Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 2 tháng 7 năm 2020

Trên trang này

chơi ta la Video Poker (phiên bản được mã hóa)

Giới thiệu

Trang này đề cập đến một phương pháp chơi poker video bằng dota 2 champions league 2021 season 3 mật mã để đảm bảo các thẻ được xử lý được định trước. Nếu bạn không quen thuộc với các quy tắc cơ bản của poker video, vui lòng xem chính của tôi Video Poker trang.

Đối với mục đích của trang này, bây giờ tôi đang xem Cypto.games. Họ có ba phiên bản poker video, như sau:

 • Jack hoặc tốt hơn
 • Hàng chục hoặc tốt hơn
 • Tiền thưởng Poker

Người chơi phải đặt cược 10 tín dụng, mặc dù người chơi có thể chọn bao nhiêu trong tiền điện tử có giá trị. Theo tôi, mười fifaaddict fo4 bước tín dụng là một sự lầy lội không cần thiết.

Sòng bạc công bằng có thể chứng minh

Tên Phù thủy Wizards CA thân thiện Chơi
Sòng bạc Cryptoslots
VÂNG VÂNG Truy cập sòng bạc>

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về các giắc 6-9-20-75-500 hoặc bảng thanh toán tốt hơn. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 97,97%, tương đương với cạnh nhà là 2,03%.

Jacks hoặc phân tích tốt hơn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 34.706.466 0,000021 0,010447
Thẳng đọc báo the thao tuôn ra 75 184.178.161 0,000111 0,008316
Bốn loại 20 3,924,486,891 0,002363 0,047252
Ngôi nhà hạnh phúc 9 19.115.939.799 0,011508 0.103572
Tuôn ra 6 19.427.500.088 0,011696 0,070173
Dài 4 18.354.238.557 0,011049 0,044198
Ba loại 3 123,573,760,275 0,074393 0,223178
Hai cặp 2 214.462.314.819 0.129108 0,258217
Jack hoặc tốt hơn 1 356,047,418,052 0,214344 0,214344
Tất cả khác 0 905.977.999.992 0,545408 0,000000
Tổng số  1.661.102.543.100 1.000000 0,979696

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng tiền lương 5-6-22-75-500 hoặc tốt hơn. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 97,97%, tương đương với cạnh nhà là 2,03%.

Hàng chục hoặc phân tích tốt hơn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 38.106.048 0,000023 0,011470
Thẳng tuôn ra 75 187.838.625 0,000113 0,008481
Bốn loại 22 3,915,577,076 0,002357 0,051859
Ngôi nhà hạnh phúc 6 19.084,542.744 0,011489 0,068934
Tuôn ra 5 18.600.477.537 0,011198 0,055988
Dài 4 20,611,548,487 0,012408 0,049633
Ba loại 3 123.201.590.075 0,074169 0,222506
Hai cặp 2 213.933.852.009 0.128790 0,257581
Hàng chục hoặc tốt hơn 1 420,598.763,532 0,253205 0,253205
Tất cả khác 0 840.930.246.967 0,506248 0,000000
Tổng số  1.661.102.543.100 1.000000 0,979657

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng trả tiền thưởng 5-8-25-35-75-45-500. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 97,94%, tương đương với cạnh nhà là 2,06%.

Hàng chục hoặc phân tích tốt hơn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 35.737.262 0,000022 0,010757
Thẳng tuôn ra 45 172.191.438 0,000104 0,004665
Bốn con át chủ bài 70 325,566,459 0,000196 0,013720
Bốn 2s, 3s, 4s 35 875.937.305 0,000527 0,018456
Bốn 5s thông qua KS 25 2.725.708.639 0,001641 0,041023
Ngôi nhà hạnh phúc số 8 19.133.720.127 0,011519 0,092149
Tuôn ra 5 18,714,893,725 0,011267 0,056333
Dài 4 18.432.640.328 0,011097 0,044387
Ba loại 3 123.733.729.692 0,074489 0,223467
Hai cặp 2 214.762.339.278 0.129289 0,258578
Jack hoặc tốt hơn 1 358,572,571,638 0,215864 0,215864
Tất cả khác 0 903.617.507.209 0,543987 0,000000
Tổng số  1.661.102.543.100 1.000000 0,979398

Chơi game công bằng

Phiên bản poker video này dường như chỉ được phát tại tiền điện tử Sòng bạc internet. Tóm lại, trò chơi tìm thấy mười số ngẫu nhiên duy nhất từ ??0 đến 51, mỗi số có xác suất 1/52 và ánh xạ chúng thành mười thẻ trong bộ bài. Năm đầu tiên xác định các thẻ mà người chơi sẽ nhận được trong thỏa thuận và năm thẻ thứ hai mà người chơi sẽ nhận được, theo thứ tự, trong trận hòa. Ví dụ: nếu người chơi loại bỏ hai thẻ, thì anh ta sẽ nhận được thẻ thứ 6 và thứ 7 trong danh sách về trận hòa. Vị trí của các lần loại bỏ không quan trọng.

Giải thích sau đây về cách sử dụng mật mã giả định người đọc có một số quen thuộc với khái niệm này. Đối với những điều cơ bản, vui lòng xem trang của tôi trên Dice (phiên bản được mã hóa). Đối với những người đọc nâng cao hơn, đây là quá trình trò chơi chọn mười thẻ ngẫu nhiên.

 1. Xác định một con trỏ gọi là "vị trí" và đặt nó bằng 0.
 2. Tham gia máy chủ và hạt giống máy khách và hạt giống máy chủ, theo thứ tự đó.
 3. Tạo băm SHA-512 của chuỗi từ bước 2.
 4. Chuyển đổi hai ký tự đầu tiên, bắt đầu ở "vị trí" của băm từ bước 3 từ thập lục phân sang thập phân.
 5. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số từ 4.
 6. Nếu kết quả từ bước 5 là 51 hoặc ít hơn và chưa được tìm thấy, thì đó sẽ là một trong mười thẻ đầu tiên.
 7. Tăng "vị trí" của 2.
 8. Tiếp tục lặp lại các bước 4 đến 7 cho đến khi mười thẻ duy nhất được tìm thấy.
 9. Năm thẻ đầu tiên được tìm thấy sẽ được xử lý trong thỏa thuận, bắt đầu từ trái sang phải.
 10. Năm thẻ thứ hai sẽ nằm trong một hàng đợi được xử lý trong trận hòa. Ví dụ: nếu người chơi rút ba thẻ, thì anh ta sẽ nhận được thẻ thứ 6, 7 và 8 trong hàng đợi.
 11. Để có được vị trí thẻ từ bước 6 đến thẻ thực tế, hãy làm như sau:
  • A. Chia kết quả từ Bước 4 cho 13 và lấy phần còn lại.
  • B. Ánh xạ kết quả từ bước 11a để có được thứ hạng, như sau: 0 đến a, 1 đến 2, 2 đến 3, ..., 9 đến 10, 10 đến J, 11 đến Q, 12 đến K.
  • C. Chia kết quả từ Bước 4 cho 13 và thả phần còn lại.
  • D. Ánh xạ kết quả từ bước 11c để lấy bộ đồ, như sau: 0 đến thuổng, 1 đến trái tim, 2 đến kim cương, 3 đến các câu lạc bộ.

Bảng sau đây cho thấy sự chuyển đổi từ số sang thẻ chơi.

Bảng chuyển đổi thẻ

Thứ hạng Spades Trái tim Kim cương Câu lạc bộ
Một 0 13 26 39
2 1 14 27 40
3 2 15 28 41
4 3 16 29 42
5 4 17 30 43
6 5 18 31 44
7 6 19 32 45
số 8 7 20 33 46
9 số 8 21 34 47
10 9 22 35 48
J 10 23 36 49
Q. 11 24 37 50
K 12 25 38 51

Điều này khóc cho một ví dụ, phải không? Hãy có một.

Video poker crytpo trò chơi IMG 4

Trong màn hình "có lẽ công bằng" trên hai điều quan trọng mà tôi muốn thực hiện là chọn hạt giống của riêng tôi (trái ngược với cái mặc định) (BC7V9BN70D7N07SN) và ghi lại băm của hạt giống máy chủ tiếp theo (64E701539ECF4C03B90 Hàng có tiêu đề "Hạt giống máy chủ tiếp theo SHA256.".

video poker crytpo trò chơi IMG 2

Trong màn hình trên, tôi giữ jack/ace off-suit, ở vị trí thứ nhất và thứ tư.

Video poker crytpo trò chơi IMG 3

Trong màn hình trên, tôi cải thiện thành một cặp giắc cắm trên đường vẽ.

video poker crytpo trò chơi IMG 5

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, tôi đã quay lại "trò chơi công bằng" để lưu ý cách sòng bạc lấy hai hạt giống để có được các thẻ thực tế được thấy trong trò chơi.

Video poker crytpo trò chơi IMG 4

Màn hình trên cho thấy những gì tôi cần biết để xác định những thẻ nào nên được xử lý. Hãy để tôi trải qua nó từng bước:

 1. Các hướng dẫn rất mơ hồ, nhưng bạn phải tham gia hạt giống máy chủ và hạt giống khách hàng, theo thứ tự đó. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn 2xmppabew3qdh3hqla2k5znwonefhoeyolkb969jbc7v9bn70d7n07sn.
 2. Tiếp theo, lấy hàm băm của kết quả của bước 1. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn 3A959BBAFFD9B3928B28431C2EE688792C67A45F1933B9E11AF3C784A7B Lưu ý rằng mỗi ký tự là một chữ số từ 0 đến 9 hoặc một chữ cái từ A đến F. Toàn bộ sự việc là một số lượng rất lớn trong ký hiệu thập lục phân.
 3. Lấy hai ký tự đầu tiên trong băm (3a) và chuyển đổi chúng từ thập lục phân sang thập phân: 3*161 + A*160 = 48 + 10 = 58.
 4. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số từ bước 3 (chỉ có hai chữ số), vẫn là 58.
 5. Nếu kết quả từ bước 4 là 0 đến 51, hãy ánh xạ nó vào thẻ. Kể từ 58> 51, chúng tôi đi vào hai chữ số tiếp theo trong băm.
 6. Hai chữ số tiếp theo trong băm là 95. Điều này chuyển đổi thành 9*161 + 5*160 = 144 + 5 = 149 trong cơ sở 10.
 7. Thiết bị đầu cuối hai chữ số của 149 là 49, nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó thành một thẻ. Để cụ thể, 49 bản đồ cho các câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ đầu tiên được xử lý, từ bên trái.
 8. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (9b) và chuyển đổi chúng từ thập lục phân sang thập phân: 9*161 + b*160 = 144 + 11 = 155.
 9. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 55.
 10. 55 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 11. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (BA) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: B*161 + A*160 = 11*16 + 10*1 = 176 + 10 = 186.
 12. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, đó là 86.
 13. 86 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 14. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (FF) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: f*161 + f*160 = 15*16 + 15*1 = 240 + 15 = 255.
 15. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 55.
 16. 55 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 17. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (D9) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: D*161 + 9*160 = 13*16 + 9*1 = 208 + 9 = 217.
 18. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 17.
 19. 17 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 17 bản đồ cho 5 trái tim. Đây sẽ là thẻ thứ hai được xử lý, từ bên trái.
 20. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (B3) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 11*161 + 3*160 = 13*16 + 9*1 = 176 + 3 = 179.
 21. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 79.
 22. 79 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 23. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (92) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 9*161 + 2*160 = 9*16 + 2*1 = 208 + 9 = 146.
 24. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 46.
 25. 46 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 46 bản đồ cho 8 hoặc câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ thứ ba được xử lý, từ bên trái.
 26. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (8b) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 8*161 + 11*160 = 9*16 + 2*1 = 128 + 11 = 139.
 27. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 39.
 28. 39 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 39 bản đồ cho ACE của các câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ thứ tư được xử lý, từ bên trái.
 29. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (28) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 2*161 + 8*160 = 2*16 + 8*1 = 32 + 8 = 40.
 30. 40 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 40 bản đồ cho 2 câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ cuối cùng về thỏa thuận, bên phải.
 31. Tôi đã loại bỏ ba thẻ, điều đó có nghĩa là chúng ta cần tìm ba thẻ duy nhất tiếp theo trong băm để thay thế chúng.
 32. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (43) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 4*161 + 3*160 = 4*16 + 3*1 = 67.
 33. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (1c) và chuyển đổi chúng từ thập lục phân sang thập phân: 1*161 + C*160 = 1*16 + 12*1 = 38.
 34. 38 nằm trong phạm vi 0 đến 51 và là duy nhất, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ, là ba kim cương. Đây là thẻ đầu tiên trong trận hòa.
 35. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (2e) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 2*161 + E*160 = 2*16 + 14*1 = 32 + 14 = 46.
 36. 46 cũng đã được tìm thấy trong băm, vì vậy chúng tôi bỏ qua hai vị trí đó.
 37. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (E6) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: E*161 + 6*160 = 14*16 + 6*1 = 230.
 38. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 30.
 39. 30 nằm trong phạm vi 0 đến 51 và chưa được tìm thấy, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 30 bản đồ cho 5 viên kim cương. Đây sẽ là thẻ thay thế thứ hai.
 40. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (88) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 8*161 + 8*160 = 136.
 41. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 36.
 42. 36 nằm trong phạm vi 0 đến 51 và chưa được tìm thấy, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 36 bản đồ cho jack của kim cương. Đây sẽ là thẻ thay thế thứ ba.
 43. Chúng tôi không cần phải tìm thêm bất kỳ thẻ nào. Bàn tay đã sẵn sàng để được ghi điểm và người chơi được trả tiền.

