Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền hàng giảm giá thưởng Chơi
Cập nhật lần việt nam u22 hôm nay cuối: 29 tháng 8 năm 2014

Trên trang này

danh bai vui Criss Cross Poker

Giới thiệu


Ảnh chụp tại Triển lãm trò chơi toàn cầu 2014.
?

Criss Cross Poker là biến thể poker của Trong trò chơi cá cược. Vào năm 2014, tôi bắt đầu nghe các báo cáo về trò chơi trong một số sòng bạc ở miền đông Hoa Kỳ. Lực đẩy của trò chơi là người chơi đặt cược vào hai tay, một phần sử dụng năm thẻ cộng đồng được tải rik halloween đặt trong một vaoroi tv mẫu chéo.

Quy tắc

 1. Chơi bắt đầu với người chơi tạo ra ante và đặt cược xuống có kích thước bằng nhau. Người chơi cũng có thể đặt cược năm phần thưởng thẻ tùy chọn.
 2. Các đại lý cung cấp cho người chơi hai thẻ lỗ và đặt năm thẻ cộng đồng úp xuống theo mô hình chéo.
 3. Người chơi có thể đặt cược qua, dựa trên bàn tay, bằng 1x đến 3x ante trên đặt cược hoặc nếp gấp.
 4. Các đại lý shadow fiend dota 2 sẽ tiết lộ hai thẻ bên ngoài trên tải yo88 hàng ngang của thập giá.
 5. Người chơi có thể đặt cược xuống, dựa trên bàn tay xuống, bằng 1x đến 3 lần đặt cược xuống ante xuống hoặc gấp.
 6. Các đại lý sẽ tiết lộ hai thẻ bên ngoài trên cột dọc của thập giá.
 7. Người chơi có thể đặt cược giữa từ 1x đến 3 lần hoặc đặt cược hoặc gấp.
 8. Các đại lý sẽ tiết lộ thẻ giữa.
 9. Người chơi sử dụng hai thẻ lỗ của mình và ba thẻ trên hàng ngang của chữ thập để tạo thành trên tay.
 10. Tương tự như vậy, người chơi sử dụng hai thẻ lỗ của mình và ba thẻ trên cột dọc của chữ thập để tạo thành tay xuống.
 11. Đặt cược giữa trả theo thứ hạng cao hơn của tay và xuống.
 12. Tất cả các cược thanh toán theo bảng thanh toán dưới đây. Chiến thắng được thể hiện trên cơ sở "đến một".
  ?

  Criss Cross Poker Pay Bàn

  Tay Ante
  Đặt cược trả tiền
  Qua, xuống &
  Đặt cược giữa trả
  Royal Flush 1 500
  Thẳng tuôn ra 1 100
  Bốn loại 1 40
  Ngôi nhà hạnh phúc 1 12
  Tuôn ra 1 số 8
  Dài 1 5
  Ba loại 1 3
  Hai cặp 1 2
  Cặp cao (J-A) 1 1
  Cặp thấp (6-10) 0 0
  Tất cả khác -1 -1
 13. Đặt cược năm phần thưởng thẻ thanh toán theo năm thẻ cộng đồng trong mẫu chéo và bảng thanh toán sau.
  ?

  Năm bảng tiền thưởng tiền thưởng thẻ

  Tay Thanh toán
  Royal Flush 250
  Thẳng tuôn ra 100
  Bốn loại 40
  Ngôi nhà hạnh phúc 15
  Tuôn ra 10
  Dài 6
  Ba loại 4
  Hai cặp 3
  Sáu hoặc tốt hơn 1
  Kẻ thua cuộc -1
?

Phân tích

Giữa hai bộ bàn tay có thể, bốn kết hợp cược tăng và gấp ở các giai đoạn khác nhau của trò chơi, có 975 kết quả có thể xảy ra. Tôi cho biết xác suất của tất cả chúng trong Criss Cross Poker đầy đủ bảng giá trị dự kiến. Tuy nhiên, tôi không muốn làm bạn sợ với chiếc bàn khổng lồ đó ở đây. Thay vào đó, tôi tóm tắt kết quả của mỗi bàn tay bên dưới.

Bảng sau đây cho thấy kết quả có thể có của cả ante trên và trên các cược. Cột "trả tiền" cho thấy chiến thắng kết hợp giữa hai cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy người chơi có thể dự kiến ??sẽ mất 0,600581 đơn vị giữa hai cược.

Ante qua và các cược trên

Tay Bên trên đặt cược Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 3 1501 12.972 0,000000 0,000231
Royal Flush 1 501 116.748 0,000001 0,000694
Thẳng tuôn ra 3 301 25.944 0,000000 0,000093
Thẳng tuôn ra 1 101 1.141,536 0,000014 0,001368
Bốn loại 3 121 12.167.736 0,000144 0,017468
Bốn loại 1 41 7,601,592 0,000090 0,003698
Ngôi nhà hạnh phúc 3 37 48.800.664 0,000579 0,021423
Ngôi nhà hạnh phúc 1 13 68.414.328 0,000812 0,010552
Tuôn ra 3 25 2.101.464 0,000025 0,000623
Tuôn ra 1 9 163.550.976 0,001940 0,017464
Dài 3 16 2,451,708 0,000029 0,000465
Dài 1 6 288.484.308 0,003423 0,020537
Ba loại 3 10 538.234.224 0,006386 0,063859
Ba loại 1 4 1.170.645.168 0,013889 0,055557
Hai cặp 3 7 811.632.096 0,009630 0,067408
Hai cặp 1 3 3.010.230.432 0,035715 0.107146
Cặp cao 3 4 1.170.593.280 0,013889 0,055555
Cặp cao 1 2 9,458,722,620 0.112224 0,224448
Cặp trung bình 3 0 1.385.409.600 0,016437 0,000000
Cặp trung bình 1 0 11.610.887.160 0.137759 0,000000
Kẻ thua cuộc 3 -4 1,240,719,912 0,014721 -0.058883
Kẻ thua cuộc 1 -2 44,512,795,932 0,528127 -1.056254
Gấp một đơn vị 0 -1 4.576.521.600 0,054299 -0.054299
Gấp hai đơn vị 0 -2 4.203.010.800 0,049867 -0.099734
Gấp bốn đơn vị 0 -4 0 0,000000 0,000000
Tổng cộng ? ? 84.284.272.800 1.000000 -0.600581
?

Bảng dưới đây cho thấy kết quả có thể có của cả cược xuống và đặt cược xuống. Cột "trả tiền" cho thấy chiến thắng kết hợp giữa hai cược. Tế bào bên phải dưới cho thấy người chơi có thể dự kiến ??sẽ mất 0,597666 đơn vị trên hai cược kết hợp.

Đặt cược xuống và xuống

Tay Đặt cược xuống Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 3 1501 45.792 0,000001 0,000815
Royal Flush 1 501 83.928 0,000001 0,000499
Thẳng tuôn ra 3 301 37.116 0,000000 0,000133
Thẳng tuôn ra 1 101 1.118.700 0,000013 0,001341
Bốn loại 3 121 12.233.808 0,000145 0,017563
Bốn loại 1 41 7,485,048 0,000089 0,003641
Ngôi nhà hạnh phúc 3 37 48.603.888 0,000577 0,021337
Ngôi nhà hạnh phúc 1 13 68.156.856 0,000809 0,010513
Tuôn ra 3 25 6,951,456 0,000082 0,002062
Tuôn ra 1 9 157.641.288 0,001870 0,016833
Dài 3 16 4.780.980 0,000057 0,000908
Dài 1 6 285.297.516 0,003385 0,020310
Ba loại 3 10 540,593,136 0,006414 0,064139
Ba loại 1 4 1.160.967.816 0,013774 0,055098
Hai cặp 3 7 814.576.176 0,009665 0,067652
Hai cặp 1 3 2.988.662.184 0,035459 0.106378
Cặp cao 3 4 1.336.724.496 0,015860 0,063439
Cặp cao 1 2 9.281,584,656 0.110122 0,220245
Cặp trung bình 3 0 1,417,841,568 0,016822 0,000000
Cặp trung bình 1 0 11,550,329,616 0.137040 0,000000
Kẻ thua cuộc 3 -4 1,450,469,088 0,017209 -0.068837
Kẻ thua cuộc 1 -2 44.370.555.288 0,526439 -1.052879
Gấp một đơn vị 0 -1 5.013.003.456 0,059477 -0.059477
Gấp hai đơn vị 0 -2 3.766.528.944 0,044688 -0.089377
Gấp bốn đơn vị 0 -4 0 0,000000 0,000000
Tổng cộng ? ? 84.284.272.800 1.000000 -0.597666

?

Bảng sau đây cho thấy kết quả có thể xảy ra của đặt cược giữa. Ô bên phải dưới cho thấy người chơi có thể mong đợi giành được 1.111675 đơn vị trên đặt cược này.

Đặt cược giữa

Tay Đặt cược giữa Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 3 1500 259.440 0,000003 0,004617
Royal Flush 1 500 0 0,000000 0,000000
Thẳng tuôn ra 3 300 2.323.104 0,000028 0,008269
Thẳng tuôn ra 1 100 0 0,000000 0,000000
Bốn loại 3 120 39.488.184 0,000469 0,056221
Bốn loại 1 40 0 0,000000 0,000000
Ngôi nhà hạnh phúc 3 36 231.865.848 0,002751 0,099036
Ngôi nhà hạnh phúc 1 12 0 0,000000 0,000000
Tuôn ra 3 24 325.921.056 0,003867 0,092806
Tuôn ra 1 số 8 0 0,000000 0,000000
Dài 3 15 375,011,412 0,004449 0,066740
Dài 1 5 199.154.268 0,002363 0,011814
Ba loại 3 9 2.751.292.188 0,032643 0,293787
Ba loại 1 3 399.927.564 0,004745 0,014235
Hai cặp 3 6 5,494,091,328 0,065185 0.391111
Hai cặp 1 2 1.329.787.368 0,015777 0,031555
Cặp cao 3 3 11.485.872.240 0.136275 0,408826
Cặp cao 1 1 4.170.202.716 0,049478 0,049478
Cặp trung bình 3 0 12.309.204.636 0.146044 0,000000
Cặp trung bình 1 0 4,837,617,228 0,057396 0,000000
Kẻ thua cuộc 3 -3 1.789.381.740 0,021230 -0.063691
Kẻ thua cuộc 1 -1 29.763.340.080 0,353130 -0.353130
Nếp gấp 0 0 8.779.532.400 0.104166 0,000000
Tổng cộng ? ? 84.284.272.800 1.000000 1.111675

?

Bảng tiếp theo tóm tắt chiến thắng dự kiến ??của cả ba nhóm đặt cược.

Bản tóm tắt

Đặt cược (các) Dự kiến ??sẽ thắng
Ante qua & qua -0.600581
Ante xuống & xuống -0.597666
Ở giữa 1.111675
Tổng cộng -0.086571

?

Tế bào bên phải dưới cho thấy sự mất dự kiến ??là 0,086571 đơn vị. Vì người chơi phải đặt cược ít nhất hai đơn vị, tôi đã chia điều đó cho hai đơn vị để có được một cạnh nhà là 4,33%.

Xem xét các cược tăng, tổng số cược trung bình vào cuối bàn tay là 5,86529 đơn vị. Do đó yếu tố rủi ro, là tỷ lệ tổn thất dự kiến ??so với tổng số tiền được đặt cược, là 8,6571/5.8629 = 1,48%, điều này không tệ cho một trò chơi biến thể poker.

Độ lệch chuẩn, so với cược ban đầu kết hợp, là 4,802.

Chiến lược

Với tất cả các điểm quyết định, các tùy chọn khả thi duy nhất là gấp, tăng tối thiểu 1x hoặc tăng 3 lần tối đa. Không bao giờ tăng bất cứ thứ gì giữa 1x và 3x.

Trên chiến lược

 • Nếu các thẻ lỗ không phù hợp, không ghép đôi và thẻ lớn nhất là năm hoặc ít hơn, thì hãy gấp lại.
 • Nếu các thẻ lỗ phù hợp với J/Q hoặc bất kỳ cặp nào, thì hãy tăng lương lớn.
 • Với tất cả các thẻ lỗ khác, hãy tăng lương nhỏ.

  ?

Chiến lược xuống

Đây là một quyết định rất giống nhau để nâng cao trên tay. Tuy nhiên, người chơi có lợi ích khi nhìn thấy hai thẻ bổ sung. Điều này có thể giúp trong các tình huống biên giới. Tôi đã không hoàn toàn xác định những sai lệch này từ chiến lược trên khắp. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng biết họ, dù họ là gì, sẽ tăng lợi nhuận dự kiến ??thêm 0,29% số tiền đặt cược xuống, hoặc giảm 0,15% cạnh nhà.

Chiến lược giữa

Với bốn thẻ được nhìn thấy, có hàng ngàn tình huống có thể xảy ra về chiến lược đặt cược giữa. Tuy nhiên, một quyết định hoàn hảo có thể được đưa ra bằng cách tính trung bình chiến thắng trên tất cả 46 thẻ có thể còn lại trong bộ bài dưới cả một cược nhỏ và lớn. Tôi có thể nói rằng nếu người chơi thực hiện đặt cược 3 lần, thì anh ta không nên gấp. Tôi cũng có thể nói rằng 4,5% thời gian người chơi sẽ thực hiện cả đặt cược nhỏ và xuống và sau đó gấp cược giữa.

Đặt cược năm phần thưởng thẻ

Bảng sau đây trình bày các kết quả có thể có của đặt cược năm phần thưởng thẻ. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 3,53%, mà đối với đặt cược bên không phải là xấu.

Đặt cược năm phần thưởng thẻ

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 250 4 0,000002 0,000385
Thẳng tuôn ra 100 36 0,000014 0,001385
Bốn loại 40 624 0,000240 0,009604
Ngôi nhà hạnh phúc 15 3.744 0,001441 0,021609
Tuôn ra 10 5,108 0,001965 0,019654
Dài 6 10.200 0,003925 0,023548
Ba loại 4 54.912 0,021128 0,084514
Hai cặp 3 123,552 0,047539 0.142617
Sáu hoặc tốt hơn 1 760.320 0,292548 0,292548
Kẻ thua cuộc -1 1.640.460 0.631199 -0.631199
Tổng cộng ? 2.598.960 1.000000 -0.035336

?

Phương pháp

Trò chơi được tôi phân tích trong C ++ bằng cách lặp qua tất cả Kết hợp. Chương trình là khoảng 600 dòng mã và mất khoảng sáu giờ để chạy.

Liên kết nội bộ

Bảng giá trị dự kiến ??đầy đủ. Trang này cho thấy xác suất và lợi nhuận từ tất cả 974 kết quả có thể.


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này