Chia sẻ cái này

Cập nhật lần cuối: ngày 2 tháng 4 năm 2019

Trên trang này

casino king Bảo hiểm Baccarat

Giới thiệu

Tôi đã được nghe ngày càng nhiều về các sòng bạc ở châu Á cung cấp các cược bảo hiểm ở Baccarat sau khi bốn hoặc năm thẻ đã được xử lý. Chúng thường được thực hiện để bảo vệ một bàn tay mạnh mẽ hơn chống lại việc thua cuộc, hoặc trong trường hợp 9, một chiếc cà vạt.

Để tránh nhầm lẫn, tôi tận dụng người chơi khi đề cập đến đặt cược và sử dụng chữ thường khi đề cập đến người chơi trò chơi.

Ngoại trừ như đã lưu ý, bảo hiểm trên tay nhân viên ngân hàng chiến thắng khi người chơi kết thúc chiến thắng và Vise Versa.

Ngoại lệ:

?

  • Bảo hiểm trên bàn tay 9 điểm sẽ giành chiến thắng trong trường hợp cà vạt và thua khác.
  • Bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng với tỷ số 0-0 sau năm thẻ sẽ giành chiến thắng trong trường hợp hòa và thua.

?

Tất cả các số liệu trong trang này đều dựa trên một trò chơi tám tầng.

Sands Vịnh Marina - Singapore

Thông tin có thể được tìm thấy trong trang của tôi trên Bảo hiểm Baccarat tại Marina Bay Sands.

Chơi game châu Á

Thông tin có thể được tìm thấy trong trang của tôi trên Bảo hiểm Baccarat tại Châu Á Gaming.

Du thuyền sao

Star Du thuyền là một hành trình đến thăm các nước Đông Á. Tàu của họ cung cấp bảo hiểm Baccarat trong sòng bạc của họ. Sau đây là cách giải thích tốt nhất của tôi về các quy tắc của họ, dựa trên một tài liệu của công ty giải thích các quy tắc và quy trình của trò chơi. Đặt cược bảo hiểm được giới hạn trong số tiền của cược ban đầu. Không rõ đối với tôi khi các thẻ được phơi bày, nhưng có vẻ như người chơi có ý chí tự do về vấn đề này.

Bảo hiểm tự nhiên

Nếu người chơi hoặc nhân viên ngân hàng có 8 hoặc 9 tự nhiên, thì anh ta có thể đảm bảo nó chống lại một chiếc cà vạt trong trường hợp 9 hoặc mất trong trường hợp 8.

?

Bảo hiểm tự nhiên

Điểm Thanh toán Prob. Thắng lợi Prob. Sự mất mát Prob. Vẽ tranh Gia tri? đươ?c ki vo?ng
9 9 0,905475 0,000000 0,094525 -0.054754
số 8 7 0.810911 0,094938 0,094151 -0.146347

?

Đảm bảo bàn tay của người chơi 3 thẻ chống lại bàn tay không xác định

Bảng tiếp theo bao gồm tình huống người chơi đã rút thẻ thứ ba và nhân viên ngân hàng chưa lật bất kỳ thẻ nào. Bảo hiểm được thực hiện trên tay người chơi và chiến thắng trong trường hợp cà vạt với người chơi 9. Chiến thắng của nhân viên ngân hàng xảy ra với tất cả các tổng số người chơi khác.

?

Bảo hiểm người chơi 3 thẻ chống lại bàn tay không xác định

Điểm người chơi Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
9 9 0,923233 0,000000 0,076767 -0.232331
số 8 7 0,846404 0,076904 0,076693 -0.308079
7 4 0,769274 0.153882 0,076844 -0.153748
6 3 0,683625 0.230965 0,085410 0,009271
5 1.5 0,603527 0.308001 0,088471 -0.141525
4 1 0,513984 0,392562 0,093454 -0.121423

?

Bảo hiểm ngân hàng sau khi bốn thẻ được phơi bày

Bảng tiếp theo bao gồm tình huống người chơi đã phơi bày ba thẻ và nhân viên ngân hàng đã lộ hai. Bảo hiểm chỉ được cung cấp trên bốn tình huống trong đó tổng số bằng tay ngân hàng. Trong trường hợp 0-0, đặt cược bảo hiểm sẽ thắng trong trường hợp cà vạt và tất cả những người khác trả tiền cho một người chơi thắng.

?

Bảo hiểm sau bốn thẻ được phơi bày

Điểm người chơi Điểm ngân hàng Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
0 4 1 0,368065 0,578663 0,053272 -0.210599
1 4 1 0,343812 0,602820 0,053368 -0.259008
2 4 1 0,319906 0,627004 0,053090 -0.307099
3 4 1 0,295920 0,591577 0.112503 -0.295658
0 5 1.5 0,319950 0,638715 0,041335 -0.158790
1 5 1.5 0,283814 0,674655 0,041531 -0.248934
2 5 1.5 0,248356 0,650906 0.100738 -0.278371
3 5 1.5 0,271182 0,628151 0.100667 -0.221377
4 5 1.5 0,294993 0,604412 0.100595 -0.161923
0 6 3 0,248749 0,721860 0,029391 0,024389
1 6 3 0,200798 0,710369 0,088833 -0.107975
2 6 3 0,212631 0,698539 0,088830 -0.060646
3 6 3 0,224458 0,687609 0,087932 -0.014235
4 6 2 0,236160 0,675002 0,088838 -0.202682
5 6 2 0,248909 0,662332 0,088759 -0.164513

?

Bảo hiểm ngân hàng sau khi năm thẻ được phơi bày

Bảng tiếp theo bao gồm tình huống người chơi đã phơi bày ba thẻ và nhân viên ngân hàng đã lộ hai. Bảo hiểm chỉ được cung cấp trên bốn tình huống trong đó tổng số bằng tay ngân hàng. Trong trường hợp 0-0, việc đặt cược bảo hiểm sẽ thắng trong trường hợp cà vạt, tất cả những người khác trả tiền cho chiến thắng của người chơi.

?

Bảo hiểm sau khi năm thẻ tiếp xúc

Điểm người chơi Điểm ngân hàng Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
0 0 2 0,000000 0,695236 0,304764 -0.085707
1 1 7 0,077013 0,615304 0,307683 -0.076214
2 2 3 0.154018 0,538302 0,307680 -0.076249
3 3 2 0,231517 0,460953 0,307530 0,002080

?

Khu nghỉ mát thế giới Sentosa

Những quy tắc này cũng đến với tôi dưới dạng một tài liệu của công ty nội bộ, có thể lỗi thời. Nó nói rằng bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng 2 thẻ 6 so với người chơi 2 thẻ 5 trả 3 đến 1, sẽ có lợi thế của người chơi là 8,44%. Tôi không biết nếu họ vẫn cho phép điều này.

Bảo hiểm ngân hàng sau khi bốn thẻ tiếp xúc

Bảng sau đây cho thấy tỷ lệ cược bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng đặt cược khi người chơi có tổng số thấp hơn sau bốn thẻ. Đặt cược bảo hiểm giành chiến thắng nếu người chơi kết thúc chiến thắng.

?

Bảo hiểm ngân hàng sau khi bốn thẻ tiếp xúc

Điểm người chơi Điểm ngân hàng Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
0 5 2 0,319950 0,638715 0,041335 0,001185
1 5 2 0,283814 0,674655 0,041531 -0.107027
2 5 2 0,248356 0,650906 0.100738 -0.154193
3 5 2 0,271182 0,628151 0.100667 -0.085786
4 5 2 0,294993 0,604412 0.100595 -0.014426
0 6 3 0,248749 0,721860 0,029391 0,024389
1 6 3 0,200798 0,710369 0,088833 -0.107975
2 6 3 0,212631 0,698539 0,088830 -0.060646
3 6 3 0,224458 0,687609 0,087932 -0.014235
4 6 3 0,236160 0,675002 0,088838 0,033478
5 6 3 0,248909 0,662332 0,088759 0,084397
0 7 4 0.154340 0,769393 0,076268 -0.152035
1 7 4 0.153216 0,769718 0,077066 -0.156852
2 7 4 0.153224 0,769708 0,077068 -0.156814
3 7 4 0.154128 0,768806 0,077066 -0.152294
4 7 4 0.153211 0,769725 0,077065 -0.156882
5 7 4 0.154124 0,768810 0,077066 -0.152312

?

Bảo hiểm người chơi sau khi bốn thẻ tiếp xúc

Bảng sau đây cho thấy tỷ lệ cược bảo hiểm cho người chơi đặt cược khi nhân viên ngân hàng có tổng số thấp hơn sau bốn thẻ. Đặt cược bảo hiểm giành chiến thắng nếu nhân viên ngân hàng kết thúc chiến thắng.

?

Bảo hiểm người chơi sau khi bốn thẻ tiếp xúc

top carry dota 2
Điểm người chơi Điểm ngân hàng Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
5 4 2 0,597782 0,289715 0.112503 -0.018352
6 0 2 0,692222 0,231515 0,076263 -0.229191
6 1 2 0,692651 0.230281 0,077068 -0.232089
6 2 2 0,692656 0.230281 0,077063 -0.232094
6 3 2 0,693562 0.230272 0,076166 -0.233019
6 4 3 0,692650 0.230277 0,077073 -0.001817
6 5 3 0,691743 0.231193 0,077065 0,001835
7 0 3 0,769393 0.154340 0,076268 -0.306374
7 1 3 0,769718 0.153216 0,077066 -0.310068
72 3 0,769708 0.153224 0,077068 -0.310037
7 3 3 0,768806 0.154128 0,077066 -0.306422
7 4 4 0,769725 0.153211 0,077065 -0.156882
7 5 4 0,768810 0.154124 0,077066 -0.152312

?

Bảo hiểm ngân poker đổi thưởng hàng sau khi năm thẻ tiếp xúc

Bảng sau đây cho thấy tỷ lệ cược bảo hiểm cho nhân viên ngân hàng đặt cược khi người chơi có tổng số thấp hơn sau năm thẻ. Đặt cược bảo hiểm giành chiến thắng nếu người chơi kết thúc chiến thắng.

