Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 12 năm 2017

Trên trang này

casino no deposit bonus Ba thẻ Prime

Giới thiệu

Three Card Prime rất giống với Ba bài xì phé. Trong cả hai trò chơi, đối tượng là có một bài xì phé ba thẻ xếp hạng cao hơn. Quyết định duy nhất là gấp hoặc nâng cao sau khi có được bàn tay của bạn.

Quy tắc

 1. Người chơi đặt cược ante. Tại thời điểm này, anh ta có thể tùy chọn đặt cược vào phần thưởng của cặp và đặt cược chính.
 2. Các đại lý cung cấp cho mỗi người chơi ba thẻ và chính anh ta ba thẻ. Người chơi có thể kiểm tra thẻ của riêng mình. Thẻ của đại lý được xử lý úp mặt.
 3. Nếu người chơi đặt cược ante, thì anh ta phải gấp hoặc tăng.
 4. Nếu người chơi gập lại, thì anh ta bị mất cược ante.
 5. Nếu người chơi tăng, thì anh ta phải đặt cược bổ sung, bằng chính xác với đặt cược ante của anh ta.
 6. Các đại lý sẽ lật thẻ của mình.
 7. Các đại lý cần một nữ hoàng cao hoặc tốt hơn để đủ điều kiện.
 8. Nếu đại lý không đủ điều kiện, thì Ante sẽ đẩy và đặt cược sẽ trả tiền theo bảng thanh toán bên dưới.
 9. Nếu các đại lý đủ điều kiện, thì bàn tay của người chơi sẽ được so sánh với tay của đại lý, tay cao hơn sẽ thắng. Thứ tự của tay poker được chỉ định dưới đây.
 10. Nếu người chơi có tay poker cao hơn, thì ante sẽ trả tiền thậm chí và chơi theo bảng thanh toán bên dưới.
 11. Nếu đại lý có tay poker cao hơn, thì ante sẽ thua. Nếu người chơi có hoặc ít hơn, vở kịch cũng sẽ thua. Trong trường hợp không thể xảy ra, người chơi thua với một thẳng hoặc cao hơn, việc đặt cược sẽ trả tiền theo bảng thanh toán bên dưới.
 12. Nếu người chơi và giao dịch buộc, thì ante sẽ đẩy và chơi sẽ trả tiền theo bảng thanh toán bên dưới.
 13. Phần thưởng cặp đôi chỉ trả dựa trên bàn tay của người chơi. Nếu người chơi có một bàn tay trả tiền của một cặp hoặc cao hơn, một thẻ giả sẽ được tiết lộ sẽ làm tăng chiến thắng, nếu đó là một deuce, theo bảng thanh toán bên dưới.
 14. Đặt cược chính trả ít nhất 3 đến 1 nếu ba thẻ của người chơi có cùng màu. Nếu tất cả sáu thẻ giữa người chơi và tay đại lý có cùng màu, thì nó trả 4 đến 1.
 15. Tất cả 6 thanh toán dựa trên giá trị poker của sáu thẻ bao gồm ba thẻ của người chơi và đại lý.

   

Bảng sau đây cho thấy thứ tự bàn tay trong ba thẻ Prime.

Thứ tự tay và xác suất trong ba thẻ Prime

Tay Kết hợp Xác suất
Hoàng gia nhỏ 4 0,000181
Thẳng tuôn ra 44 0,001991
Ba loại 52 0,002353
Dài 720 0,032579
Tuôn ra 1.096 0,049593
Đôi 3.744 0.169412
Tất cả khác 16.440 0,743891
 

Bảng sau đây cho thấy bảng thanh toán cho đặt cược chơi. Tất cả chiến thắng trên cơ sở "đến một".

Chơi bảng trả tiền đặt cược

Người chơi
Tay
Người chơi
Chiến thắng hoặc quan hệ
Người buôn bán
Thắng
Hoàng gia nhỏ 10 n/a
Thẳng tuôn ra 6 12
Ba loại 5 10
Dài 2 4
Flush hoặc ít hơn 1 Sự mất mát
 

Bảng sau đây cho thấy "Bảng 1" cho đặt cược tiền thưởng của cặp. Tất cả chiến thắng trên cơ sở "đến một".

Cặp tiền thưởng bảng 1

Người chơi
Tay
Dummy không phải
một deuce
Giả là
một deuce
Hoàng gia nhỏ 50 75
Thẳng tuôn ra 40 50
Ba loại 30 40
Dài 6 số 8
Tuôn ra 3 4
Đôi 1 2

Bảng dưới đây cho thấy "Bảng 2" cho phần thưởng của cặp, được phát hiện tại Sòng bạc Bảo Bình ở Smilelin vào ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Cặp tiền thưởng bảng 2

Người chơi
Tay
Dummy không phải
một deuce
Giả là
một deuce
Hoàng gia nhỏ 50 75
Thẳng tuôn ra 40 60
Ba loại 30 45
Dài 6 10
Tuôn ra 3 5
Đôi 1 2

Đặt cược chính là tốt đẹp và đơn giản, như thể hiện trong bảng thanh toán sau. Giải thưởng hàng đầu yêu cầu tất cả các thẻ người chơi và thẻ đại lý giống nhau. Tất cả các khoản thanh toán là trên cơ sở "đến một".

Bảng thanh toán chính

Biến cố Thanh toán
Tất cả sáu thẻ cùng màu 4
Thẻ người chơi đều có cùng màu 3

Đặt cược "tất cả 6" trả tiền dựa trên bàn tay poker 5 thẻ tốt nhất có thể được tạo bằng cách sử dụng ba thẻ người chơi và ba thẻ đại lý. Bảng thanh toán như sau. Chiến thắng là trên cơ sở "đến một".

Tất cả 6 bảng trả tiền

Biến cố Thanh toán
Royal Flush 1000
Thẳng tuôn ra 200
Bốn loại 50
Ngôi nhà hạnh phúc 25
Tuôn ra 20
Dài 10
Ba loại 5

So sánh với ba bài xì phé

Về mặt toán học, trò chơi cơ bản trong ba thẻ Prime hoạt động giống như ba bài xì phé, ngoại trừ người chơi sẽ thắng nhiều hơn nếu anh ta có thẳng hoặc cao hơn và thua đại lý. Về mặt ngữ nghĩa, có một số thay đổi quá. Nếu đại lý không đủ điều kiện, thì bây giờ đó là ante đẩy thay vì chơi. Không còn có phần thưởng ante, nhưng đặt cược chơi trả phí cho tay thẳng hoặc cao hơn. Nó hoạt động với cùng một điều ngoại trừ việc chơi đặt cược trả phí bảo hiểm cho một bàn tay thua của một người thẳng hoặc cao hơn, được gọi là "tiền thưởng nhịp xấu".

Ngoài ra, phần thưởng của cặp giống như cặp đôi nhưng trả phí cho một thẻ giả thứ tư là một deuce. Cuối cùng, họ thêm một bên cá cược khác được gọi là Prime, chiến thắng nếu ba thẻ của người chơi có cùng màu.

Nếu bạn không quen thuộc với ba quy tắc poker thẻ, hãy đọc phần quy tắc cho các quy tắc hoàn chỉnh.

Phân tích Ante và Play

 

Bảng tiếp theo cho thấy xác suất và lợi nhuận cho tất cả các kết quả có thể xảy ra cho trò chơi cơ bản.

Bảng trở lại trò chơi cơ bản

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Người chơi thua với Flush hoặc ít hơn -2 91.126.832 0,223805 -0.447610
Người chơi thua cuộc thẳng thắn 3 270.504 0,000664 0,001993
Người chơi thua với ba loại 9 3,312 0,000008 0,000073
Người chơi thua cuộc thẳng thắn 11 968 0,000002 0,000026
Người chơi có mối quan hệ với Flush hoặc ít hơn 1 249.216 0,000612 0,000612
Người chơi có mối quan hệ thẳng thắn 2 18.288 0,000045 0,000090
Người chơi có mối quan hệ với ba loại 5 - 0,000000 0,000000
Người chơi có mối quan hệ với Flush Flush 6 132 0,000000 0,000002
Người chơi có mối quan hệ với Mini Royal 10 12 0,000000 0,000000
Người chơi có hoặc ít hơn, đại lý không đủ điều kiện 1 80.937.492 0.198780 0.198780
Người chơi có thẳng, đại lý không đủ điều kiện 2 4.001.004 0,009826 0,019653
Người chơi có ba loại, đại lý không đủ điều kiện 5 288.960 0,000710 0,003548
Người chơi có thẳng thắn, đại lý không đủ điều kiện 6 239.316 0,000588 0,003527
Người chơi có Mini Royal, đại lý không đủ điều kiện 10 26.880 0,000066 0,000660
Người chơi chiến thắng với Flush hoặc ít hơn 2 87.096.380 0,213906 0,427813
Người chơi chiến thắng với thẳng 3 8,975,484 0,022044 0,066131
Người chơi chiến thắng với ba loại 6 665.776 0,001635 0,009811
Người chơi chiến thắng với Flight Flush 7 570.240 0,001400 0,009803
Người chơi chiến thắng với Mini Royal 11 46.804 0,000115 0,001264
Người chơi gấp -1 132.652.800 0,325792 -0.325792
Tổng cộng  407.170.400 1.000000 -0.029615

 

Bảng trên cho thấy cạnh nhà, được định nghĩa là tỷ lệ tổn thất dự kiến ??cho đặt cược ante, là 2,96%. Người chơi sẽ tăng 67% thời gian, với mức cược trung bình là 1,67. Điều đó làm cho yếu tố rủi ro, được định nghĩa là khoản lỗ dự kiến ??cho tổng số tiền đặt cược, 2,96%/1,67 = 1,77%.

Phân tích tiền thưởng cặp

Bảng sau đây cho thấy xác suất và trả lại cho bảng Pay 1 của đặt cược tiền thưởng cặp. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà 4,52%

Cặp tiền thưởng bảng 1 bảng trả lại

live casino online
Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia nhỏ với Deuce 75 16 0,000015 0,001108
Hoàng gia nhỏ mà không có Deuce 50180 0,000166 0,008311
Thẳng tuôn ra với deuce 50 168 0,000155 0,007757
Thẳng tuôn ra mà không bị khử 40 1.988 0,001836 0,073432
Ba loại với Deuce 40 204 0,000188 0,007535
Ba loại không có sự phản đối 30 2.344 0,002165 0,064937
Thẳng với deuce số 8 2.760 0,002549 0,020390
Thẳng mà không bị khử 6 32,520 0,030030 0.180183
Flush với deuce 4 4.128 0,003812 0,015248
Flush mà không bị khử 3 49.576 0,045781 0.137342
Ghép nối với Deuce 2 14.112 0,013032 0,026063
Ghép đôi mà không bị khử 1 169.34tyboi casino4 0.156380 0.156380
Tất cả khác -1 805,560 0,743891 -0.743891
Tổng cộng  1.082.900 1.000000 -0.045205

Bảng sau đây cho thấy xác suất và trả lại cho bảng 2 của đặt cược tiền thưởng cặp. Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 3,38%

Cặp tiền thưởng bảng 2 bảng trả lại

poker online game
Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Hoàng gia nhỏ với Deuce 75 16 0,000015 0,001108
Hoàng gia nhỏ mà không có Deuce 50 180 0,000166 0,008311
Thẳng tuôn ra với tiến lên miền nam offline pc deuce 60 168 0,000155 0,009308
Thẳng tuôn ra mà không bị khử 40 1.988 0,001836 0,073432
Ba loại với Deuce 45 204 0,000188 0,008477
Ba loại không có sự phản đối 30 2.344 0,002165 0,064937
Thẳng với deuce 10 2.760 0,002549 0,025487
Thẳng mà không bị khử 6 32,520 0,030030 0.180183
Flush với deuce 5 4.128 0,003812 0,019060
Flush mà không bị khử 3 49.576 0,045781 0.137342
Ghép nối với Deuce 2 14.112 0,013032 0,026063
Ghép đôi mà không bị khử 1 169.344 0.156380 0.156380
Tất cả khác -1 805,5600,743891 -0.743891
Tổng cộng  1.082.900 1.000000 -0.033802

Phân tích chính

 

Bảng sau đây cho thấy xác suất và trả lại cho đặt cược tiền thưởng cặp. khi nào đá world cup 2018 Tế bào bên phải dưới cho thấy cạnh nhà là 3,62%

Bảng trở lại chính

Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Thạc sĩ sáu thẻ 4 9,209,200 0,022618 0,090470
Thạc sĩ ba thẻ 3 86.595.600 0,212677 0,638030
Kẻ thua cuộc -1 311.365.600 0,764706 -0.764706
Tổng cộng  407.170.400 1.000000 -0.036206

danh bai tien len mien namTất cả 6

Bảng sau đây cho thấy phân tích của tôi về tất cả 6 đặt cược. Sự kết hợp được lấy từ của tôi Xác suất trong poker trang. Tế bào dưới fifa là viết tắt của từ gì bên phải cho thấy cạnh nhà 10,22%.

Tất cả 6 bảng trở lại

chơi bài solitaire
Tay Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
Royal Flush 1000 188 0,000009 0,009234
Thẳng tuôn ra 200 1.656 0,000081 0,016268
Bốn loại 50 14.664 0,000720 0,036014
Ngôi nhà hạnh phúc 25 165.984 0,008153 0,203826
Tuôn ra 20 205.792 0,010108 0,202168
Dài 10 361.620 0,017763 0.177626
Ba loại 5 732.160 0,035963 0.179817
Tất cả khác -1 18.876.456 0,927202 -0.927202
Tổng cộng  20.358.520 1.000000 -0.102248

Liện kết ngoại

 
Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Shazam-Casino
  300% + 100 Vòng quay miễn phí Chơi
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bovada
  $ 3000 Chào mừng tiền thưởng Chơi

Trên trang này