Để tóm tắt, bảng sau đây hiển thị hai ký tự tại một thời điểm từ băm, chuyển đổi thập phân và sau đó là chuyển đổi thẻ, nếu có.

Băm sang chuyển đổi thẻ

Băm
Nhân vật
Số thập phân
Chuyển đổi
Đúng hai
Chữ số
Đang chơi
Thẻ
3A 58 58 hoặc
95 49 49 Jack của các câu lạc bộ
9b 155 55 hoặc
ba 186 86 hoặc
ff 55 55 hoặc
D9 217 17 5 trái tim
B3 179 79 hoặc
92 146 46 8 câu lạc bộ
8b 139 39 Đứng đầu câu lạc bộ
28 40 40 2 câu lạc bộ
43 67 67 hoặc
1c 28 28 3 viên kim cương
2e 46 46 r/p/c
E6 230 30 5 viên kim cương
88 136 36 Mỏ kim cương

Chìa khóa:
o/r = chuyển đổi thập phân ra khỏi phạm vi cho thẻ
r/p/c = lặp lại thẻ trước

Nếu tất cả những điều đó có vẻ như rất nhiều rắc rối để trải qua để đảm bảo một kết quả công bằng, thì tôi có tin tốt cho bạn! Tôi đã viết một kịch bản để làm điều đó cho bạn, được lưu tại Hộp cát PHP. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời! Để sử dụng nó, chỉ cần nhập hạt giống máy chủ (sòng bạc) trên dòng 4 và hạt giống máy khách (của riêng bạn) trên dòng 5 và nhấp vào mã thực thi. Các thẻ bạn được định trước để nhận sẽ có trong hộp kết quả bên dưới.

Trong trường hợp bất cứ điều gì xảy ra với mã ở đó, bạn có thể thấy mã bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Trang này đề cập đến một phương pháp chơi poker video bằng mật mã để đảm bảo các thẻ được xử lý được định trước. Nếu bạn không quen thuộc với các quy tắc cơ bản của poker video, vui lòng xem chính của tôi Video Poker trang.

Đối với mục đích của trang này, bây giờ tôi đang xem Cypto.games. Họ có ba phiên bản poker video, như sau:

 • Jack hoặc tốt hơn
 • Hàng chục hoặc tốt hơn
 • Tiền thưởng Poker

Người chơi phải đặt cược 10 tín dụng, mặc dù người chơi có thể chọn bao nhiêu trong tiền điện tử có giá trị. Theo tôi, mười bước tín dụng là một sự lầy lội không cần thiết.

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về các giắc 6-9-20-75-500 hoặc bảng thanh toán tốt hơn. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 97,97%, tương đương với cạnh nhà là 2,03%.

Jacks hoặc phân tích tốt hơn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 34.706.466 0,000021 0,010447
Thẳng tuôn ra 75 184.178.161 0,000111 0,008316
Bốn loại 20 3,924,486,891 0,002363 0,047252
Ngôi nhà hạnh phúc 9 19.115.939.799 0,011508 0.103572
Tuôn ra 6 19.427.500.088 0,011696 0,070173
Dài 4 18.354.238.557 0,011049 0,044198
Ba loại 3 123,573,760,275 0,074393 0,223178
Hai cặp 2 214.462.314.819 0.129108 0,258217
Jack hoặc tốt hơn 1 356,047,418,052 0,214344 0,214344
Tất cả khác 0 905.977.999.992 0,545408 0,000000
Tổng số  1.661.102.543.100 1.000000 0,979696

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng tiền lương 5-6-22-75-500 hoặc tốt hơn. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 97,97%, tương đương với cạnh nhà là 2,03%.

Hàng chục hoặc phân tích tốt hơn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 38.106.048 0,000023 0,011470
Thẳng tuôn ra 75 187.838.625 0,000113 0,008481
Bốn loại 22 3,915,577,076 0,002357 0,051859
Ngôi nhà hạnh phúc 6 19.084,542.744 0,011489 0,068934
Tuôn ra 5 18.600.477.537 0,011198 0,055988
Dài 4 20,611,548,487 0,012408 0,049633
Ba loại 3 123.201.590.075 0,074169 0,222506
Hai cặp 2 213.933.852.009 0.128790 0,257581
Hàng chục hoặc tốt hơn 1 420,598.763,532 0,253205 0,253205
Tất cả khác 0 840.930.246.967 0,506248 0,000000
Tổng số  1.661.102.543.100 1.000000 0,979657

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về bảng trả tiền thưởng 5-8-25-35-75-45-500. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 97,94%, tương đương với cạnh nhà là 2,06%.

Hàng chục hoặc phân tích tốt hơn

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 500 35.737.262 0,000022 0,010757
Thẳng tuôn ra 45 172.191.438 0,000104 0,004665
Bốn con át chủ bài 70 325,566,459 0,000196 0,013720
Bốn 2s, 3s, 4s 35 875.937.305 0,000527 0,018456
Bốn 5s thông qua KS 25 2.725.708.639 0,001641 0,041023
Ngôi nhà hạnh phúc số 8 19.133.720.127 0,011519 0,092149
Tuôn ra 5 18,714,893,725 0,011267 0,056333
Dài 4 18.432.640.328 0,011097 0,044387
Ba loại 3 123.733.729.692 0,074489 0,223467
Hai cặp 2 214.762.339.278 0.129289 0,258578
Jack hoặc tốt hơn 1 358,572,571,638 0,215864 0,215864
Tất cả khác 0 903.617.507.209 0,543987 0,000000
Tổng số  1.661.102.543.100 1.000000 0,979398

Chơi game công bằng

Phiên bản poker video này dường như chỉ được phát tại tiền điện tử Sòng bạc internet. Tóm lại, trò chơi tìm thấy mười số ngẫu nhiên duy nhất từ ??0 đến 51, mỗi số có xác suất 1/52 và ánh xạ chúng thành mười thẻ trong bộ bài. Năm đầu tiên xác định các thẻ mà người chơi sẽ nhận được trong thỏa thuận và năm thẻ thứ hai mà người chơi sẽ nhận được, theo thứ tự, trong trận hòa. Ví dụ: nếu người chơi loại bỏ hai thẻ, thì anh ta sẽ nhận được thẻ thứ 6 và thứ 7 trong danh sách về trận hòa. Vị trí của các lần loại bỏ không quan trọng.

Giải thích sau đây về cách sử dụng mật mã giả định người đọc có một số quen thuộc với khái niệm này. Đối với những điều cơ bản, vui lòng xem trang của tôi trên Dice (phiên bản được mã hóa). Đối với những người đọc nâng cao hơn, đây là quá trình trò chơi chọn mười thẻ ngẫu nhiên.

 1. Xác định một con trỏ gọi là "vị trí" và đặt nó bằng 0.
 2. Tham gia máy chủ và hạt giống máy khách và hạt giống máy chủ, theo thứ tự đó.
 3. Tạo băm SHA-512 của chuỗi từ bước 2.
 4. Chuyển đổi hai ký tự đầu tiên, bắt đầu ở "vị trí" của băm từ bước 3 từ thập lục phân sang thập phân.
 5. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số từ 4.
 6. Nếu kết quả từ bước 5 là 51 hoặc ít hơn và chưa được tìm thấy, thì đó sẽ là một trong mười thẻ đầu tiên.
 7. Tăng "vị trí" của 2.
 8. Tiếp tục lặp lại các bước 4 đến 7 cho đến khi mười thẻ duy nhất được tìm thấy.
 9. Năm thẻ đầu tiên được tìm thấy sẽ được xử lý trong thỏa thuận, bắt đầu từ trái sang phải.
 10. Năm thẻ thứ hai sẽ nằm trong một hàng đợi được xử lý trong trận hòa. Ví dụ: nếu người chơi rút ba thẻ, thì anh ta sẽ nhận được thẻ thứ 6, 7 và 8 trong hàng đợi.
 11. Để có được vị trí thẻ từ bước 6 đến thẻ thực tế, hãy làm như sau:
  • A. Chia kết quả từ Bước 4 cho 13 và lấy phần còn lại.
  • B. Ánh xạ kết quả từ bước 11a để có được thứ hạng, như sau: 0 đến a, 1 đến 2, 2 đến 3, ..., 9 đến 10, 10 đến J, 11 đến Q, 12 đến K.
  • C. Chia kết quả từ Bước 4 cho 13 và thả phần còn lại.
  • D. Ánh xạ kết quả từ bước 11c để lấy bộ đồ, như sau: 0 đến thuổng, 1 đến trái tim, 2 đến kim cương, 3 đến các câu lạc bộ.