?

Bảo hiểm ngân mai đội tuyển việt nam đá mấy giờ hàng sau khi năm thẻ tiếp xúc

Điểm người chơi Điểm ngân hàng Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
1 1 6zingme game 0,077013 0,615304 0,307683 -0.153227
1 2 7 0,077011 0,845973 0,077016 -0.306895
1 3 7 0,076989 0,845742 0,077269 -0.306818
1 4 7 0,076032 0,847902 0,076065 -0.315676
1 5 7 0,075882 0,848080 0,076039 -0.316907
1 6 7 0,076783 0,846428 0,076789 -0.308945
2 3 4 0.154252 0,768763 0,076986 -0.151755
2 4 4 0.153694 0,768986 0,077320 -0.154208
2 5 4 0.152675 windranger dota 20,772494 0,074831 -0.161793
2 6 4 0.153579 0,770093 0,076329 -0.155778
3 4 1.5 0,231953 0,690731 0,077316 -0.342802

?

Bảo hiểm người chơi sau khi năm thẻ lộ ra

Bảng sau đây cho thấy tỷ lệ cược royal ace casino bảo hiểm cho người chơi đặt cược khi nhân viên ngân hàng có tổng số thấp hơn sau năm thẻ. Đặt cược bảo hiểm giành chiến thắng nếu nhân viên ngân hàng kết thúc chiến thắng.

?

Bảo hiểm người chơi sau khi năm thẻ lộ ra

go88 onlinelive roulette casino trực tuyến
Điểm dota 2 w33 người chơi Điểm ngân hàng Thanh toán Người chơi thắng Ngân hàng giành chiến thắng Tie Win Gia tri? đươ?c ki vo?ng
5 0 2 0,613890 0,309497 0,076613 0,005104
5 1 2 0,614788 0,308293 0,076919 0,001799
5 22 0,615134 0,307946 0,076920 0,000758
5 3 2 0,616392 0,306687 0,076921 -0.003018
5 4 2 0,617492 0,305417 0,077090 -0.006658
6 0 3 0,691042 0,232147 0,076811 0,005400
6 1 3 0,691983 0,231249 0,076768 0,001764
6 2 3 0,692490 0.230743 0,076767 -0.000261
6 3 3 0,693904 0,230225 0,075870 -0.003228
6 4 3 0,694015 0,229293 0,076692 -0.006137
6 5 3 0,692008 0.230948 0,077044 vong loai world cup chau a0,000838
7 0 4 0,768423 0.154764 0,076812 -0.149365
7 1 4 0,769115 0.153977 0,076908 -0.153207
7 2 4 0,769616 0.153613 0,076771 -0.155163
7 3 4 0,769562 0.153673 0,076766 -0.154871
7 4 4 0,770610 0.152621 0,076769 -0.160127
7 5 4 0,769077 0.153838 0,077085 -0.153726
7 6 4 0,768408 0.154635 0,076956 -0.149867
số 8 0 7 0,845811 0,077381 0,076809 -0.304147
số 8 1 7 0,846393 0,076700 0,076907 -0.309496
số 8 2 7 0,846178 0,076905 0,076918 -0.307846
số 8 3 7 0,846655 0,076766 0,076579 -0.309293
số 8 4 7 0,847738 0,076573 0,075688 -0.311724
số 8 5 7 0,846555 0,076427 0,077018 -0.311569
số 8 6 7fifa 3 0,845958 0,077253 0,076789 -0.305184
9 0 số 8 0,923190 0,000000 0,076810 -0.308709
9 1 số 8 0,923094 0,000000 0,076906 -0.307850
9 2 số 8 0,923090 0,000000 0,076910 -0.307808
9 3 số 8 0,923153 0,000000 0,076847 -0.308380
9 4 số 8 0,923583 0,000000 0,076417 -0.312246
9 5 số 8 0,923586 0,000000 0,076414 -0.312278
9 6 số 8 0,923200 0,000000 0,076800 -0.308800

?

Liên kết nội bộ

Tiền thưởng sòng bạc trực tuyến Baccarat

Thứ hạng Sòng bạc Thưởng Phần trăm Cuộc đánh cá Tiền mặt   Sòng bạc Thông tin tiền thưởng  
1
?? $ 100+100 vòng quay 200% 1000xb Chơi
Thưởng ??$ 100+100 vòng quay Chơi
Phần trăm 200%
Cuộc đánh cá 1000xb
Mã quay hũ đổi thưởng 2021 số
2
?? $ 10 300xb Chơi
Thưởng ??$ 10 Chơi
Phần trăm
Cuộc đánh cá 300xb
Mã số
3
?? $ 10 300xb Chơi
Thưởng ??$ 10 Chơi
Phần trăm
Cuộc đánh cá 300xb
Mã số
4
€/$ 100 100% 600xb Chơi
Thưởng €/$ 100 Chơi
Phần trăm 100%
Cuộc đánh cá 600xb
Mã số
5
€ 500 100% 500xb Chơi
Thưởng € 500 Chơi
Phần slots là gì trăm 100%
Cuộc đánh cá 500xb
Mã số

Được viết bởi: