Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: 27 tháng 3 năm 2015

Trên trang này

danh bai sanh rong Đặt cược Voyager giữ 'em

Giới thiệu

 

Bet Voyager Hold 'em là một biến thể poker được sản xuất dành riêng cho sòng bạc betvoyager. Nó giống như Sòng bạc giữ 'em, ngoại trừ với những thay đổi này:

 • Bảng thanh toán áp dụng cho đặt cược cuộc gọi thay vì ante.
 • Bảng lương trả nhiều tiền hơn.
 • Các đại lý đủ điều kiện với một cặp twos thay vì bốn.
 • Nếu đại lý đủ điều kiện và người chơi thắng, thì ante sẽ đẩy.
 

Quy tắc

 

Sau đây là các quy tắc đầy đủ của Bet Voyager Hold 'Em. Tôi đang sử dụng thuật ngữ gọi cho đặt cược bổ sung sau ante, để phù hợp với sòng bạc. Tệp trợ giúp trò chơi đề cập đến điều này chỉ là "đặt cược".

 1. Chơi bắt đầu với mỗi người chơi tạo ra một cược ante.
 2. Các đại lý cho người chơi và chính mình hai thẻ lỗ và ba thẻ cộng đồng nằm trên bàn.
 3. Mỗi người chơi phải quyết định gấp hoặc gọi. Nếu người chơi gấp lại, thì anh ta từ bỏ thẻ và đặt cược ante của mình. Nếu người chơi gọi, thì đặt cược cuộc gọi phải bằng hai lần đặt cược ante.
 4. Các đại lý sau đó sẽ giao dịch thêm hai thẻ cộng đồng, với tổng số năm thẻ. Các đại lý sau đó sẽ lật hai thẻ của riêng mình.
 5. Cả hai tay sẽ được ghi theo giá trị poker cao nhất của hai thẻ lỗ và năm thẻ cộng đồng.
 6. Đại lý phải có một cặp Twos hoặc tốt hơn để đủ điều kiện. Nếu đại lý không đủ điều kiện, ante sẽ trả tiền thậm chí tiền và đặt cược cuộc gọi sẽ đẩy.
 7. Nếu đại lý đủ điều kiện và đánh bại người chơi, người chơi sẽ mất cả cược và đặt cược.
 8. Nếu các đại lý đủ điều kiện và người chơi buộc các đại lý, cả BET và đặt cược cuộc gọi sẽ đẩy.
 9. Nếu các đại lý đủ điều kiện và người chơi buộc người đại lý thì cả Bette và cược gọi sẽ đẩy.
 

Bảng thanh toán cuộc gọi

 

Bàn trả tiền đặt cược cuộc gọi

Biến cố Tiêu chuẩn Số không
Căn nhà
Bờ rìa
Royal Flush 100 100
Thẳng tuôn ra 50 52
Bốn loại 10 14
Ngôi nhà hạnh phúc 4 4
Tuôn ra 3 3
Dài 2 2
Ba loại 2 2
 

Phân tích

 

Bảng sau đây cho thấy xác suất và lợi nhuận của tất cả các kết quả có thể xảy ra. Tế bào dưới bên phải phản ánh cạnh nhà là 1,68%.

Đặt cược Voyager giữ 'em - Bảng thanh toán tiêu chuẩn.

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi chiến thắng với Royal Flush 200 750.826.080 0,000027 0,005399
Người chơi chiến thắng với Flight Flush 100 6.251.353.208 0,000225 0,022476
Người chơi chiến thắng với bốn loại 20 42.261.398.856 0,001519 0,030389
Người chơi chiến thắng với Full House số 8 610.197.366.756 0,021939 0.175509
Người chơi chiến thắng với Flush 6 536,120,449,716 0,019275 0.115652
Người chơi chiến thắng với thẳng 4 650.765.640.192 0,023397 0,093589
Người chơi chiến thắng với ba loại 4 857,121,491,136 0,030816 0.123266
Người chơi chiến thắng với hai cặp 2 3,338,024,435,328 0.120013 0.240026
Người chơi chiến thắng với cặp 2 2.225.704.932.972 0,080022 0.160043
Người chơi chiến thắng không có gì 2 - 0,000000 0,000000
Đại lý không đủ điều kiện 1 3,601,995,881,328 0.129504 0.129504
Buộc 0 633,524,863,892 0,022777 0,000000
Người chơi gấp -1 7,492,558,578,120 0,269383 -0.269383
Người chơi thua cuộc -3 7,818,532,806,416 0,281103 -0.843308
Tổng cộng 0 27.813.810.024.000 1.000000 -0.016838
 

Trung bình, người chơi sẽ tăng 73,06% tay. Điều này làm cho số tiền đặt cược cuối cùng trung bình 1 + 0,7306 × 2 = 2,46. Do đó, yếu tố rủi ro hoặc tỷ lệ tổn thất dự kiến ??trên tổng số tiền đặt cược, là 1,68%/2,46 = 0,68%.

