Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề game bai tu sac xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: 15 tháng 6 năm 2018

Trên trang này

fm88 casino Dice Duel - Phiên bản Betgames

Giới thiệu

Dice Duel là một trò chơi đơn giản liên quan đến hai con xúc xắc có màu sắc khác nhau. Có nhiều cược có sẵn dựa trên cuộn của cả hai con xúc xắc. Phiên bản được đề cập trong trang này được cung cấp bởi betgames.tv, nhà cung cấp trò chơi trực tiếp cho sòng bạc internet. Một Phiên bản tương tự của trò chơi có thể được tìm thấy tại Sòng bạc Crown ở Melbourne, Úc. Đây là một Phiên bản tương tự của trò chơi bởi Betgames.tv, một nhà cung cấp các trò chơi trực tiếp cho sòng bạc internet.

Quy tắc

 1. Hai con xúc xắc sáu mặt thông thường được sử dụng, một màu đỏ và một màu xanh.
 2. Các loại cược sau đây có sẵn:
  • Mà chết sẽ cao hơn hoặc cà vạt.
  • Chiến thắng số lượng của mỗi cá nhân chết cũng như sự kết hợp của cả hai.
  • ODD hoặc thậm chí cho mỗi cá nhân chết cũng như tổng của cả hai con xúc xắc.
  • Trên hoặc dưới 3,5 cho mỗi cá nhân chết và trên hoặc dưới 3,5 đến 9,5, theo một, cho tổng của cả hai xúc xắc.
 3. Đối với các cược có 50% cơ hội chiến thắng, chiến thắng là 1,9. Hầu hết các khoản thanh toán là như vậy mà lợi nhuận là 95% nếu có thể đạt được trong khi giữ chiến thắng một vị trí thập phân. Lợi nhuận không bao giờ dưới 93,75%. Chiến thắng luôn luôn trên cơ sở "cho một".

Phân tích

Các bảng sau đây cho thấy chiến thắng, chiến thắng kết hợp trong số 36, xác suất chiến thắng và lợi nhuận dự kiến ??cho tất cả các cược có sẵn. Một bảng riêng biệt được sử dụng cho từng loại BET. Chiến thắng luôn luôn trên cơ sở "cho một".

Bảng dưới đây cho thấy phân tích của tôi về các cược vào cái chết chiến thắng hoặc trên một chiếc cà vạt. Cột bên phải cho thấy tỷ lệ cược tốt nhất là trên cà vạt với tỷ lệ trở lại 95%.

Chiến thắng chết và cà vạt

Cá cược Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Màu đỏ 2.25 15 0,416667 0,937500
Màu xanh da trời 2.25 15 0,416667 0,937500
Buộc 5.7 6 0.166667 0,950000

Đặt cược có sẵn trên sáu kết quả có thể có cho cả xúc xắc đỏ và xanh cũng như sự kết hợp giữa hai. Để giành được đặt cược kết hợp, người chơi phải chọn kết quả cụ thể cho cả xúc xắc, ví dụ Red 5 và Blue 3. Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về cả ba loại cược trong danh mục này. Cột bên phải cho thấy tỷ lệ cược tốt nhất là về kết quả cụ thể của một lần chết ở mức trở lại 95%.

Kết quả cụ thể của cá nhân chết và cả xúc xắc

Cá cược Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Số được chọn sẽ được lăn bởi Red Die 5.7 6 0.166667 0,950000
Số được chọn sẽ được cuộn bởi Blue Die 5.7 6 0.166667 0,950000
Sự kết hợp màu đỏ và màu xanh được chọn sẽ được cuộn 34 1 0,027778 0,944444

Đặt cược có sẵn trên ODD hoặc thậm chí đối với Red Die, Blue Die và tổng số giữa hai con xúc xắc. Cột bên phải cho thấy lợi nhuận là 95% trên tất cả các cược trong danh mục này.

Odd và thậm chí đặt cược

Cá cược Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Red Die lẻ 1.9 18 0,500000 0,950000
Red Die thậm chí 1.9 18 0,500000 0,950000
Màu xanh chết 1.9 18 0,500000 0,950000
Blue Die thậm chí 1.9 18 0,500000 0,950000
Tổng số lẻ 1.9 18 0,500000 0,950000
Tổng cộng 1.9 18 0,500000 0,950000

Đặt cược có sẵn cho việc mỗi cá nhân chết đã kết thúc hay dưới 3,5 cũng như tổng số giữa hai con xúc xắc sẽ vượt quá nhiều dòng khác nhau từ 3,5 đến 9,5, theo từng dòng. Cột bên phải cho thấy lợi nhuận tối đa là 95% trên và dưới 3,5 cho mỗi lần chết, trên và dưới 4.5 trên tổng, và trên và dưới 9,5 trên tổng.

Đặt cược trên/dưới

Cá cược Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Màu đỏ dưới 3,5 1.9 18 0,500000 0,950000
Màu đỏ trên 3,5 1.9 18 0,500000 0,950000
Màu xanh dưới 3,5 1.9 18 0,500000 0,950000
Màu xanh trên 3,5 1.9 18 0,500000 0,950000
Tổng dưới 4,5 5.7 6 0.166667 0,950000
Tổng trên 4,5 1.14 30 0,833333 0,950000
Tổng dưới 5,5 3.4 10 0,277778 0,944444
Tổng trên 5,5 1.3 26 0,722222 0,938889
Tổng dưới 6,5 2.25 15 0,416667 0,937500
Tổng trên 6,5 1.62 21 0,583333 0,945000
Tổng dưới 7,5 1.62 21 0,583333 0,945000
Tổng trên 7,5 2.25 15 0,416667 0,937500
Tổng dưới 8,5 1.3 26 0,722222 0,938889
Tổng hơn 8,5 3.4 10 0,277778 0,944444
Tổng dưới 9,5 1.14 30 0,833333 0,950000
Tổng hơn 9,5 5.7 6 0.166667 0,950000

Liên kết nội bộ

 • Dice Duel - Phiên bản được cung cấp bởi Sòng bạc Crown ở Melbourne.

Liện kết ngoại


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này