Bảng sau đây cho thấy sự chuyển đổi từ số sang thẻ chơi.

Bảng chuyển đổi thẻ

Thứ hạng Spades Trái tim Kim cương Câu lạc bộ
Một 0 13 26 39
2 1 14 27 40
3 2 15 28 41
4 3 16 29 42
5 4 17 30 43
6 5 18 31 44
7 6 19 32 45
số 8 7 20 33 46
9 số 8 21 34 47
10 9 22 35 48
J 10 23 36 49
Q. 11 24 37 50
K 12 25 38 51

Điều này khóc cho một ví dụ, phải không? Hãy có một.

Video poker crytpo trò chơi IMG 4

Trong màn hình "có lẽ công bằng" phía trên hai điều quan trọng mà tôi muốn thực hiện là chọn hạt giống của riêng tôi (trái ngược với cái mặc định) (BC7V9BN70D7N07SN) và ghi lại băm của hạt giống máy chủ tiếp theo, (727F9B7C5DB0E378FE5FFE.

video poker crytpo trò chơi IMG 2

Trong màn hình trên, tôi giữ jack/ace off-suit, ở vị trí thứ nhất và thứ tư.

Video poker crytpo trò chơi IMG 3

Trong màn hình trên, tôi cải thiện thành một cặp giắc cắm trên đường vẽ.

video poker crytpo trò chơi IMG 5

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, tôi đã quay lại "trò chơi công bằng" để lưu ý cách sòng bạc lấy hai hạt giống để có được các thẻ thực tế được thấy trong trò chơi.

Video poker crytpo trò chơi IMG 4

Màn hình trên cho thấy những gì tôi cần biết để xác định những thẻ nào nên được xử lý. Hãy để tôi trải qua nó từng bước:

 1. Sao chép và dán vào bất cứ nơi nào mà hạt giống khách hàng của bạn và băm hạt giống máy chủ tiếp theo, được gọi là "SEVER SEED SEED SHA256" của trò chơi.
 2. Tham gia hạt giống máy chủ và hạt giống khách hàng, theo thứ tự đó. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn 2xmppabew3qdh3hqla2k5znwonefhoeyolkb969jbc7v9bn70d7n07sn.
 3. Tiếp theo, lấy hàm băm của kết quả của bước 1. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn 3A959BBAFFD9B3928B28431C2EE688792C67A45F1933B9E11AF3C784A7B Lưu ý rằng mỗi ký tự là một chữ số từ 0 đến 9 hoặc một chữ cái từ A đến F. Toàn bộ sự việc là một số lượng rất lớn trong ký hiệu thập lục phân.
 4. Lấy hai ký tự đầu tiên trong băm (3a) và chuyển đổi chúng từ thập lục phân sang thập phân: 3*161 + A*160 = 48 + 10 = 58.
 5. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số từ bước 3 (chỉ có hai chữ số), vẫn là 58.
 6. Nếu kết quả từ bước 4 là 0 đến 51, hãy ánh xạ nó vào thẻ. Kể từ 58> 51, chúng tôi đi vào hai chữ số tiếp theo trong băm.
 7. Hai chữ số tiếp theo trong băm là 95. Điều này chuyển đổi thành 9*161 + 5*160 = 144 + 5 = 149 trong cơ sở 10.
 8. Thiết bị đầu cuối hai chữ số của 149 là 49, nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó thành một thẻ. Để cụ thể, 49 bản đồ cho các câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ đầu tiên được xử lý, từ bên trái.
 9. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (9b) và chuyển đổi chúng từ thập lục phân sang thập phân: 9*161 + b*160 = 144 + 11 = 155.
 10. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 55.
 11. 55 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 12. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (BA) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: B*161 + A*160 = 11*16 + 10*1 = 176 + 10 = 186.
 13. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, đó là 86.
 14. 86 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 15. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (FF) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: f*161 + f*160 = 15*16 + 15*1 = 240 + 15 = 255.
 16. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 55.
 17. 55 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 18. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (D9) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: D*161 + 9*160 = 13*16 + 9*1 = 208 + 9 = 217.
 19. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 17.
 20. 17 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 17 bản đồ cho 5 trái tim. Đây sẽ là thẻ thứ hai được xử lý, từ bên trái.
 21. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (B3) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 11*161 + 3*160 = 13*16 + 9*1 = 176 + 3 = 179.
 22. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 79.
 23. 79 không nằm trong phạm vi từ 0 đến 51, vì vậy hãy bỏ qua hai chữ số đó trong băm.
 24. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (92) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 9*161 + 2*160 = 9*16 + 2*1 = 208 + 9 = 146.
 25. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 46.
 26. 46 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 46 bản đồ cho 8 hoặc câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ thứ ba được xử lý, từ bên trái.
 27. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (8b) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 8*161 + 11*160 = 9*16 + 2*1 = 128 + 11 = 139.
 28. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 39.
 29. 39 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 39 bản đồ cho ACE của các câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ thứ tư được xử lý, từ bên trái.
 30. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (28) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 2*161 + 8*160 = 2*16 + 8*1 = 32 + 8 = 40.
 31. 40 nằm trong phạm vi 0 đến 51, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 40 bản đồ cho 2 câu lạc bộ. Đây sẽ là thẻ cuối cùng về thỏa thuận, bên phải.
 32. Tôi đã loại bỏ ba thẻ, điều đó có nghĩa là chúng ta cần tìm ba thẻ duy nhất tiếp theo trong băm để thay thế chúng.
 33. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (43) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 4*161 + 3*160 = 4*16 + 3*1 = 67.
 34. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (1c) và chuyển đổi chúng từ thập lục phân sang thập phân: 1*161 + C*160 = 1*16 + 12*1 = 38.
 35. 38 nằm trong phạm vi 0 đến 51 và là duy nhất, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ, là ba kim cương. Đây là thẻ đầu tiên trong trận hòa.
 36. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (2e) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 2*161 + E*160 = 2*16 + 14*1 = 32 + 14 = 46.
 37. 46 cũng đã được tìm thấy trong băm, vì vậy chúng tôi bỏ qua hai vị trí đó.
 38. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (E6) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: E*161 + 6*160 = 14*16 + 6*1 = 230.
 39. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 30.
 40. 30 nằm trong phạm vi 0 đến 51 và chưa được tìm thấy, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 30 bản đồ cho 5 viên kim cương. Đây sẽ là thẻ thay thế thứ hai.
 41. Lấy hai chữ số tiếp theo trong băm (88) và chuyển chúng từ thập lục phân sang thập phân: 8*161 + 8*160 = 136.
 42. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số của bước cuối cùng, là 36.
 43. 36 nằm trong phạm vi 0 đến 51 và chưa được tìm thấy, vì vậy hãy ánh xạ nó vào thẻ. Để cụ thể, 36 bản đồ cho jack của kim cương. Đây sẽ là thẻ thay thế thứ ba.
 44. Chúng tôi không cần phải tìm thêm bất kỳ thẻ nào. Bàn tay đã sẵn sàng để được ghi điểm và người chơi được trả tiền.

Để tóm tắt, bảng sau đây hiển thị hai ký tự tại một thời điểm từ băm, chuyển đổi thập phân và sau đó là chuyển đổi thẻ, nếu có.

Băm sang chuyển đổi thẻ

Băm
Nhân vật
Số thập phân
Chuyển đổi
Đúng hai
Chữ số
Đang chơi
Thẻ
3A 58 58 hoặc
95 49 49 Jack của các câu lạc bộ
9b 155 55 hoặc
ba 186 86 hoặc
ff 55 55 hoặc
D9 217 17 5 trái tim
B3 179 79 hoặc
92 146 46 8 câu lạc bộ
8b 139 39 Đứng đầu câu lạc bộ
28 40 40 2 câu lạc bộ
43 67 67 hoặc
1c 28 28 3 viên kim cương
2e 46 46 r/p/c
E6 230 30 5 viên kim cương
88 136 36 Mỏ kim cương

Chìa khóa:
o/r = chuyển đổi thập phân ra khỏi phạm vi cho thẻ
r/p/c = lặp lại thẻ trước

Nếu tất cả những điều đó có vẻ như rất nhiều rắc rối để trải qua để đảm bảo một kết quả công bằng, thì tôi có tin tốt cho bạn! Tôi đã viết một kịch bản để làm điều đó cho bạn, được lưu tại Hộp cát PHP. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời! Để sử dụng nó, chỉ cần nhập như sau:

 • Hạt giống máy chủ trên dòng 3
 • Hạt giống khách hàng trên dòng 4
 • Hash của hạt giống máy chủ của đặt cược tiếp theo trên dòng 5.

Tiếp theo, nhấp vào thực thi mã. Các thẻ bạn được định trước để nhận sẽ có trong hộp kết quả bên dưới cũng như xác minh rằng băm hạt giống máy chủ được cung cấp trước khi đặt cược được thực hiện.

Tôi cũng trình bày một bản sao của mã dưới đây.

Dòng PHP 1
    // Chuyển đổi trò chơi poker video cho crypto.games
    
$ server_seed = "2xMPPABEW3QDH3HQLA2K5ZNWONEFHOEYOLKB969J";
$ client_seed = "bc7v9bn70d7n07sn";
$ NEXT_HASH = "64E701539ECF4C03B90ECD957D6675B2F72C3FD84F04DC5EB63EED8B9A58B95B";
$ rank_array = mảng ("A", 2,3,4,5,6,7,8,9,9,10, "j", "q", "k");
$ sit_array = mảng ("spades", "hearts", "kim cương", "câu lạc bộ");
$ card_found = 0;
$ vị trí = 0;
$ Kết hợp_seed = $ server_seed. $ client_seed;
echo "Combined seed = $combined_seed\n";
$ kết hợp_hash = băm ('sha512', $ kết hợp_seed);
echo "Hash of combined seed = $combined_hash\n";
làm
{
  $ First_two = Subrtr ($ kết hợp_hash, $ vị trí, 2);
  $ hex_to_dec = hexdec ($ first_two)%100;
  if ($ hex_to_dec <= 51)
  {
    $ lặp lại = 0;
    if ($ card_found> 0)
    {
      for ($ i = 0; $ i <$ card_found; $ i ++)
      {
        if ($ hex_to_dec == $ card_array [$ i]) 
        {$ lặp lại = 1; }
      }
    }
    if ($ lặp lại == 0)
    {
      $ card_array [$ card_found] = $ hex_to_dec;
      $ game_poseition = 1+($ card_found%5);
      $ card_found ++;
      $ xếp hạng = $ hex_to_dec%13;
      $ Suit = intDiv ($ hex_to_dec, 13)%4;
      if ($ card_found <= 5)
      {  echo "Deal card $game_position =\t$rank_array[$rank] of $suit_array[$suit]\n"; }
      khác 
      {  echo "Draw card $game_position =\t$rank_array[$rank] of $suit_array[$suit]\n"; }
    }
  }
  $ vị trí+= 2;
  if ($ vị trí == 128)
  {
    echo "Error -- No more space in hash.\n";
    $ card_found = 10;
  }
}
while ($ card_found <10);
$ server_seed_hash = Hash ('sha256', $ server_seed);
if ($ server_seed_hash == $ next_hash)
{ echo "Server Seed match.\n"; }
khác
{  
  echo "SERVER SEED MISMATCH!\n";
  echo "Server seed   =\t$server_seed\n";
  echo "Server seed Hash =\t$server_seed_hash\n";
  echo "Alleged next Hash=\t$next_hash\n";
}

// Thủ tục
// 1. Bước "vị trí" thành 0. 
// 2. Tham gia máy chủ và hạt giống máy khách và hạt giống máy chủ, theo thứ tự đó. 
// 3. Tạo hàm băm SHA-512 của chuỗi từ bước 2.
// 4. Chuyển đổi hai ký tự đầu tiên, bắt đầu ở "vị trí" của băm từ bước 3 từ hexidecimal sang thập phân.
// 5. Lấy thiết bị đầu cuối hai chữ số từ 4. 
// 6. Nếu kết quả từ bước 5 là 51 hoặc ít hơn và chưa được tìm thấy, thì đó sẽ là một trong mười thẻ đầu tiên.  
// 7. Tăng "vị trí" của 2.
// 8. Tiếp tục lặp lại các bước 4 đến 7 cho đến khi mười thẻ duy nhất được tìm thấy. 
// 9. Năm thẻ đầu tiên được tìm thấy sẽ được xử lý trong thỏa thuận, bắt đầu từ trái sang phải.
// 10. Năm thẻ thứ hai sẽ nằm trong một hàng đợi được xử lý trong trận hòa. Ví dụ: nếu người chơi rút ba thẻ, thì anh ta sẽ nhận được thẻ thứ 6, 7 và 8 trong hàng đợi. 
// 11 Để có được vị trí thẻ từ bước 6 đến thẻ thực tế, hãy làm như sau: 
// A. Chia kết quả từ Bước 4 cho 13 và lấy phần còn lại.
// B. Ánh xạ kết quả từ bước 11a để có được thứ hạng, như sau: 0 đến a, 1 đến 2, 2 đến 3, ..., 9 đến 10, 10 đến J, 11 đến Q, 12 đến K.
// C. Chia kết quả từ Bước 4 cho 13 và thả phần còn lại. 
. 
?>

Được viết bởi: