Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?n cu?i: ng??y 5 th??ng 7 n?m 2010

Tr??n trang n??y

chơi bài xì dách Chi?n l??c c? b?n blackjack

Gi?i thi?u

?

?

Cu?i c??ng, kh?ng bao gi? l?y b?o hi?m ? ho?c "th?m ch?? ti?n."

House Edge

??i v?i r??a nh?? c?a 6.912 k?t h?p c??c quy t?c c?? th? M??y t??nh c?nh nh?? Blackjack.

T?i c?m ?n J.B. cho JavaScript.

Ti?n th??ng s??ng b?c ?en tr?c tuy?n

Th? h?ng S??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t ?? S??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
? $ 15 300xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s?
2
? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
3
? $ 400 50% 200xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 400 Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s?
4
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
5
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?

???c vi?t b?i: