Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 2 năm 2018

Trên trang này

chơi tam cúc Phù hợp với các đại lý

Giới thiệu

Khớp với đại lý là một cược phụ được tìm thấy trong blackjack, Tây Ban Nha 21, và Xuống dưới Blackjack. Nó thắng nếu hai thẻ ban đầu của người chơi khớp với thẻ của đại lý. Chiến thắng là nhiều hơn nếu cả trận đấu và cho các trận đấu phù hợp.

Quy tắc

 

Kết hợp các đại lý có thể được thêm vào bất kỳ biến thể blackjack hoặc blackjack thông thường nào. Nó trả tiền nếu hai thẻ ban đầu của người chơi khớp với thẻ của đại lý. Một trận đấu trong bộ đồ và xếp hạng trả nhiều hơn. Hai bảng thanh toán sau đây cho thấy các bảng thanh toán đã biết có sẵn theo số lượng sàn. Bảng đầu tiên là dành cho Blackjack hoặc bất kỳ biến thể Blackjack nào sử dụng các sàn 52 thẻ đầy đủ. Thứ hai là cho Tây Ban Nha 21, sử dụng sàn 48 thẻ không có hàng chục. Tất cả các khoản thanh toán là trên cơ sở "đến một".

Bảng trả tiền blackjack

Sàn Trận đấu không phù hợp Phù hợp phù hợp
2 4 19
4 4 12
5 3 15
6 4 11
số 8 3 14

Bảng lương Tây Ban Nha 21

Sàn Trận đấu không phù hợp Phù hợp phù hợp
6 4 9
số 8 3 12

Phân tích blackjack

 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack hai tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 4 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 19 đến 1.

4/19 Phân tích Blackjack hai tầng

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 38 - 0,000000 0,000000
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 23 6 0,001142 0,026271
Một trận đấu phù hợp 19 96 0,018275 0,347230
Hai trận đấu không phù hợp số 8 15 0,002856 0,022844
Một trận đấu không phù hợp 4 576 0.109652 0,438607
Không có trận đấu -1 4.560 0,868075 -0.868075
Tổng cộng  5.253 1.000000 -0.033124

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack bốn tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 4 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 12 đến 1.

Phân tích Blackjack bốn tầng 4/12

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 24 3 0,000141 0,003377
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 16 36 0,001688 0,027016
Một trận đấu phù hợp 12 576 0,027016 0,324187
Hai trận đấu không phù hợp số 8 66 0,003096 0,024764
Một trận đấu không phù hợp 4 2.304 0.108062 0,432250
Không có trận đấu -1 18.336 0,859997 -0.859997
Tổng cộng  21.321 1.000000 -0.048403

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack năm tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 3 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 15 đến 1.

3/15 Phân tích blackjack năm tầng

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 30 6 0,000180 0,005387
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 18 60 0,001796 0,032325
Một trận đấu phù hợp 15 960 0,028733 0.430996
Hai trận đấu không phù hợp 6 105 0,003143 0,018856
Một trận đấu không phù hợp 3 3.600 0.107749 0,323247
Không có trận đấu -1 28.680 0,858400 -0.858400
Tổng cộng  33.411 1.000000 -0.047589

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack sáu tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 4 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 11 đến 1.

Phân tích Blackjack Six-Six-Six

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 22 10 0,000207 0,004564
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 15 90 0,001867 0,028005
Một trận đấu phù hợp 11 1.440 0,029872 0,328597
Hai trận đấu không phù hợp số 8 153 0,003174 0,025392
Một trận đấu không phù hợp 4 5.184 0.107541 0.430163
Không có trận đấu -1 41.328 0,857338 -0.857338
Tổng cộng  48.205 1.000000 -0.040618

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack tám tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 3 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 14 đến 1.

3/14 Phân tích Blackjack tám tầng

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 28 21 0,000244 0,006845
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 17 168 0,001956 0,033246
Một trận đấu phù hợp 14 2.688 0,031290 0,438065
Hai trận đấu không phù hợp 6 276 0,003213 0,019277
Một trận đấu không phù hợp 3 9.216 0.107281 0,321844
Không có trận đấu -1 73,536 0,856015 -0.856015
Tổng cộng  85.905 1.000000 -0.036738

Phân tích Tây Ban Nha 21

 

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack tám tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 3 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 14 đến 1.

4/9 Phân tích Tây Ban Nha Six-Six

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 18 10 0,000244 0,004386
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 13 90 0,002193 0,028508
Một trận đấu phù hợp 9 1.320 0,032163 0,289467
Hai trận đấu không phù hợp số 8 153 0,003728 0,029824
Một trận đấu không phù hợp 4 4.752 0.115787 0,463147
Không có trận đấu -1 34.716 0,845886 -0.845886
Tổng cộng  41.041 1.000000 -0.030555

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi trong Blackjack tám tầng khi một trận đấu không phù hợp trả 3 đến 1 và một trận đấu phù hợp trả 12 đến 1.

3/12 Phân tích Tây Ban Nha tám tầng 21

Biến cố Thanh toán Hoán vị Xác suất Trở về
Hai trận đấu phù hợp 24 21 0,000287 0,006890
Một trận đấu phù hợp và một trận không phù hợp 15 168 0,002297 0,034448
Một trận đấu phù hợp 12 2.464 0,033683 0,404194
Hai trận đấu không phù hợp 6 276 0,003773 0,022637
Một trận đấu không phù hợp 3 8.448 0.115484 0,346452
Không có trận đấu -1 61.776 0,844477 -0.844477
Tổng cộng  73.153 1.000000 -0.029855

Liện kết ngoại


Được viết bởi: 

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này

Tiền thưởng đen tốt nhất Thêm thông tin

1

15 đô la

300xb & d / Tiền mặt

Chơi
2

50% lên đến 400 $

200xb & d / Tiền mặt

Chơi
3

10 $

300xb

Chơi
4

10 $

300xb / Tiền mặt

Chơi
5

33 $

20xb & d / Tiền mặt

Chơi