Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền lịch đá bóng aff cup 2022 gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

game đánh bài y8 Triple Power Keno

Giới thiệu

Giới thiệuTriple Power Keno là một biến thể của Keno mà tôi nhận thấy trên một máy nhiều trò chơi tại Sòng bạc Red Rock vào ngày 26 tháng 1 năm 2012. Nó chơi như Keno thông thường, trừ khi quả bóng cuối cùng là một trong những người chơi, thì người chơi sẽ có thêm ba người Bóng và bất kỳ chiến thắng đã tăng gấp ba.

?

?

Trả lại bảng

?

Sau đây là các bảng thanh toán khác nhau và lợi nhuận liên quan của họ cho các bộ bảng thanh toán khác nhau mà tôi đã thấy.

Bảng Pay 1 có lợi nhuận tối đa là 88,75% cho Pick 2.

Trả bảng 1Mở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 2 1 1 0 0 0 0 0
3 ? 27 6 2 2 1 1 0 0
4 ? ? 48 10 6 4 2 2 1
5 ? ? ? 85 31 11 6 5 4
6 ? ? ? ? 125 54 12 10 6
7 ? ? ? ? ? 200 90 32 16
số 8 ? ? ? ? ? ? 500 150 50
9 ? ? ? ? ? ? ? 1000 400
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1000
Trở về 86,49% 88,75% 88,62% 88,34% 88,50% 88,62% 88,55% 88,62% 88,40%
?

Bảng trả 2 có lợi nhuận tối đa 90,77% cho Pick 2.

Trả bảng 2Mở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 2 1 1 0 0 0 0 0
3 ? 28 6 2 2 1 1 0 0
4 ? ? 51 10 6 4 2 2 1
5 ? ? ? 100 33 12 5 3 3
6 ? ? ? ? 150 55 20 13 7
7 ? ? ? ? ? 200 100 80 25
số 8 ? ? ? ? ? ? 500 200 120
9 ? ? ? ? ? ? ? 1000 500
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1000
Trở về 86,49% 90,77% 90,24% 90,44% 90,68% 90,56% 90,31% 90,41% 90,59%
?

Bảng 3 có lợi nhuận tối đa là 91,33% cho Pick 7.

Trả bảng 3Mở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 2 1 1 0 0 0 0 0
3 ? 28 7 2 2 1 1 0 0
4 ? ? 40 12 số 8 4 2 2 1
5 ? ? ? 75 19 12 6 5 4
6 ? ? ? ? 150 59 16 10 7
7 ? ? ? ? ? 200 95 42 14
số 8 ? ? ? ? ? ? 500 200 72
9 ? ? ? ? ? ? ? 1000 350
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1000
Trở về 86,49% 90,77% 90,50% 91,07% 91,08% 91,33% 91,22% 91,27% 91,18%
?

Bảng lương 4 có lợi nhuận tối đa là 92,50% cho Pick 5.

Trả bảng 4Mở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 2 1 1 0 0 0 0 0
3 ? 28 6 2 2 1 1 0 0
4 ? ? 55 11 7 4 2 2 1
5 ? ? ? 100 28 12 5 5 4
6 ? ? ? ? 150 65 24 10 7
7 ? ? ? ? ? 200 95 50 15
số 8 ? ? ? ? ? ? 500 175 90
9 ? ? ? ? ? ? ? 1000 250
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1000
Trở về 86,49% 90,77% 92,38% 92,50% 92,18% 92,49% 92,44% 92,45% 92,35%
?

Bảng lương 5 có lợi nhuận tối đa là 94,56% cho Pick 5.

Trả bảng 5Mở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 3 1 1 0 0 0 0 0
3 ? 21 6 2 2 1 1 0 0
4 ? ? 58 12 số 8 5 2 2 1
5 ? ? ? 100 24 số 8 5 5 3
6 ? ? ? ? 150 65 27 12 9
7 ? ? ? ? ? 250 92 45 27
số 8 ? ? ? ? ? ? 500 180 80
9 ? ? ? ? ? ? ? 1000 400
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1000
Trở về 86,49% 93,68% 94,00% 94,56% 94,32% 94,35% 94,08% 94,35% 94,32%
?

Phân tích

?

Sau đây là một bảng thanh toán ví dụ được nhìn thấy tại Red Rock.

Ví dụ bảng thanh toán

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 2 1 1 0 0 0 0 0
3 ? 27 6 2 2 1 1 0 0
4 ? ? 48 10 6 4 2 2 1
5 ? ? ? 85 31 11 6 5 4
6 ? ? ? ? 125 54 12 10 6
7 ? ? ? ? ? 200 90 32 16
số 8 ? ? ? ? ? ? 500 150 50
9 ? ? ? ? ? ? ? 1000 400
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 1000

?

?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất bắt bất kỳ số lượng bóng nào, giả sử rằng người chơi không bắt được quả bóng cuối cùng.

?

Xác suất 20 quả bóng nếu quả bóng thứ 20 không bị bắtMở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,560127 0,416504 0,308321 0,227184 0.166602 0.121574 0,088266 0,063748 0,045791
1 0,360759 0,409323 0,411095 0,385402 0,345320 0,299433 0,253141 0,209632 0.170593
2 0,054114 0.124878 0.191372 0,243412 0,277489 0,293989 0,295331 0,284784 0,265731
3 ? 0,011794 0,036761 0,071345 0.110347 0.148744 0.182568 0,209193 0,227292
4 ? ? 0,002451 0,009674 0,022830 0,041753 0,065203 0,091284 0.117855
5 ? ? ? 0,000484 0,002322 0,006479 0,013727 0,024451 0,038571
6 ? ? ? ? 0,000090 0,000512 0,001657 0,004004 0,008036
7 ? ? ? ? ? 0,000016 0,000104 0,000385 0,001047
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,000003 0,000020 0,000081
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,000000 0,000003
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,000000
Tổng cộng 0,975000 0,962500 0,950000 0,937500 0,925000 0,912500 0,900000 0,887500 0,875000
?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất của từng sự kết hợp của các lượt chọn và bắt được giả định rằng cầu thủ đã bắt được quả bóng thứ 20.

Xác suất 20 quả bóng nếu quả bóng thứ 20 bị bắtMở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,018038 0,019426 0,018500 0,016431 0,013934 0,011423 0,009121 0,007126 0,005464
2 0,006962 0,015263 0,022201 0,026777 0,028919 0,028997 0,027541 0,025082 0,022079
3 ? 0,002812 0,008325 0,015336 0,022493 0,028724 0,033367 0,036147 0,037093
4 ? ? 0,000974 0,003651 0,008179 0,014185 0,020985 0,027806 0,033941
5 ? ? ? 0,000304 0,001388 0,003675 0,007384 0,012460 0,018602
6 ? ? ? ? 0,000088 0,000473 0,001450 0,0033323 0,006318
7 ? ? ? ? ? 0,000023 0,000147 0,000514 0,001326
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,000006 0,000042 0,000165
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,000001 0,000011
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,000000
Tổng cộng 0,025000 0,037500 0,050000 0,062500 0,075000 0,087500 0.100000 0.112500 0,125000
?

Bảng tiếp theo cho thấy sự đóng góp cho sự trở lại cho tất cả các kết hợp của các lượt chọn và bắt, giả sử quả bóng thứ 20 không bị bắt.

Trở lại nếu quả bóng thứ 20 không bị bắtMở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,360759 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,324684 0,374635 0.191372 0,243412 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3 ? 0,247675 0,220564 0.142690 0.220693 0.148744 0.182568 0,000000 0,000000
4 ? ? 0.142141 0.116086 0.182643 0,208764 0.130406 0.182568 0.117855
5 ? ? ? 0,048369 0,055721 0,051831 0,068635 0.122256 0.115712
6 ? ? ? ? 0,013543 0,033309 0,044731 0,048044 0,072320
7 ? ? ? ? ? 0,003965 0,009595 0,017307 0,028276
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,001304 0,003520 0,006500
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,000398 0,001347
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,000056
Tổng cộng 0,685443 0,622310 0,554078 0,550557 0,472601 0,446614 0,437239 0,374093 0,342066
?

Bảng tiếp theo cho thấy sự đóng góp cho sự trở lại cho tất cả các kết hợp của các lượt chọn và bắt, giả sử quả bóng thứ 20 đã bị bắt.

Bàn trở lại nếu quả bóng thứ 20 bị bắtMở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,054114 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0.125316 0.137366 0,066602 0,080331 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3 ? 0.177130 0.149854 0,092016 0.134956 0,086171 0.100100 0,000000 0,000000
4 ? ? 0.169426 0.131451 0.196300 0,212769 0.125912 0.166834 0.101824
5 ? ? ? 0,091285 0,099903 0,088202 0.110756 0.186901 0.167421
6 ? ? ? ? 0,039435 0,092140 0.117442 0.119617 0.170580
7 ? ? ? ? ? 0,017616 0,040494 0,069323 0.107402
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,008825 0,022636 0,039675
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,004137 0,013284
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,000906
Tổng cộng 0.179430 0,314496 0,385881 0,395083 0,470594 0,496898 0,503530 0,569449 0,601094
?

Bảng phân tích cuối cùng cho thấy lợi nhuận kết hợp cho tất cả các lượt chọn và bắt, cho dù quả bóng thứ 20 có bị bắt hay không.

Kết hợp trở lạiMở rộng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,414873 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,450000 0,512001 0,257974 0,323743 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3 ? 0,424805 0,370418 0,234705 0,355649 0,234916 0,282669 0,000000 0,000000
4 ? ? 0.311567 0,247537 0,378943 0,421533 0,256318 0,349402 0,219679
5 ? ? ? 0.139655 0.155624 0.140033 0.179391 0,309157 0,283134
6 ? ? ? ? 0,052979 0.125449 0.162173 0.167661 0,242901
7 ? ? ? ? ? 0,021581 0,050089 0,086630 0.135678
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,010129 0,026156 0,046175
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,004535 0,014631
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,000962
Tổng cộng 0,864873 0,936806 0,939959 0,945640 0,943195 0,943512 0,940769 0,943542 0,943160
?

?


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này