monte carlo casino chơi bài phỏm Đặt cược cho bộ bài - trình hướng dẫn tỷ lệ cược

Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 3 năm 2002

Trên trang này

chơi bài phỏm Đặt cược bộ bài

Giới thiệu

Đặt cược bộ bài là một trò chơi trên bàn tôi tìm thấy tại Golden Nugget vào tháng 4 năm 2005. Đây là một biến thể poker đơn giản trong đó người chơi đặt cược vào kết quả của một bàn tay stud 5 thẻ. Bàn tay poker bao gồm bốn thẻ cộng đồng và (các) thẻ thứ năm của người chơi chọn. Sau đây là quét thẻ quy tắc.

?

?

Phân tích

Sau đây là các cược có sẵn.

 • Tám hoặc thấp hơn

  Tám hoặc đặt cược thấp hơn sẽ thắng nếu cả bốn thẻ cộng đồng đều có tám hoặc thấp hơn. Aces được tính là Thấp. Đặt cược chiến thắng trả 6 đến 1. Xác suất chiến thắng là 13,28% và cạnh nhà là 7,02%.

 • Tất cả màu đỏ

  Tất cả Red Bet thắng nếu cả bốn thẻ cộng đồng đều màu đỏ. Đặt cược chiến thắng trả 16 đến 1. Xác suất chiến thắng là 5,52% và cạnh nhà là 6,12%.

 • Toàn màu đen

  All Black Bet thắng nếu cả bốn thẻ cộng đồng đều màu đen. Đặt cược chiến thắng trả 16 đến 1. Xác suất chiến thắng là 5,52% và cạnh nhà là 6,12%.

 • Ace, 2, vua

  Đây là ba trong số các cấp bậc có sẵn cho đặt cược thẻ. Người chơi chọn một hoặc nhiều trong số này và được trả theo giá trị poker của thẻ đã chọn và bốn thẻ cộng đồng. Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả, số lượng kết hợp, xác suất và trả lại. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 9,33%.

  ?

  Ace, 2, King đặt cược vào Bet the Deck

  Bàn tay poker Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
  Năm loại 250 đến 1 1 0,000004 0,000923
  Thẳng tuôn ra 125 đến 1 số 8 0,00003 0,003694
  Bốn loại 50 đến 1 204 0,000754 0,037677
  Ngôi nhà hạnh phúc 20 đến 1 624 0,002305 0,046098
  Dài 15 đến 1 504 0,001862 0,027925
  Tuôn ra 7 đến 1 2852 0,010535 0,073743
  Ba loại 3 đến 1 8448 0,031205 0,093615
  Hai cặp 2 đến 1 15048 0,055584 0.111168
  Cặp thẻ giữ 1 đến 1 55440 0,204783 0,204783
  Khác Sự mất mát 187596 0,692939 -0.692939
  Tổng cộng ? 270725 1 -0.093312

  ?

 • 3, nữ hoàng

  Đây là hai trong số các cấp bậc có sẵn cho đặt cược thẻ. Người chơi chọn một hoặc nhiều trong số này và được trả theo giá trị poker của thẻ đã chọn và bốn thẻ cộng đồng. Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả, số lượng kết hợp, xác suất và trả lại. Tế bào dưới bên phải cho thấy một cạnh nhà là 7,67%.

  ?

  3, nữ hoàng đặt cược vào cược vào boong

  Bàn tay poker Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
  Năm loại 250 đến 1 1 0,000004 0,000923
  Thẳng tuôn ra 125 đến 1 12 0,000044 0,005541
  Bốn loại 50 đến 1 204 0,000754 0,037677
  Ngôi nhà hạnh phúc 20 đến 1 624 0,002305 0,046098
  Dài 15 đến 1 756 0,002793 0,041888
  Tuôn ra 7 đến 1 2848 0,01052 0,073639
  Ba loại 3 đến 1 8448 0,031205 0,093615
  Hai cặp 2 đến 1 15048 0,055584 0.111168
  Cặp thẻ giữ 1 đến 1 55440 0,204783 0,204783
  Khác Sự mất mát 187344 0,692008 -0.692008
  Tổng cộng ? 270725 1 -0.076676

  ?

