Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: 30 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

game đổi tiền qua thẻ atm uy tín Mẫu sản xuất chiến lược poker video

Giới thiệu

Trang này trình bày đầu ra mẫu cho của tôi Nhà sản xuất chiến lược poker video. Trong trường hợp này, chiến lược dành cho trò chơi poker video tiêu chuẩn vàng, 9-6 jack hoặc tốt hơn. Nhà sản xuất chiến lược có thể tạo ra các chiến lược tương tự cho bất kỳ bảng thanh toán nào cho hầu hết các trò chơi poker video.

Phân tích chiến lược hoàn hảo

Bảng sau đây cho thấy kết quả khi theo chiến lược hoàn hảo (chiến lược cơ bản và tất cả các ngoại lệ):

Phân tích chiến lược hoàn hảo

Tay Tiền thưởng Kết hợp Xác suất Tần số nhấn Phương sai Trở mậu binh online miễn phí về
Royal Flush 800 493,512,264 0,000025 40.390,55 15,81 0,019807
Thẳng tuôn ra 50 2.178.883.296 0,000109 9.148.37 0,26 0,005465
Bốn loại 25 47,093,167,764 0,002363 423,27 1.36 0,059064
Ngôi nhà hạnh phúc 9 229,475,482,596 0,011512 86,86 0,74 0.103610
Tuôn ra 6 219,554,786,160 0,011015 90,79 0,28 0,066087
Dài 4 223.837.565.784 0,011229 89,05 0,10 0,044917
Ba loại 3 1.484.003.070.324 0,074449 13,43 0,30 0,223346
Hai cặp 2 2.576.946.164.148 0.129279 7,74 0,13 0,258558
Jack hoặc tốt hơn 1 4.277.372.890.968 0,214585 4.66 0,00 0,214585
Không 0 10.872.274.993.896 0,545435 1.83 0,54 0,000000
Tổng số 19.933.23manila casino0.517.200 1.000000 2.20 19,51 0,995439

Phân tích chiến lược cơ bản

Bảng sau đây cho thấy kết quả khi chỉ tuân theo chiến lược cơ bản (không phải ngoại lệ của nó):

Phân tích chiến lược cơ bản

Tay Tiền thưởng Kết hợp Xác suất Tần số nhấn Phương sai Trở về
Royal Flush 800 501.787.872 0,000025 39.724,42 16,07 0,020139
Thẳng tuôn ra 50 2.182.408.092 0,000109 9.133,59 0,26 0,005474
Bốn loại 25 47,091,616,668 0,002362 423,29 1.36 0,059062
Ngôi nhà hạnh phúc 9 229.472.668.332 0,011512 86,87 0,7đánh bài cát tê4 0.103609
Tuôn ra 6 218,710,850,616 0,010972 91,14 0,27 0,065833
Dài 4 223.980.621.108 0,011237 89,00 0,10 0,044946
Ba loại 3 1,484,028,486,936 0,074450 13,43 0,30 0,223350
Hai cặp 2 2.577.124.786.320 0.129288 7,73 0,13 0,258576
Jack hoặc tốt hơn 1 4.274.501,705,460 0,214441 4.66 0,00 0,214441
Không 0 10,875,635,585,796 0,545603 1.83 0,54 0,000000
Tổng số 19.933.230.517.200 1.000000 2.20 19,78 0,995429

Chiến lược cơ bản

Bảng sau đây cho thấy chiến lược cơ bản:

Chiến lược cơ bản

Loại chơi Chơi chi tiết
Vỗ tay Ngôi nhà hạnh phúc; Thẳng tuôn ra; Royal Flush
4play poker online của một loại
(hơn)2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999; Tttt; Jjjj; QQQQ; KKKK ...
4 đến một hoàng gia tuôn ra TJQA; TJQK; Tjka; TQKA; JQKA
3 của một loại 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999; TTT; JJJ; QQQ; KKK; Aaa
Vỗ tay Dài; Tuôn ra
2 cặp
(hơn)2233; 2244; 2255; 2266; 2277; 2288; 2299; 22tt; 22JJ; 22QQ; 22kk; 22a ...
4 đến một tuôn ra thẳng
(hơn)A234; A235; A245; A345; 2345; 2346; 2356; 2456; 3456; 3457; 3467; 3567 ...
1 cặp JJ; QQ; KK; Aa
3 đến một hoàng gia tuôn ra Tja; TJQ; TJK; TQA; TQK; TKA; JQA; JQK; JKA; QKA
4 đến một nước hoa
(hơn)2347; 2348; 2349; 234T; 234J; 234Q; 234K; 2357; 2358; 2359; 235T; 235J ...
4 đến một thẳng TJQK
1 cặp 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99; TT
4 đến một thẳng 2345; 3456; 4567; 5678; 6789; 789t; 89tj; 9TJQ
3 đến một dòng chảy thẳng 345; 456; 567; 678; 789; 89t; 89J; 8tj; 8JQ; 9tj; 9tq; 9JQ; 9JK; 9QK
2 đến một hoàng gia tuôn ra Jq
4 đến một thẳng JQKA
2 đến một hoàng gia tuôn ra JA; JK; QA; Qk; Ka
4 đến một thẳng 9JQK; TJQA; Tjka; TQKA
3 đến một dòng chảy thẳng
(hơn)A23; A24; A25; A34; A35; A45; 234; 235; 245; 346; 356; 457; 467; 568 ...
3 đến một thẳng JQK
2 đến một thẳng JQ; Qk
2 đến một hoàng gia tuôn ra TJ; TQ
2 đến một thẳng JK; QA
2 đến một thẳng JA; Ka
2 đến một hoàng gia tuôn ra TK
Thẻ đơn một jack; nữ hoàng; một vị vua; một ace
3 đến một dòng chảy thẳng 236; 246; 256; 347; 357; 367; 458; 468; 478; 569; 579; 589; 67T; 68T; 69t
Rác Loại bỏ mọi thứ

Ngoại lệ chiến lược cơ bản

Bảng sau đây cho thấy các ngoại lệ đối với chiến lược cơ bản:

Ngoại lệ chiến bxh israel lược cơ bản

Chơi đúng Chơi sai (Các) hoa văn
2 đến thẳng: QA 2 đến Royal Flush: TQ
(hơn)23 ?10QA ?
Thẻ đơn: Một vị vua 2 đến Royal Flush: TK
(hơn)23 ?910 ?K ?
2 đến thẳng: JK 2 đến Royal Flush: TJ
(hơn)23 ?10JK ?
4 đến một thẳng: JQKA 2 đến Royal Flush: JQ
(hơn)2JQK ?A ?
4 đến một nước hoa: 2tja 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?2JA ?
4 đến một nước hoa: 3TJA 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?3JA ?
4 đến một nước hoa: 4tja 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?4JA ?
4 đến một nước hoa: 5TJA 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?5JA ?
4 đến một nước hoa: 6tja 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?6JA ?
4 đến một nước hoa: 7TJA 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?7JA ?
4 đến một nước hoa: 8tja 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?8JA ?
4 đến một nước hoa: 9tja 3 đến Royal Flush: TJA
(hơn)1010 ?9JA ?
4 đến một nước hoa: 2tqa 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?2QA ?
4 đến một nước hoa: 3TQA 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?3QA ?
4 đến một nước hoa: 4tqa 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?4QA ?
4 đến một nước hoa: 5TQA 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?5QA ?
4 đến một nước hoa: 6tqa 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?6QA ?
4 đến một nước hoa: 7TQA 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?7QA ?
4 đến một nước hoa: 8tqa 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?8QA ?
4 đến một nước hoa: 9TQA 3 đến Royal Flush: TQA
(hơn)1010 ?9QA ?
4 đến một nước hoa: 2TKA 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?2KA ?
4 đến một nước hoa: 3TKA 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?3KA ?
4 đến một nước hoa: 4tka 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?4KA ?
4 đến một nước hoa: 5TKA 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?5KA ?
4 đến một nước hoa: 6tka 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?6KA ?
4 đến một nước hoa: 7TKA 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?7KA ?
4 đến một nước hoa: 8tka 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?8KA ?
4 đến một nước hoa: 9TKA 3 đến Royal Flush: TKA
(hơn)1010 ?9KA ?
3 đến một lần xả thẳng: 79J 4 đến một thẳng: 9JQK 79JQ ?K ?
3 đến một lần xả thẳng: 7TJ 4 đến một thẳng: TJQA 710JQ ?A ?
3 đến một lần xả thẳng: 7TJ 4 đến một thẳng: tjka 710JK ?A ?
3 đến một lần xả thẳng: 8tq 4 đến một thẳng: tqka 810QK ?A ?

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Phần thưởng poker video hay nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

66 $

50xb / Tiền mặt

Chơi