Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 3 năm 2018

Trên trang này

game bài 88 Xác suất poker

Giới thiệu

Stud năm đến mười thẻ

Các bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp và xác suất cho mỗi tay poker bằng năm thẻ tốt nhất từ ??5 đến 10 thẻ.

 

Năm thẻ

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 4 0,00000154
Thẳng tuôn ra 36 0,00001385
Bốn loại 624 0,00024010
Ngôi nhà hạnh phúc 3.744 0,00144058
Tuôn ra 5,108 0,00196540
Dài 10.200 0,00392465
Ba loại 54.912 0,02112845
Hai cặp 123,552 0,04753902
Đôi 1.098.240 0,42256903
Không 1.302.540 0,50117739

 

 

Six Card Stud

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 188 0,000009
Thẳng tuôn ra 1656 0,000081
Bốn loại 14664 0,000720
Ngôi nhà hạnh phúc 165984 0,008153
Tuôn ra 205792 0,010108
Dài 361620 0,017763
Ba loại 732160 0,035963
Hai cặp 2532816 0.124411
Đôi 9730740 0,477969
Không 6612900 0,324822
Tổng cộng 20358520 1

 

 

Bảy thẻ stud

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 4.324 0,00003232
Thẳng tuôn ra 37.260 0,00027851
Bốn loại 224.848 0,00168067
Ngôi nhà hạnh phúc 3,473,184 0,02596102
Tuôn ra 4.047.644 0,03025494
Dài 6.180.020 0,04619382
Ba loại 6.461.620 0,04829870
Hai cặp 31.433.400 0,23495536
Đôi 58.627.800 0,43822546
Ace cao hoặc ít hơn 23.294.460 0.17411920
Tổng cộng 133.784.560 1.00000000

 

Bảng tiếp theo cũng cho thấy xác suất cho stud bảy thẻ, nhưng chi tiết hơn.

Bảy thẻ stud-chi tiết

Tay Thông tin chi tiết Kết hợp Xác suất
Royal Flush   4.324 0,000032
Thẳng tuôn ra K-9 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra Q-8 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra J-7 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra 10-6 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra 9-5 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra 8-4 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra 7-3 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra 6-2 4.140 0,000031
Thẳng tuôn ra 5-A 4.140 0,000031
Bốn loại Aces 17.296 0,000129
Bốn loại Kings 17.296 0,000129
Bốn loại Nữ hoàng 17.296 0,000129
Bốn loại Jacks 17.296 0,000129
Bốn loại Hàng chục 17.296 0,000129
Bốn loại Nines 17.296 0,000129
Bốn loại Tám 17.296 0,000129
Bốn loại Sevens 17.296 0,000129
Bốn loại Sáu 17.296 0,000129
Bốn loại Fives 17.296 0,000129
Bốn loại Bốn người 17.296 0,000129
Bốn loại Three 17.296 0,000129
Bốn loại Twos 17.296 0,000129
Ngôi nhà hạnh phúc Aces up 271.392 0,002029
Ngôi nhà hạnh phúc Vua lên 270.688 0,002023
Ngôi nhà hạnh phúc Nữ hoàng lên 269.984 0,002018
Ngôi nhà hạnh phúc Jacks lên 269.280 0,002013
Ngôi nhà hạnh phúc Hàng chục 268.576 0,002008
Ngôi nhà hạnh phúc Nines lên 267.872 0,002002
Ngôi nhà hạnh phúc Eights Up 267.168 0,001997
Ngôi nhà hạnh phúc Sevens lên 266.464 0,001992
Ngôi nhà hạnh phúc Sixes lên 265.760 0,001986
Ngôi nhà hạnh phúc Fives lên 265.056 0,001981
Ngôi nhà hạnh phúc Bốn người lên 264.352 0,001976
Ngôi nhà hạnh phúc Ba người lên 263.648 0,001971
Ngôi nhà hạnh phúc Twos lên 262.944 0,001965
Tuôn ra Ace cao 1,584,704 0,011845
Tuôn ra Vua cao 1.046.844 0,007825
Tuôn ra Nữ hoàng cao 657.772 0,004917
Tuôn ra Jack cao 389.000 0,002908
Tuôn ra 10 cao 212.224 0,001586
Tuôn ra 9 cao 103.280 0,000772
Tuôn ra 8 cao 41.964 0,000314
Tuôn ra 7 cao 11.856 0,000089
Dài A-10 747.980 0,005591
Dài K-9 603,560 0,004511
Dài Q-8 603,560 0,004511
Dài J-7 603,560 0,004511
Dài 10-6 603,560 0,004511
Dài 9-5 603,560 0,004511
Dài 8-4 603,560 0,004511
Dài 7-3 603,560 0,004511
Dài 6-2 603,560 0,004511
Dài 5-A 603,560 0,004511
Ba loại Aces 498.916 0,003729
Ba loại Kings 498.916 0,003729
Ba loại Nữ hoàng 497.904 0,003722
Ba loại Jacks 496.892 0,003714
Ba loại Hàng chục 495.880 0,003707
Ba bang xep hang vong loai world cup 2022 loại Nines 495.880 0,003707
Ba loại Tám 495.880 0,003707
Ba loại Sevens 495.880 0,003707
Ba loại Sáu 495.880 0,003707
Ba loại Fives 495.880 0,003707
Ba loại Bốn người 496.892 0,003714
Ba loại Three 497.904 0,003722
Ba loại Twos 498.916 0,003729
Hai cặp Aces up 5.042.736 0,037693
Hai cặp Vua lên 4.575.744 0,034202
Hai cặp Nữ hoàng lên 4.110.588 0,030725
Hai cặp Jacks lên 3.656.340 0,027330
Hai cặp Hàng chục 3.213.000 0,024016
Hai cặp Nines lên 2.778.300 0,020767
Hai cặp Eights Up 2.352.240 0,017582
Hai cặp Sevens vl world cup 2022 khu vuc chau au lên 1.934.820 0,014462
Hai cặp Sixes lên 1.526.040 0,011407
Hai cặp Fives lên 1.128.168 0,008433
Hai cặp Bốn người lên 745.740 0,005574
Hai cặp Ba người lên 369.684 0,002763
Cặp cao Aces 4.573.800 0,034188
Cặp cao Kings 4.573.800 0,034188
Cặp cao Nữ hoàng 4.538.160 0,033921
Cặp cao Jacks 4,502,520 0,033655
Cặp cao Hàng chục 4,466,880 0,033389
Cặp cao Nines 4,472,820 0,033433
Cặp cao Tám 4,472,820 0,033433
Cặp cao Sevens 4,472,820 0,033433
Cặp cao Sáu 4,472,820 0,033433đội tuyển vn hôm nay
Cặp cao Fives 4,466,880 0,033389
Cặp cao Bốn người 4,502,520 0,033655
Cặp cao Three 4.538.160 0,033921
Cặp cao Twos 4.573.800 0,034188
Không Ace cao 12.944.820 0,096759
Không Vua cao 6.386.940 0,047740
Không Nữ hoàng cao 2.719.500 0,020327
Không Jack cao 963.480 0,007202
Không 10 cao 248.640 0,001859
Không 9 cao 31.080 0,000232
Tổng cộng   133.784.560 1.000000
 

 

Tám card stud

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 64.860 0,00008619
fifa online 4 addictThẳng tuôn ra 546.480 0,00072618
Bốn loại 2.529.262 0,00336098
Ngôi nhà hạnh phúc 45.652.128 0,06066420
Tuôn ra 50.850.320 0,06757175
Dài 67,072,620 0,08912853
Ba loại 38.493.000 0,05115090
Hai cặp 257.760.900 0,34252204
Đôi 236.092.500 0,31372828
Không 53.476.080 0,07106096
Tổng cộng 752,538,150 1.00000000

 

 

Nine Card Stud

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 713,460 danh sách tuyển việt nam vòng loại world cup0,000194
Thẳng tuôn ra 5,874,656 0,001597
Bốn loại 22.247.616 0,006047
Ngôi nhà hạnh phúc 423,908,824 0.115222
Tuôn ra 453.008.864 0.123131
Dài 509.071.920 0.138370
Ba loại 151.728.780 0,041241
Hai cặp 1.442.570.040 0,392101
Đôi 600.163.200 0f03 garena.163129
Bàn tay không trả tiền 69.788.040 0,018969
Tổng cộng 3.679.075.400 1.000000

 

 

Mười card stud

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 6.135.750 0,000388
Thẳng tuôn ra 49.346.350 0,003119
Bốn loại 159.262.448 0,010067
Ngôi nhà hạnh phúc 2.971.045.612 0.187803
Tuôn ra 3.024.664.090 0.191192
Dài 2.797.153.740 0.176811
Ba loại 372.408.960 0,023540
Hai cặp 5,560.398.330 0,351478
Đôi 842,044,140 0,053226
Bàn tay không trả tiền 37.564.800 0,002375
Tổng cộng 15.esport là gì820.024.220 1.000000

 

Bóng thấp

Các quy tắc khác nhau trong quả bóng thấp cho dù aces cao hay thấp, và liệu các đường thẳng và tuôn ra có tác dụng chống lại người chơi hay không. Các bảng sau đây nhìn vào hai bộ quy tắc khác nhau.

 

Quả bóng thấp 5 thẻ, không thẳng hoặc tuôn ra

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 0 0
Thẳng tuôn ra 0 0
Bốn loại 624 0,00024
Ngôi nhà hạnh no copyright esport logo phúc 3744 0,001441
Tuôn ra 0 0
Dài 0 0
Ba loại 54912 0,021128
Hai cặp 123552 0,047539
Đôi 1098240 0,422569
Ace cao 0 0
Vua cao 506880 0.195032
Nữ hoàng cao 337920 0.130021
Jack cao 215040 0,082741
10 cao 129024 0,049644
9 cao 71680 0,02758
8 cao 35840 0,01379
7 cao 15360 0,00591
6 cao 5120 0,00197
5 cao 1024 0,000394
Tổng cộng 2598960 1

 

 

Bóng thấp 5 thẻ-Struits & Flushes fifa4 được thi hành

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 4 0,000002
Thẳng tuôn ra 36 0,000014
Bốn loại 624 0,00024
Ngôi nhà hạnh phúc 3744 0,001441
Tuôn ra 5108 đánh bài đổi thẻ0,001965
Dài 10200 0,003925
Ba loại 54912 0,021128
Hai cặp 123552 0,047539
Đôi 1098240 0,422569
Ace cao 502860 0.193485
Vua cao 335580 0.129121
Nữ hoàng cao 213180 0,082025
Jack cao 127500 0,049058
10 cao 70380 0,02708
9 cao 34680 0,013344
8 cao 14280 0,005495
7 cao 4080 0,00157
6 cao 0 0
5 cao 0 0
Tổng cộng 2598960 1

 

Omaha

Ở Omaha, người chơi có thể sử dụng bất kỳ 2 trong số 4 thẻ của riêng mình và bất kỳ 3 trong số 5 thẻ cộng đồng, để xì tố online tạo thành tay poker cao nhất và thấp nhất. Các đường thẳng và tuôn ra không được thực thi trong tay thấp. Đối với các aces tay thấp luôn được tính là thấp. Dưới đây là xác suất cho mỗi tay.

 

Bàn tay cao của Omaha

Tay Kết hợp Xác suất
Royal Flush 42807600 0,000092
Thẳng tuôn ra 368486160 0,000795
Bốn loại 2225270496 0,0048
Ngôi nhà hạnh phúc 29424798576 0,063475
Tuôn ra 31216782384 0,067341bet365 casino
Dài 52289648688 0.112799
Ba loại 40712657408 0,087825
Hai cặp 170775844104 0,368398
Đôi 122655542152 0,264593
Tất cả khác 13851662832 0,029881
Tổng cộng 463563500400 1

 

 

Bàn tay thấp của Omaha

Tay Kết hợp Xác suất
5 cao 7439717760 0,016049
6 cao 25832342400 0,055726
7 cao 51687563904 0.111501
8 cao 76415359104 0.164843
9 cao 90496557312 0.195219
10 cao 87800751360 0.189404
J game choáng club cao 68526662400 0.147826
Q Cao 39834609408 0,085931
K cao 13835276928 0,029845
Cặp hoặc cao hơn 1694659824 0,003656
Tổng cộng 463563500400 1

 

Bàn tay trung bình trong năm card stud

Bàn tay poker stud năm trung bình là ace, king, nữ hoàng, jack, 6.

Xác suất trong Texas Hold 'EM hai người chơi

Đối với chủ đề này, vui lòng xem trang riêng của tôi trên Xác suất trong Texas Hold 'EM hai người chơi.

Bàn tay trung bình ở Texas giữ 'em

Bảng dưới đây cho thấy bàn tay trung bình ở Texas nắm giữ bởi số lượng người chơi. Bảng này giả định rằng không ai từng gấp.

Bàn tay trung bình ở Texas giữ 'em

Người chơi Bàn tay trung bình
1 Cặp - JJat8
2 Hai cặp - 8877J
3 Hai cặp - QQ44T
4 Hai cặp - kkttj
5 Hai cặp - aajj6
6 Ba loại - 555T7
7 Ba loại - 999T8
số 8 Ba loại - QQQT8
9 Ba loại - aaaqt
10 Thẳng - 65432

Xác suất tay cao ở Texas Hold 'Em

Hai bảng sau đây cho thấy xác suất của bàn tay chiến thắng ở Texas giữ cho 2 đến 10 người chơi, cho rằng không ai có thể gấp. Những bảng này được tạo để giúp tôi phân tích Đặt cược vào poker.

Texas Hold 'Em - Xác suất tay cao - 1 đến 5 người chơi

Tay 1 người chơi 2 người chơi 3 người chơi 4 người chơi 5 người chơi
Royal Flush 0,000032 0,000063 0,000094 0,000125 0,000155
Thẳng tuôn ra 0,000279 0,000541 0,000801 0,001058 0,001312
Bốn loại 0,001680 0,003120 0,004560 0,005998 0,007437
Ngôi nhà hạnh phúc 0,025963 0,047027 0,065383 0,081605 0,096110
Tuôn ra 0,030258 0,052479 0,070330 0,085043 0,097491
Dài 0,046197 0,080196 0.107931 0.130825 0.149905
Ba loại 0,048301 0,071897 0,092473 0.110374 0.125849
Hai cặp 0,234949 0,314178 0,339171 0,337678 0,323925
Đôi 0,438221 0,371200 0,299665 0,241083 0.195945
Thẻ cao 0.174120 0,059299 0,019591 0,006212 0,001869

 

Texas Hold 'Em - Xác suất High Hand - 6 đến 10 người chơi

Tay 6 người chơi 7 người chơi 8 người chơi 9 người chơi 10 người chơi
Royal Flush 0,000186 0,000217 0,000248 0,000279 0,000309
Thẳng tuôn ra 0,001565 0,001814 0,002061 0,002305 0,002547
Bốn loại 0,008874 0,010311 0,011747 0,013183 0,014620
Ngôi nhà hạnh phúc 0.109234 0.121232 0.132294 0.142568 0.152169
Tuôn ra 0.108291 0.117875 0.126536 0.134473 0.141819
Dài 0.165917 0.179431 0.190885 0,200623 0,208920
Ba loại 0.139101 0.150285 0.159563 0.167088 0.172997
Hai cặp 0,305116 0,284805 0,264703 0,245564 0,227706
Đôi 0.161189 0.133893 0.111931 0,093911 0,078910
Thẻ cao 0,000528 0,000138 0,000033 0,000007 0,000001

 

Chậu xắt nhỏ ở Texas giữ 'em

Do năm thẻ cộng đồng, sườn hoặc mối quan hệ, không phải là bất thường ở Texas Hold 'em. Bảng sau đây cho thấy những điều sau đây cho 2 đến 10 người chơi, giả sử không ai gấp lại:
 
  • Xác suất của một nồi xắt nhỏ.
  • Người chiến thắng trung bình mỗi tay.
  • Người chiến thắng trung bình mỗi nồi xắt nhỏ.
 

Texas giữ 'em - chậu băm nhỏ

Người chơi Prob.
Chặt
Trung bình
Người chiến thắng
mỗi tay
Trung bình
Người chiến thắng
mỗi lần
2 0,062166 1.062166 2.000000
3 0,060548 1.074952 2.237896
4 0,066752 1.084148 2.260614
5 0,074879 1.093894 2.253952
6 0,083382 1.104460 2.252781
7 0,091632 1.115304 2.258336
số 8 0,099642 1.126432 2.268862
9 0.107048 1.137478 2.284261
10 0.113972 1.148436 2.302389

 

Xác suất nhiều tầng

Tôi đã được hỏi nhiều lần về xác suất của mỗi tay poker trong các trò chơi nhiều tầng. Mặc dù tôi cảm thấy mạnh mẽ các trò chơi dựa trên poker nên được chơi chỉ với một bộ bài, tôi sẽ gửi theo ý muốn của độc giả và trình bày các bảng sau. Bảng đầu tiên cho thấy số lượng kết hợp thô và xác suất thứ hai.

Kết hợp xì phé trong 1 đến 8 sànMở rộng

Tay Số sàn
1 2 3 4 5 6 7 số 8
5 loại 0 728 10296 56784 201552 552552 1277640 2617888
Royal Flush 4 128 972 4096 12500 31104 67228 131072
Thẳng tuôn ra 36 1152 8748 36864 112500 279936 605052 1179648
4 của một loại 624 87360 926640 4542720 15116400 39783744 89434800 179512320
Ngôi nhà hạnh phúc 3744 244608 2265120 10483200 33789600 87145344 193179168 383784960
Tuôn ra 5108 261840 2291436 10337408 32836500 83889648 184732940 365208576
Dài 10200 326400 2478600 10444800 31875000 79315200 171431400 334233600
3 của một loại 54912 3075072 27150552 122783232 390390000 997805952 2197787592 4345516032
2 cặp 123552 5374512 44756712 197188992 617760000 1563982992 3422050632 6733089792
Đôi 1098240 40909440 325250640 1401354240 4332900000 10875047040 23649465840 46319370240
Không 1302540 41681280 316517220 1333800960 4070437500 10128551040 21891789780 42681630720
toàn bộ 2598960 91962520 721656936 3091033296 9525431552 23856384552 51801822072 101346274848

 

Sàn vô hạn

Bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp nếu mỗi thẻ được xử lý từ một bộ bài riêng biệt, tương đương về mặt toán học với số lượng boong vô hạn.

Boong vô hạn

Tay Hoán vị
Royal Flush 480
Năm loại 13.312
Thẳng tuôn ra 4.320
Bốn loại 798.720
Ngôi nhà hạnh phúc 1.597.440
Tuôn ra 1.470.960
Dài 1.224.000
Ba loại 17.503.200
Hai cặp 26.254.800
Đôi 175.032.000
Không 156.304.800
Tổng cộng 380.204.032

 

 

Xác suất đánh bài trong 1 đến 8 sànMở rộng

Tay Số sàn
1 2 3 4 5 6 7 số 8
5 loại 0 0,00000792 0,00001427 0,00001837 0,00002116 0,00002316 0,00002466 0,00002583
Royal Flush 0,00000154 0,00000139 0,00000135 0,00000133 0,00000131 0,0000013 0,0000013 0,00000129
Thẳng tuôn ra 0,00001385 0,00001253 0,00001212 0,00001193 0,00001181 0,00001173 0,00001168 0,00001164
4 của một loại 0,0002401 0,00094995 0,00128405 0,00146964 0,00158695 0,00166764 0,00172648 0,00177128
Ngôi nhà hạnh phúc 0,00144058 0,00265987 0,00313878 0,00339149 0,0035473 0,00365291 0,0037292 0,00378687
Tuôn ra 0,0019654 0,00284725 0,00317524 0,00334432 0,00344725 0,00351644 0,00356615 0,00360357
Dài 0,00392465 0,00354927 0,0034346 0,00337906 0,00334631 0,00332469 0,00330937 0,00329794
3 của một loại 0,02112845 0,03343832 0,03762252 0,03972239 0,04098397 0,04182553 0,04242684 0,04287791
2 cặp 0,04753902 0,05844242 0,06201937 0,06379388 0,06485375 0,06555826 0,06606043 0,06643648
Đôi 0,42256903 0,44484905 0,4506998 0,4533611 0,45487703 0,45585478 0,45653734 0,45704068
Không 0,50117739 0,45324204 0,4385979 0,4315065 0,42732316 0,42456354 0,42260656 0,42114652
toàn bộ 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Xác suất boong hoang dã

Hai bảng tiếp theo cho thấy xác suất trong stud 5 thẻ với một thẻ hoang dã. Bảng đầu tiên là cho một thẻ hoang dã một phần chỉ có thể được sử dụng để hoàn thành một đường thẳng, xả thẳng, hoặc xả hoàng gia, nếu không nó phải được sử dụng như một ace (tương tự như trong Pai Gow Poker). Bảng thứ hai là cho một thẻ hoàn toàn hoang dã.

 

5 thẻ với một phần hoang dã Joker

Tay Thiên nhiên
Kết hợp
Hoang dại
Kết hợp
Tổng cộng
Kết hợp
Xác suất
năm loại 0 1 1 0
Royal Flush 4 20 24 0,000008
thẳng tuôn ra 36 144 180 0,000063
Bốn loại 624 204 828 0,000289
ngôi nhà hạnh phúc 3744 624 4368 0,001522
tuôn ra 5108 2696 7804 0,002719
dài 10200 10332 20532 0,007155
3 của một loại 54912 8448 63360 0,022079
2 cặp 123552 15048 138600 0,048298
đôi 1098240 116784 1215024 0,4234
Không có gì 1302540 116424 1418964 0,494467
toàn bộ 2598960 270725 2869685 1

 

 

Stud 5 thẻ với Joker hoàn toàn hoang dã

Tay Thiên nhiên
Kết hợp
Hoang dại
Kết hợp
Tổng cộng
Kết hợp
Xác suất
năm loại 0 13 13 0,000005
Royal Flush 4 20 24 0,000008
thẳng tuôn ra 36 144 180 0,000063
Bốn loại 624 2496 3120 0,001087
ngôi nhà hạnh phúc 3744 2808 6552 0,002283
tuôn ra 5108 2696 7804 0,002719
dài 10200 10332 20532 0,007155
3 của một loại 54912 82368 137280 0,047838
2 cặp 123552 0 123552 0,043054
đôi 1098240 169848 1268088 0,441891
Không có gì 1302540 0 1302540 0,453897
Tổng cộng 2598960 270725 2869685 1

 

Bảng tiếp theo cho thấy sự kết hợp và xác suất với hai trò đùa hoàn toàn hoang dã. Lưu ý rằng toàn bộ ngôi nhà và bốn loại có xác suất bằng nhau.

 

Stud 5 thẻ với hai trò đùa hoàn toàn hoang dã

Tay Thiên nhiên
Kết hợp
Một Joker
Kết hợp
Hai Jokers
Kết hợp
Tổng cộng
Kết hợp
Xác suất
Năm loại 0 26 52 78 0,000025
Royal Flush 4 40 40 84 0,000027
Thẳng tuôn ra 36 288 216 540 0,000171
Bốn loại 624 4992 3744 9360 0,002960
Ngôi nhà hạnh phúc 3744 5616 0 9360 0,002960
Tuôn ra 5108 5392 888 11388 0,003601
Dài 10200 20664 3840 34704 0,010974
Ba loại 54912 164736 13320 232968 0,073666
Hai cặp 123552 0 0 123552 0,039068
Đôi 1098240 339696 0 1437936 0,454682
Bàn tay không trả tiền 1302540 0 0 1302540 0.411869
Tổng cộng 2598960 541450 22100 3162510 1

 

Bảng tiếp theo cho thấy số lượng kết hợp cho mỗi bàn tay khi một thứ hạng cụ thể là hoang dã.

 

Kết hợp stud năm thẻ hoang dãMở rộng

Tay 2 hoang dã 3 hoang dã 4 hoang dã 5 hoang dã 6 hoang dã 7 hoang dã 8 hoang dã 9 hoang dã 10 hoang dã J hoang dã Q's Wild K hoang dã A hoang dã
Bốn hoang dã 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Năm loại 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624
Thẳng tuôn ra 2552 2412 2272 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2272 2412 2552 2416
Bốn loại 31552 31568 31584 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31584 31568 31552 31600
Ngôi nhà hạnh phúc 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672 12672
Tuôn ra 14472 14596 14720 14844 14844 14844 14844 14844 14844 14720 14596 14472 14560
Dài 62232 57108 51984 46860 46860 46860 46860 46860 46860 51984 57108 62232 60144
Ba loại 355080 356160 357240 358320 358320 358320 358320 358320 358320 357240 356160 355080 356160
Hai cặp 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040 95040
Đôi 1225008 1228032 1231056 1234080 1234080 1234080 1234080 1234080 1234080 1231056 1228032 1225008 1226016
Không 799680 800700 801720 802740 802740 802740 802740 802740 802740 801720 800700 799680 799680
Tổng cộng 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960 2598960

 

 

Xác suất stud năm thẻ hoang dãMở rộng

Tay 2 hoang dã 3 hoang dã 4 hoang dã 5 hoang dã 6 hoang dã 7 hoang dã 8 hoang dã 9 hoang dã 10 hoang dã J hoang dã Q's Wild K hoang dã A hoang dã
Bốn hoang dã 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018
Năm loại 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024 0,00024
Thẳng tuôn ra 0,000982 0,000928 0,000874 0,00082 0,00082 0,00082 0,00082 0,00082 0,00082 0,000874 0,000928 0,000982 0,00093
Bốn loại 0,01214 0,012146 0,012153 0,012159 0,012159 0,012159 0,012159 0,012159 0,012159 0,012153 0,012146 0,01214 0,012159
Ngôi nhà hạnh phúc 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876 0,004876
Tuôn ra 0,005568 0,005616 0,005664 0,005712 0,005712 0,005712 0,005712 0,005712 0,005712 0,005664 0,005616 0,005568 0,005602
Dài 0,023945 0,021973 0,020002 0,01803 0,01803 0,01803 0,01803 0,01803 0,01803 0,020002 0,021973 0,023945 0,023142
Ba loại 0.136624 0.137039 0.137455 0.137871 0.137871 0.137871 0.137871 0.137871 0.137871 0.137455 0.137039 0.136624 0.137039
Hai cặp 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568 0,036568
Đôi 0,471345 0,472509 0,473673 0,474836 0,474836 0,474836 0,474836 0,474836 0,474836 0,473673 0,472509 0,471345 0,471733
Không 0,307692 0,308085 0,308477 0,30887 0,30887 0,30887 0,30887 0,30887 0,30887 0,308477 0,308085 0,307692 0,307692
Tổng cộng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Bốn thẻ

Bảng tiếp theo dành cho stud bốn thẻ không có người chơi đùa.

 

Four Card Stud - Không có Jokers

Tay Kết hợp Xác suất
Bốn loại 13 0,000048
Thẳng tuôn ra 44 0,000163
Tuôn ra 2816 0,010402
Dài 2772 0,010239
Ba loại 2496 0,00922
Hai cặp 2808 0,010372
Đôi 82368 0,30425
Bàn tay không trả tiền 177408 0,655307
Tổng cộng 270725 1

 

Bảng tiếp theo dành cho stud bốn thẻ một Joker hoàn toàn hoang dã.

 

Four Card Stud - một Joker

Tay Kết hợp Xác suất
Bốn loại 65 0,000222
Thẳng tuôn ra 180 0,000615
Tuôn ra 3824 0,013059
Dài 4812 0,016433
Ba loại 6240 0,02131
Hai cặp 2808 0,009589
Đôi 97488 0,332922
Bàn tay không trả tiền 177408 0,60585
Tổng cộng 292825 1

 

Bảng tiếp theo là dành cho stud bốn thẻ với hai trò đùa hoàn toàn hoang dã.

 

Bốn thẻ Stud - Hai Jokers

Tay Kết hợp Xác suất
Bốn loại 195 0,000617
Thẳng tuôn ra 460 0,001455
Tuôn ra 5000 0,01581
Dài 7284 0,023032
Ba loại 10488 0,033164
Hai cặp 2808 0,008879
Đôi 112608 0,356072
Bàn tay không trả tiền 177408 0,560972
Tổng cộng 316251 1

 

Bảng tiếp theo là cho một trò chơi stud bảy thẻ với một Joker hoàn toàn hoang dã.

 

Seven Card Stud - một Joker

Tay Kết hợp Xác suất
Tự nhiên tuôn ra 4.512 0,000029
Năm loại 14.664 0,000095
Hoàng gia hoang dã 21.620 0,000140
Thẳng tuôn ra 184.832 0,001199
Bốn loại 1.121.024 0,007273
Ngôi nhà hạnh phúc 5,997,144 0,038906
Tuôn ra 6.027.224 0,039101
Dài 11.083.940 0,071907
Ba loại 13.315.300 0,086383
Hai cặp 31.433.400 0,203924
Đôi 61.644.960 0,399920
Tất cả khác 23.294.460 0.151122
Tổng cộng 154.143.080 1.000000

 

Người chơi phải sử dụng mọi thẻ

 

Bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp cho 2 đến 10 thẻ từ một bộ bài 52 thẻ duy nhất, không có thẻ hoang dã. Với mục đích của bảng này, một tu sĩ hoàng gia, tuôn ra thẳng, tuôn ra và thẳng phải sử dụng tất cả các thẻ. Một tuôn ra hoàng gia được định nghĩa là một cú tuôn thẳng cao. Ví dụ, với ba thẻ, một Royal Flush sẽ phù hợp với QKA.

2 đến 10 thẻ - thẳng, tuôn ra, tuôn ra thẳng và tuôn ra hoàng gia phải sử dụng tất cả các thẻMở rộng

Tay 2 thẻ 3 thẻ 4 thẻ 5 thẻ 6 thẻ 7 thẻ 8 thẻ 9 thẻ 10 thẻ
Royal Flush 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Thẳng tuôn ra 48 44 40 36 32 28 24 20 16
Bốn loại - - 13 624 14.664 224.848 2.529.462 22.256.520 159.455.868
Ngôi nhà hạnh phúc - - - 3.744 165.984 3,473,184 45.659.328 424.213.504 2.977.017.472
Tuôn ra 260 1.096 2.816 5,108 6.828 6.832 5.120 2.836 1.124
Dài 156 720 2.772 10.200 36.828 131.040 458.724 1.572.840 5.242.860
Ba loại - 52 2.496 54.912 732.160 6.589.440 42.172.416 196.804.608 674.758.656
Hai cặp - - 2.808 123,552 2.532.816 32.123.520 282.625.200 1,836,229,824 9.178.554,528
Đôi 78 3.744 82.368 1.098.240 9,884,160 63.258.624 295.206.912 1.012.137.984 2.530.344.960
Rác 780 16.440 177.408 1.302.540 6,985,044 27.977.040 83.880.960 185.857.260 294.648.732
Tổng cộng 1.326 22.100 270.725 2.598.960 20.358.520 133.784.560 752,538,150 3.679.075.400 15.820.024.220

Tôi muốn cảm ơn Miplet Để xác nhận bảng trên.

Trò chơi hai người chơi

Bảng tiếp theo cho thấy số lượng kết hợp cho một trò chơi hai người chơi của stud năm thẻ. Điều này sẽ dễ dàng nếu tôi giả sử một bộ bài riêng cho mỗi người chơi. Nhưng, không, phù thủy trung thành của bạn đã đếm cả bốn nghìn tỷ cách hai bàn tay năm thẻ có thể được rút ra từ một boong 52 thẻ duy nhất. Vì vậy, đánh giá cao nó!

Trò chơi hai người chơi của Stud năm thẻMở rộng

Người chơi 1 Người chơi 2
Royal Flush Thẳng tuôn ra Bốn loại Ngôi nhà hạnh phúc Tuôn ra Dài Ba loại Hai cặp Đôi Không
Royal Flush 12 124 1376 8496 15532 28692 126008 287208 2581200 3087108
Thẳng tuôn ra 124 1052 12384 76464 139836 220644 1134072 2584872 23230800 27821556
Bốn loại 1376 12384 295152 1770912 1757152 3508800 23612160 53127360 425018880 448073760
Ngôi nhà hạnh phúc 8496 76464 1770912 10048896 10849392 21664800 138707712 299242944 2494103040 2766594960
Tuôn ra 15532 139836 1757152 10849392 19852668 30908664 160912216 366764616 3296192400 3947967936
Dài 28692 220644 3508800 21664800 30908664 63665904 321320400 732380400 6582060000 7890419496
Ba loại 126008 1134072 23612160 138707712 160912216 321320400 1948607232 4280335488 36324288000 41032615080
Hai cặp 287208 2584872 53127360 299242944 366764616 732380400 4280335488 9339913440 80921617920 93524977080
Đôi 2581200 23230800 425018880 2494103040 3296192400 6582060000 36324288000 80921617920 714035013120 840529062000
Không 3087108 27821556 448073760 2766594960 3947967936 7890419496 41032615080 93524977080 840529062000 1007846286084

Xác suất cho một trận đấu trong một trò chơi hai người chơi của stud năm thẻ là 0,000344739, hoặc 1 trong 2.901.

Liên kết nội bộ


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

Trên trang này