Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

chơi game trực tuyến socvip Pai Gow trận đêm nay gạch chiến lược tối ưu

Giới thiệu

Sau đây là chiến lược tối ưu cho Gạch Gow Pai với các trường hợp ngoại lệ dựa trên việc các đại lý là ngân hàng hay bạn đang ngân hàng. Chiến lược này là tối ưu chống lại cách truyền wc thống. Nó nên gần như tối ưu so với bất kỳ cách nhà sòng bạc nào.

Cách tiếp cận với chiến lược này là một chút khác biệt so với bình thường. Nó được tách thành hai phần: cặp và không cặp. Nếu kết hợp gạch chứa ít nhất một cặp, hãy tuân theo các quy tắc trong phần cặp. Nếu không, bỏ qua phần thứ hai.

Các mã gạch sau đây được sử dụng:

 • H0 = một gạch cao 10
 • L0 = 1 gạch thấp
 • H2 = một ngói tuổi teen
 • L2 = một ngày gạch
 • H4 = một gạch cao 4
 • L4keo nha cai tv = một gạch thấp 4
 • H6 = một gạch cao 6
 • L6 = một gạch thấp 6
 • H7 = một gạch cao 7
 • L7 = một gạch thấp 7
 • H8 = một gạch cao 8
 • L8 = một gạch thấp 8

  ?

 • 0 = một gạch cao 10 hoặc thấp 10
 • 1 = một gạch 11
 • 2 = một ngói thiếu niên hoặc ngày
 • 3 = Gee Joon Ngói, ngay cả khi nó là một cái có 6 pips và/hoặc được sử dụng làm gạch 6 điểm
 • 4 = một gạch cao 4 hoặc thấp 4
 • 5 = một viên gạch 5
 • 6 = Ngói 6 hoặc thấp 6 hoặc thấp (không phải là Gee Joon Ngói)
 • 7 = một gạch cao 7 hoặc thấp 7
 • số 8 = một gạch cao 8 hoặc thấp 8
 • 9 = một trực tiếp đá banh vtv3 gạch 9

1. Cặp

 • Với hai cặp, chơi một cặp ở bàn tay thấp và một cặp trong tay cao.
 • Với một cặp, chơi nó trong bàn tay cao trừ khi chia tách bên dưới:

  ?

  Split Gee Joon với: ? 6 và 6 ?
  ? 6 và 5 ?
  ? 6 và 4 ?
  ?
  Tách thanh thiếu niên và ngày với: ? 9 và L8 ? ? 8 và 8 ? ? ? ? ?
  ? 9 và 7 ? ? 8 và 7 ? ? 7 và 7 ? ? ?
  ? 9 và 6 ? ? 8 và 6 ? ? 7 và 6 ? ? 6 và 6 ?
  ? 9 và 5 ? ? 8 và 5 ? ? 7 và 5 ? ? 6 và 5 ?
  ? 9 và 4 ? ? 8 và 4 ? ? 7 và 4 ? ? 6 và 4 ?
  ? 9 và 3 ? ? 8 và 3 ? ? 7 và 3 ? ? ?
  ? 9 và 1 ? ? ? ? ? ? ?
  ?
  Chia 9s với: ? 2 và 2 ?
  ? 2 và 0 ?
  ? 0 và 0 ?
  ?
  Chia 8S với: ? 9 và 1 ?dragon knight dota 2
  ? 2 và 2 ?
  ? 2 và 1 ?
  ? 2 và 0 ?
  ? 1 và 0 ?
  ? 0 và 0 ?
  ?
  Tách 7 với: ? 2 và 2 ?
  ? 2 và 1 ?
  ? 2 và 0 ?
  ? 1 và 0 ?
  ? 0 và 0, ngoại trừ với H7 khi ngân hàng
  ?
  Tách 6s với: ? 2 và 2 ?
  ? 2 và 1 ?
  ? 2 và H0, ngoại trừ với H6s?
  ?
  Chia 5S với: ? 2 và 2 ?
  ?

?

2. Tất cả khác

Xác định mã kết hợp cho một tay bằng cách xác định mã của mỗi ô như được liệt kê ở trên, sau đó sắp xếp bốn mã từ thấp nhất đến cao nhất. Ví dụ: nếu gạch là tuổi teen, cao 4, gee và 11, mã tương ứng của chúng là 2, 4, 3 và 1. sau đó sắp xếp các chữ số để lấy mã 1234. Tra cứu quy tắc cho mã 4 chữ số trong bảng dưới đây.

Các kết hợp chỉ có một cách để chơi được bao gồm nhưng là màu xám nhạt.

Kết hợp

thẻ tín dụng game đánh bài miễn phí52 choi game shop 88vin
MÃ SỐ QUI ĐỊNH
0012 1/2
0013 cao 1/6 khi đại lý là ngân hàng; 0/7 Khi ngân hàng
0014 cao 1/4 khi đại lý là ngân hàng; 0/5 khi ngân hàng
0015 cao 1/5 khi đại lý là ngân hàng; 0/6 Khi ngân hàng
0016 cao 1/6 khi đại lý là ngân hàng; 0/7 Khi ngân hàng
0017 1/cao 7 khi đại lý là ngân hàng; 0/8 khi ngân hàng
0018 0/9
0019 1/cao 9
0022 2/2
0023 0/8
0024 0/6 Ngoại trừ chơi 2/4 với 0-0-L2-H4 khi đại lý đang ngân hàng
0025 0/7
0026 0/8
0027 0/9
0028 0/Gong
0029 0/Wong
0034 4/cao 6
0035 cao 5/6
0036 6/6 (riêng biệt H0 và H6 nếu có)
0037 cao 6/7
0038 cao 6/8
0039 cao 6/9
0044 4/4 khi đại lý là ngân hàng; 0/8 khi ngân hàng
0045 0/9
0046 4/cao 6 trừ chơi cao 4/6 với 0-0-L4-H6 khi đại lý đang ngân hàng
0047 4/cao 7
0048 4/cao 8
0049 4/cao 9
0056 cao 5/6
0057 5/cao 7
0058 cao 5/8
0059 5/cao 9
0066 6/6
0067 cao 6/7 với L6; 6/cao 7 với H6
0068 cao 6/8 ngoại trừ chơi 6/cao 8 với 0-0-H6-L8 khi đại lý đang ngân hàng
0069 6/cao 9 ngoại trừ chơi cao 6/9 với L6 khi ngân hàng
0077 7/7
0078 cao 7/8
0079 cao 7/9
0088 8/8
0089 8/cao 9
0122 cao 2/3
0123 1/8
0124 1/6 với H0; 3/4 với L0
0125 1/7
0126 1/8
0127 1/9
0128 1/Gong
0129 1/Wong
0134 5/6
0135 6/6
0136 cao 6/7 (riêng biệt H0 và H6 nếu có)
0137 7/7
0138 7/8 Ngoại trừ chơi 6/9 với H0-1-3-H8 và chơi 6/9 với H0-1-3-L8 khi ngân hàng
0139 7/9
0144 cao 4/5 với L0; 1/8 với H0 khi đại lý đang ngân hàng
0145 5/5
0146 5/6
0147 5/7
0148 5/8 Ngoại trừ chơi 4/9 với H0-1-L4-H8 và chơi 4/9 với L0-1-H4-H8 khi ngân hàng
0149 5/9
0156 6/6
0157 6/7
0158 5/9 Ngoại trừ chơi 6/8 với L0-1-5-L8
0159 6/9
0166 cao 6/7 (riêng biệt H0 và H6 nếu có)
0167 7/7
0168 7/8 Ngoại trừ chơi 6/9 với H0-1-6-H8 và chơi 6/9 với H0-1-L6-L8 khi ngân hàng
0169 7/9
0177 7/8
0178 7/9 Ngoại trừ chơi 8/8 với L0-1-7-L8
0179 8/9
0188 8/cao 9
0189 9/9
0223 2/cao 8 với L0; 4/6 với H0
0224 4/4 ngoại trừ chơi 2/cao 6 với L0-2-2-L4
0225 cao 2/7
0226 2/cao 8
0227 2/cao 9
0228 2/cồng chiêng
0229 2/Wong cao với L0; 4/9 với H0
0234 6/6
0235 6/7
0236 6/8
0237 6/9 với H2; 7/8 với L2 khi đại lý đang ngân hàng
0238 6/Gong ngoại trừ chơi 8/8 với L0-L2-3-H8
0239 6/Wong
0244 2/8 khi đại lý là ngân hàng; 4/6 Khi ngân hàng
0245 5/6 Ngoại trừ chơi 2/9 với L0-2-H4-5
0246 6/6
0247 6/7 Ngoại trừ chơi 4/9 với L0-H2-H4-7; Khi ngân hàng chơi 4/9 ngoại trừ chơi 6/7 với L0-L2-L4-7
0248 6/8 Ngoại trừ chơi 4/chiêng với 0-H2-H4-L8; Ngoài ra chơi 4/chiêng khi ngân hàng với H0-H2, H2-H4, H2-L8 và H4-L8
0249 6/9 Ngoại trừ chơi 4/Wong với L0-2-H4-9
0256 6/7
0257 7/7 Ngoại trừ chơi 5/9 với L0-H2-5-7; Cũng chơi 5/9 với H0-H2-5-7 khi ngân hàng
0258 7/8 Ngoại trừ chơi 5/chiêng với H0-H2-5-L8; Ngoài ra chơi 5/Gong với L0-H2-5-L8 và H0-H2-5-H8 khi ngân hàng
0259 7/9
0266 6/8
0267 6/9 ngoại trừ chơi 7/8 với H0-L2-6-7 khi đại lý đang ngân hàng
0268 6/Gong ngoại trừ chơi 8/8 với L0-L2-L6-H8; Cũng chơi 8/8 với L0-L2-L6-L8, L0-L2-H6-H8 và L0-H2-L6-H8 khi đại lý đang ngân hàng
0269 6/Wong
0277 7/9
0278 8/9 Ngoại trừ chơi 7/chiêng với H0-2-7-L8 và H0-L2-7-H8
0279 9/9 Ngoại trừ chơi 7/Wong với H0-L2-7-9
0288 8/Gong
0289 9/Gong ngoại trừ chơi 8/Wong với 0-L2-H8-9; Cũng chơi 8/Wong với L0-H2-H8-9 khi đại lý đang ngân hàng
0344 6/8
0345 6/9
0346 6/7
0347 7/7
0348 7/8
0349 7/9
0356 6/8 Ngoại trừ chơi 5/9 với H0-3-5-H6 khi đại lý đang ngân hàng
0357 7/8
0358 8/8
0359 8/9
0366 6/cao 9
0367 7/9
0368 8/9
0369 9/9
0377 4/6 với L0; cao 3/7 với H0
0378 5/6
0379 6/6
0388 6/6
0389 6/7
0445 5/8
0446 6/8
0447 7/8
0448 8/8
0449 8/9
0456 6/9
0457 7/9
0458 8/9
0459 9/9
0466 0/cao 6
0467 0/7 Ngoại trừ chơi 1/6 với L0-H4-H6-7 khi đại lý đang ngân hàng
0468 0/8
0469 0/9
0477 1/7 ngoại trừ 4/4 với L0-L4-7-7
0478 1/8
0479 1/9
0488 Khi đại lý là ngân hàng, chơi 2/cao 8 ngoại trừ chơi 4/6 với H0-L4-8-8; Khi ngân hàng, chơi 4/6 ngoại trừ chơi 2/cao 8 với L0-L4-8-8
0489 2/9 Ngoại trừ chơi 4/7 với L0-4-H8-9
0566 cao 1/6
0567 1/7
0568 1/8 ngoại trừ chơi 4/5 với 0-5-L6-H8
0569 5/5 Ngoại trừ chơi 1/9 với H0-5-L6-9
0577 4/5 với L0; 2/7 với H0
0578 5/5
0579 2/9
0588 5/6
0589 5/7
0667 2/7
0668 2/8 Ngoại trừ chơi 4/6 với H0-6-6-H8; Ngoài ra chơi 4/cao 6 với L0-6-6-H8 khi ngân hàng
0669 cao 5/6
0677 4/6 với L0; 3/7 với H0
0678 5/6 Ngoại trừ chơi 4/7 với H0-H6-L7-L8; Cũng chơi 3/8 với L0-H6-L7-L8 khi ngân hàng
0679 6/6 Ngoại trừ chơi 5/7 với H0-H6-7-9; Cũng chơi 5/7 với L0-H6-L7-9 khi ngân hàng
0688 6/6
0689 6/7
0778 5/7
0779 6/7
0788 6/7
0789 7/7
0889 cao 7/8
1223 4/7
1224 4/5
1225 cao 3/7
1226 3/cao 8 với L6; 4/game rio6667 với H6
1227 3/cao 9
1228 3/cồng chiêng với L8; 4/9 với H8
1229 3/Wong cao
1234 6/7
1235 7/7
1236 7/8
1237 7/9
1238 7/Gong ngoại trừ chơi 8/9 với 1-L2-3-H8 khi đại lý đang ngân hàng
1239 7/Wong
1244 5/6
1245 5/7 với H4; 6/6 với L4
1246 6/7
1247 5/9 Ngoại trừ chơi 6/8 với 1-L2-L4-7
1248 6/9 Ngoại trừ chơi 5/chiêng với 1-2-H4-L8 và 1-H2-4-L8; Ngoài ra chơi 5/chiêng với 1-L2-L4-L8 và 1-H2-H4-H8 khi ngân hàng
1249 5/Wong
1256 7/7
1257 7/8 với L2; 6/9 với H2
1258 7/9 Ngoại trừ chơi 6/chiêng chơi bài liêng với 1-H2-5-L8; Ngoài ra chơi 6/chiêng với 1-L2-5-L8 khi ngân hàng
1259 6/Wong
1266 7/8
1267 7/9
1268 7/Gong ngoại trừ chơi 8/9 với 1-L2-L6-H8
1269 7/Wong
1277 8/9
1278 9/9 với H8; 8/Gong với L8
1279 8/Wong
1288 9/Gong
1289 9/Wong
1344 7/8
1345 7/9
1346 7/7
1347 7/8
1348 7/9
1349 5/5
1356 7/8
1357 8/8
1358 8/9
1359 5/6
1366 7/cao 9
1367 8/9
1368 9/9
1369 cao 5/7
1377 4/7
1378 5/7
1379 6/7
1388 6/7
1389 7/7
1445 6/8 khi đại lý là ngân hàng; 5/cao 9 khi ngân hàng
1446 7/8
1447 8/8
1448 8/9
1449 0/8
14567/9
1457 8/9
1458 9/9
1459 0/9
1466 0/7
1467 0/8 Ngoại trừ chơi 1/7 với 1-H4-H6-7 khi đại lý đang ngân hàng
1468 0/9
1469 5/5
1477 1/8
1478 1/9
1479 5/6
1488 2/cao 9 với L4; 5/6 với H4
1489 5/7
1566 cao 1/7
1567 1/8
1568 1/9
1569 5/6
1577 2/8
1578 5/6 Ngoại trừ chơi 2/9 với 1-5-L7-L8
1579 6/6
1588 6/6
1589 6/7
1667 2/8
1668 2/9
1669 cao 5/7
1677 3/8
1678 5/7 Ngoại trừ chơi 3/9 với 1-H6-L7-L8 khi ngân hàng
1679 6/7 với L6; 5/8 với H6
1688 6/7
1689 7/7
1778 5/8
1779 6/8
1788 6/8
1789 7/8
1889 choang club game danh baicao 7/9
2234 6/cao 8
2235 7/cao 8
2236 8/8
2237 8/cao 9
2238 8/cồng chiêng
2239 cao 8/wong khi đại lý là ngân hàng; 8/cao Wong khi ngân hàng
2244 6/6
2245 cao 6/7
2246 6/cao 8
2247 6/cao 9
2248 6/cồng cao
2249 6/cao Wong
2256 7/cao 8
2257 7/cao 9
2258 7/cồng chiêng
2259 7/Wong cao
2266 8/8
2267 8/cao 9
2268 8/cồng chiêng
2269 cao 8/wong khi đại lý là ngân hàng; 8/cao Wong khi ngân hàng
2277 9/9
2278 9/cồng cao
2279 9/cao Wong
2288 Chiêng/chiêng
2289 Cồng chiêng/cao Wong
2344 8/8
2345 8/9
2346 7/8
2347 7/9
2348 7/Gong
2349 7/Wong
2356 7/9
2357 8/9
2358 8/Gong
2359 8/Wong
2366 8/9
2367 9/9
2368 9/Gong
2369 9/Wong
2377 3/9
2378 4/9 với H8; 3/Gong với L8; Ngoại trừ chơi 5/8 với L2-3-H7-L8 và L2-3-7-H8 khi đại lý đang ngân hàng
2379 5/9
2388 6/8 ngoại trừ chơi 4/chiêng với H2-3-8-8 khi ngân hàng
2389 7/8 Ngoại trừ chơi 5/chiêng với H2-3-L8-9
2445 7/8
2446 8/8
2447 8/9
2448 8/Gong
2449 8/Wong
2456 8/9
2457 9/9
2458 9/Gong
2459 9/Wong
2466 0/8
2467 0/9
2468 0/Gong
2469 0/Wong
2477 1/9
2478 1/Gong
2479 1/Wong
2488 6/6 ngoại trừ chơi 2/cồng chiêng với H2 khi ngân hàng
2489 6/7 Ngoại trừ chơi 2/Wong với L2-4-L8-9 và 3/chiêng với H2-4-L8-9; phatloc vin Ngoài ra chơi 3/chiêng với L2-H4-L8-9 khi ngân hàng
2566 1/8
2567 1/9
2568 1/Gong
2569 1/Wong
2577 2/9
2578 5/7 với H8; 2/Gong với L8; Ngoại trừ chơi 3/9 với H2-5-7-H8 khi ngân hàng
2579 2/Wong
2588 6/7
2589 7/7
2667 2/9
2668 2/Gong
2669 2/Wong
26773/9
2678 4/9 với H8; 3/Gong với L8; Ngoại trừ chơi 5/8 với L2-6-7-H8 và 4/9 với H2-H6-7-L8 khi đại lý là ngân hàng và 4/9 với H2-L6-L7-L8 khi ngân hàng
2679 5/9
2688 6/8 Ngoại trừ chơi 4/cồng chiêng với H2-6-8-8 khi ngân hàng
2689 7/8 với H8; 5/Gong với L8; Ngoại trừ chơi 7/8 với L2-L6-L8-9 khi đại lý đang ngân hàng
2778 5/9
2779 6/9
2788 6/9
2789 7/9
2889 7/Gong
3445 cao 7/9
3446 8/9
3447 3/8
3448 4/8
3449 5/8
3456 9/9
3457 3/9
3458 4/9
3459 5/9
3466 0/9
3467 1/9
3468 4/7kubet bet Ngoại trừ chơi 2/9 với 3-H4-H6-L8 và 3-L4-6-L8
3469 5/7
3477 4/7
3478 5/7
3479 6/7
3488 6/7
3489 7/7
3566 1/cao 9
3567 2/9
3568 3/9 với L8; 4/8 với H8
3569 5/8
3577 4/8
3578 5/8
3579 6/8
3588 6/8
3589 7/8
3667 3/cao 9
3668 4/cao 9
3669 cao 5/9
3677 4/9
3678 5/9
3679 6/9
3688 6/9
3689 7/9
3778 4/4
3779 4/5
3788 cao 4/5
3789 5/5
3889 5/6 khi đại lý là ngân hàng; cao 4/7 khi ngân hàng
4456 0/9
4457 1/cao 9
4458 2/cao 9
4459 3/cao 9
4466 2/8
4467 3/8
4468 4/8
4469 5/8
4477 4/8
4478 5/8
4479 6/8
4488 6/8
4489 7/8
4566 2/9
4567 3/9
4568 4/9
4569 5/9
4577 4/9
4578 5/9
4579 6/9
4588 6/9
4589 7/9
4667 1/2
4668 2/2
4669 2/3 Ngoại trừ chơi 0/5 với L4-6-6-9 khi ngân hàng
4677 1/3
4678 2/3 Ngoại trừ chơi 1/4 với H4-6-7-H8 khi đại lý đang ngân hàng và 0/5 với H8 khi ngân hàng
4679 3/3
4688 0/6
4689 0/7 Ngoại trừ chơi 3/4 với H4-6-L8-9 và L4-H6-L8-9 khi đại lý đang ngân hàng
4778 1/5
4779 3/4
4788 1/6
4789 1/7
4889 2/cao 7
5667 2/2
5668 2/3
5669 cao 1/5
5677 cao 2/3
5678 3/3
5679 3/4 ngoại trừ chơi 1/6 với 5-H6-H7-9 khi đại lý đang ngân hàng
5688 1/6
5689 1/7
5778 3/4
5779 4/4
5788 2/6
5789 2/7
5889 3/cao 7
6677 3/3
6678 cao 3/4 với L8; 2/5 với H8
6679 3/cao 5
6688 4/4
6689 cao 4/5
6778 4/4
6779 4/5
6788 cao 4/5
6789 5/5
6889 5/6 Ngoại trừ chơi cao 4/7 với L6-8-8-9 khi ngân hàng
7788 5/5
7789 cao 5/6
7889 cao 5/7 với L7; 5/cao 7 với H7

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này