Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 8 năm 2019

Trên trang này

game đánh bài go88 Tiền thưởng SPOT Keno

Giới thiệu

?
?

Bonus Spot Keno là một biến thể Keno mà tôi nhận thấy tại Sòng bạc Rampart tại Las Vegas vào ngày 15 tháng 1 năm 2016. Nó chơi theo cách tương tự như Keno thông thường, ngoại trừ người chơi được trả nhiều hơn nếu số đầu tiên anh ta chọn phù hợp với trận hòa bóng.

Quy tắc

?
 1. Người chơi chọn 2 đến 10 số từ phạm vi từ 1 đến 80.
 2. Số đầu tiên được chọn sẽ được đánh dấu là "điểm thưởng", nhưng người chơi có thể thay đổi một trong những lựa chọn khác của mình sang điểm thưởng thay vì chạm vào màn hình.
 3. Trò chơi sẽ rút 20 số ngẫu nhiên từ 1 đến 80.
 4. Người chơi sẽ được trả tiền, một phần, theo số lượng số được chọn của anh ta phù hợp với trận hòa 20 quả bóng của trò chơi.
 5. Nếu điểm thưởng phù hợp với một trong 20 số được rút ra bởi trò chơi, thì người chơi sẽ được trả từ bảng thanh toán điểm thưởng. Nếu không, anh ta sẽ được trả tiền từ bảng thanh toán tiêu chuẩn, trả bằng hoặc ít hơn cho mỗi chiến thắng.
?

Phân tích

?

Các bảng thanh toán sau đây là từ trò chơi 5 xu tại Sòng bạc Rampart. Đầu tiên là bảng thanh toán tiêu chuẩn và thứ hai là bảng trả tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiêu chuẩn

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 15 1 1 0 0 0 0 0 0
3 ? 47 3 2 2 0 0 0 0
4 ? ? 100 10 2 1 1 0 0
5 ? ? ? 820 50 18 10 5 3
6 ? ? ? ? 1.500 240 70 25 14
7 ? ? ? ? ? 7.500 1.000 250 90
số 8 ? ? ? ? ? ? 10.000 4.000 800
9 ? ? ? ? ? ? ? 10.000 4.000
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.000
?

Bảng tiền thưởng

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 15 2 2 0 0 0 0 0 0
3 ? 47 7 3 3 1 0 0 0
4 ? ? 100 12 6 3 2 2 0
5 ? ? ? 820 80 30 14 7 số 8
6 ? ? ? ? 1.500 415 90 47 24
7 ? ? ? ? ? 7.500 1.900 350 152
số 8 ? ? ? ? ? ? 10.000 5.000 1.000
9 ? ? ? ? ? ? ? 10.000 5.000
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 10.000
?

Bảng tiếp theo cho thấy chiến thắng trung bình có trọng số cho mỗi số lần chọn và bắt sau khi xem xét xác suất phù hợp với điểm thưởng.

Bảng lương trung bình có trọng số

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 15.00 1.67 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ? 47.00 6,00 2.60 2.50 0,43 0,00 0,00 0,00
4 ? ? 100,00 11,60 4.67 2.14 1,50 0,89 0,00
5 ? ? ? 820.00 75,00 26,57 12,50 6.11 5,50
6 ? ? ? ? 1500.00 390.00 85,00 39,67 20.00
7 ? ? ? ? ? 7500.00 1787,50 327,78 133,40
số 8 ? ? ? ? ? ? 10000,00 4888,89 960.00
9 ? ? ? ? ? ? ? 10000,00 4900.00
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 10000,00
?

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất của từng sự kết hợp của các lựa chọn và đánh bắt.

Xác suất

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,560127 0,416504 0,308321 0,227184 0.166602 0.121574 0,08826624 0,06374784 0,04579070
1 0,379747 0.430867 0,432732 0,405686 0,363495 0,315193 0.26646411 0.22066559 0.17957138
2 0,060127 0.138754 0,212635 0,270457 0,308321 0,326654 0,32814562 0,31642614 0,29525678
3 ? 0,013875 0,043248 0,083935 0.129820 0.174993 0,21478623 0.24610922 0,26740237
4 ? ? 0,003063 0,012092 0,028538 0,052191 0,08150370 0.11410518 0.14731890
5 ? ? ? 0,000645 0,003096 0,008639 0,01830259 0,03260148 0,05142769
6 ? ? ? ? 0,000129 0,000732 0,00236671 0,00571956 0,01147939
7 ? ? ? ? ? 0,000024 0,00016046 0,00059168 0,00161114
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,00000435 0,00003259 0,00013542
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,00000072 0,00000612
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,00000011
Tổng cộng 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
?

Bảng cuối cùng cho thấy sự đóng góp cho sự trở lại của từng sự kết hợp của các lựa chọn và sản phẩm bắt, là sản phẩm của xác suất và bảng thắng trung bình có trọng số ở trên. Hàng dưới cùng cho thấy lợi nhuận tổng thể.

Trở về

Chụp lấy Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2 0,901899 0,231256 0,318953 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3 ? 0,652142 0,259487 0,218231 0,324549 0,074997 0,000000 0,000000 0,000000
4 ? ? 0,306339 0.140271 0.133177 0.111838 0.122256 0.101427 0,000000
5 ? ? ? 0,528838 0,232173 0,229537 0,228782 0.199231 0,282852
6 ? ? ? ? 0.193477 0,285510 0.201171 0,226876 0,229588
7 ? ? ? ? ? 0.183019 0,286814 0.193939 0,214926
số 8 ? ? ? ? ? ? 0,043457 0.159341 0.130003
9 ? ? ? ? ? ? ? 0,007243 0,029991
10 ? ? ? ? ? ? ? ? 0,001122
Tổng cộng 0,901899 0,883398 0,884780 0,887341 0,883376 0,884901 0,882479 0,888057 0,888483
?

Tỷ lệ cược tốt nhất, dựa trên bảng thanh toán 5 xu của Rampart, nằm trên Pick-2 ở mức vòng quay miễn phí 100 90,19%.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này