) so ??với 7 = Đứng
 6. 16 (A+3+3+3+3+3) so với 7 = Đứng
 7. 16 (2+2+2+3+3+4) so ??với 7 = Đứng
 8. 16 (2+2+3+3+3+3) so với 7 = Đứng
 9. 16 (A+3+3+3+3+3) so với 8 = Đứng
 10. 16 (2+2+3+3+3+3) so với 8 = Đứng
 11. 16 (3+3+3+3+3+a) so với 9 = Đứng
 12. 16 (3+3+3+3+2+2) so với 9 = Đứng
 13. 16 (4+4+4+2+a+a) so với 9 = đứng
 14. 16 (4+4+3+3+a+a) so với 9 = đứng
 15. 16 (4+4+3+2+2+a) so với 9 = Đứng
 16. 16 (4+3+3+3+2+a) so với 9 = Đứng
 17. 16 (4+4+2+2+2+2) so với 9 = Đứng
 18. 16 (4+3+3+2+2+2) so với 9 = Đứng
 19. 16 (5+5+3+a+a+a) so với 9 = đứng
 20. 16 (5+4+4+a+a+a) so với 9 = đứng
 21. 16 (5+5+2+2+a+a) so với 9 = Đứng
 22. 16 (5+4+3+2+a+a) so với 9 = Đứng
 23. 16 (5+3+3+3+a+a) so với 9 = Đứng
 24. 16 (5+4+2+2+2+a) so với 9 = Đứng
 25. 16 (5+3+3+2+2+a) so với 9 = Đứng
 26. 16 (5+3+2+2+2+2) so với 9 = Đứng
 27. 16 (6+6+a+a+a+a) so với 10 = hit
 28. 16 (6+3+2+2+2+a) so với 10 = Hit
 29. 16 (6+2+2+2+2+2) so với 10 = Hit

Phương pháp

Các điểm tốt của chiến lược cơ bản được xác định bằng cách sử dụng chương trình kết hợp và đệ quy, tạo ra lối chơi tối ưu ở mỗi bước xem xét phân phối chính xác các thẻ còn lại. Chương trình này cũng được sử dụng để tạo ra các biểu đồ chiến lược cơ bản cho một và nhiều sàn.

?

Liên kết nội bộ

?

?

?

 • Trang chính của Blackjack.
 • Phụ lục 1: Tổng số bảng trở lại dự kiến ??phụ thuộc cho một bộ bài vô hạn.
 • Phụ lục 2A: Xác suất của đại lý sau khi giao dịch peek cho blackjack.
 • Phụ lục 2b: Xác suất của đại lý trước khi giao dịch peek cho blackjack.
 • Phụ lục 3A: Các ngoại lệ phụ thuộc vào thành phần cho chiến lược cơ bản của boong trong đó đại lý đứng trên mềm 17.
 • Phụ lục 3b: Các ngoại lệ phụ thuộc vào thành phần để nhân đôi chiến lược cơ bản trong đó các đại lý đứng trên mềm 17.
 • Phụ lục 3C: Các ngoại lệ phụ thuộc vào thành phần cho chiến lược cơ bản của boong trong đó đại lý đạt 17 độ mềm.
 • Phụ lục 4: Chi tiết về độ lệch chuẩn trong Blackjack.
 • Phụ lục 5: Infinite Deck dự kiến ??trở lại theo tay người chơi và thẻ đại lý lên.
 • Phụ lục 6: Điểm tốt của thời điểm đầu hàng.
 • Phụ lục 7: Hiệu quả của việc loại bỏ thẻ.
 • Phụ lục 8: Phân tích một số cược bên Blackjack phổ biến bao gồm Sevens, Streak, Royal Trận đấu và cà vạt.
 • Phụ lục 9: Lợi nhuận phụ thuộc vào thành phần cho 1, 2, 4, 5, 6 và 8 sàn.
 • Phụ lục 10: Hiệu ứng trên rìa nhà của các máy xáo trộn liên tục so với thẻ cắt.
 • Phụ lục 11: Giá trị và chiến lược cho phần thưởng 678 và 777.
 • Phụ lục 12: Rủi ro thống kê hủy hoại.
 • Phụ lục 13: Xác suất trong bốn thẻ đầu tiên. Có thể được sử dụng để kiểm tra số lượng sàn trong Blackjack trực tuyến.
 • Phụ lục 14: Giá trị của mỗi thẻ người chơi ban đầu.
 • Phụ lục 15: Cạnh nhà sử dụng tổng số phụ thuộc vào thành phần phụ thuộc vào thành phần
 • Phụ lục 16: Chiến lược cơ bản khi đại lý phơi bày cả hai thẻ.
 • Phụ lục 17: Số lượng Ace-Five. Có thể là cách dễ nhất để đếm thẻ.
 • Phụ lục 18: Ngoại lệ chiến lược cơ bản cho ba đến sáu thẻ.
 • Phụ lục 19: Chiến lược chia tách Blackjack khi một người chơi back đang đặt cược.
 • Phụ lục 20: Chiến lược nhân đôi của Blackjack, khi tăng gấp đôi sau khi chia tách ACE.
 • Phụ lục 21: Chi tiết về chiến lược đơn giản của Wizard.
 • Phim "21" - sự thật và hư cấu : Nhận xét của tôi về bộ phim "21."
 • BLACKJACK Úc: Quy tắc và tỷ lệ cược cho Blackjack Down Under.
 • Giới thiệu về đếm thẻ
 • Biến thể quy tắc: Hiệu quả của mọi thay đổi quy tắc blackjack đã biết.
 • Người chiến thắng tự động Charlie Rule trong Blackjack.


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi