Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 10 năm 2019

Trên trang này

game liêng Caveman Keno

Giới thiệu

Caveman Keno làm nhiệm vụ fifa online 4 cũng giống như Keno thông thường Ngoại trừ trò chơi chọn ba số trước trận hòa và nếu ít nhất hai trong số chúng khớp với 20 số được rút ra thì người chơi sẽ giành được một số nhân.

Quy tắc

?
 1. Người chơi chọn từ hai đến mười số, từ 1 đến 80, như trong Keno thông thường.
 2. Máy tính sẽ vẽ ba số một số một cách ngẫu nhiên trong số các số mà người chơi không chọn. Ba con số này sẽ được đánh dấu bằng trứng khủng long.
 3. Máy tính sau đó sẽ vẽ 20 số, từ 1 đến 80, như trong Keno thông thường.
 4. Người chơi pubg esport sẽ giành chiến thắng tùy thuộc vào một phần vào số lượng người chơi phù hợp với 20 số được chọn bởi máy tính, như trong Keno thông thường.
 5. Người chơi sẽ nhận được một số nhân theo số lượng dota 2 yurnero trứng phù hợp với trận hòa 20 quả bóng. Các hệ số nhân thông thường là 1x cho 0 hoặc 1 trận đấu, 4x cho hai trận đấu và 8x hoặc 10x cho ba trận đấu. Thường là 8x.
 6. Chiến thắng của người chơi sẽ là sản phẩm của chiến thắng theo bảng thanh toán và số nhân.
?

Thí dụ

?

Hình ảnh được sử dụng với sự cho phép từ Videopoker.com.
?

Trong trò chơi trên, tôi đã chọn năm số - 2, 17, 23, 54 và 59. Trò chơi sau đó đặt trứng vào 10, lịch đá bóng việt nam 47 và 62.

Trận hòa 20 số phù hợp với hai trong số các lựa chọn của tôi-17 và 54. Bản vẽ cũng phù hợp với hai quả trứng-10 và 62.

Đặt cược mười tín dụng của tôi đã trả 10 tín chỉ vì đã bắt được hai trong số năm. Để bắt hai quả trứng, tôi đã giành được số nhân 4 lần. Vì vậy, chiến thắng cuối cùng của tôi là 4 × 10 = 40 tín dụng.

Bảng thanh toán

?

Sau đây là mỗi bảng trả lương mà tôi biết.

Bảng hôm nay việt nam đá với ai thanh toán: 1
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 10
Lợi nhuận trung bình: 88,02%
Lợi nhuận tối đa: 89,63% cho Pick 8
?

Trả bảng 1

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - -
2 3 2 1 1 - - - - -
3 ? 23 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 60 4 5 3 2 1 1
5 ? ? ? 200 46 12 4 5 4
6 ? ? ? ? 750 225 46 35 9
7 ? ? ? ? ? 2.000 450 225 80
số 8 ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500 400
9 ? ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 83,75% 86,07% 87,79% 88,67% 89,53% 89,62% 89,63% 88,79% 88,29%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 2
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 8
Lợi nhuận trung bình: 86,89%
Lợi nhuận tối đa: 88,57% cho Pick 7
?

Trả bảng 2

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - -
2 3 2 1 1 - - - - -
3 ? 23 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 60 4 5 3 2 1 1
5 ? ? ? 200 46 12 4 5 4
6 ? ? ? ? 750 225 46 35 9
7 ? ? ? ? ? 2.000 450 225 80
số 8 ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500 400
9 ? ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 82,39% 84,86% 86,59% 87,42% 88,43% 88,57% 88,51% 87,88% 87,33%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 3
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 8
Lợi nhuận trung bình: 88%
Lợi nhuận tối đa: 88,68% cho Pick 3
?

Trả bảng 3

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
2 10 3 1 1 - - - - -
3 ? 14 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 65 11 6 3 2 1 1
5 ? ? ? 75 60 14 5 6 5
6 ? ? ? ? 150 230 62 50 10
7 ? ? ? ? ? 1.000 90 90 60
số 8 ? ? ? ? ? ? 1.000 250 230
9 ? ? ? ? ? ? ? 1.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.000
Trở về 86,41% 87,48% 88,68% 88,34% 88,17% 88,30% 88,11% 88,36% 88,20%
Tần số nhấn 0,00% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 4
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 10
Lợi nhuận trung bình: 88,02%
Lợi nhuận tối đa: 89,63% cho Pick 8
?

Trả bảng 4

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - -
2 3 2 1 1 - - - - -
3 ? 23 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 60 4 5 3 2 1 1
5 ? ? ? 200 46 12 4 5 4
6 ? ? ? ? 750 225 46 35 9
7 ? ? ? ? ? 2.000 450 225 80
số 8 ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500 400
9 ? ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 82,39% 84,86% 86,59% 87,42% 88,43% 88,57% 88,51% 87,88% 87,33%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 5
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 10
Lợi nhuận trung bình: 90,05%
Lợi nhuận tối đa: 91,64% cho Pick 5
?

Trả bảng 5

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - -
2 3 2 1 1 - - - - -
3 ? 24 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 67 5 5 3 2 1 1
5 ? ? ? 215 49 12 4 5 4
6 ? ? ? ? 800 245 48 35 9
7 ? ? ? ? ? 2.000 500 255 100
số 8 ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500 300
9 ? ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 82,39% 86,80% 89,51% 90,37% 90,51% 90,47% 90,15% 90,14% 89,78%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 6
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 8
Lợi nhuận trung bình: 89,88%
Lợi nhuận tối đa: 90,68% cho Pick 7
?

Trả bảng 6

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
2 10 3 1 1 - - - - -
3 ? 15 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 69 12 6 3 2 1 1
5 ? ? ? 80 65 14 5 6 5
6 ? ? ? ? 150 255 65 50 10
7 ? ? ? ? ? 1.000 155 105 70
số 8 ? ? ? ? ? ? 1.000 500 250
9 ? ? ? ? ? ? ? 1.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.000
Trở về 86,41% 89,42% 90,35% 90,43% 90,24% 90,68% 90,36% 90,49% 90,60%
Tần số nhấn 0,00% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 7
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 8
Lợi nhuận trung bình: 91,44%
Lợi nhuận tối đa: 92,43% cho Pick 3
?

Trả bảng 7

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
2 10 3 1 1 - - - - -
3 ? 16 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 74 13 6 3 2 1 1
5 ? ? ? 80 70 14 5 6 5
6 ? ? ? ? 150 270 68 50 10
7 ? ? ? ? ? 1.000 200 125 77
số 8 ? ? ? ? ? ? 1.000 500 250
9 ? ? ? ? ? ? ? 1.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.000
Trở về 86,41% 91,36% 92,43% 92,09% 92,31% 92,11% 92,20% 92,00% 92,04%
Tần số nhấn 0,00% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 8
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 10
Lợi nhuận trung bình: 92,07%
Lợi nhuận tối đa: 93,68% cho Pick 7
?

Trả bảng 8

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 1 - - - - - - - -
2 3 2 1 1 - - - - -
3 ? 26 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 72 6 5 3 2 1 1
5 ? ? ? 215 54 13 4 5 4
6 ? ? ? ? 780 255 52 40 10
7 ? ? ? ? ? 2.000 550 235 100
số 8 ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500 325
9 ? ? ? ? ? ? ? 2.000 1.500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.000
Trở về 82,39% 90,69% 91,60% 92,03% 92,24% 92,59% 92,40% 92,40% 91,72%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 9
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 8
Lợi nhuận trung bình: 94,09%
Lợi nhuận tối đa: 95,05% cho Pick 2
?

Trả bảng 9

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
2 11 3 1 1 - - - - -
3 ? 17 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 78 14 6 3 2 1 1
5 ? ? ? 85 74 14 5 6 5
6 ? ? ? ? 150 290 74 50 10
7 ? ? ? ? ? 1.000 200 152 87
số 8 ? ? ? ? ? ? 1.000 500 250
9 ? ? ? ? ? ? ? 1.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.000
Trở về 95,05% 93,30% 94,10% 94,18% 93,96% 94,01% 94,06% 94,03% 94,10%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%


Bảng thanh toán: 10
Hệ số nhân cho ba quả trứng: 8
Lợi nhuận trung bình: 95,11%
Lợi nhuận tối đa: 95,36% cho Pick 3
?

Trả bảng 10

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
2 11 3 1 1 - - - - -
3 ? 18 5 2 2 1 1 - -
4 ? ? 81 15 6 3 2 1 1
5 ? ? ? 75 77 14 5 6 5
6 ? ? ? ? 150 300 77 50 10
7 ? ? ? ? ? 1.000 200 166 90
số 8 ? ? ? ? ? ? 1.000 500 275
9 ? ? ? ? ? ? ? 1.000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.000
Trở về 95,05% 95,25% 95,36% 94,98% 95,20% 94,96% 94,98% 95,08% 95,14%
Tần số nhấn 8,64% 1,94% 6,52% 13,67% 4,38% 8,53% 14,25% 5,28% 8,82%

?

Phân tích

?

Bảng sau đây cho thấy xác suất của từng số lần bắt theo số lượng lượt chọn.

Xác suất ở KenoMở rộng

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
0 0,560127 0,416504 0,308321 0,227184 0.166602 0.121574 0,088266 0,063748 0,045791
1 0,379747 0.430867 0,432732 0,405686 0,363495 0,315193 0,266464 0.220666 0.179571
2 0,060127 0.138754 0,212635 0,270457 0,308321 0,326654 0,328146 0,316426 0,295257
3 ? 0,013875 0,043248 0,083935 0.129820 0.174993 0,214786 0,246109 0,267402
4 ? ? 0,003063 0,012092 0,028538 0,052191 0,081504 0.114105 0.147319
5 ? ? ? 0,000645 0,003096 0,008639 0,018303 0,032601 0,051428
6 ? ? ? ? 0,000129 0,000732 0,002367 0,005720 0,011479
7 ? ? ? ? ? 0,000024 0,000160 0,000592 0,001611
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,000004 0,000033 0,000135
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,000001 0,000006
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,000000

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất bắt hai quả trứng.

Xác suất bắt hai quả game bài đổi thưởng kiemtinh trứngMở rộng

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
0 0.144855 0.148052 0.151351 0.154757 0.158275 0.161908 0.165661 0.169539 0.173548
1 0.132617 0.135584 0.138649 0.141814 0.145085 0.148466 0.151962 0.155577 0.159317
2 0.120669 0.123404 0.126230 0.129152 0.132173 0.135298 0.138531 0.141877 0.145342
3 ? 0.111552 0.114139 0.116816 0.119585 0.122452 0.125419 0.128493 0.131677
4 ? ? 0.102418 0.104850 0.107368 0.109975 0.112676 0.115475 0.118378
5 ? ? ? 0,093299 0,095566 0,097916 0.100352 0.102878 0.105499
6 ? ? ? ? 0,084228 0,086324 0,088498 0,090753 0,093095
7 ? ? ? ? ? 0,075246 0,game bài uno077163 0,079153 0,081220
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,066398 0,068131 0,069931
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,057738 0,059280
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,049324

Xác suất bắt ba quả trứngMở rộng

Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
0 0,014985 0,015584 0,016216 0,016883 0,017586 0,018329 0,019115 0,019946 0,020826
1 0,012737 0,013247 0,013784 0,014350 0,014948 0,015580 0,016247 0,016954 0,017702
2 0,010726 0,011155 0,011607 0,012084 0,012588 0,013120 0,013682 0,014277 0,014907
3 ? 0,009296 0,009673 0,010070 0,010490 0,010933 0,0game quay hũ uy tín 202111402 0,011897 0,012422
4 ? ? 0,007966 0,008293 0,008639 0,009004 0,009390 0,009798 0,010230
5 ? ? ? 0,006738 0,007019 0,007316 0,007629 0,007961 0,008312
6 ? ? ? ? 0,005615 0,005852 0,006103 0,006369 0,006650
7 ? ? ? ? ? 0,004598 0,004795 0,005004 0,005225
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,003689 0,003849 0,004019
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,002887 0,003014
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,002192

Bảng tiếp theo cho thấy hệ số nhân trung bình theo số lần chọn và bắt, giả sử hệ số nhân 4X ban ca doi the cao cho hai quả trứng và 8x cho ba.

Hệ số nhân dự kiếnMở rộng

game bài đổi thưởng tiền that bắn cá online miễn phí
Chụp lấy Nhặt
2 3 4 5 6 7 số 8 9 10
0 1.539461 1.553247 1.567568 1.582451 1.597927 1.614027 1.630785 1.648237 1.666423
1 1.487013 1.499481 1.512432 1.525894 1.539893 1.554457 1.569618 1.585408 1.601863
2 1.437089 1.448298 1.459943 1.472047 1.484635 1.497733 1.511368 1.525571 1.540373
3 ? 1.399727 1.410128 1.420940 1.432186 1.443887 1.456070 1.468760 1.481988
4 ? ? 1.363016 1.372603 1.382574 1.392951 1.403756 1.415012 1.426745
5 ? ? ? 1.327064 1.335832 1.344958 1.354460 1.364360 1.374680
6 ? ? ? ? 1.291991 1.299939 1.308216 1.316840 1.325831
7 ? ? ? ? ? 1.257927 1.265057 1.272487 1.280234
số 8 ? ? ? ? ? ? 1.225017 1.231336 1.237925
9 ? ?? ? ? ? ? 1.193421 1.198940
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.163318

?

Máy tính

?

Tính tỷ lệ cược cho bất kỳ bảng thanh toán Keno Keno nào với Máy tính Caveman Keno.

Liên kết nội bộ

? ?

Liện kết ngoại

?

Chơi Caveman Keno tại Videopoker.com.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơibanh club 2020 apk
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này