Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: 25 tháng 9 năm 2020

Trên trang này

casino 99 Mega Ball by Evolution

Giới thiệu

Mega Ball là một trò chơi đại lý trực tiếp của Chơi game tiến hóa, một nhà cung cấp các trò chơi đại lý trực tiếp cho sòng bạc internet. Bản thân trò chơi là một hình thức chơi lô tô tự động có hệ số nhân ngẫu nhiên nếu quả bóng cuối cùng được rút ra đóng góp cho một lô tô.

Quy tắc

 1. Trò chơi sử dụng phễu với các quả bóng được đánh số từ 1 đến 51.
 2. Người chơi có thể mua thẻ Bingo từ 1 đến 200.
 3. Thẻ Bingo là loại 5x5 của Mỹ, với một hình vuông miễn phí ở giữa.
 4. 20 Bingo Balls được rút ra mà không cần thay thế và thẻ Bingo tự động được xếp.
 5. Một bánh xe nhân được quay, với số nhân có thể có 5x, 10x, 12x, 15x, 20x, 25x, 50x và 100x. Một xác suất ước tính của mỗi hệ số nhân xuất hiện trong bảng dưới đây.
 6. Một quả bóng lô tô thứ 21, được gọi là bóng lớn, được vẽ trong số 31 quả bóng còn lại trong phễu.
 7. Nếu bóng lớn là số cuối cùng cần thiết để hoàn thành một dòng, thì chiến thắng cho thẻ đó sẽ được nhân với số nhân.
 8. Đôi khi, bánh xe nhân được quay lần thứ hai và một quả bóng lớn thứ hai được rút ra từ 30 quả bóng sau đó còn lại trong phễu. Đó là sự hiểu biết của tôi rằng nếu có hai quả bóng lớn, thì nếu cả hai hoặc cả hai giúp hoàn thành một dòng, thì chiến thắng cho thẻ đó sẽ được nhân với hai số nhân lớn hơn.

Phân tích

Bạn bè của chúng tôi tại Tracksino (Trình theo dõi sòng bạc trực tuyến) Theo dõi nhiều thông tin về Mega Ball. Điều này bao gồm thông tin tôi cần để thực hiện phân tích này, đặt tên cho cơ hội của mỗi hệ số nhân có thể và tần suất trò chơi vẽ hai quả bóng lớn.

Đối với xác suất của mỗi hệ số nhân, tôi đã xem 28.172 trò chơi cho tháng kết thúc vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. Bảng sau đây cho thấy những thống kê đó.

Thống kê số nhân

Mutliplier Đếm Xác suất
5 8.623 0,306084
10 8.781 0.311692
12 3,809 0.135205
15 2.928 0.103933
20 2.327 0,082600
25 1.220 0,043305
50 319 0,011323
100 165 0,005857
Tổng cộng 28.172 1.000000

Lấy trung bình có trọng số của dữ liệu này, giá trị trung bình cho hệ số nhân là 11.715285.

Giả sử trò chơi rút ra hai quả bóng lớn, giá trị trung bình cho hai số nhân lớn hơn là 15.417975.

Bảng tiếp theo cho thấy kết quả mô phỏng gần 13 tỷ trò chơi được chơi với một quả bóng lớn. Tế bào bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 94,87%.

Một mô phỏng bóng lớn

Dòng Bóng lớn
Hữu ích
Xác suất Cơ sở
Thắng lợi
Trung bình
Số nhân
Trở về
0 Không 0,846594 0 1.000000 0,000000
1 Không 0.112397 1 1.000000 0.112397
2 Không 0,006469 5 1.000000 0,032347
3 Không 0,000227 50 1.000000 0,011360
4 Không 0,000006 250 1.000000 0,001434
5 Không 0,000000 1.000 1.000000 0,000117
6+ Không 0,000000 10.000 1.000000 0,000029
0 Đúng 0,000000 - 11.715285 0,000000
1 Đúng 0,029854 1 11.715285 0,349754
2 Đúng 0,004170 5 11.715285 0,244271
3 Đúng 0,000270 50 11.715285 0.157933
4 Đúng 0,000011 250 11.715285 0,033075
5 Đúng 0,000000 1.000 11.715285 0,004461
6+ Đúng 0,000000 10.000 11.715285 0,001492
Tổng cộng  1.000000 - 0,000000 0,948669

Bảng tiếp theo cho thấy kết quả mô phỏng gần 10 tỷ trò chơi được chơi với hai quả bóng lớn. Ô bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 268,60%.

Hai mô phỏng bóng lớn

Dòng Bóng lớn
Hữu ích
Xác suất Cơ sở
Thắng lợi
Trung bình
Số nhân
Trở về
0 Không 0.811701 - 1.000000 0,000000
1 Không 0.107935 1 1.000000 0.107935
2 Không 0,006212 5 1.000000 0,031061
3 Không 0,000218 50 1.000000 0,010890
4 Không 0,000005 250 1.000000 0,001374
5 Không 0,000000 1.000 1.000000 0,000111
6+ Không 0,000000 10.000 1.000000 0,000028
0 Đúng 0,000000 - 15.417975 0,000000
1 Đúng 0,062989 1 15.417975 0,971157
2 Đúng 0,010126 5 15.417975 0,780635
3 Đúng 0,000772 50 15.417975 0,595395
4 Đúng 0,000039 250 15.417975 0.152178
5 Đúng 0,000002 1.000 15.417975 0,025281
6+ Đúng 0,000000 10.000 15.417975 0,009963
Tổng cộng  1.000000 -  2.686008

Bảng cuối cùng cho thấy các kết quả kết hợp giữa mô phỏng bóng một và hai mega và phá vỡ số nhân. Ô bên phải dưới cho thấy lợi nhuận 96,26%.

Mô phỏng kết hợp

Dòng Chiến thắng cơ sở Số nhân Tổng chiến thắng Xác suất Trở về
0 0 Không tí nào 0 0,846315 0,000000
1 1 5 5 0,009112 0,045560
1 1 10 10 0,009376 0,093761
1 1 12 12 0,004098 0,049171
1 1 15 15 0,003162 0,047435
1 1 20 20 0,002521 0,050420
1 1 25 25 0,001324 0,033112
1 1 50 50 0,000347 0,017331
1 1 100 100 0,000179 0,017934
2 5 1 5 0,006467 0,032337
2 5 5 25 0,001274 0,031845
2 5 10 50 0,001313 0,065636
2 5 12 60 0,000574 0,034460
2 5 15 75 0,000444 0,033263
2 5 20 100 0,000354 0,035372
2 5 25 125 0,000186 0,023236
2 5 50 250 0,000049 0,012164
2 5 100 500 0,000025 0,012587
3 50 1 50 0,000227 0,011356
3 50 5 250 0,000082 0,020611
3 50 10 500 0,000085 0,042572
3 50 12 600 0,000037 0,022384
3 50 15 750 0,000029 0,021624
3 50 20 1.000 0,000023 0,023009
3 50 25 1.250 0,000012 0,015121
3 50 50 2.500 0,000003 0,007917
3 50 100 5.000 0,000002 0,008193
4 250 1 250 0,000006 0,001434
4 250 5 1.250 0,000003 0,004323
4 250 10 2.500 0,000004 0,008957
4 250 12 3.000 0,000002 0,004720
4 250 15 3.750 0,000001 0,004564
4 250 20 5.000 0,000001 0,004861
4 250 25 6.250 0,000001 0,003196
4 250 50 12.500 0,000000 0,001674
4 250 100 25.000 0,000000 0,001733
5 1000 1 1.000 0,000000 0,000117
5 1000 5 5.000 0,000000 0,000584
5 1000 10 10.000 0,000000 0,001215
5 1000 12 12.000 0,000000 0,000642
5 1000 15 15.000 0,000000 0,000622
5 1000 20 20.000 0,000000 0,000663
5 1000 25 25.000 0,000000 0,000436
5 1000 50 50.000 0,000000 0,000229
5 1000 100 100.000 0,000000 0,000237
6+ 10000 1 10.000 0,000000 0,000029
6+ 10000 5 50.000 0,000000 0,000196
6+ 10000 10 100.000 0,000000 0,000409
6+ 10000 12 120.000 0,000000 0,000216
6+ 10000 15 150.000 0,000000 0,000210
6+ 10000 20 200.000 0,000000 0,000224
6+ 10000 25 250.000 0,000000 0,000148
6+ 10000 50 500.000 0,000000 0,000077
6+ 10000 100 1.000.000 0,000000 0,000080
Tổng cộng    1.000000 0,962568

Sau khi phân tích đó, tôi nên báo cáo rằng Bitcoin.io Sòng bạc báo cáo sự trở lại của Mega Ball là 95,40%. Điều này, tôi không tranh chấp. Bảng trên cho thấy lợi nhuận ước tính của tôi là 96,26%, cao hơn 0,86%. Tôi nghi ngờ điều này là do việc lấy mẫu hạn chế của số nhân và số lượng dữ liệu bóng lớn tại Tracksino.

Liện kết ngoại

 • Chơi game tiến hóa Thông cáo báo chí về Mega Ball của nhà sản xuất trò chơi.
 • Video Tác giả Neil từ Sòng bạc trực tiếp về chơi bóng Mega.

Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này