 • 4, Jack

  Đây là hai trong số các cấp bậc có sẵn cho đặt cược thẻ. Người chơi chọn một hoặc nhiều trong số này và được trả theo giá trị poker của thẻ đã chọn và bốn thẻ cộng đồng. Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả, số lượng kết hợp, xác suất và trả lại. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà là 6,00%.

  ?

  4, Jack đặt cược vào Bet the Deck

  Bàn tay poker Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
  Năm loại 250 đến 1 1 0,000004 0,000923
  Thẳng tuôn ra 125 đến 1 16 0,000059 0,007388
  Bốn loại 50 đến 1 204 0,000754 0,037677
  Ngôi nhà hạnh phúc 20 đến 1 624 0,002305 0,046098
  Dài 15 đến 1 1008 0,003723 0,05585
  Tuôn ra 7 đến 1 2844 0,010505 0,073536
  Ba loại 3 đến 1 8448 0,031205 0,093615
  Hai cặp 2 đến 1 15048 0,055584 0.111168
  Cặp thẻ giữ 1 đến 1 55440 0,204783 0,204783
  Khác Sự mất mát 187092 0,691078 -0.691078
  Tổng cộng ? 270725 1 -0.060039

  ?

 • 5 đến 10

  Đây là sáu trong số các cấp bậc có sẵn cho đặt cược thẻ. Người chơi chọn một hoặc nhiều trong số này và được trả theo giá trị poker của thẻ đã chọn và bốn thẻ cộng đồng. Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả, số lượng kết hợp, xác suất và trả lại. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 4,34%.

  ?

  5 đến 10 cược vào cược vào boong

  Bàn tay poker Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
  Năm loại 250 đến 1 1 0,000004 0,000923
  Thẳng tuôn ra 125 đến 1 20 0,000074 0,009234
  Bốn loại 50 đến 1 204 0,000754 0,037677
  Ngôi nhà hạnh phúc 20 đến 1 624 0,002305 0,046098
  Dài 15 đến 1 1260 0,004654 0,069813
  Tuôn ra 7 đến 1 2840 0,01049 0,073432
  Ba loại 3 đến 1 8448 0,031205 0,093615
  Hai cặp 2 đến 1 15048 0,055584 0.111168
  Cặp thẻ giữ 1 đến 1 55440 0,204783 0,204783
  Khác Sự mất mát 186840 0,690147 -0.690147
  Tổng cộng ? 270725 1 -0.043402

  ?

 • Joker đặt cược

  Việc đặt cược Joker tương tự như các cược thẻ, ngoại trừ thẻ thứ năm là một Joker hoàn toàn hoang dã. Bảng sau đây cho thấy những gì mỗi tay trả, số lượng kết hợp, xác suất và trả lại. Tế bào dưới bên phải cho thấy cạnh nhà 4,89%.

  ?

  ?

  Joker đặt cược vào cược boong

  Bàn tay poker Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
  Năm loại 50 đến 1 13 0,000048 0,002401
  Thẳng tuôn ra 30 đến 1 164 0,000606 0,018173
  Bốn loại 6 đến 1 2496 0,00922 0,055318
  Ngôi nhà hạnh phúc 6 đến 1 2808 0,010372 0,062233
  Dài 2 đến 1 10332 0,038164 0,076328
  Tuôn ra 6 đến 1 2696 0,009958 0,059751
  Ba loại 1 đến 1 82368 0,30425 0,30425
  Tất cả khác Sự mất mát 169848 0,627382 -0.627382
  Tổng cộng ? 270725 1 -0.048928

  ?


Được viết bởi: