Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 5 năm 2015

Trên trang này

game 52 club Quét mìn

Giới thiệu

Đây là một trò chơi đơn giản dựa trên máy tính mìn trò chơi máy tính cổ điển. Nó liên quan đến một lưới các ô vuông với một quả bom trên mỗi hàng. Mục tiêu là chọn cột mà không có bom ở mỗi bước. Người chơi có thể bỏ bất cứ lúc nào hoặc nhấn vận may của mình và tiếp tục đi.

Quy tắc

?
 1. Đầu tiên, người chơi phải chọn sân trò chơi của mình. Sau đây là các tùy chọn. Số đầu tiên là số lượng cột hoặc lựa chọn ở mỗi bước. Thứ hai là số lượng hàng, hoặc số lượng quyết định mà người chơi sẽ cần phải đưa ra để đạt đến kết thúc. Lựa chọn mặc định là 2x3.
  ?
  • 2x3
  • 3x6
  • 4x9
  • 5x12
  • 6x15

  ?
 2. Người chơi sau đó phải làm cho một cược.
 3. Với mỗi hàng, người chơi phải chọn một trong các cột.
 4. Trong mỗi hàng có một quả bom ẩn trong một trong các cột.
 5. Nếu người chơi chọn cột với bom, anh ta sẽ thua trò chơi và cá cược. Nếu người chơi chọn chơi lại, anh ta sẽ thực hiện một số từ trường kích thước tương tự như được chọn trong Bước 1.
 6. Nếu người chơi không chọn cột với bom, thì anh ta sẽ tiến lên một hàng khác và số dư chạy của anh ta sẽ tăng lên.
 7. Sau khi tiến lên từng hàng mới, người chơi có thể cố gắng tiến lên hoặc bỏ và thu thập tiền thắng của mình cho đến nay.
 8. Một ngoại lệ đối với quy tắc trên là khi người chơi đi đến cuối bảng, trong trường hợp đó anh ta tự động thu tiền thắng.
 9. Bảng thanh toán được hiển thị dưới đây.
?

Sau đây là bảng thanh toán. Nó cho thấy chiến thắng theo số lượng các lựa chọn thành công đã hoàn thành dọc theo hàng bên trái theo kích thước bảng dọc theo cột trên cùng.

Bàn thanh toán

Hàng ngang 2x3 3x6 4x9 5x12 6x15
1 1.96 1.47 1.31 1.23 1.18
2 3,85 2.17 1.71 1.5 1.39
3 7.55 3.19 2.24 1.84 1.63
4 ? 4,69 2,93 2.26 1.92
5 ? 6.9 3,83 2,77 2.26
6 ? 10.1 5.01 3.4 2.66
7 ? ? 6.55 4.17 3.13
số 8 ? ? 8,57 5.11 3.69
9 ? ? 11.2 6.27 4.34
10 ? ? ? 7.69 5.11
11 ? ? ? 9,43 6.02
12 ? ? ? 11,5 7.08
13 ? ? ? ? 8.34
14 ? ? ? ? 9,82
15 ? ? ? ? 11,5

Phân tích

?

Bảng sau đây cho thấy xác suất đạt được từng số lần chọn thành công có thể, giả sử người chơi luôn cố gắng đạt đến kết thúc.

Xác suất tiến bộ

Thành công
Chọn
2x3 3x6 4x9 5x12 6x15
0 0,500000 0,333333 0,250000 0,200000 0.166667
1 0,250000 0,222222 0.187500 0.160000 0.138889
2 0,125000 0.148148 0.140625 0.128000 0.115741
3 0,125000 0,098765 0.105469 0.102400 0,096451
4 ? 0,065844 0,079102 0,081920 0,080376
5 ? 0,043896 0,059326 0,065536 0,066980
6 ? 0,087791 0,044495 0,052429 0,055816
7 ? ? 0,033371 0,041943 0,046514
số 8 ? ? 0,025028 0,033554 0,038761
9 ? ? 0,075085 0,026844 0,032301
10 ? ? ? 0,021475 0,026918
11 ? ? ? 0,017180 0,022431
12 ? ? ? 0,068719 0,018693
13 ? ? ? ? 0,015577
14 ? ? ? ? 0,012981
15 ? ? ? ? 0,064905
Tổng cộng 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
?

Bảng tiếp theo cho thấy sự trở lại dự kiến ??của việc tiến về phía trước tại mỗi điểm quyết định. Cột hàng đại diện cho hàng bạn đang cố gắng tiến lên thành công. "Lợi nhuận dự kiến" được định nghĩa là tỷ lệ của số tiền dự kiến ??sẽ giành được so với đặt cược tiền vào thời điểm đó.

Trở lại cận biên

Thành công
Chọn
2x3 3x6 4x9 5x12 6x15
1 0,980000 0,980000 0,982500 0,984000 0,983333
2 0,982143 0,984127 0,979008 0,975610 0,981638
3 0,980519 0,980031 0,982456 0,981333 0,977218
4 ? 0,980146 0,981027 0,982609 0,981595
5 ? 0,980810 0,980375 0,980531 0,980903
6 ? 0,975845 0,981070 0,981949 0,980826
7 ? ? 0,980539 0,981176 0,980576
số 8 ? ? 0,981298 0,980336 0,982428
9 ? ? 0,980163 0,981605 0,980126
10 ? ? ? 0,981180 0,981183
11 ? ? ? 0,981014 0,981735
12 ? ? ? 0,975610 0,980066
13 ? ? ? ? 0,981638
14 ? ? ? ? 0,981215
15 ? ? ? ? 0,975900
?

Bảng tiếp theo cho thấy tỷ lệ dự kiến ??tổng thể của tất cả tiền đặt cược cho tất cả số tiền giành được bởi mỗi mục tiêu điểm dừng. Ví dụ: giá trị cho trò chơi 6x15 với mục tiêu dừng của hàng 10 là 0,981183. Điều này có nghĩa là nếu người chơi chơi cho đến khi anh ta thực hiện 10 lần chọn chính xác, hoặc chết khi cố gắng, thì tỷ lệ của tất cả các chiến thắng trên đường cho tất cả các cược trên đường đi là 0,981183.

Tổng lợi nhuận

Thành công
Chọn
2x3 3x6 4x9 5x12 6x15
1 0,980000 0,980000 0,982500 0,984000 0,983333
2 0,981061 0,982043 0,980769 0,979839 0,981638
3 0,980884 0,981384 0,981320 0,980326 0,977218
4 ? 0,981083 0,981249 0,980879 0,981595
5 ? 0,981031 0,981081 0,980812 0,980903
6 ? 0,980208 0,981079 0,980993 0,980826
7 ? ? 0,981006 0,981018 0,980576
số 8 ? ? 0,981040 0,980938 0,982428
9 ? ? 0,980950 0,981006 0,980126
10 ? ? ? 0,981022 0,981183
11 ? ? ? 0,981022 0,981735
12 ? ? ? 0,980617 0,980066
13 ? ? ? ? 0,981638
14 ? ? ? ? 0,981215
15 ? ? ? ? 0,975900
?

Chiến lược

?

Nếu mục tiêu của bạn là tối đa hóa tổng số tiền won lên tổng số tiền đặt cược, lợi nhuận tối đa là 98,40% cho bảng 5x12 và dừng chỉ sau một lựa chọn thành công.

?


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này