Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

danh bai phom Pai Gow Gow House Way From Foxwoods

Giới thiệu

Sau đây là Foxwoods House Way cho Gạch Gow Pai. Nó được lấy từ một cuốn sách nhỏ của Trung tâm đào tạo Foxwoods ngày tháng 2 năm 1997. Nếu có nhiều quy tắc được áp game bài đổi thưởng club dụng, hãy sử dụng một quy tắc được liệt kê đầu tiên.

Cặp quy tắc

A. Không bao giờ phân chia các cặp sau (4, 5, 6, 10, 11).

? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?

B. Chia Gee Joon với 6-4, 6-5 hoặc 6-6.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

C. Chia 2 và 12 giây để làm 6/8 hoặc tốt hơn, và khi hai gạch còn lại là 9 và 11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

D. Chia 9s với bất kỳ sự kết hợp nào của 2, 10 và 12 gạch.

?
?
? ?
mic21 apk?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

E. Chia 8's với bất kỳ sự kết hợp nào gồm 2, 10, 11 hoặc 12 gạch. Cũng chia tay với 9 và 11.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

F. Tách 7 7 với bất kỳ kết hợp nào là 2, 10, 11 hoặc 12 gạch.

w3888 casino
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

?

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

Wong, cồng chiêng và chín quy tắc cao

Chơi một gạch 2 hoặc 12 với 7, 8 hoặc 9. tải yugi h5 Với nhiều hơn một, chơi cao 9 trên Wong và Gong, hoặc chiêng trên Wong, khi được lựa chọn. Khi được lựa chọn từ 2 đến 12, chơi 12 trong tay cao.

Ngoại lệ:

A. Chơi Wong trên chiêng khi gạch thứ tư là 11.

?
?
? ?

B. Chơi Wong trên chín cao khi gạch thứ tư là 11.

?
?
? ?

C. Chơi chiêng trên chín cao khi gạch thứ tư là 4, hoặc khi 8 là thấp 8 và gạch thứ tư là 5.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

Bàn tay khác

Nếu chơi game bài bàn tay thấp tốt nhất thấp hơn 3 cao (một bàn tay 3 điểm có gạch cao nhất là cao 6) và bàn tay cao tốt nhất có giá trị 7 điểm trở lên, hãy làm cho bàn tay cao càng cao càng tốt. Nếu không việt nam tối nay làm cho bàn tay thấp càng cao càng tốt. Sau đây là ngoại lệ cho quy tắc này.

A. Nếu tay tổng số 8/9 trở lên, hãy chơi gạch cao trong tay cao.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
? ?

B. Nếu tổng số 7/8, và chứa 2 và 12, chơi 12 trong tay cao.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
?poker online pc ?

C. Chơi 2/cao 5 với những điều sau đây.

?
?
? ?
?
?
? ?

D. chơi 6/cao 7 với những điều sau.

?
?
? ?
?
?
? ?

E. Chơi 6điểm bóng đá việt nam/cao 8 với những điều sau.

?
?
? ?

F. Chơi 6/cao 9 với những điều sau đây.

?
?
? ?

G. Chơi 7/9 với những điều sau đây.

?
?
? ?
?
?
? ?

H. Chơi 7/cao 9 với những điều sau.

?
?
? ?

I. Chơi 7/9 với những điều sau đây.

?
?
? ?
?
?
? ?
?
?
tội đánh bạc ? ?
?
?
? ?

J. Chơi 7/High 9 với những điều sau đây.

?
?
? ?

K. Chơi cao 5/7 với những lich da world cup điều sau đây.

?
?
? ?
?
?
? ?

Quy tắc bất thành văn

Cuối cùng, có một quy tắc bất thành văn (cho đến bây giờ) rằng ngôi nhà sẽ không bao giờ chơi một tay trong đó một sự thay thế có lợi cho cả cao và thấp. Ví dụ, hãy xem xét bàn tay sau.

? ? ? ?

Quy tắc 1C sẽ đề xuất rằng cặp nên được chia để tạo 6/8. Tuy nhiên, cả esports cao và thấp đều được cải thiện bằng cách chơi 7/Teen Pair. Do đó, Quy tắc 4 không viết sẽ ghi đè quy tắc 1c.
Quay lại Trang chính Gow Gow Gạch.
Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

  • Đen-Diamond-Nasino
    € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
  • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
    € 10 Không có tiền thưởng linh bóng đá trực tiếp hôm nay tiền gửi Chơi
  • Bitstarz
    20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này