Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 12 năm 2018

Trên trang này

go88 play go88 Tiger không có hoa hồng baccarat

Giới thiệu

Tiger No Ủy ban Baccarat là một biến thể baccarat không có hoa hồng, trả 1 đến 2 trên tổng số sáu nhân viên ngân hàng chiến thắng. Trò chơi có thể được tìm thấy tại Sands Bay Bay ở Singapore. Điều làm cho nó khác biệt là nó thêm năm cược bên mới, tất cả đều là cược hút Edge Edge High House. Trang này giải thích tất cả các quy tắc và phá vỡ tỷ lệ cược mới mà trò chơi mang lại cho Baccarat.

Quy tắc

Như thường lệ đối với các trò chơi Baccarat, tôi tận dụng tên của các cược, bao gồm cả người chơi và nhân viên ngân hàng và sử dụng chữ thường cho những người chơi trò chơi, để tránh nhầm lẫn.

 1. Tiger không có hoa hồng baccarat tuân theo các quy tắc vẽ tiêu chuẩn như trong Baccarat thông thường, mà tôi sẽ cho rằng người đọc đã quen thuộc.
 2. "Biến thể nepal" của Baccarat không có hoa hồng được theo dõi khi chiến thắng các cược ngân hàng, trong đó chiến thắng trả 1 đến 1, ngoại trừ tổng số sáu chiến thắng trong sáu đến 2.
 3. Như trong baccarat thông thường, người chơi đặt cược trả 1 đến 1 và đặt cược cà vạt trả 8 đến 1.
 4. Các cược bên sau được thêm vào:
  • Cặp Tiger - Đặt cược này sẽ giành chiến thắng nếu người chơi và hình thức tay ngân hàng cho một cặp trong hai thẻ ban đầu, theo bảng thanh toán bên dưới.
  • TIGER - Đặt cược này sẽ giành chiến thắng nếu nhân viên ngân hàng có tổng cộng sáu chiến thắng, theo bảng thanh toán bên dưới.
  • Tiger nhỏ-Chỉ trả 22 đến 1 nếu nhân viên ngân hàng có tổng cộng hai thẻ chiến thắng.
  • Big Tiger-Chỉ trả 50 đến 1 nếu nhân viên ngân hàng có tổng cộng ba thẻ chiến thắng.
  • Tiger Tie-Chỉ trả 35 đến 1 nếu bàn tay kết thúc bằng cà vạt 6-6.

?

Sau đây là bảng thanh toán cho cá cược cặp hổ. Chiến thắng là trên cơ sở "đến một".

Bàn thanh toán cặp hổ

Biến cố Thanh toán
Cặp đôi Tiger 100
Cặp đôi Tiger 20
Cặp hổ đơn 4

Thuật ngữ cho cá cược cặp hổ

 • Cặp đôi Tiger - Người chơi và Nhân viên ngân hàng có cùng một cặp. Ví dụ, cả hai đều có một cặp nữ hoàng.
 • Cặp đôi Tiger - cả hai người chơi và nhân viên ngân hàng tạo thành cặp, ngoại trừ một con hổ đôi.
 • Cặp Tiger đơn - Người chơi hoặc nhân viên ngân hàng tạo thành một cặp, nhưng không phải cả hai.

Sau đây là bảng trả cho cá cược hổ. Chiến thắng là trên cơ sở "đến một".

Tiger Pay Bàn

Biến cố Thanh toán
Banker có tổng số sáu thẻ 20
Banker có tổng số sáu thẻ 12

Phân tích

Tôi sẽ không bận tâm để đăng phân tích của mình về nhân viên ngân hàng, người chơi và đặt cược cà vạt, vì chúng có thể được tìm thấy dưới biến thể Nepal trong trang của tôi Baccarat không có hoa hồng.

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược bên của cặp hổ, dựa trên tám sàn. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 16,12%.

Bàn trả lại cặp hổ Tiger

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Cặp đôi Tiger 100 2.804.880 0,000380 0,038009
Cặp đôi Tiger 20 38.378.496 0,005201 0.104013
Cặp hổ đơn 4 1.020.125.184 0.138236 0,552945
Không có cặp -1 6.318.274.560 0,856183 -0.856183
Tổng cộng 0 7.379.583.120 1.000000 -0.161217

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược phía hổ nhỏ, dựa trên tám sàn. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 14,33%.

Bàn trả lại hổ nhỏ

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Nhân viên ngân hàng giành chiến thắng với tổng số sáu thẻ 22 186.173.936.904.192 0,037247 0,819428
Tất cả các kết quả khác -1 4,812,224,338,599,170 0,962753 -0.962753
Tổng cộng ? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.143325

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược bên Tiger lớn, dựa trên tám sàn. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 15,25%.

Bàn trở lại Tiger lớn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Nhân viên ngân hàng giành chiến thắng với tổng số sáu thẻ 50 83.058.367.551.488 0,016617 0,830850
Tất cả các kết quả khác -1 4.915.339,907,951,870 0,983383 -0.983383
Tổng cộng ? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.152533

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược phía hổ, dựa trên tám sàn. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 16,68%.

Tiger Bàn trở lại

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Nhân viên ngân hàng giành chiến thắng với tổng số sáu thẻ 20 83.058.367.551.488 0,016617 0,332340
Nhân viên ngân hàng giành chiến thắng với tổng số sáu thẻ 12 186.173.936.904.192 0,037247 0,446961
Tất cả các kết quả khác -1 4,729,165,971,047,680 0,946136 -0.946136
Tổng cộng ? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.166836

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về đặt cược bên Tiger Tie, dựa trên tám sàn. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 30,74% (ouch!).

Tiger Tie Bàn trả lại

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
6-6 cà vạt 35 96.170.001.308.416 0,019240 0,673406
Tất cả các kết quả khác -1 4.902.228.274.194.940 0,980760 -0.980760
Tổng cộng ? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.307354

Liện kết ngoại


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này