Zero House Edge

 

Ngoài ra còn có phiên bản "Zero House Edge" của trò chơi. Sự khác biệt duy nhất là:

 • Việc trả tiền cho một tuôn ra thẳng được tăng từ 50 lên 52.
 • Tiền lương cho một loại bốn loại được tăng từ 10 lên 14.
 

Bảng sau đây cho thấy xác suất và lợi nhuận của tất cả các kết quả có thể có trong bảng thanh toán cạnh nhà không. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 0,38%.

Đặt cược Voyager giữ 'em - Bảng thanh toán cạnh nhà Zero.

champion of world cup 2006
Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi chiến thắng với Royal Flush 200 750.826.080 0,000027 0,005399
Người chơi chiến thắng với Flight Flush 104 6.255.801.668 0,000225 0,023391
Người chơi chiến thắng với bốn loại 28 42.262.409.268 0,001519 0,042545
Người chơi chiến thắng với Full House số 8 610,240,023,912 0,021940 0.175521
Người chơi chiến thắng với Flush 6 536.216.562.456 0,019279 0.115673
Người chơi chiến thắng với thẳng 4 650,865,015,024 0,023401 0,093603
Người chơi chiến thắng với ba loại 4 857,172,647,280 0,030818 0.123273
Người chơi chiến thắng với hai cặp 2 3,338,597,599,044 0.120034 0.240068
Người chơi chiến thắng với cặp 2 2.226.026.655.984 0,080033 0.160066
Người chơi chiến thắng không có gì 2 - 0,000000 0,000000
Đại lý không đủ điều kiện 1 3,602,416,051,008 0.129519 0.129519
Buộc 0 633.800.143.736 0,022787 0,000000
Người chơi gấp -1 7,487,627,142,600 0,269205 -0.269205
Người chơi thua cuộc -3 7,821,579,145,940 0,281212 -0.843636
Tổng cộng 0 27.813.810.024.000 1.000000 -0.003783

Trung bình, người chơi sẽ tăng 73,06% tay. Điều này làm cho số tiền đặt cược cuối cùng trung bình 1 + 0,7306 × 2 = 2,46. Do đó, yếu tố rủi ro, hoặc tỷ lệ tổn thất dự kiến ??trên tổng số tiền đặt cược, là 0,38%/2,46 = 0,15%.

Như với tất cả các trò chơi "Zero House Edge" của Gamesys N.V., người chơi phải trả 10% hoa hồng cho bất kỳ chiến thắng đánh bạc ròng nào mỗi phiên. Một "phiên" được định nghĩa là xôi lạc 1 tv live trực tiếp khoảng thời gian đánh bạc kết thúc với thời gian giữa các cược từ một giờ hoặc hơn 24 giờ, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.

Aa+ đặt cược

 

Ngoài ra còn có đặt cược bên AA+, dựa trên giá trị poker của bàn tay năm thẻ ban đầu của người chơi. Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả (trên cơ sở "đến một"), số lượng kết hợp, xác suất và trả lịch vòng loại world cup 2022 nam mỹ lại. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 2,97%.

Aa+ đặt cược

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 100 4 0,000002 0,000154
Thẳng tuôn ra 50 36 0,000014 0,000700
4 của một loại 40 624 0,000240 0,009600
Ngôi nhà hạnh phúc 30 3.744 0,001441 0,043230
Tuôn ra 20 5,108 0,001965 0,039300
Dài 10 10.200 0,003925 0,039250
Ba loại số 8 54lịch sử world cup.912 0,021128 0.169024
Hai cặp 7 123,552 0,047539 0,332773
Cặp aces 7 84.480 0,032505 0,227535
Khác -1 2.316.300 0,891241 -0.891241
Tổng cộng  2.598.960 1.000000 -0.029675

Chiến lược

 

Xin lỗi, bây giờ bạn đang ở một mình với điều đó.

Liện bảng xếp hạng vòng kết ngoại

 

Đặt cược Voyager giữ 'Quy tắc tại betvoyager.com.


Được viết bởi: